Těžký průmysl

Velkostroj pro povrchovou těžbu nerostných surovin (uhlí).

Těžký průmysl je označení používané v běžné mluvě pro báňský a hutní průmysl. Jedná se vlastně o průmysl, kde se nevyrábí výrobky určené pro přímou spotřebu obyvatelstva.

Pod těžký průmysl jsou zahrnuty:

Média použitá na této stránce

Bucket wheel excavator in Ferropolis.jpg
Autor: Stefan Kühn, Licence: CC-BY-SA-3.0
bucket-wheel excavator in Ferropolis, Germany