Třebíč

Třebíč
Letecký pohled na centrum Třebíče
Letecký pohled na centrum Třebíče
Znak města TřebíčVlajka města Třebíč
znakvlajka
Lokalita
Statusměsto
LAU 2 (obec)CZ0634 590266
Pověřená obec a obec s rozšířenou působnostíTřebíč
Okres (LAU 1)Třebíč (CZ0634)
Kraj (NUTS 3)Vysočina (CZ063)
Historická zeměMorava
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel34 415 (2022)[1]
Rozloha57,59 km²
Nadmořská výška405 m n. m.
PSČ674 01
Počet domů5 555 (2021)[2]
Počet částí obce17
Počet k. ú.10
Počet ZSJ32
Kontakt
Adresa městského úřaduKarlovo náměstí 55
674 01 Třebíč
info@trebic.cz
StarostaPavel Pacal (STAN)
Oficiální web: www.trebic.cz
Třebíč
Další údaje
OceněníObec přátelská rodině (2010)
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (2016)
Fairtradové město (2016)
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (2017)
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (2018)
… více na Wikidatech
Kód obce590266
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Třebíč (zvuk Třebíč [ˈtr̝̊ɛbiːtʃ]IPA, rod ženský, ale původně mužský (nářečně občas dosud), německy Trebitsch[3]) je město s rozšířenou působností, které se nachází na západě Moravy v jihovýchodní části Kraje Vysočina a je po Jihlavě jeho druhým největším městem. Leží na řece Jihlavě 30 km jihovýchodně od krajského města Jihlavy a 56 km západně od Brna. Nadmořská výška města se pohybuje mezi 392 m n. m. u Palečkova mlýna při řece Jihlavě a 503 m n. m. na vrcholu Strážné horykaplí svatého Jana Nepomuckého.

Žije zde přibližně 34 tisíc[1] obyvatel, díky čemuž je Třebíč 28. největším českým městem. Počátky města souvisejí se založením benediktinského kláštera[4] nad řekou Jihlavou roku 1101, na jehož místě dnes stojí třebíčský zámek. První písemná zmínka o městě, listina opata Martina, pak pochází z roku 1277.[5] Městská práva obdrželo město od markraběte Karla roku 1335, díky tomu získalo i právo opevnit se hradbami a příkopy. V dobách největšího rozmachu byla Třebíč po Olomouci a Brně nejvýznamnějším střediskem na Moravě, statky zdejšího kláštera dosahovaly téměř až k Opavě.[5] Počet obyvatel začal vzrůstat až po druhé světové válce spolu s výstavbou rodinných domů a následně velkých panelových sídlišť s byty především pro zaměstnance nově budované elektrárny v Dukovanech. Dnes je Třebíč důležitým centrem západní Moravy a okresu Třebíč.

Rozloha Třebíče činí 57,6 km² a město se od roku 1995 dělí na 17 částí,[6] z nichž 10 se nachází přímo v městské zástavbě a zbylých 7 v blízkém okolí. Ve městě jsou významné památky, Třebíčská židovská čtvrťbazilika svatého Prokopa byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Karlovo náměstí v centru města je jedním z největších v České republice.

Webové stránky města jsou přístupné na internetu i pro lidi se zdravotním postižením, např. pro nevidomé a podobně.[7] V soutěži Zlatý lajk roku 2020 se facebookový profil města Třebíči umístil v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel na druhém místě.[8]

Sousedními obcemi sídla jsou Okřešice, Vladislav, Trnava, Kožichovice, Střítež, Petrůvky, Výčapy, Mikulovice, Mastník, Petrovice, Krahulov, Nová Ves, Číhalín, Horní Vilémovice a Stařeč.

Název

Název města s největší pravděpodobností pochází z místního názvu les třebečský (Třebečský les) zmíněného v třebíčském opisu Kosmovy kroniky, sepsaném v třebíčském klášteře, (in silva trebecensis – v lese třebečském). Pojmenování Třebečský les pak může pocházet z vlastního jména Třebek, nebo ze slova třeby, což byly obětiště pohanským bohům.[9][10] Název může také pocházet ze slova třebiti,[3] které má význam ničení lesa nebo též kácení lesa, z toho se usuzuje, že na území města byly hluboké lesy, ale tato možnost je méně pravděpodobná.

Dle rozboru všech místopisných názvů na Třebíčsku provedeného Rudolfem Šrámkem ke konci 20. století bylo vyvozeno několik závěrů, které se dnes považují za obecně nejpravděpodobnější, co se původu názvu města Třebíče týče. Podle Šrámka zapadá jméno Třebíč do osy VladislavStařeč.[11] S názvem obce Vladislav má společné to, že nejspíše pochází z osobního jména. Stejně tak jako název Stařeč, který by měl pocházet z osobního jména Starek. Tím osobním jménem bývá u Třebíče považováno jméno Třebek (podobně jako obec Trzebiesláw). Podle toho by pak označení Třebeč bylo označením pro Třebkův majetek, tedy místo, kde Třebek žil a patrně vlastnil určitou půdu. Vzhledem k této skutečnosti je pak zřejmé, že název Třebečský les zmiňovaný v třebíčském opisu Kosmovy kroniky, mohl být územím, které se buď nacházelo v blízkosti Třebkova sídla, nebo bylo přímo pod jeho správou.[11] Co se změny z pojmenování Třebeč na Třebíč týče, souvisí jméno města s již zmíněným pojmenováním nedaleké obce Stařeč. Tvary TřebečStařeč jsou si velice podobné a zároveň se i stejně skloňují. Genitiv u obou pojmenování je tudíž podobný: bez Třebče, bez Stařče. Tvar bez Stařče byl časem pozměněn na bez Starče a vznikla tak verze tohoto místního pojmenování Starč, užívaná ještě v 19. století. Podobně se změnilo i jméno Teleč na Telč. Právě vytvořením nového nominativu ke genitivu a ostatním pádům mohlo vzniknout pojmenování Třebč, následně i Třebíč.[11] Podobně bylo užíváno i pojmenování Staříč.[12][p 1]

Šrámek ve svém rozboru také mimo jiné prakticky vyloučil, že by měl název Třebíč původ ve slovese třebit, tedy vyklučit, vypálit či vyčistit dané místo, především od zalesnění. Odůvodnění nachází ve slově třebež, což je staročeský pojem pro vytříbené, vyklučené místo, tedy místo, kde se třebilo. Původní název místa a města by totiž pak musel být Třebež a takový zápis nikdy nebyl nalezen.[11] Tento fakt je ještě více upevněn tím, že by patrně nedošlo k tak velké změně a k potlačení původního významu, jako by při změně z Třebež na Třebíč došlo.

Název se původně užíval v mužském rodě,[11] ale v 19. století se po vzoru ta obec začala používat v ženském rodě – ta Třebíč.[13][p 2] Název v němčině Trebitsch užíván od roku 1850 do 1924, později mezi lety 1940 a 1945.[6]

Dějiny

Listina z roku 1335, kterou pozdější císař markrabě Karel povyšuje Třebíč na město

V místech, kde byla Třebíč založena, neexistovalo žádné starší osídlení. Jediné nálezy byly doloženy na Karlově náměstí a v části Stařečky. V těchto místech byly nalezeny pozůstatky základů domů, které by mohly být starší než stavby samotného města a podle Fišera by mohly být i starší než třebíčský klášter. Podle kroniky Eliáše Střelky Náchodského se na místě kláštera mohl nacházet hrad Dřevín, či Dřevíč,[14] tato možnost však byla v novějších výzkumech dr. Fišera již téměř vyvrácena. Více pravděpodobné je, že se zde nacházel opevněný dvorec, který mohl patřit jistému Třebkovi. Jeho jméno by mohlo být spojeno s místním názvem Třebečský les. Tento opevněný dvorec by se mohl nacházet na pahorku v centru města jménem Horka.[15]

První zmínky o Třebíči sahají až do roku 1101, kdy na území pod Strážnou horou a při řece Jihlavě moravská údělná knížata Oldřich BrněnskýLitold Znojemský založila benediktinský klášter. První stavbou tohoto kláštera byl kostel sv. Benedikta vysvěcený roku 1104. Později byla přistavěna nová klášterní budova a kolem roku 1260 bazilika svatého Prokopa. Nejstarší listina, kde byla Třebíč zmíněna jako město, byla napsána v roce 1277. Povolení opevnit se hradbami a řídit se městským právem byla městu udělena roku 1335 Karlem IV. a Janem Lucemburským. V roce 1468 při válkách mezi Jiřím z PoděbradMatyášem Korvínem bylo město uherským vojskem obléháno, dobyto a velmi poničeno a na několik let přestalo dokonce existovat.

Po roce 1492 město mnohokrát vyhořelo a bylo tak několikrát přebudováno a až na některé domy se nezachovala jeho renesanční podoba. Třebíč se stala majetkem Pernštejnů a v roce 1525 byl násilně zrušen i klášter. Později, v roce 1527, se město stalo majetkem Osovských z Doubravice, tento rod se zasloužil o rozvoj města. Po získání práva pečetního v roce 1582 se město stalo majetkem Valdštejnů. V druhé polovině 17. století se fara sv. Martina dočkala povýšení na děkanství, tato událost velmi výrazně ovlivnila rekatolizaci. V letech 1765–1769 město, stejně jako celá Morava, trpělo hladomorem trvajícím až do roku 1772.

Železniční stanice Třebíč-Starč

V letech 1821 a 1822 město poničily velké požáry. První byly odplatou za protirobotní vzpoury, po okolních vesnicích byly rozdávány paličské listy s hrozbami, které byly od května do července roku 1821 plněny. Shořelo mnoho domů v Židech, v Týně a na Jejkově. Druhý požár vznikl v domě U zlatého lva a shořelo 290 domů, kostel a kostelní věž. Škoda byla odhadnuta na milion zlatých. O deset let později, v roce 1832, začala v Třebíči napadat obyvatelstvo cholera. Mezitím se v roce 1830 městem prohnala jedna z větších povodní, voda zaplavila celé Karlovo náměstí. Po roce 1850 byla ve městě postupně založena spořitelna (1863), Národní důmgymnázium (obojí 1871). Roku 1885 bylo vztyčeno i sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí, o rok později bylo město připojeno k železnici. Ke konci 19. století vznikly také dnes významné podniky ZON (založen roku 1879) a BOPO (dříve Carl Budischowski, dnes již neexistuje).[16]

Město Třebíč při povodních v roce 2006

Na počátku 20. století byla v Třebíči doktorem Jaroslavem Bakešem založena nemocnice. V třicátých letech byly zakoupeny koželužské závody Budischowski společností Tomáše Bati, který začal v Borovině stavět dělnické kolonie, známé cihlové dvojdomky, a vytvořil tak velkou část dnešní místní části Borovina.[16] Ve dvacátých a třicátých letech, kdy byl starostou města významný vlastenec Josef Vaněk, zažilo město velký rozmach. Ten také uvítal 13. června 1928 na oficiální návštěvě města prezidenta T. G. Masaryka, jenž si prohlédl i románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa, na jejíž opravu věnoval osobní dar (15 000 Kč). V roce 1935 probíhaly oslavy Třebíč 600 let městem, na které byly pozvány i osobnosti z celé Československé republiky.[17]

Za druhé světové války byl rozvoj města zpomalen, jednou z příčin mělo být vyhnání židů z Třebíče a jejich transporty do koncentračních táborů. V Třebíči také sídlila německá posádka. Po druhé světové válce v Třebíči rostla síla komunistů, mohlo tomu být i kvůli vysokému počtu dělníků a kvůli některým tehdejším politikům nebo armádním činitelům, kteří z Třebíče pocházeli. Po tzv. Únoru 1948 byly zestátněny velké třebíčské společnosti a město bylo rozvíjeno podle centrálních plánů. V 70. letech se začaly budovat nová sídliště, školy a další zařízení. Důvodem byla stavba a provoz jaderné elektrárny Dukovany. Na přelomu 80. a 90. let bylo také, kvůli zrychlení hromadné dopravy v rámci Třebíče a okolí, plánováno zavedení trolejbusů v Třebíči, které nikdy nebylo realizováno. Roku 1985 se městem prohnala další z velkých povodní, později se povodně vrátily ještě v letech 2005 a 2006.

Po sametové revoluci Třebíč zažila velký rozvoj. 3. července 2003 se židovské ghetto a bazilika staly součástí seznamu UNESCO.[18] Po roce 2000 je v Třebíči podporován regionální rozvoj, byla otevřena průmyslová zóna, jsou zde otevírány nové obchody (byl zde mj. otevřen první supermarket Spar v České republice)[19] a rozvíjí podnikání. Na roky 2009–2013 a od roku 2017 byla v několika etapách plánována modernizace a elektrifikace železniční tratě č. 240 vedoucí přes Třebíč a byly zveřejněny i návrhy tras pro výstavbu velkého městského okruhu.[20]

Přírodní poměry

Fyzická mapa Třebíče a blízkého okolí

Poblíž Třebíče je velice zachovalá příroda. Pouze na jihu byla původní vegetace rozrušena velkými poli, která vznikla v 50. letech. Díky výskytu mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů v okolí Třebíče existuje několik přírodních parků:

Dále se v okolí Třebíče nachází několik památek a přírodních rezervací a přibližně 100 památných stromů.

Důležitou přírodní hodnotu má ve městě také částečně přírodní park Libušino údolí.

Velmi důležité z hlediska biodiversity jsou v Třebíči xerotermní skály a stráně nad řekou, které hostí řadu vzácných organismů. Většinou se jedná o teplomilné rostliny a živočichy, které sem pronikly podél řeky Jihlavy z teplejších oblastí jižní Moravy a mají zde často severní hranici rozšíření.

