Třídění odpadu

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních. Následně se odpad recykluje.

Odpad je sbírán do speciálních kontejnerů rozlišených podle vkládané sběrné suroviny (plast, papír, sklo, kovy, nápojové kartony…)

Recyklací odpadu se šetří primární zdroje. Například tříděním papíru lze zabránit kácení lesů. Další výhodou třídění odpadu je úspora energie, která by byla potřeba k výrobě nových výrobků.

Recyklační symboly na obalech

Podrobnější informace naleznete v článku Recyklační symbol.

Na obalových materiálech jsou v EU vyznačeny recyklační symboly, podle kterých se pozná, kam jednotlivé obaly třídit.

Druhy odpadu

Směsný komunální odpad

Popelnice na směsný komunální odpad

Patří do černých nádob.

Patří sem: Kapesníky, krabice od pizzy, PVC, mokrý papír

Nepatří sem: Recyklovatelné výrobky, nebezpečný odpad

Papír

Papírové krabice je před vhozením do nádoby třeba rozložit / rozřezat, aby nezabíraly hodně místa.

Papír patří do modrých nádob s nálepkou papír.

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, kartonové krabice, lepenka, papírové ruličky od toaletního papíru, plata od vajec, obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21, 22.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly, kapesníky, bílé účtenky.

Sklo

Kontejner na čiré a barevné sklo

Patří sem: nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky

Sklo se třídí na čiré a barevné. Nejčastěji se používá dělený kontejner, kdy je jedna polovina určena pro čiré a druhá pro barevné sklo. Někde jsou k dispozici dva samostatné kontejnery pro čiré a barevné sklo.

Čiré sklo: pouze čiré láhve, sklenice a jiné čiré sklo bez zbarvení.

Barevné (směsné) sklo: hnědé, zelené, šedé, modré lahve, lahvičky od léků, tabulové sklo, bílé (mléčné) sklo.

Pokud je v místě pouze kontejner na „sklo“, nerozlišuje se na čiré a barevné a všechno patří do tohoto kontejneru.

Tabulové sklo (i čiré) nepatří do čirého skla, ale do barevného (směsného) skla, může za to jeho chemické složení.

Korba svozového vozu bývá rozdělena přepážkou pro oddělený svoz čirého a barevného skla, aby nemuseli jezdit pro dělené kontejnery na sklo 2 auta.

Plasty

Patří do žlutých nádob s nálepkou Plast.

Patří sem: stlačené PET lahve, kelímky od jogurtů, mikrotenové sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.

Nepatří sem: novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy atd)

Nápojové kartony

Kontejner na nápojové kartony

Nápojové kartony patří do černého kontejneru s oranžovou nálepkou Nápojové kartony.

Nápojové kartony (Tetra Pak), označují se recyklačními symboly C/PAP, 81 a 84.[1] Obsahují 75% papíru, 20% polyethylenu, 5% hliníku.[2]

Patří sem: Krabice od mléka, džusů, kefíru, smetany

Nepatří sem: Měkké sáčky od polévek, kelímky od jogurtů, obaly od másel a tvarohů.

Kovy

Kovy patří do šedých nádob s nálepkou Kovové obaly.

Patří sem: nápojové plechovky, konzervy, alobal, hliníková víčka od jogurtů, ostatní kovové předměty ( nůžky, hřebíky..), obaly s recyklačním symbolem a kódem FE, ALU 40–49.

Nepatří sem: Obaly od barev, nebo jiných chemických a nebezpečných látek, baterie, obaly od motorových olejů a pohonných hmot.[3]

Bioodpad

Bioodpad patří do hnědých nádob s nálepkou Bioodpad.

Patří sem: Ovoce a zelenina, slupky, čajový a kávový odpad, tráva, listí, větve, uvadlé květiny.

Nepatří sem: Uhynulá zvířata, exkrementy, maso, kosti, plastové sáčky, větve, kamení

Gastroodpad

Gastroodpad patří do hnědých nádob s nálepkou Gastroodpad.

Patří sem: Zbytky jídel, prošlé potraviny

Nepatří sem: Mikrotenové sáčky, gumové rukavice

Jedlé tuky a oleje

Barva sběrné nádoby se v každé obci/městě liší. Řídíme se nálepkou Jedlé tuky a oleje.

Odevzdáváme v uzavřených PET lahvích, nikdy ve skleněných nádobách, které se mohou rozbít.

Patří sem: Kuchyňský olej po vaření, zbytky másel.

Nepatří sem: Motorový olej, zbytky potravin.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora.

