Tíha

Tíha (někdy též tíže, zastarale váha) je fyzikální veličina vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs. Tíha tělesa se projevuje jako tlaková síla působící na vodorovnou podložku nebo jako tahová síla napínající závěs. Tíha bývá nejčastěji vyvolána tíhovou silou, ale nejedná se o její reakci. Reakcí tíhové síly je stejně velká síla opačného směru, kterou přitahuje těleso zemi, a reakcí tíhy je tzv. normálová síla, která brání průchodu tělesa podložkou.

Samotná tíhová síla je výsledkem gravitační síly a setrvačné síly tělesa. Tíhová síla na Zemi je dána intenzitou gravitačního pole Země a odstředivou silou způsobenou zemskou rotací a působí ve svislém směru. Tíhová síla nezahrnuje další síly, které na těleso působí, jako je v případě Země působení gravitace Měsíce nebo síla popsaná Archimédovým zákonem.

Značka: G

Jednotka SI: newton, N

Další jednotky: viz Síla

Těleso, které nemá tíhu, je ve stavu beztíže.

Související články

Externí odkazy