Na východ od města nalezneme podél řeky Jihlavy zčásti zachovalé nivní louky, kde žije populace bobra evropského (Castor fiber) a roste řada ohrožených druhů rostlin, pro než byla vytvořena také PP Hluboček.

Geologická stavba, reliéf a půdy

Z geologického hlediska se prakticky celá zastavěná část města Třebíče nachází na tzv. třebíčském masivu (ve starší literatuře též třebíčsko-velkomeziříčský masiv) někdy označovaném také jako třebíčská plošina či třebíčský trojúhelník. Jedná se o magmatické těleso o ploše cca 500 km2 rozkládající se přibližně mezi městy Jaroměřice nad Rokytnou, PolnáVelká Bíteš. Stáří hornin činí podle izotopického datování přibližně 340 milionů let. Složením odpovídají horniny třebíčského masivu nejčastěji žule a v případě nižšího zastoupení křemenesyenitu. V hornině jsou poměrně bohatě zastoupeny tmavé minerály, tedy biotitamfibol, které jí spolu s velkými zrny živce dávají charakteristický vzhled. Je zajímavá z chemického hlediska: vykazuje totiž relativně vysoký obsah draslíku kombinovaný neobvykle se zvýšeným obsahem hořčíku. Horniny tohoto typu byly poprvé popsány v německém Schwarzwaldu na lokalitě Durbach, které vděčí hornina za svůj název – durbachit. Třebíčský masív je pak znám především nálezy ametystůzáhnědHostákovaBochovic.

Pro horninu jsou dále charakteristické zvýšené obsahy uranuthoria, které společně s radioaktivním izotopem draslíku způsobují relativně vysokou radioaktivitu. Ta je mimo jiné příčinou zčernání křemene – hrádeckého morionu.[21] Vlivem radioaktivního rozpadu uranu a thoria dochází ke vzniku radioaktivního plynu radonu, jehož přítomnost v podložních horninách s sebou přináší nutnost uplatnění opatření proti jeho pronikání do budov. K uvolňování radonu dochází především v severní části města, což bylo a je překážkou při rozšiřování města směrem na sever.

Durbachity vytvářejí na území města velmi rozsáhlé výchozy táhnoucí se po severním obvodu Židovské čtvrti podél řeky až do Kočičiny a dále k východu. Jsou však odkryty i na celé řadě jiných míst. V Třebíči se velmi hojně vyskytují horniny žilného doprovodu. Jedná se o světlé aplitové žíly, jejichž mocnost dosahuje maximálně několika metrů. Nejnápadnější výchoz těchto hornin se nachází ve svahu na Hrádku pod Žižkovou mohylou, kde jsou žíly díky světlé barvě patrné na velkou vzdálenost.

Nejzápadnější část města, do níž spadá především místní část Borovina, již leží mimo třebíčský masiv a podloží je zde tvořeno migmatitzovanými (natavenými) sillimanit biotitickými pararulami obsahujícími místy cordierit. S těmito horninami je možno se setkat např. ve výchozech mezi Polankou a Poušovem. Bývají zpravidla páskované, ale tato stavba je místy setřena díky jejich natavení. V těchto horninách se dále vyskytují vložky vápenato-silikátových hornin erlanů. Tyto horniny podléhaly v třetihorním tropickém klimatu intenzivnímu chemickému zvětrávání, což dalo vzniknout známým pestrobarevným borovinským a řípovským opálům. V rámci stavebních úprav v roce 2017 byly znovu odkryty opály různých barev, nejvíce zelených, hnědých a červených, nejméně pak bílých a žlutých. Opály se již dříve objevovaly v prostoru bývalé borovinské cihelny, ta později zanikla a k nálezům docházelo pouze sporadicky.[22]

Zajímavé nerosty se v Třebíči nalézají již jen příležitostně, zejména při stavebních pracích a při výkopech.[21]

Při výkopech na Karlově náměstí, jímž kdysi pravděpodobně protékala řeka, se lze setkat s valounky křišťálu a záhnědy. Mimo ně však i s vivianitem, jehož vznik v naší lokalitě souvisí s hromaděním organických látek ve středověkých stokách. Na Stařečce byl při výstavbě autobusového nádraží nalezen allanit. Výskyt vzácného nerostu prioritu je doložen z Týna.[21]

Na žulosyenitovém Hrádku se lze setkat s bílou horninou – aplitem. Dále lze připomenout i turmalín, a to i v podobě tzv. turmalínových sluncí: křementurmalínové srůsty lemované bílým bezslídným aplitem a v tmavším biotitovém aplitu.[21]

Třebíč je též známá velkým nalezištěm vltavínů na jihu města ve čtvrti Horka-Domky poblíž polikliniky ve Vltavínské ulici, která je podle nich nazvána. Krásné nerosty byly nalezeny též u tzv. Kostelíčka: černý turmalín, hnědá záhněda, šedozelený chlorit a zrna a osmistěnové krystaly fialového a zeleného fluoritu nebo zrna fialově červeného granátu – almandinu. Bílý křemen býval hojný na Jejkově a na starém hřbitově v Domcích.[21]

Na západě města se dříve také těžila cihlářská hlína.


Pohled na severní žulosyenitovou rovinatou část Třebíče ze Strážné hory; v pozadí jsou patrné rozsáhlé lesy a sídliště vybudovaná na podkladu, ze kterého se uvolňuje problémový radon.
Pohled na severní žulosyenitovou rovinatou část Třebíče ze Strážné hory; v pozadí jsou patrné rozsáhlé lesy a sídliště vybudovaná na podkladu, ze kterého se uvolňuje problémový radon.
Panorama Třebíče od severu; v pozadí masiv sopečného původu jižně od města.
Panorama Třebíče od severu; v pozadí masiv sopečného původu jižně od města.

Třebíč se nachází ve střední části okresu Třebíč, který leží v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Od krajského města je Třebíč vzdálena 35 km jihovýchodním směrem a je po Jihlavě druhým největším městem v kraji. Druhým blízkým velkým městem je bývalé zemské hlavní město Brno, vzdálené od Třebíče 56 km východním směrem.

Letecký snímek Třebíče

Centrum města leží v údolí řeky Jihlavy, hlubokém šedesát metrů. Zbytek města se pak rozkládá na návrších, která se místy střídají s údolími, jimiž do řeky tečou potoky. Krajina severně od města je rovinatá s typickými remízky a velkými syenitovými balvany, doplněná soustavami rybníků. Jižní krajina je jiného charakteru a nabízí mnohem větší možnosti využití půdy. Asi tři kilometry na jihu se od města zvedá sopečný masiv, který je součástí StařečskéJevišovické pahorkatiny, táhnoucí se od jihovýchodu až na západ. Výraznou dominantou okolí je Klučovská hora s televizním vysílačem pro Třebíč a okolí, která patří k Jevišovické pahorkatině. V jejím sousedství se nachází pahorek Hošťanka s přírodní rezervací. Významnými, ale od města již vzdálenějšími vrcholy masivu jsou Pekelný kopec, oblíbený cíl turistů, a Zadní hora, na níž se rovněž nachází radiotelevizní vysílač.

Třebíč byla územně příslušná k několika krajům, v roce 1849 ke kraji Jihlavskému, od roku 1850 k Brněnskému, od roku 1854 opět Jihlavskému. V něm zůstala až do ukončení krajské samosprávy v roce 1868. Za první republiky se měla stát součástí „jihlavské“ župy X, ke zřízení žup však nikdy nedošlo. Od roku 1948 patřila do Jihlavského kraje a od roku 1960 do Jihomoravského.[6]

Ekologie

Třebíč je druhé město s nejvyšším procentem zateplených domů v České republice. Domácnosti v Třebíči jsou rovněž vytápěny biomasou. V roce 2011 byla otevřena již třetí teplárna na biomasu.[23] Poblíž města se také nachází více společností a míst, které na rozdíl od chráněných oblastí znečišťují životní prostředí; velkou ekologickou zátěží byla např. blízká skládka Pozďátky.

V listopadu roku 2020 vznikla nabíjecí stanice u trafostanice na ulici Kpt. Jaroše.[24]

Rozšiřování města a plán obchvatu

Ekologickým problémem by však mohla být plánovaná stavba obchvatu města, která by mj. nešetrně zasáhla do okolní přírody a krajiny včetně rekreačních oblastí. Obchvat by částečně narušil také charakter Libušina údolí, nejvýznamnější oblast přírody ve městě.[25]

Dalším negativním jevem je v současné době vznik obchodních center, hal a skladů na původně zemědělské půdě, což má nepříznivý vliv i na zadržování vody. Nejvýrazněji se zástavba rozrůstá ve směru na KožichoviceStřítež, některé třebíčské ulice se proto již nacházejí v katastrech těchto obcí.

Klima

Třebíč leží v mírně teplé oblasti s občasnými dešti.[26] Převládá zde severozápadní a západní proudění vzduchu.[27] Z východu sem pak proudí především chladný vzduch a v zimě větší množství sněhových srážek. Ročně spadne asi 560 mm srážek (na vegetační období připadá asi 350–400 mm, na zimní období pak 200–250 mm). Průměrná roční teplota činí 7,5 °C, v červenci pak 18,5 °C a v lednu −3,4 °C.

Třebíč – podnebí
Obdobíledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinecrok
Průměrné denní maximum [°C]037131922232418125012
Průměrné denní minimum [°C]−4−3049121314951−45
Průměrné srážky [mm]22,620,13231,453,660,186,861,943,93434,629,1510,1
Maximální srážky [mm]47,951,0104,272,5126,9118,4278,8112,4103,755,954,448,51 174,6
Zdroj: MSN Weather[28]

Obyvatelstvo

Související informace naleznete také v článku Obyvatelstvo Třebíče.

Demografie

Graf růstu počtu obyvatel mezi lety 1655 a 2009

Třebíč má 17 místních částí, nejvíce obyvatel, a to 16 657 v roce 2001, žilo v části Nové Dvory. Podle údajů českého statistické úřadu žilo v této části v roce 1980 pouze 7 929 obyvatel, to znamená, že za 21 let se počet obyvatel zdvojnásobil. Tento jev se přičítá stavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Nejméně obyvatel v roce 2001 žilo v Řípově, pouhých 68 obyvatel, pouhých 88 obyvatel žilo i v místní části Sokolí.[29][p 3]

Mezi lety 1850–1920 byl průměrný přírůstek obyvatelstva 1532 obyvatel za 10 let.[30] Od roku 1930 je patrná míra populační expanze. Mezi lety 1970 a 1991 je již velice patrný nárůst obyvatelstva kvůli výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany.[31] V tomto období narostl počet obyvatelstva o 15 800 obyvatel za 21 let. Tento nárůst je také spojen s výstavbou velkých sídlišť na severu města.

Nejvyšší přirozený přírůstek od roku 1970 byl mezi lety 1981 a 1982, zde se projevují tzv. silné ročníky. Od roku 1982 do roku 1985 bylo zaznamenané největší snížení přirozeného přírůstku obyvatel, další roky se přirozený přírůstek snižuje pouze pozvolně.[32] Za rok 2019 se z města Třebíče odstěhovalo 240 obyvatel, tj. došlo k nejvyššímu snížení počtu obyvatel mezi městy v Kraji Vysočina.[33]

Město Třebíč (v jidiš טרייביטש, Trejbitš) je známé svým Židovským městem, podle Fišera se cizí národní příslušníci začali do města Třebíče stěhovat již za vlády Pernštějnů, více však až za vlády Smila Osovského z Doubravice. Na začátku 17. století se v purkrechtních knihách města objevují záznamy o koupi 12 domů ve Vnitřním městě a o koupi 10 domů na Stařečce Němci. Malovaný dům, tehdy zvaný Františkovský, patřil nejzámožnějšímu italskému občanovi, Františku Kaligardovi (it. Calligardo), v dalších třebíčských čtvrtích žilo dalších 10 Italů. Ve městě se usadilo také asi 5 Slováků, mezi nimi kupec Janek Strážnický a Januš Slovák, tito vlastnili domy na náměstí. Na začátku 17. století se také začalo rozvíjet židovské město a v roce 1601 se také objevují zmínky o židovské škole. Do této doby existovala pouze židovská ulice.[34] V letech 1656 a 1657 do Třebíče přichází hodně Čechů, protože se zde mohou uchytit jako nekatolíci.[35] Podle knih z let 1657 až 1660 emigrovalo asi 20–30 rodin do Uher.[36]

Sčítání lidu 2001

V okrese Třebíč žilo v roce 2001 celkem 117 367 obyvatel, z toho bylo nejvíce obyvatel s českoumoravskou národností, českou národnost při sčítání lidu v roce 2001 přiznalo 100 126, moravskou přiznalo 12 793 obyvatel. V okrese Třebíč dále žilo 21 obyvatel se slezskou národností, 940 obyvatel se slovenskou, 78 obyvatel romskou, 52 obyvatel s polskou, 31 obyvatel s německou, 47 obyvatel s ruskou národností, 139 obyvatel s ukrajinskou národností a 88 obyvatel s vietnamskou národností. Obyvatel s ostatními zjištěnými národnostmi bylo 338 a obyvatel s nezjištěnou národností 2 714.[37] Mezi lety 2015 a 2016 došlo k meziročnímu poklesu počtu obyvatel v městě Třebíči o 239 obyvatel, došlo k jejich odstěhování do jiných měst.[38] V lednu roku 2017 bylo oznámeno, že v roce 2016 došlo v Třebíči celkem k 1194 trestným činům, kdy objasněno bylo 766 činů, tj. je objasněnost 64,15 %. Celkem z nich bylo 120 trestných činů násilného charakteru, kde objasněnost byla 75,83 %.[39]