Patří sem: Výrobky obsahující rtuť, pneumatiky, zářivky, výbojky, akumulátory, ledničky – mrazničky, barvy, lepidla a motorový olej.

Elektroodpad

Nádoba na elektroodpad

Elektroodpad patří do červených nádob s nálepkou Elektrozařízení

Patří sem: galvanické články (baterie), vysloužilá elektrozařízení ( fény, toastovače, mobilní telefony, notebooky..)

Zpětný odběr

Prodejny elektrospotřebičů nabízí odvoz a likvidaci vysloužilých spotřebičů. (myčky, ledničky, sporáku, mikrovlnné trouby...). Financování systému sběru a recyklace těchto výrobků je zajištěno systémem výběru „recyklačních poplatků“, které se připočítávají k ceně nových výrobků.

Polopodzemní kontejnery

Typy nádob

 • Zvony - starší kontejnery - mají spodní výsyp - kontejner se zvedne nad korbu, pro vyprázdní se otevřeno dno přes ovladačem popeláře.
 • Kontejnery 1100 litrů s horním výsypem, sváží se vozy s lineárním hydraulickým lisem.
 • Podzemní kontejnery - Jsou celé zapuštěné do země.
 • Polopodzemní kontejnery- jsou napůl zapuštěné do země.

Frekvence svozu

Nejčastěji se sváží takto: plasty 2× týdně, papír 1× týdně, sklo 1× za 4 týdny. Ostatní suroviny individuálně podle velikosti a počtu kontejnerů.

 • intenzivní (> 1× týdně)
 • standardní (1–2× za 14 dní)
 • extenzivní (< 1× za 14 dní)

EKO-KOM a.s.

EKO-KOM a.s. je obalová společnost, která byla založena na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí; zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly vytříděny, dotříděny a využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.[4]

Systém sběru tříděného odpadu

Evidence odpadu

Evidence: Občané dostanou pytle k třídění, které naplní, odnesou do sběrného dvora, data se načtou do systému. Občané zaplatí tolik, kolik vyhodí. Čím více budou občané třídit, tím méně budou platit.

Tašky: Občané od samosprávy dostanou tašky k třídění, aby mohli třídit přímo doma.

Door to Door: Samospráva občanům distribuuje popelnice na tříděný odpad. Ti potom třídí rovnou v domácnosti.

Multikomoditní sběr odpadu

Multikomoditní sběr odpadu

Multikomoditní sběr odpadu je sběr více komodit do jednoho kontejneru. Např. kovy spolu s plasty, nápojové kartony spolu s papírem. Proto je potřeba sledovat polepy na kontejnerech a nevhazovat do nich to, co tam nepatří. Na dotřiďovací lince se od sebe oddělí.

Odkazy

Reference

 1. Recyklační symboly na obalech poradí, jak správně třídit odpady [online]. EKO-KOM, 2022-10-14 [cit. 2023-12-26]. Dostupné online. 
 2. Nápojové kartony a jejich koloběh [online]. EKO-KOM, 2021-12-23 [cit. 2023-12-26]. Dostupné online. 
 3. Recyklační symboly kovů [online]. 2019-01-23 [cit. 2022-04-24]. Dostupné online. 
 4. O společnosti a systému – EKO-KOM. www.ekokom.cz [online]. [cit. 2024-02-11]. Dostupné online. 

Literatura

 • FASSATI, TOMÁŠ, 1952. Učebnice globální vizuální komunikace: učebnice druhé gramotnosti. Benešov: 1072 stran s. Dostupné online. ISBN 978-80-87400-22-7, ISBN 80-87400-22-4. OCLC 975043085

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Polopodzemní kontenery.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Polopodzemní kontenery na tříděný odpad.
Kontejner na čiré a barevné sklo.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Zvonový kontejner na čiré a barevné sklo
Popelnice na směsný komunální odpad.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Popelnice na směsný komunální odpad Jablonec nad Nisou
Multikomoditní sběr odpadu.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Multikomoditní sběr odpadu
Evidence odpadu.png
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Výhodou tohoto systému je, čím víc odpadu občané vytřídí, tím méně zaplatí.
Kontejner na nápojové kartony.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Nápojové kartony se třídí do černého kontejneru s nálepkou Nápojové kartony.
Kontejner na elektroodpad.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Kontejner na elektroodpad Vršovice.
Kontejner na papír.jpg
Autor: Třídění a recyklace, Licence: CC BY-SA 4.0
Když se kartonové krabice nerozloží, do kontejneru se toho vejde málo a popelářská auta vozí vzduch.