Téma (hudba)

Hudební téma je několikataktová výrazná melodicky či rytmicky výrazná a obsahově závažná hudební myšlenka, poněkud podobná motivu, je však zpravidla delší. Lze říci, že téma je složené z několika motivů.[1]

Rozlišení témat

Téma obvykle tvoří základ či jádro hudební skladby. Rozlišují se témata po stránce obsahové a stavebné. Zatímco například v sonátě bývá téma rozvedené do delšího útvaru, u fugy to může být jen hudební myšlenka krátká a stručná jako motiv.

Reference

  1. ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 1. vydání. Praha: Editio Supraphon, 1984. ISBN 09/22 02-012-84, str. 28.

Externí odkazy