Sčítání lidu 2011

Dle sčítání lidu 2011 ve městě Třebíč žilo celkem 36 998 obyvatel, z toho bylo nejvíce obyvatel s českoumoravskou národností, českou národnost při sčítání lidu v roce 2011 přiznalo 21 245, moravskou přiznalo 5 266 obyvatel. V Třebíči dále žili 2 obyvatelé se slezskou národností, 250 obyvatel se slovenskou, 16 obyvatel s romskou, 15 obyvatel s polskou, 7 obyvatel s německou, 74 obyvatel s ukrajinskou národností a 68 obyvatel s vietnamskou národností. Obyvatel s nezjištěnou národností bylo v Třebíči 8 779.[40]

Vývoj počtu obyvatel
Data pocházejí z datové položky Wikidat

Náboženství

Město se nachází na místě bývalého kláštera, během staletí se v kultuře města projevovalo více vlivů, původní klášter byl benediktinský, kapuce benediktinů jsou i ve městském znaku a na městské vlajce. Později, v 17. století se na místě nynějšího kostela na Jejkově a katolického gymnázia nacházel klášter kapucínský. V 15. století se ve městě hojně rozšířilo protestantské vyznání. Od 16. století se v Třebíči objevili také židé, většina jich byla nucena žít odděleně od města, v nynější čtvrti Zámostí. Postupně ale pronikali i do křesťanské části města, kde měli své živnosti. Židé v Třebíči založili dvě synagogy.[41]

Při sčítání lidu v roce 2001 se 22 246 (tj. 57,01 %) obyvatel zapsalo jako bez vyznání, 12 266 (31,43 %) jako věřící a 4 509 (11,56 %) se k otázce nevyjádřilo.[42] 10 691 věřících se přihlásilo k římskokatolické církvi, která má ve městě několik kostelů, sídlí zde děkanát TřebíčKatolické gymnázium. Druhou nejpočetnější církví je Českobratrská církev evangelická, k níž se přihlásilo 388 obyvatel, ve městě sídlí její sbor. Po ní následuje Církev československá husitská se 166 věřícími, její modlitebna je bývalou synagogou. Dále následují Svědkové Jehovovi (110 obyvatel) a Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku (67 obyvatel), která má v Třebíči také malý kostel, který je v současné době obsluhován popem.[43] V roce 2011 proběhlo další sčítání lidu, celkem 12 562 (tj. 33,95 %) obyvatel se zapsalo jako bez vyznání, 8 947 (tj. 24,18 %) obyvatel se zapsalo jako věřící a celkem 15485 (tj. 41,85 %) obyvatel se k otázce víry nevyjádřilo. Nejpočetnější církví zůstala římskokatolická církev – 5 013 obyvatel, druhou nejpočetnější zůstala Českobratrská církev evangelická, k níž se přihlásilo 233 obyvatel a třetím nejčastějším vyznání zůstala Církev československá husitská se 104 přihlášenými.[44]

Významná je i přítomnost Církve bratrské, která sice nemá příliš mnoho věřících přímo mezi obyvateli města, nicméně sídlí zde její sbor, který slouží věřícím z celého Třebíčska a přilehlého okolí.[45]

Velký význam zde mělo i obyvatelstvo židovského vyznání, v části Zámostí, dříve pod správou Podklášteří založili vlastní obec, kde byly postaveny dvě synagogy. Starší byla postavena mezi lety 16391641, novější později. Ve městě byl i fungující židovský hřbitov, ten se nachází na svahu Týnského údolí, starší pohřby ovšem byly vykonávány u klášterních hradeb, kde byly objeveny kostry se střípky na očích, které byly obráceny k východu. Nejdelší dobu rabínský úřad zastával třebíčský rodák a gymnazijní profesor Joachim Pollak, bylo tomu mezi lety 1828 a 1879.[46]

Obecní správa a politika

V prvních porevolučních svobodných volbách do České národní rady, Sněmovny lidu Federálního shromážděníSněmovny národů Federálního shromáždění bylo v Třebíči voleno 8. a 9. června 1990.[47] V květnu zasedla okresní volební komise ONV a losem vybrala předsedu a místopředsedu volební komise, stali se jimi Karel Svoboda (ČSL) a Ladislav Fiala (OF).[48] Do ČNR byli zvoleni Jiří Karas a Miroslav Wolf, do Sněmovny lidu byli zvoleni Pavel ZahrádkaIvo Novotný.[49]

Členění a samospráva

Související informace naleznete také v článcích Seznam částí města Třebíče a Seznam představitelů Třebíče.
Mapka místních částí Třebíče

Město o rozloze 56 km2 se dělí na 10 katastrálních území a 17 částí, z nichž 10 tvoří městskou zástavbu a zbylých 7 je v blízkém okolí. Podle sčítání lidu v roce 2001 v Třebíči žilo 39 021 obyvatel v 4 895 domech a podle sčítání roku 2011 jen 36 998 obyvatel v 5 304 domech.[50] Nejrozsáhlejší místní částí jsou Slavice; nejmenší Zámostí. Nejlidnatější jsou Nové Dvory a nejméně obyvatel má Řípov.

Po roce 1989 se několik bývalých místních částí osamostatnilo. Postupně to byly Krahulov (24. listopadu 1990[51]), dále, s platností od 1. ledna 1993, KožichoviceOkřešice.[52][53] Poslední odpojenou částí byla Střítež, samostatná od 1. ledna 1995.[53][54][55]

Městský úřad města Třebíče tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci. Starostou byl od roku 2010 do 20. listopadu 2014 Pavel Heřman, od podzimu 2014 do 20. listopadu 2018 jím byl[56] Pavel Janata.[57] Od 20. listopadu 2018 zastává funkci starosty Pavel Pacal.[56] Zastupitelstvo města tvoří 27 lidí. V rámci zastupitelstva v Třebíči působí i městská rada. Do roku 1990 bylo vedení města v rukou národního výboru a v čele města stál „předseda národního výboru“.

Třebíčskem v letech 2007 a 2008 otřásaly protesty vůči vedení města kvůli tzv. kauze „Vídeňský rybník“. Šlo o prodej pozemků firmě Lima, která měla dostat pozemky za nižší cenu než jiné firmy v konkurzu.[58][59][60] Starosta nakonec odvolán nebyl.[61][62]

Územní vývoj

Město Třebíč se půdorysem řadí k podunajskému typu měst. Jeho hlavní náměstí má ulicový charakter. Vzniklo jednostranným rozšířením staré komunikace a kopíruje pravý břeh oblouku řeky Jihlavy. Vedlejší prostranství vzniklo při farním kostele sv. Martina z Tours.[63] Toto jádro města uzavřely hradby. Do města se vcházelo třemi branami: jihlavskou (podklášterskou), vídeňskou (znojemskou) nebo jejkovskou (brněnskou).[64]

Nástin územního vývoje města Třebíče

Jako předměstí vznikly v době renesance Stařečka za jihlavskou branou a Jejkov za brněnskou branou. Románské podhradí kláštera (Podklášteří) stavebně přešlo do sousedícího Židovského města.[63] Při obnově města v 15. století město rozšiřovalo ulice i náměstí, aby posílilo jejich tržní funkci.[65]

Původní plán výstavby města z roku 1932

Poté byly položeny základy pozdějších částí Nových Dvorů a Nového Města na levém břehu řeky. Od 2. poloviny 19. století se město začalo rozpínat směrem na jih od Horky do nové části Domky a dále přes Stařečku do Boroviny,[63] rychlým tempem pak rostlo začátkem 20. století, kdy se dál k severu rozšířily Nové Dvory, na jih Domky a  při borovinské továrně sestavěly dělnické domky.[66] Pozdější víceméně pozvolný růst města na všechny strany, včetně výstavby mnoha cihlových činžovních domů v Domcích a Borovině a průmyslové zástavby v Domcích a na Jejkově, nabral překotné tempo v souvislosti se záměrem a začátkem realizace výstavby dukovanské elektrárny. Od poloviny 60. let 20. století tak byla po okrajích města zakládána sídliště s panelovými domy. Největší z nich vyrostlo na přelomu 70. a 80. let na Nových Dvorech a v Borovině. Další panelová výstavba proběhla v mezitím připojené části Týn a na přelomu 80. a 90. let též na Novém Městě. Natolik zásadnímu zvýšení počtu obyvatel se musela přizpůsobit i dopravní infrastruktura města, a tím mj. došlo k asanování takřka celé Horky, dále staré zástavby Nového Města a podstatné části Stařečky.[67]

V roce 2018 bylo rozhodnuto o přípravě 60 parcel k bydlení na jižním okraji města nedaleko Polikliniky Vltavínská. Tam budou stát samostatné rodinné domy a bytový dům. Na severním okraji města budou postaveny domy za ulicí Manželů Curieových, v lokalitě na Kopcích budou v roce 2018 dokončeny parcely pro řadové domy a dva bytové domy.[68] V září roku 2019 začaly úpravy v lokalitě Vltavínská, práce by měly být dokončeny v říjnu roku 2020.[69] V roce 2020 by město mělo zakoupit pozemky na severní straně města, měly by být určeny pro průmyslovou výstavbu i bytovou výstavu.[70]

V roce 2017 město Třebíč vybralo po třech letech opět městského architekta. Do roku 2014 jím byl Lubor Herzán, od dubna 2017 je novým architektem Jaroslav Hulín, třebíčský rodák, který žije a pracuje v Praze.[71]

V červenci roku 2019 byl zveřejněn návrh nového územního plánu,[72] dne 10. září 2020 byl aktualizovaný územní plán vydán, původní pocházel z roku 1988. Nově řeší rozvoj města, lokality k bydlení, průmyslové lokality i lokality k trávení volného času.[73]

V březnu roku 2019 byly v lokalitě Brněnská západ připraveny pozemky s projekty pro výstavbu rodinných domů, prodány mají být v aukci.[74] Další parcely pro bytovou výstavbu město má v plánu připravit na severním okraji města nedaleko silnice vedoucí na Pocoucov.[75] Na jižním okraji města má v roce 2021 vzniknout 42 parcel pro rodinné domy a bytový dům, následně pak několik desítek domů jižně od obchodního domu Lidl.[76]

Územní vývoj Třebíče na vyobrazeních
Nejstarší známé vyobrazení Třebíče z počátku 18. stoletíTřebíč na nejstarším známém vyobrazení z počátku 18. století. Zachycen je zámek pouze se severní věží, ale ještě s původní, dnes obnovenou vchodovou branou. V popředí pak vyniká Vídeňská brána a napravo od ní se rozkládá rybník Jordán napájející vodní příkopy. V centru města je městská věž, již spojená s kostelem svatého Martina.
obraz města Třebíče cca 1720
Nejstarší známé vyobrazení města Třebíče (cca 1720), které objevil třebíčský archivář a historik Vincenc Sameš, v tehdejším valdštejnském archivu v Doksech roku 1931.
Mariazellský votivní obraz Třebíče z roku 1766Mariazellský votivní obraz Třebíče z roku 1766. Na obraze je již zachycen zbudovaný hřbitov za městem. Dobře patrné je také opevnění města a církevní chrámy stejně tak jako původní renesanční podoba Karlova náměstí.
Nejstarší známá fotografie Třebíče pořízená před rokem 1868 a před velkými požáry, kdy je na fotografii patrná ještě stará renesanční radnice a tzv. Masné krámyNejstarší známá fotografie Třebíče pořízená fotografem Knausem před rokem 1868. Na fotografii jsou patrné tehdy ještě stojící Masné krámy a stará renesanční radnice, která shořela při požáru roku 1872. V pozadí jsou ještě neobydlené stráně Strážné hory (Kostelíčku).
Pohled na město z Hrádku kolem roku 1906Pohled na město z Hrádku kolem roku 1906. Fotografie ukazuje již téměř dnešní stav náměstí: je zde nová budova radnice a na horní straně nový Národní dům. V pozadí stoupá cesta do Boroviny a v její těsné blízkosti stojí větrný mlýn k mletí třísla. Napravo od městské věže je Kaple Povýšení svatého Kříže. Pod Strážnou horou leží také nově zřízený hřbitov, z něhož je vidět zatím pouze plot. Za povšimnutí stojí také věž hasičské zbrojnice za radnicí a tehdy nový podklášterský most, který slouží dodnes. Při levém břehu řeky Jihlavy poblíž tohoto mostu je na místě nynějšího finančního úřadu ještě patrný mlýn.
Pohled na město z Hrádku kolem roku 1906
Panorama města od jihu na počátku 20. století
Pohled na město z plošiny Hrádek dnesNa popředí fotografie města z roku 2004 jsou vidět střechy domů v židovské čtvrti, která byla roku 2003 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.[77] Napravo od věže s novým ciferníkem a ručičkami, opravené v letech 1996–1997, vyniknou výškové panelové domy v Borovině. V krajině za městem se rýsuje silueta masivu u Zadní hory nedaleko Čechočovic.

Heraldika

Městský znak tvoří štít rozdělený na tři vodorovná pole, z nichž horní a dolní jsou červená a ve středním, bílém, se nachází tři černé benediktinské kápě.[78] V minulosti byla červená pole dekorována stříbrnými arabeskami a počet kápí vysvětlován zastoupením opatství třebíčského, proboštství komárovskéhoměřínského, jak uvádí městský historik Vilém Nikodém v textu pro Ottův slovník naučný.[78]

Znak města pocházející z pečeti je středověkého původu, vlajka z něj odvozená pak byla schválena rozhodnutím číslo 10 ze dne 15. července 1993.[79] Město musí schválit použití znaku mimo městské organizace.[80]

Hospodářství

Brána do areálu BOPO z poloviny 19. století

Historie

Cechy

Již v 17. století se v Třebíči silně rozvíjely cechy, v přehledu cechů z roku 1763 se již začíná projevovat větší počet zástupců soukenického cechu, bylo rozhodnuto, že Karel Josef z Valdštejna založí manufakturní výrobu.[81] K tomu nakonec nedošlo a místní soukeníci nedokázali konkurovat větším dílnám s manufakturním provozem v Brně, Liberci nebo Olomouci. V polovině 19. století již bylo v Třebíči několik větších dílen koželužnického cechu, byly to dílny Karla Budischowského, jeho bratra Františka Budischowského, dílna Martina HasskaSubakova továrna, tyto měly podle srovnání Jindřicha Chylíka v roce 1841 vyrábět dohromady 90 000 kůží ročně, brněnská největší továrna, továrna Karla Ignáce Lettmayera, v tomto srovnání má za rok v tuto dobu vyrobit 12 000 kůží za rok.[81] V roce 1906 prosperovala i obuvnická továrna Cinkajzlova (v matrikách se uvádí i Zinkeiselova).[82]

Papírnictví a lihovarnictví

Podle Vlastivědy moravské v Novém městě stávala papírna, která při povodni v roce 1774 byla úplně zničena. Mezi další průmyslové závody měli patřit i lihovary, jež měly k datu vydání publikace (rok 1906) být příslušny ke každému panskému dvoru.[83] Další odvětví byla zastoupena těžením grafitové tuhy u Římova v lokalitě Vísky, důl se měl jmenovat Černý důl.[84] Mezi velké závody patřila i velká papírna u Přibyslavic, na jejímž místě měl stávat železný hamr, ten měli zakoupit a proměnit v papírnu manželé Schneiderovi. V roce 1846 měl papírnu koupit Karel Fundulus z Třebíče, v osmdesátých letech měla být papírna rozšířena a papír se začal vyrábět na moderních strojích ze dřeva, které bylo mleto v mlýnech u Rokštejna a u Sokolí. Papírna v těch letech zaměstnávala asi 150 lidí.[83] Dalším velkým závodem měla být přádelna u Vladislavi, ze které se postupem času stala továrna na čokoládu a k roce vydání publikace měla být továrnou na umělá hnojiva a na klíh.[85]Okříškách měla být v roce 1892 Františkem Engelmannem z Brna postavena parní pila, která měla posléze přejít do majetku velkostatku. V jehož majetku byl i lihovar.[86]

Rozvoj průmyslu

Průmyslu v Třebíči se začalo dařit až po dovedení železnice v roce 1885, nicméně i do té doby se v Třebíči rozvíjí různé cechy, hlavně soukenický a další spojené s tímto cechem. V Třebíči se nacházelo několik mlýnů, na Stařečském potoce ležely Borovský, Janův a Hluchý, na Jihlavce ležely Poušův, Krajíčkův, Churavý a Táborský.[87] V počátcích 20. století v Třebíči byl i parní pivovar, sladovka, elektrárna, lihovar, sodovkárny ZON, octárna, 2 likérky, 2 cihelny, slévárna, 2 strojírny, 2 barvírny a knihtiskařství, stavitel, řezbář, 2 sochaři, 2 fotografové. Ve městě byly 2 velkoobchody, 20 kupců a 2 knihkupectví. Ve městě také operovaly bankovní ústavy: Obecní spořitelna města Třebíče (založená roku 1861), První občanská záložna v Třebíči (založená roku 1874), Trebitscher Vorschussverein (založená roku 1871) a Rolnická záložna (založená roku 1899). Výroční trhy se ve městě konaly pouze při svátku sv. Jiří v dubnu a při svátku sv. Bartoloměje, dobytčí trhy se konaly každé třetí pondělí a městské trhy byly každé pondělí a pátek.[88]

Později svoji činnost ukončily jak Subakova továrna, tak i továrna Martina Hasska, i během první republiky se v Třebíči rozvíjel závod Budischowských, později byl zakoupen podnikatelem Tomášem Baťou a v roce se začal rozšiřovat závod v Borovině. Další budovy byly postaveny podle návrhů architektů Františka Gahury, Vladimíra Karfíka a Miroslava Lorence. Později, po roce 1948 byly závody zestátněny a přejmenovány na Závody Gustava Klimenta a později i na BOPO. Společnost patřila mezi největší obuvnické a punčochárenské podniky v zemi. Tato firma se dostala do platební neschopnosti a v roce 2002 na ní bylo uvaleno konkursní řízení a posléze byla firma uvedena do likvidace a majetek je prodáván na aukcích.[89] V současné době zde boty vyrábí Selva Shoes. Na tradici výroby punčochového zboží navázala firma TREPON, jediná ještě existující dceřiná společnost zaniklé firmy BOPO.[90]

V roce 1935 si František Noha otevřel v Nádražní ulici (nedaleko nemocnice) zámečnickou výrobu ocelového, chromovaného, niklovaného a lakovaného nábytku (bytového, kancelářského, školního, zahradního i sanitárního). Později vyráběl i dětské vozíky.[91] Po zřízení protektorátu zámečnická dílna pokračovala.[92] Po válce se přestěhoval na tř. Bráfova čp. 595 (přejmenovanou r. 1946 na třídu Dr. E. Beneše, r. 1948 třída Julia Fučíka).[93][94] Právě výroba dětských kočárků byla důvodem, proč byl jeho závod po znárodnění zařazen pod národní podnik Radovan v Mělníku a v 50. letech pod národní podnik Liberta Mělník.[95][96][97] Ve městě měla sídlit také Vlasana, výrobna paruk a příčesků.[98]

„Velmi silně je v Třebíči zastoupen průmysl kovodělný, a to opět speciálními výrobami, tak fa Wallig vyrábí kotle, ústřední topení а zejména zařízení pro lihovary a cukrovary, svými montážemi je známá po celé republice. Speciální mlátičky firmy Mareš, vylušťovače jetele a hospodářské stroje fy Benz, elektromotory Ikas firmy Konečný, jakož i nově zavedená výroba agregátů, výroba kovového nábytku a dětských vozíků fy Noha, která zejména nyní získala velmi mnoho zahraničních odběrních míst — strojnictví a instalace Holčapka, Trojana, O. Dršaty, V. Nedělky a jiných zdaleka přesahují rámec úzkého okruhu výroby a jsou svými kvalitními výrobky platnými representanty Třebíče.“

—Národní obroda, 18.08.1946[99]

Strojírenství

Budova První brněnské strojírny v Třebíči

V průmyslové zóně na jihovýchodě města působí další společnosti, mimo jiné tehdejší Západomoravské strojírny, které vyráběly pletací stroje, tato společnost vznikla transformací z tehdejších Závodů Gustava Klimenta v dnešní Borovině, v roce 1970 byla registrována ochranná známka UNIPLET. Tato společnost byla v roce 1976 zařazena do společnosti Elitex, pod touto značkou společnost fungovala a exportovala svoje pletařské a punčochářské stroje až do roku 1990. Později byla firma transformována na akciovou společnost UNIPLET a. s. a fungovala dále, po roce 2000 byla prodána britské společnosti Monarch Knitting.[100] V roce 2009 společnost UNIPLET usilovala o prodej svých pozemků na Jejkově městu Třebíč, dle územního plánu měl přes tyto pozemky vést obchvat města, tento prodej se neuskutečnil a společnost se rozhodla žalovat město.[101] V listopadu téhož roku energetická společnost E.On odpojila areál společnosti od zdrojů elektrické energie, a způsobila tak škody firmám, které sídlí v areálu na Jejkově.[102] V průmyslové zóně na Jejkově se nachází i akciová společnost PBS INDUSTRY, její počátky sahají do 19. století, kdy byly založeny společnosti WalligBenz, které vyráběly kotle, motory a další průmyslové stroje, v roce 1948 byly tyto společnosti začleněny do koncernu První brněnské strojírny. Po sametové revoluci byla firma převedena na akciovou společnost.[103]

Po sametové revoluci v Třebíči otevřela svoji centrálu kanadská firma Computer Accounting Systems, otevření se účastnila manželka majitele firmy a třebíčská rodačka Martha Lacko, starosta Windsoru v Kanadě John Milson, obchodní rada kanadského velvyslanectví Ross Miller, tehdejší starosta Třebíče Lubomír Vostal a další hosté. Společnost na českém trhu prodávala a spravovala produkty kanadské firmy Trillium.[104]

V roce 2018 byl schválen prodej pozemků v Rafaelově ulici na severním okraji města společnosti Wera Werk, která by měla postavit továrnu na výrobu nářadí, měla by přinést celkem 350 pracovních míst.[105]

Průmyslová zóna Hrotovická

V roce 1998 bylo v územním plánu rozhodnuto o výstavbě průmyslové zóny Hrotovická, v roce 2002 byla zahájena výstavba inženýrských sítí a v roce 2004 byly tyto úpravy dokončeny. Celkové náklady na výstavbu samotné zóny přesáhly 75 milionů korun a byly z velké části dotovány Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a obchodu, necelých 23 milionů z této částky bylo samotnou investicí města. Ke konci roku 2007 v této průmyslové zóně investovalo sedm firem celkem 300 milionů korun. Celkovým počet nových pracovních míst k 31. prosinci 2007 byl 77, plánovaný počet nových pracovních míst v roce 2009 je 412. Největším investorem v této zóně byla společnost TEDOM, která investovala 200 milionů korun do závodu pro výrobu motorových vozidel a v roce 2009 měla nabídnout 210 nových pracovních míst, druhým největším investorem v této zóně se stala společnost S.O.K. stavební, která investovala 40 milionů a v roce 2009 měla nabídnout 110 nových pracovních míst. Dalšími investory jsou (řazení podle výše investice) Envinet, DOMY D.N.E.S, UNICODE SYSTEMS, SKAMLKOVO UNI.[106]

Po roce 2000

V roce 2001 bylo založeno zájmové sdružení Rozvoj Třebíčska, města Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Jemnice spolu s Západomoravskou vysokou školou spustily projekt Podnikatelských inkubátorů. Během dalších let byli zajišťováni investoři v čele s fondy PHARE, dalšími investory byla města ze sdružení, ministerstvo pro místní rozvoj a další. Stavby osmi inkubátorů byly zahájeny v květnu 2005, stavby byly dokončeny v roce 2006, slavnostní otevření třebíčského objektu proběhlo 17. května 2006. V Třebíči existují dva objekty tohoto projektu, první podnikatelský inkubátor byl postaven v prostorách bývalého zámeckého velkostatku třebíčského zámku, jeho součástí jsou skladovací prostory a dvacet buněk pro podnikatelskou činnost. Druhým objektem je podnikatelské a výzkumné centrum s přednáškovými sály, konferenčními místnostmi a dalšími prostory v části Borovina.[107]

Brána do Areálu ZON, s vývěsním štítem a logem firmy ZON

Mezi další třebíčské společnosti patří i koncern TIPA, pod tento koncern patří společnosti potravinářské, stavební a další. Již v roce 2002 podle ústavu územního rozvoje byla firma TIPA pátým nejvyšším zaměstnavatelem okresu Třebíč, v roce 2007 patří k větším zaměstnavatelům i její divize TIPA Frost, která v oblasti nad třebíčským zámkem vyrábí mražené výrobky. Potravinářský průmysl v Třebíči existuje již od roku 1879, v tomto roce Ferdinand Kubeš založil sodovkárnu ZON, tato společnost sídlí od svého počátku v objektech na Stařečce, po roce 1948 byla znárodněna a po sametové revoluci byla vrácena zpět do rukou rodiny Ferdinanda Kubeše.[108] Od roku 1978 na severu města funguje pekárna, ta později přešla do majetku holdingu Agrofert, v roce 2016 se spekuluje, že bude uzavřena z důvodu postavení nové pekárny v Rosicích.[109] Tento předpoklad se naplnil v roce 2019, kdy bylo oznámeno, že pekárna bude uzavřena.[110] Pekárna by měla být uzavřena v ledu roku 2020, mělo by odejít všech 140 zaměstnanců, ti dostali nabídku přejít do pekárny v Rosicích.[111]

V Třebíči v historii i současnosti působili výrobci ponožek, v areálu BOPO působí společnost Trepon, ta působí od roku 1935. Dále pak v ponožkářském oboru působí třebíčské společnosti Astro Sport, New Gen a Ariadne.[112]

V roce 2016 bylo oznámeno, že by měl začít postupný výkup pozemků na severu města a transformace tohoto prostoru na další průmyslovou zónu.[113] V této průmyslové zóně by měly minimálně 30 pracovních míst otevřít firmy Autocentrum P+P servis a Evotech.[114] Zároveň také bylo oznámeno, že výrobní halu v průmyslové zóně Hrotovická postaví společnost Jopp Automotive, nabídne v průběhu 5 let pracovní místa pro celkem 200 lidí.[115]

V září roku 2016 bylo oznámeno, že energetická společnost ČEZ v Třebíči otevře call centrum a zaměstná 60 lidí. Call centrum vzniklo v budovách v areálu bývalé továrny BOPO v Borovině a otevřeno bylo 1. října téhož roku.[116] Nezaměstnanost v Třebíči se dostala v roce 2016 na minimální hodnotu, kdy společnost S.O.K. stavební nesplnila závazek, který dala městu – nebyla schopna naplnit všech 115 míst, které nově vznikly při stavbě budovy v průmyslové zóně Hrotovická. Požádala město o odložení lhůty.[117]

Nedaleko Červené Hospody západně od města v roce 2018 bylo postaveno překladiště společnosti TOP TRANS.[118]

V roce 2018 byla dokončena přestavba budovy bývalé spořitelny na Soukopově ulici, původně byla budova postavena za socialismu, následně pak byla sídlem České spořitelny v Třebíči a později byla budova opuštěna a nabídnuta k prodeji, spekulovalo se o prodeji městu a zřízení sociálních bytů nebo bytů pro charitu. Nakonec však budovu zakoupila olomoucká společnost a přebudovala ji na budovu s 29 byty a několika prodejnami.[119]

V roce 2007 byla v Třebíči založena destilérka Trebitsch old town distillery, která se zaměřuje na produkci whisky. V roce 2020 chce destilérka vyprodukovat 60 tisíc lahví, roku 2018 byl otevřen v Třebíči značkový whisky bar.[120]

V roce 2018 bylo oznámeno, že třebíčská společnost Nuvia získala zakázky pro modernizaci jaderných elektráren na Ukrajině v hodnotě 1,7 miliardy Kč.[121]

V roce 2019 by měla být dokončena průmyslová zóna Rafaelova, je součástí investic v rozpočtu pro rok 2019.[122] O pozemky projevilo zájem několik společností, v lednu 2019 byly prodány poslední pozemky. V průmyslové zóně budou působit společnosti Werk Werk, Altreva a DNK systém.[123]

V roce 2019 byl jižně od města na katastru Kožichovic postaven skleník pro pěstování rajčat o rozloze 380 × 100 metrů. V době otevření to byl největší skleník na Vysočině.[124]

V roce 2019 bylo podepsáno memorandum o spolupráci města Třebíče, Střední průmyslové školy Třebíč a několika firem v rámci technického vzdělávání a jeho rozvoje.[125]

Napojení průmyslových zón Rafaelova I a II bylo v roce 2021 změněno na okružní křižovatkou. Tato změna byla podmínkou Policie České republiky pro stoprocentní fungování těchto zón.[126]

Hospodaření města

Město hospodaří dlouhodobě s téměř vyrovnaným rozpočtem, který v letech 2007 a 2008 dosáhl vyšších přebytků, naopak vyšší schodky město vykázalo v letech 2009, 2010 a 2011. Město hospodaří s daňovými, nedaňovými, kapitálovými a dotačními příjmy.[127] Město v rámci svých výdajů vynakládá vyšší část svých prostředků na vzdělávání, kdy v majetku má základní školy a mateřské školy, stejně tak je městem provozována i městská knihovna. Město vynakládá prostředky i na kulturu, kdy provozuje příspěvkovou organizaci města Městské kulturní středisko[128] a další činnost. Sportovním klubům a sportovním zařízením město také pomáhá financovat provoz.[129] V roce 2015 došlo k opětovnému odložení účinnosti vyhlášky o zákazu hazardních přístrojů na území města, tato vyhláška byla schválena v roce 2012 a v roce 2014 byla odložena její účinnost. Kdyby vyhláška byla schválena, tak by zákaz hazardu na území města platil od 1. ledna 2016. Důvodem mělo být i to, že rozpočet města počítal s příjmem 12,5 milionu z „hazardu“.[130] V roce 2017 začali ve městě pod městskou policií působit dva tzv. asistenti prevence kriminality, kteří mají působit v rámci prevence u škol či úřadu práce.[131] V roce 2020 bude počet zaměstnanců městské policie navýšen o 4 na celkem 55 zaměstnanců, důvodem je rozšíření kamerového systému.[132][133] Roku 2021 pak byl počet zaměstnanců navýšen o dalších 5, jeden z nich je asistentem prevence kriminality.[134] V souvislosti s tím byl i rozšířen web městské policie.[135] V prosinci roku 2019 začala fungovat síť 89 hlásičů a 11 sirén, které mají možnost informovat občany o povodních nebo dalších bezpečnostních hrozbách.[136] V roce 2020 bylo oznámeno, že městská policie zakoupí vůz Toyota Corolla s hybridním pohonem.[137]

Na rok 2017 byl v lednu roku 2017 schválen nevyrovnaný rozpočet se schodkem 59 milionů Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 562 milionů Kč, výdaje pak na 621 milionů Kč. Schodek bude pokryt z výsledku hospodaření v předchozích letech. Nejvíce v roce 2017 měla stát revitalizace ulic v městské části Borovina (tj. 20 milionů Kč).[138]

V roce 2019 byl schválen městský rozpočet ve výši 670 milionů Kč, celkem je vyhrazeno 200 milionů Kč na investice. Plánována je dostavba komunitního centra v bývalém kině Moravia, zasíťování nové průmyslové zóny Rafaelova, vybudování kruhové křižovatky na Cyrilometodějské ulici a vybudování semaforů na několika křižovatkách. Budou se také rekonstruovat ulice Chelčického a Křižíkova.[122] Z rozpočtu je vyčleněno 3,5 milionu Kč, o kterých budou rozhodovat v rámci participativního rozpočtu třebíčští občané.[139] Celkem byly podány čtyři návrhy občanů.[140][141] V roce 2020 budou po zkušenostech upravena pravidla pro rozdělování rozpočtu v rámci participativního rozpočtu.[142] Na rok 2021 je v rámci participativního rozpočtu připraveno 100 Kč na jednoho obyvatele města.[143] V rámci participativního rozpočtu k roku 2021 k počátku června roku 2020 se prozatím nezapsal žádný návrh.[144] V říjnu roku 2020 pak bylo v participativním rozpočtu k dispozici osm návrhů.[145] Na konci listopadu téhož roku bylo rozhodnuto o vítězných návrzích, největší zájem byl o obnovu nádvoří ZŠ Benešova, dalším podpořeným projektem je nové hřiště u vstupu do Libušina údolí, dalším projektem je úprava prostranství u rybníka Kuchyňka, měla by být vytvořena naučná stezka a upraveno okolí. Posledním projektem je úprava hravého chodníku u ZŠ Kpt. Jaroše.[146]

Na rok 2020 je rozpočet připraven s investiční složkou 225 milionů Kč. Nejdražší investiční položkou je odkoupení pozemků pro průmyslovou zónu nedaleko Rafaelovy ulice.[147]

V roce 2022 je rozpočet plánovaný se schodkem 158,5 milionu Kč, celkové příjmy rozpočtu dosahují 773 milionů Kč, výdaje 908 milionů Kč. Nejvyššími investičními položkami je rekonstrukce Karlova náměstí nebo bytového domu.[148]

Ratingová agentura Moody's Investors Service provedla ratingové šetření města s výsledkem A2/Aa2.cz, tj. město hospodaří stabilně s přebytky. Silnou stránkou města je hospodaření s přebytkem a mírná zadluženost, která je pod průměrem měst Česka.[149]

V roce 2017 město rozhodovalo o hazardu ve městě, původně se plánovalo, že od 1. ledna 2018 budou muset být herny plošně zrušeny. Herny nakonec nebyly plošně zakázány, ale budou regulovány a jejich provoz je povolen. Město každý rok získá z provozu heren ve městě 20 milionů Kč. Členka sociální komise Blanka Kutinová vystoupila s tím, že dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Třebíči narůstá počet závislých mladistvých a narůstá i počet heren, kdy Třebíč je jedním z posledních měst na Vysočině, které mají povolen jejich provoz. Pavel Pacal uvedl, že v Jihlavě, která hazard na území města zakázala probíhá boj s nelegálními hernami, stejně tak uvedl, že by v případě plošného zákazu heren jejich provozovatelé je otevřeli v obchodním centru StopShop, který funguje na území Stříteže. V rámci nové vyhlášky je uvedeno 14 adres, kde mohou herny pod regulací nadále působit, musí mít například kamery a je omezena nejvyšší sázka. Herny nesmí být na území pod ochranou UNESCO a do 100 metrů od škol.[150]

V únoru roku 2020 byla uzavřena dohoda mezi Okresní hospodářskou komorou v Třebíči a KHNP, která usiluje o zakázku k rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.[151]

Obchod

Již dříve ovšem byly otevřeny jiné supermarkety či prodejny. Již v roce 1985 byl otevřen provoz prodejny Potravin Brno – závod Třebíč na Račerovické ulici, budovy byly postaveny v rámci akce Z a celkové náklady na stavbu dosáhly více než 5 milionů Kčs.[152] Dalším rokem bylo otevřeno obchodní středisko Domácích potřeb, vystavěno bylo mezi lety 1983 a 1986 s celkovými náklady téměř 30 milionů Kčs. Bylo situováno na Komenského náměstí a celkem v něm nalezlo zaměstnání 76 osob.[153] Mezi prvními porevolučními to byla Mana na Karlově náměstí a v roce 1997 supermarket Delvita,[154] který byl otevřen v bývalé proluce u řeky Jihlavy v ulici Smila Osovského, později, v roce 2006, byly supermarkety Delvita v České republice převzaty společností Rewe Group a transformovány na supermarkety Billa.[155] Supermarket Billa byl 1. ledna 2015 pro špatný technický stav budovy zavřen.[156] V roce 1998 byla postavena na Táborské ulici Billa,[154][157] v tu dobu (rok 1997)[158] byl otevřen i supermarket Prima (později Hypernova, po přestěhování do nové budovy Hyper Albert, v současnosti Albert Hypermarket)[159] na jižním okraji města. V roce 1999 byl na Brněnské ulici postaven supermarket Kaufland.

Později, po roce 2000, se začaly budovat levné supermarkety jako jsou Penny Market,[154] Albert (bývalý Sezam) či Jednota.[154] V roce 2006 byl v ulici Kpt. Jaroše otevřen historicky první supermarket SPAR v České republice, všechny ostatní hypermarkety firmy Spar měly do té doby značku Interspar.[160][161] Dne 31. října 2007 byly v lokalitě Vídeňský rybník otevřeny supermarket Interspar a supermarket Lidl.[162][163][164] V roce 2008 byl otevřen první supermarket v místní části Borovina, Plus.[159] Nejnovějším nákupním centrem v Třebíči je OC Stop Shop, ležící na Znojemské ulici naproti hypermarketu Interspar a obchodnímu centru (bývalé Hypernově).

Součástí OC Stop Shop je první supermarket Hyper Albert otevřený v České republice (dříve Hypernova), dalšími většími provozovnami v OC jsou prodejny elektroniky OkayExpert elektro.[165] V květnu 2009 byl hypermarket Hyper Albert přejmenován na Albert Hypermarket a diskont Plus na obchod Penny Market. Budova na jihu města, ve které dříve sídlil supermarket společnosti Prima (resp. Hypernova), byla v roce 2016 zakoupena Robertem Fialou a na přelomu let 2016 a 2017 byla rekonstruována.[158][166] Od roku 2017 jsou zde umístěny prodejny Global Elektro, Mountfield a Jena Nábytek.[166] Plánuje se také rekonstrukce budovy bývalé prodejny společnosti Billa v Jejkovské bráně.[167]

V roce 2018 proběhla výstavba nové obchodní zóny v sousedství stávajících budov OC Stop Shop. Celková plocha OC Stop Shop je 96 000 m2, součástí je 767 parkovacích míst.[168] Drive-in restaurace společnosti KFC, spolu s Decathlonem byly v areálu obchodního centra otevřeny v listopadu roku 2018. V březnu roku 2019 bude v areálu otevřena provozovna drogerie dm a obchody značek CCCNew Yorker.[169][170] Později téhož roku mají být otevřeny provozovny Cropp, House a Sinsay.[171]

Roku 2018 projevil zájem o proluku po bývalých rukavičkářských závodech na Brněnské ulici majitel společnosti, která provozuje prodejny LIDL. Společnost zde otevřela svou provozovnu v prosinci roku 2018.[169][172] V roce 2021 ve Znojemské ulici byl otevřen obchod diskotního řetězce Action.[173]

Roku 2020 byl dokončen prodej bývalé prodejny Delvita v ulici Smila Osovského, budova by měla být rekonstruována.[174]

Zájem o výstavbu hypermarketu v Brněnské ulici projevila společnost Tesco.[159] Zájem o supermarket v oblasti Borovina, v bývalé továrně BOPO projevila i společnost BILLA.[175]

Turismus

V posledních letech se v Třebíči, mimo výstavbu obchodních domů, rozvíjí zvláště turismus. Za tuto dobu vznikly v Třebíči tři informační centra (jsou provozována Městským kulturním střediskem) – v Malovaném domě na Karlově náměstí, u Zadní synagogy a na Zámku.[128]

Prezentace Třebíče na veletrhu Regiontour 2010

Velký krokem kupředu pro rozvoj turismu v Třebíči bylo zapsání Baziliky sv. Prokopa a Židovského města s hřbitovem na seznam UNESCO. V Třebíči díky tomu vznikla naučná stezka po památkách s audio průvodci a dvě z již zmíněných informačních center. Rozvoj turistického ruchu prospívá také obchodu. Díky přílivu turistů mohlo vzniknout mnoho nových restaurací v Židovském městě a také další zařízení pro ubytování turistu, hlavně menší penziony.

O zápisu památek na seznam UNESCO se v Třebíči také začalo objevovat větší množství zahraničních turistů. Ti pocházejí zpravidla z Německa a Rakouska. To je také podmíněno tím, že v těchto státech má Třebíč svá partnerská města, se kterými spolupracuje i na poli turistiky.[176] To potvrzuje například umístění směrovky mířící na Třebíč na horu Muckenkogel ležící nad partnerským městem Lilienfeld.[177]

O tom, že Třebíč je turisticky význačná i v evropském pohledu svědčí také výrok předsedy Evropské komise J. M. Barrosa ve speciálním vydání pořadu ČT Otázky Václava Moravce 1. ledna 2009: „Chci ocenit premiéra Mirka Topolánka, pochopil, že Evropa není jen Brusel, ale také Londýn, Madrid, Praha, Brno nebo Třebíč“.[178] V roce 2012 poprvé do Třebíče přicestovalo více než 100 000 turistů, od roku 2007 počet přijíždějících turistů klesal, růst nastal až v roce 2011 a pokračoval i v roce následujícím. MKS Třebíč, příspěvková organizace, která se stará o turistickou propagaci města tento růst přičítá systematické propagaci na turistických veletrzích, na kterých se organizace zaměřila na sousední země. Významný podíl turistů patří i cykloturistice, tj. zprovoznění cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs.[179]

V říjnu 2015 bylo oznámeno, že největší počet turistů, kteří projdou informačními centry ve městě je z USA, další signifikantní podíl patří turistům z Německa, Rakouska a Slovenska. Rovněž se zvyšují počty turistů z Izraele. V rámci propagace město pracuje s tour operátory či novináři se zahraničí.[180] V září téhož roku došlo k otevření rozhledny s expozicemi vodárenství v objektu bývalého vodojemu na vrchu Strážné hory.[181] V roce 2017 bylo oznámeno, že velmi oblíbeným suvenýrem pro turisty přijíždějící do Třebíče jsou čokoládové pralinky s motivy památek města.[182]

V roce 1977 byl ve městě otevřen hotel Alfa,[128] v roce 1983 byl otevřen hotel Slavia a v roce 1987 byla dokončena rekonstrukce Hotelu Zlatý Kříž.[183]V Třebíči jsou zastoupeny ubytovací zařízení několika úrovní, malé penziony i větší hotely, ve městě není žádný hotel většího významu, v červenci roku 2010 byl dobudován Hotel Joseph 1699 v bývalém chudobinci v židovské čtvrti, který je společnou investicí společností EuroAgentur a soukromého investora, hotel byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.[184] Mimo tento hotel se v prostorách židovské čtvrti nacházel i hostel řetězce Travellers' Hostel a penzion U Synagogy, další ubytovací kapacity zajišťují hotely Grand (kapacita 210 lůžek), Zlatý kříž (77 lůžek), Atom (72 lůžek) a další marginální ubytovací zařízení.

Okresní hospodářská komora při své konferenci oznámila, že by pro rok 2017 chtěla do Třebíče zavést tzv. turistický vláček, půjčovnu elektrokol a elektromobilů a další vydávání Výletních novin. V plánu je i splavnění řeky Jihlavy pro turistické účely.[185] V roce 2016 pod vedením modeláře Stanislava Vršky a jeho manželky vznikla další část modelu historické Třebíče v poměru 1:100, v roce 2016 byla ve stavbě část města Stařečka.[186] Model pak byl dokončen v létě roku 2016 a od května 2017 je vystaven v divadle Pasáž v Třebíči. Velikost modelu je přibližně 3x3 metry, umístění v divadle je pouze dočasné, posléze bude přemístěn na vhodnější a přístupnější místo. Majitelem modelu je společnost Kapucín, která jej městu zapůjčila.[187] Město chtělo model zakoupit, ale zastupitelé se nakonec vyjádřili, že nákup nebude proveden a majitelem je nadále společnost Kapucín.[188] V prosinci roku 2017 však město rozhodlo o tom, že model za 1,2 milionu Kč zakoupí.[189]

V roce 2018 bylo oznámeno, že město zažádá o dotaci na pořízení 16 koloběžek s elektrickým pohonem, které budou k dispozici turistům na čtyřech nabíjecích místech. Dobíjecí stanice mají být umístěny u Baziliky svatého Prokopa, Zadní synagogy, na Karlově náměstí a u ekocentra Alternátor.[190]

V roce 2018 město navštívilo celkem o 12 % turistů více než o rok dříve.[191] V roce 2019 bylo oznámeno, že kruhové objezdy ve městě by měly připomínat rozety baziliky sv. Prokopa.[192] Ty by měly být vybudovány mezi březnem a červnem roku 2020. Celkové náklady na stavbu dosáhnout 2,8 milionu Kč.[193]

V roce 2020 bude nově hotelový poplatek odváděn i od služeb sdíleného ubytování jako je např. Airbnb.[194]

Okres Třebíč byl postižen kůrovcovou kalamitou v roce 2019, bylo postiženo mnoho lesů, přes které vedly turistické trasy Klubu českých turistů a mnoho značek zmizelo a muselo být obnoveno.[195] V roce 2020 byly vydány turistické vizitky.[196] Město pravidelně v březnu při příležitosti kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšuje na radnici tibetskou vlajku.[197][198] V roce 2020 bylo oznámeno, že počet turistů přijíždějících do města roste, ale zahraničních turistů je z nich pouze 11 %[199] v roce 2021 pak dorazilo do Třebíče 81 tisíc turistů, z nichž bylo 3 tisíce ze zahraničí, počet byl podobný jako předchozí roky.[200] Roku 2020 byla spuštěna kampaň pod názvem Zažijte Třebíč!, jejíž součástí je několik billboardů v Praze a Brně, v rámci kampaně také obdrží ubytovací zařízení v Třebíči volné vstupenky pro návštěvníky města.[201] V témže roce byl do města zaveden motorový turistický vláček, který jezdí kolem památek v Třebíči.[202] Vláček začal jezdit na začátku července, v srpnu a září téhož roku jezdit nebude, protože v tu dobu jeho trasu přehradí uzavírka ulice Jejkovská brána.[203] Za první měsíc provozu vláčku se jím svezlo 3730 lidí.[204]

Smart City

Ve městě se od roku 2019 začínají připravovat tzv. prvky chytrého města. Jako první byla v roce 2017 zřízena komise Chytrá Třebíč. Bylo postaveno chytré parkoviště na Komenského náměstí, následně pak v roce 2020 mají být dle oznámení chytrými prvky vybavena parkoviště na ulici Kateřiny z Valdštejna a na ulici Vítězslava Nezvala. Byla také instalována chytrá lavička a zprovozněno wifi připojení v MAD. Nově by měly být zprovozněny dopravní kamery, které umí samy sledovat provoz.[205]

V roce 2021 bylo oznámeno že projekt osazení chytré kamery na křižovatce ulic Hrotovická a Kosmákova získal první cenu v projektu Slepá místa a bude osazen kamerami s detekcí pohybu a objektů.[206][207]

V roce 2022 byl spuštěn tzv. Portál občana.[208]

Doprava

Související informace naleznete také v článku Doprava v Třebíči.
Východozápadní magistrála vedená středem města

Již ve starověku vedly v blízkém okolí Třebíče významné obchodní stezky: Haberská, která vedla přes Čáslavice, Kojetice, Stařeč, PřibyslaviceBrtnici, v Brtnici se křížila se stezkou Lovětínskou, později zvanou i Třebíčská stezka, ta vedla od starého Brna, přes Zastávku u Brna, Vladislav, Trnavu a končila v Lovětíně. Další důležitou křižovatkou stezek byl tehdejší Brod, ten se nacházel na místě, kde se nachází dnešní Vladislav, zde se křížily stezky LibickáLovětínská.[14]

Nyní je Třebíč dopravním uzlem okresního významu. Městem prochází silnice první třídy č. 23 (PísekBrno) a krajská páteřní komunikace druhé třídy č. 360 spojující město s dálnici D1Velkého Meziříčí. V těsné blízkosti města odbočuje ze silnice I/23 silnice druhé třídy č. 405 spojující Třebíč s krajským městem Jihlavou. Od roku 2010 prošly obě krajské komunikace výraznou rekonstrukcí.[209]

Železniční síť Třebíčí vede ve východozápadním směru. V okolí Třebíče je nejvýznamnější železnice č. 240Jihlavy do Brna. Přímo v Třebíči se nachází železniční stanice Třebíčzastávka Třebíč-Borovina. V současné době se je již hotov přestupní terminál který slouží pro návaznost autobusů a vlaků. Poblíž města také vede trať č. 241 z Okříšek do Znojma.

Na okraji města se nachází sportovní letiště Západomoravského aeroklubu v Třebíči. Ve městě funguje městská hromadná doprava, která je ve městě zajišťována devíti linkami autobusů. Dříve se také plánovalo zavedení trolejbusů v Třebíči. Z ekologického hlediska ji dnes nahrazují plynové autobusy. Ve městě je postaveno velké autobusové nádraží, které má být modernizováno.[210]

V Třebíči a okolí existují cyklostezky. V roce 2007 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení stavebního řízení cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs an der Thaya.[211] Tuto stavbu provázely problémy s odkupem pozemků.[212] Další cyklostezka nese název Třebíčský okruh a začíná i končí na tzv. Polance v západní části města. Další cyklostezka je výhledově naplánovaná na trasu mezi Třebíčí a Dukovany, má vést souběžně s hlavní silnicí kolem Jaderné elektrárny Dukovany.[213][214] V roce 2021 by měl být otevřen první úsek cyklostezky mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou, v roce 2019 byl schváleno memorandum o této stavbě. Trasa by měla pokračovat přes Lísčí či kolem Nemocnice Třebíč směrem do Boroviny.[215]

Třebíčí protéká řeka Jihlava a současně i několik jejích marginálních přítoků, řeka byla několikrát regulována, naposledy v roce 2010–2012, byly přistavěny protipovodňové hráze a další vybavení.[216] Vodní doprava v Třebíči neexistuje, ačkoliv se uvádí, že v době mezi válkami fungovala říční výletní doprava v prostoru u říčních lázní Polanka. Antonín Uhlíř, jež provozoval půjčovnu loděk, v roce 1930 postavil prám s motorem o nosnosti 25 osob a provozoval tak říční dopravu.[217] Byly zakoupeny i mobilní protipovodňové zábrany, které budou instalovány na nově opravené opěrné zdi na břehu řeky Jihlavy. Součástí je hrazení nedaleko tzv. Novodvorského mostu, které je vysoké 4,5 metrů a dlouhá asi 150 metrů, součástí hrazení jsou i protipovodňové dveře. Do kanalizace, která zapříčinila vyplavování židovské čtvrti, byly nainstalovány zpětné klapky, které mají tomuto zabránit.[218]

Dle ČP Indexu byla Třebíč za první pololetí roku 2018 mezi okresními městy na prvním místě v bezpečnosti silničního provozu, stejně se umístilo dalších 16 okresních měst. znamená to, že během prvního čtvrtletí se na území města nestala žádná dopravní nehoda se smrtelným nebo těžkým zraněním.[219]

V roce 2020 byly kruhové objezdy na ulicích Znojemská, Táborská, Samešova, Velkomeziříčská, Míčova a Václavské náměstí upraveny tak, aby vypadaly jako vitrážová okna Baziliky svatého Prokopa.[220]

Společnost

Školství

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Historie

Podle Vlastivědy moravské byli první vzdělanci v Třebíči učeni již v klášteře benediktinů, prof. Dvorský se odkazuje na autora latinského formuláře Liber a missionibus regum (což byl vlastně návod k psaní královských dopisů) z roku 1292, na Zdeňka z Třebíče (Zdenko de Trebecz) a také na císařského notáře Adama, syna Petra z Třebíče, ten měl v roce 1406 potvrdit listiny třebíčského rychtáře Martina.[221]

První městská škola, zřízená v polovině 15. století, stála v tehdejší Masařské ulici. Podle urbáře byla v roce 1556 nahrazena školou poblíž Martinské brány, mezi rektory školy patřili např. Mikuláš Rožmberský nebo Eliáš Histurgius Bílský. Další školou, která je zmiňována od roku 1557, je škola bratrského sboru. Na udání rektora městské školy v roce 1557 měla být Burianem Osovským zrušena, stalo se tomu až po druhém příkazu Ferdinanda I., v roce 1575 byla škola spolu se školou v Ivančicích obnovena a byla pro ni zakoupena budova na Jejkově.[222] Prof. Dvorský uvádí několik absolventů třebíčské školy, kteří pokračovali ve studiích na různých vyšších školách.[223]

Po třicetileté válce měla v Třebíči zůstat pouze škola městská a škola prvního stupně, byla pouze chlapecká a podle zprávy z roku 1671, tam se měla vyučovat matematika, psaní, hudba, němčina, čeština a náboženství v obou jazycích. Po roce 1787 bylo rozhodnuto o stavbě školy na Jejkově, byla postavena v zahradě sousedského špitálu, tam v roce 1847 i vyhořela. Byla znovu vybudována a na tomtéž místě zůstala až do roku 1888, kdy došlo k reorganizaci školských okresů a tato budova se stala městským sirotčincem. V této době, přesněji v roce 1817, byla zřízena i městská dívčí škola. Roku 1874 bylo Němci požádáno o zřízení dívčí německé měšťanské školy, později byla založena chlapecká německá škola a po počeštění gymnázia v roce 1888 i chlapecká měšťanská škola s německou výukou. Také česká strana ovšem na konci 19. století nechala založit chlapeckou i dívčí měšťanskou školu. V roce 1906 tak studovalo na třebíčských měšťanských a obecných školách 944 žáků v chlapeckých školách, 1014 žákyň v dívčích školách a 225 žáků a žákyň na německé obecné škole. Tyto žáky (celkem 2183 žáků) vychovávalo v tomtéž roce 54 kantorů.

Tato část článku neuvádí informace o názvech škol a počtech žáků v roce 1906. Podrobnější informace naleznete v článku Seznam škol v Třebíči v roce 1906.

Vyšší školství v 19. století mělo v Třebíči také zastoupení, v roce 1871 bylo založeno gymnázium Třebíč, prvním ředitelem byl ustanoven prof. Alois Vaníček, do roku 1873 probíhala výuka v češtině. Až do roku 1888 probíhala výuka některých tříd pouze v německém jazyce, ale již v roce 1880 byla znovuobnovena výuka 3. třídy v jazyce českém, později i třídy čtvrté. Do té doby se učily česky pouze první dvě třídy. V roce 1886 byla založena pokračovací průmyslová škola a na ní i odborný kurs obuvnický. V roce 1901 tu otevřeli českou dvoutřídní obchodní školu, o rok později i jednoletý kurs pro dívky. V téže škole se učili i učňové pokračovací obchodnické školy. Také byla založena dvoutřídní Zimní hospodářská škola, která učila děti zemědělců pouze v zimním období.[224]

Po roce 2000

Tato část článku neuvádí seznam všech škol. Podrobnější informace naleznete v článku Seznam škol v Třebíči.

Ve městě se nachází jedna soukromá vysoká škola, založená v roce 2003, a to Západomoravská vysoká škola Třebíč, která již nefunguje od roku 2019.[225] Dále je ve městě devět středních škol, z toho dvě gymnázia (jedno klasické, jedno katolické), čtyři odborné školy, jedna hotelová a jedna ekonomická škola, další střední školou je soukromá střední škola řemesel a podnikání. Základních škol se v Třebíči nachází osm, z nich se jedna věnuje dětem s různými postiženími, další školou je Základní umělecká škola Třebíč.

V Třebíči se provozují i jiné výchovné a zájmové činnosti. Existují zde skautské a sokolské oddíly, podprahový klub Zámek, studentský klub Halahoj, dům dětí a mládeže Hrádek (jenž byl v roce 2014 přejmenován na Dům dětí a mládeže Třebíč a přestěhován do nové budovy v bývalém areálu borovinských závodů)[226] pořádající zájmové činnosti a další skupiny pro děti a mládež. Ke konci roku 2015 byl na třebíčské radnici otevřen koutek pro matky s dětmi, který matky mohou využít při jednání na úřadech či případně také při nakupování na náměstí.[227] V roce 2021 by měla být v Třebíči otevřena Lesní školka v zahradě nedaleko polikliniky Vltavínská.[228] V listopadu 2020 bylo oznámeno, že školka by měla být otevřena v zahradě u Alzheimer centra, první žáci by měli do školky začít chodit od září roku 2021.[229][230]

Hvězdárna

Pozorovatelna hvězdárny v Třebíči
Pozorovatelna hvězdárny v Třebíči

V Třebíči se od roku 1957 nachází hvězdárna, je umístěna v části Horka-Domky na ul. Švabinského. Za druhé světové války byla učitelem Františkem Havlíkem založena pobočka České astronomické společnosti, za úkol si dala postavit lidovou hvězdárnu, její návrh nakreslil architekt Herzán. Měla původně mít 3 kupole. První pozorování proběhlo již v roce 1957 při průletu komety Arend-Roland. Po zničení dalekohledu se pobočka na 20 let rozpadla a pozorování probíhala pouze v amatérských podmínkách. V polovině 70. let se opět začalo pracovat na obnově hvězdárny, to se povedlo a 1. května 1980 byla hvězdárna znovu otevřena. V roce 1985 astronomové získali budovu, která slouží od tohoto roku jako zázemí hvězdárny; je jí původní autobusové nádraží z Březinovy ulice, to byla přeneseno do prostor Švabinského ulice. Dřevěná pozorovatelna byla později přebudována na observatoř železnou. V roce 1986 proběhlo první pozorování s novým dalekohledem. V roce 1989 byla rozestavěna nová budova hvězdárny v prostoru tzv. Kostelíčka, tj. na severním svahu Strážné hory.[231] Ta nebyla dokončena a dlouhodobě je v neutěšeném stavu a je opakovaně nabízena k prodeji.[232]

V roce 2017 proběhla instalace astronomických hodin na pozemku hvězdárny, a to mezi 1. květnem a 25. listopadem. Ukazují čas v Třebíči, New Yorku, Tokiu, Moskvě a v Londýně; rovněž fázi Měsíce, čas východu a západu Slunce, datum, měsíc a den v týdnu. Součástí hodin je i statické tellurium.[233] Jsou řízeny počítačem a synchronizované se servery řízení času ve Frankfurtu.[234]

V roce 2019 bylo oznámeno, že DDM Třebíč už několik let usiluje o postavení planetária v Třebíči, DDM Třebíč chce ke stávající budově přistavět další budovu, ve které by měly být dva sály. V prvním by měl být přednáškový sál a v druhém by měla být promítací kupole. Původně se DDM snažilo získat peníze pro rozšíření z dotací regionálního dotačního programu, to se však nepovedlo. V roce 2019 si toto za cíl vzalo město Třebíč, které zřizuje DDM Třebíč. Město oznámilo, že pokud se nepodaří získat peníze z dotačního programu, tak přestavbu zainvestuje samo. Vedoucí hvězdárny je Jana Švihálková, pod jejímž vedením se hvězdárna rozvíjí.[235] Celkové náklady by měly dosáhnout 4 milionů Kč, na konci roku 2019 bylo oznámeno, že stavba by měla začít v roce 2020. Měla být postavena budova s třemi místnostmi a s kupolí o průměru 5,5 metru.[236]

Kultura

Podrobnější informace naleznete v článku Kultura v Třebíči.
Divadlo pasáž na Masarykově náměstí v Třebíči

V Třebíči se o uspokojení potřeb obyvatelstva v oblasti kulturního a společenského života stará příspěvková organizace města Třebíče Městské kulturní středisko (jinak také MKS). Městské kulturní středisko provozuje některé z kulturních organizací ve městě, např. kino Pasáž, Národní dům s Galerií Franta, Zadní synagogu, Fórum, Klub Hájek, Divadlo Pasáž, Malovaný dům, Galerii Ladislava NovákaMěstskou věž.[128] V roce 2019 byla pořízena nová vánoční výzdoba pro městské ulice, byla nasvětlena městská věž a ozdobeny stromy na náměstí.[237][238] V listopadu roku 2020 bylo oznámeno, že letošní vánoční trhy se budou konat na Martinském náměstí, standardně se konají na Karlově náměstí.[239] V roce 2020 byly rozšířeny ulice, které byly ozdobeny vánoční výzdobou a centrální vánoční výzdoba se z rekonstruovaného Karlova náměstí přesunula na Martinské náměstí.[240] V listopadu roku 2020 bylo rozhodnuto, že tradiční vánoční a adventní akce se nebudou z důvodu pandemie onemocnění covid-19 konat.[241] V roce 2021 byly připraveny nové prvky vánočního osvětlení.[242]

Divadelní a hudební produkce

Kulturní vyžití v Třebíči zajišťuje Divadlo Pasáž na Masarykově náměstí, kino Pasáž a Národní dům.[243] Přestože součástí kongresového centra Pasáž je i divadelní infrastruktura, stálou profesionální scénu Třebíč nemá. V Třebíči byla roku 1940 založena a zahájila činnost profesionální scéna Horáckého divadla, po druhé světové válce (v roce 1945) přesunutého do Jihlavy, dnes příspěvkové organizace Kraje Vysočina.[244][245]

Hudební produkce probíhají v prostorách Národního domu na Karlově náměstí, v sálech kulturního zařízení Fórum, na Karlově náměstí a v několika hudebních klubech jako Béčko, Paradise (dříve Ponorka, Florida, Black&White, Golem, Level), Club-R (dříve Roxy), Znojemka či v nedaleké cihelně, kde se nachází klub Cihelna, a v některých menších klubech.

V roce 2018 byl slavnostně ukončen provoz klubu B, tj. Béčka, kdy se z klubu měl stát putovní klub bez stálých prostor.[246]

Kulturní festivaly

Průvod oslav vstupu města Třebíče do seznamu kulturního dědictví UNESCO v roce 2009

V Třebíči se pořádají různé tradiční i mimořádné kulturní akce. Jsou to každoročně konaný hudební festival Zámostí, jež od roku 1997 probíhá v červnu na říční Nivě, první ročník festivalu se ovšem odehrával v budově Subakovy koželužny v židovském městě. V rámci navazování na židovskou tradici města se v Třebíči konal od roku 2003 pod patronací Arnošta Lustiga festival židovských tradic Šamajim, v roce 2008 došlo k přejmenování na Třebíčský židovský festival, současně s přejmenováním proběhla i změna patrona, kterým se stal Arnošt Goldflam.

Od roku 2009 se před letními prázdninami koná i festival Country hudby a tanců – Country fest, od roku 2003 se v Třebíči pořádal i festival etnické hudby a kultury Třebíčský Zvonek a od roku 1998 i folklorní slavnosti s názvem Třebíčské Bramborobraní, jejichž název se v roce 2009 změnil na Folklórní slavnosti. Od roku 2018 pak je v Třebíči organizováno i Třebíčské vinobraní.[247]

Od roku 2003 v Třebíči probíhá divadelní festival malých souborů pod názvem Festival divadla 2–3–4 herců, Třebíč je také městem, kde se odehrává část festivalu klasické hudby Concentus Moraviae. Od roku 2006 je v Třebíči každoročně Třebíčský operní festival. V souvislosti se zařazením židovských památek a baziliky se ve městě pořádají středověké slavnosti s průvodem historických postav a středověkými slavnostmi, po roce 2010 byly nazvány Slavnosti tří kápí. Od roku 2012 se v Třebíči uskutečnilo několik ročníků festivalu Flaming Nights.

Od roku 2016 se v areálu říčních lázní na tzv. Polance koná festival hudby pod názvem Polanka Fest.[248] V roce 2020 se v Třebíči bude konat nový festival Třebíčská celta, po deseti letech se do Třebíče vrátí folkový festival.[249] V roce 2020 se měly konat tradiční Slavnosti tří kápí, ty nakonec byly zrušeny kvůli karanténním opatřením. Místo slavností tří kápí se konaly Městské slavnosti na různých místech Třebíče.[250]

Muzejnictví

Budova zámku v Třebíči, sídlo Muzea Vysočiny Třebíč

Ve městě se nachází i Muzeum Vysočiny Třebíč, a to v prostorách bývalého zámku; Galerie Malovaný dům v Malovaném domě a galerie v Zadní synagoze; výstavy se konají i v kulturním centru náležícím k divadlu Pasáž. V roce 2002 byla v Zámostí otevřena stálá výstava věnovaná třebíčskému spisovateli Ladislavu Novákovi, která se postupně transformovala do Galerie Ladislava Nováka. Některá jeho díla jsou vystavena i ve vinárně Ráchel v židovské čtvrti. V roce 2014 byla slavnostně otevřena výstava třebíčského rodáka Františka Mertla, řečeného Franty. Součástí průmyslové školy je i Muzeum staré zemědělské techniky.

V roce 2015 bylo v červnu ve městě na místě bývalé mazutové kotelny v areálu bývalé obuvnické továrny BOPO otevřeno ekotechnické centrum Alternátor, které obsahuje několik expozic o technice, ekologii a energetice. Součástí centra je i tzv. projekční koule a expozice o historii průmyslu v Třebíči. Při otevření centra 29. června bylo na budovu centra promítáno videomappingem úvodní video.[251] Kraj Vysočina uvedl, že v místě někdejšího Šmeralova domu by mohlo vzniknout Centrum tradiční lidové kultury. Muzeum Vysočiny by mělo být zřizovatelem tohoto centra.[252] V roce 2018 bude v Galerii Předsálí v Národním domě probíhat výstava o událostech v roce 1968 v Třebíči.[253]

Kulturní spolky

Podrobnější informace naleznete v článku Městská knihovna v Třebíči.
Členové Měšťanské besedy okolo roku 1900

Nejstarším českým spolkem v Třebíči byla Měšťanská beseda, založená dr. Janem Miloslavem Hanělem roku 1848 a následně obnovená roku 1860. V pozdějších dobách vznikly:

 • roku 1866 Spolek kat. tovaryšů
 • roku 1869 Dobrovolný hasičský sbor
 • roku 1873 Politický spolek
 • roku 1875 Dívčí pěvecká jednota „Vesna“
 • roku 1880 Řemeslnická beseda, Tělocvičná hasičská jednota, Hospodářský spolek
 • roku 1886 Spolek pro zakládání knihoven
 • roku 1887 Dělnická beseda.

Po roce 1890 byly ještě založeny: Vzdělávací beseda „Palacký“, politický spolek Pokrok, Sportovní klub, Bruslařský klub, Spolek soukromých úředníků, Československá obchodní beseda, zpěvácký spolek Lumír, Musejní spolek (1898), Průmyslové museum, Spolek katolických dělníků, Katolicko-politická jednota a mnoho dalších spolků, převážně loterních a podporovacích.[254][255]

První knihovnu v Třebíči založil Spolek pro zakládání knihoven dne 6. dubna 1885,[256] zakladateli byli Alois Grimmich, Jan PochopFrantišek Doležel. Knihovna působila nejprve v malé místnosti v budově německé školy na Hasskově ulici. Až do roku 1919 se jmenovala Knihovna pro lid, po tomto roce byla předána z rukou spolku do rukou města a přejmenována na Husovu veřejnou knihovnu. Později začala vydávat časopis Čtenář a po sametové revoluci byla přejmenována na Městskou knihovnu v Třebíči.

Skauting v Třebíči

Kulturu v Třebíči podporují též třebíčští skauti, kteří zde působí od roku 1923 a u jejichž zrodu stálo několik významných osobností. Dnes v Třebíči funguje dohromady 10 oddílů skautů vodních i pozemních. Ke své činnosti využívají několik budov rozmístěných po celém městě. Jsou sdruženy ve dvou střediscích: pozemní skauti fungují pod střediskem s názvem Srdíčko a vodní pod střediskem nazvaným Žlutá ponorka. Obě střediska mají delší historii a spoustu tradičních akcí.

O tradici Junáka v Třebíči svědčí i to, že v rámci otevření nového divadla Pasáž v Třebíči byl jako první velká akce ve dnech 18.–20. února 2005 prezentován XI. valný sněm Junáka. V několika sálech divadla, ve foyer i v dalších místech v Třebíči se jednalo o budoucnosti skautingu a mimo jiné o tzv. Chartě českého skautingu.[257]

Útulek pro psy

V Třebíči do 1. července 2015 fungoval útulek pro psy pod patronací Ligy pro ochranu zvířat, od té doby je provozován městskou policií, nejpozději od 15. června 2017 jej musí provozovat nový provozovatel či město v nových prostorech na Hrotovické ulici, neboť původní prostory je nutné vyklidit a předat novému majiteli. Stavba nového útulku začala 15. prosince 2016.[258] Útulek skončil kvůli původnímu provozovateli, který byl podezřelý pro zpronevěru. Policie však případ odložila. Útulek byl otevřen v polovině června 2017.[259]

Sociální služby

Nově zrekonstruovaná budova Alzheimer centra

Pro lidi postižené Alzheimerovou chorobu bylo na konci roku 2019 v Třebíči otevřeno Alzheimer centrum Třebíč. Centrum bylo v roce 2019 největší svého druhu v kraji Vysočina – v době svého otevření mělo kapacitu 125 klientů.[260]

Zdravotnictví

V Třebíči od 16. století působili lazebníci a ranhojiči, kolem roku 1505 pak vznikl první sousedský špitál a později i bratrský špitál na Jejkově. Další sousedský špitál fungoval na místě dnešní Sirotčí ulice, v roce 1854 byl zřízen městský špitál. Roku 1852 pak byla otevřena i židovská nemocnice. Nemocnice Třebíč pak byla otevřena 1. ledna 1903. V Třebíči působí i poliklinika Vltavínská, zdravotní středisko Hájek a soukromé praxe.[261]

Na konci dubna roku 2020 po vypuknutí pandemie nemoci Covid-19, začala třebíčská společnost Dawell po pěti týdnech vývoje, malosériově vyrábět plicní ventilátor CoroVent. Vývoj ventilátoru probíhal na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUTKladně kolem profesora Karla Roubíka.[262]

Sport

Související informace naleznete také v článku Sport v Třebíči.
Zápas Draci Brno U17 proti Nuclears Třebíč U18 na stadionu Na hvězdě

V Třebíči existuje více možností sportovního vyžití, ve městě jsou dva atletické stadiony, dvě fotbalová hřiště, plavecký bazén, zimní stadion s letní umělou plochou, baseballové hřiště, kryté i venkovní minigolfové hřiště, několik tenisových kurtů, hřiště na pétanque budované z prostředků Evropské unie, hokejbalové hřiště, basketbalová hřiště a další veřejná sportoviště.

Hokejový klub SK Horácká Slavia Třebíč se od roku 1997 účastní druhé nejvyšší soutěže a má na svém kontě i pět ročníků soutěže nejvyšší (1939/40, 1940/41, 1941/42, 1946/47, 1947/48). Již v sezóně 1937/38 do československé nejvyšší ligy nahlédli hokejisté DSK Třebíč, dnes již zaniklého klubu. Fotbalový klub HFK Třebíč hraje od roku 2018 Krajský přebor Vysočiny, baseballový klub Třebíč Nuclears hraje od roku 2016 Českou baseballovou extraligu.[263] Basketbalový klub TJ Třebíč 2. ligu (třetí úroveň), tenisový klub HTK Třebíč také 2. ligu.

Dalšími úspěšnými třebíčskými sportovci jsou kuželkářka Naděžda Dobešová, která obdržela ocenění Kuželkářka století a několikrát byla oceněna jako Kuželkářka roku,[264] cyklista Pavel Padrnos, který závodí v Discovery Channel Pro Cycling Teamu,[265] fotbalista Filip Trojan a hokejisté Patrik Eliáš, Martin EratMarek Laš. Každoročně se v Třebíči a okolí konají FIA rally závody s názvem Horácká rally. V roce 2009 bylo oznámeno, že k areálu krytého bazénu Laguna bude přistavěn aquapark s atrakcemi, ten nakonec byl otevřen v roce 2013.[266]

V lokalitě Na Hvězdě bylo v roce 2010 otevřeno nové baseballové hřiště. Hrálo se na něm Mistrovství Evropy v baseballu. Hřiště je domovským sportovištěm baseballového klubu Nuclears Třebíč.

Od roku 2019 jsou na sportovištích instalovány automatické defibrilátory, konkrétně byly umístěny do aquaparku Laguna, na koupaliště na Polance, na hřiště Třebíč Nuclears, HFK Třebíč a TJ Spartak Třebíč.[267] V roce 2020 by mělo v lokalitě dřívějšího antukového hřiště ve čtvrti Horka-Domky být vybudováno venkovní kluziště.[268]

V roce 2016 bylo oznámeno, že roku 2017 měla být v Třebíči otevřena uzavřená dráha pro cyklisty a in-line bruslaře, měla by vést od rybníka Zámiš až do tzv. Bažantnice.[269] Ke stavbě by mělo dojít nakonec v roce 2020.[270] V roce 2020 v oblasti Bažantnice vzniká 3,5 kilometrů dlouhá dráha pro in-line bruslaře, běžkaře a cyklisty. Součástí bude i zázemí s lavičkami a parkovištěm.[271] Stavba byla zahájena v dubnu roku 2020, dokončena by měla být v říjnu téhož roku. Cena by měla dosáhnout 16 milionů Kč.[272] V červenci téhož roku byla vyasfaltována polovina dráhy, zbytek by měl být dokončen v září.[273] Stavba by měla být uvedena do provozu v listopadu, součástí stavby jsou i tři parkoviště u stezky.[274] V březnu roku 2021 bylo oznámeno, že u Bažantnice by měl být otevřen stánek s občerstvením pro sportovce.[275] V dubnu pak bylo oznámeno, že město usiluje o směnu pozemků pod bývalým baseballovým hřištěm u Zámiše nedaleko začátku dráhy s tím, že by na pozemku chtěla vybudovat pumptrack a skatepark.[276]

V roce 2021 bylo oznámeno, že atletický klub TJ Spartak má hotovou projektovou dokumentaci ke stavbě krytého atletického tunelu, celková cena by měla dosáhnout 41 milionů Kč. Součástí budovy o velikosti 15 × 5 metrů má být ovál o délce 200 metrů. Důvodem stavby má být to, že v zimě atleti nemohou standardně trénovat a krajské závody se v Třebíči také nemohou konat a musí se tak konat v Praze.[277] Výstavbu by mělo financovat město, Národní sportovní agentura a Kraj Vysočina.[278] V souvislosti se zrušenou dotační výzvou Národní sportovní agentury je projekt stavby tunelu ohrožen, žádost o dotaci na stavbu musí atletický klub podat znovu.[279]

Média

Některé noviny vydávané v Třebíči

Prvním listem v oblasti Třebíče byly Listy západní Moravy, které vydával třebíčský starosta Jan František Kubeš. Vycházely od 5. ledna 1884 do roku 1898, kdy na ně navázal list s názvem Hlasy ze západní Moravy, který redigoval J. Šlesinger. Hlasy vycházely do roku 1915. V roce 1899 začal v Třebíči vycházet katolický časopis Stráž a od roku 1911 třebíčští socialisté vydávali časopis Horácko. Po vzniku republiky v roce 1918 začal vycházet národnědemokratický list Demokrat a republikánský list Zájmy venkova. Od roku 1919 vycházela původně sociálnědemokratická Jiskra, po druhé světové válce komunistická.[280] Dne 21. srpna 1968 vyšlo běžné číslo tehdejší Jiskry, další týden již byla tiskárna v Jihlavě, kde byl list tištěn, uzavřena a další číslo vyšlo menším nákladem tiskem v Třebíči (pouze dvojstránkové). Další tři čísla byla ještě mimořádná a po těchto problémech vyšlo dvojčíslo, které shrnovalo nastalé události.[281]

V Třebíči vychází dlouhodobě radniční měsíčník Třebíčský zpravodaj, od roku 1977 pod názvem Zpravodaj města Třebíče jako sborník informací formátu A5, od roku 1991 s názvem Třebíčský zpravodaj, od roku 2006 jde o barevný magazín velikosti A4. Jeho vydávání je plně v režii třebíčské radnice, odpovědným redaktorem je Milan Krčmář, tisk a distribuci zajišťuje společnost Yashica.[282] Třebíčský zpravodaj je vydáván 11krát ročně v nákladu cca 17 500 výtisků. V roce 2018 byl distribuován Českou poštou, od roku 2019 je distribuován společností Mediaservis.[283] Náklady na tisk každého čísla jsou ve výši 23 tisíc Kč za distribuci a 70 tisíc Kč za tisk, příjmy z inzerce jsou ve výši přibližně 44 tisíc Kč.[284] V listopadu 2019 bylo oznámeno, že náklady na každoměsíční zpravodaj vychází na 12 tisíc Kč, tj. náklady na výrobu jsou 64 tisíc Kč, zisky z inzerce jsou 52 tisíc Kč.[285]

Dalšími tištěnými médii vycházejícími v Třebíči jsou Horácké noviny (dříve noviny Jiskra). První číslo Horáckých novin vyšlo 25. dubna 1990.[280] Prvním šéfredaktorem byl Richard Paleček (* 26. dubna 1936), který do roku 1969 zůstal redaktorem novin Jiskra a byl moderátorem revolučního roku 1968.[286] Dále od roku 1995 do roku 1998 vycházely Třebíčské noviny v původním složení redakce, kdy v září 1995 vyšlo první vydání pod vedením Miloslava Zemana (1933–2012) a Otta Zejdy (10. dubna 1928 – 28. prosince 2000). Po roce 1998 se vydavatelkou a redaktorkou stala Anna Kočová, po roce 1999 se redaktorem stal Luboš Janoušek a od roku 2010 noviny vede Antonín Zvěřina.[287][288] Vltava-Press vydává i regionální deník, Třebíčský deník. V květnu roku 2020 bylo oznámeno, že Horácké noviny budou nově vycházet pouze jednou týdně a to v rozšířené edici, která bude mít 20 stran.[289]

V říjnu 2008 město Třebíč navázalo spolupráci s TV Prima a v pořadu Minuty regionu – Zrcadlo vašeho kraje jsou vysílány zprávy třebíčské radnice.[290] ZŠ Na Kopcích v roce 2006 navázala spolupráci s ČT24 a jejím projektem Digitální vesnice, příspěvky jejích žáků jsou tak vysílány na ČT24.[291] Rozhlasové vysílání v Třebíči je pouze regionální, v Třebíči není žádná stanice, nejbližší regionální stanice sídlí v Jihlavě (Hitrádio Vysočina, Český rozhlas Region a Radio Jihlava). V listopadu 2017 rádio Hey rádio spustilo vysílač na frekvenci 97,6 FM v Třebíči.[292]

Město Třebíč mimo jiné používá ke své propagaci moderní komunikační média, mimo jiné i server pro sdílení videozáznamů YouTube a systém Twitter.[293] Město nově komunikuje s občany také prostřednictvím služby tzv. Mobilního rozhlasu, tj. prostřednictvím SMS zpráv či aplikace pro mobilní telefony.[294] V únoru roku 2020 bylo spuštěno pravidelné vysílání pořadu Zeptejte se na radnici, pořad je vysílán každé pondělí na kanálu města Třebíče na YouTube.[295]

V roce 2014 bylo město Třebíč zmíněno jako součást děje ve filmu Zejtra napořád.[296] V roce 2016 zde byl natáčen seriál Četníci z Luhačovic, stejně tak i film Zádušní oběť.[297] V roce 2017 měl premiéru film s názvem Planeta Třebíč, jehož autorem je Rakušan Wolfgang Fassold, film má na Třebíč nahlížet pohledem mimozemšťana. Jde o dokument o Třebíči, její historii, lidech a cizincích, kteří zde žijí. Očekává se, že bude odvysílán na stanicích v Německu či Izraeli.[298] Stanislav Motl zpracoval film pod názvem Peklo pod španělským nebem, kde se zabývá osudy Třebíčanů ve Španělské občanské válce.[299] Roku 2015 se v prostorech Zámku Třebíč natáčel film Hlas pro římského krále, roku 1967 se pak v zámku natáčel film Markéta Lazarová a roku 1989 film Podivný host, natáčely se zde scény i pro film Ztracená brána nebo V erbu lvice.[300] V roce 2020 se v židovské čtvrti natáčel film Beaty Parkanové Slovo.[301][302]

V roce 2018 vyšla kniha s názvem Příběh chytrého města, která je k dispozici na recepci Alternátoru, autorem je Petr Mrázek a zabývá se příběhem dětí a chytrého města Třebíče.[303] V roce 2019 vyšla kniha Milana Krčmáře Bezejmenní, jde o román o několika vraždách v třebíčském Kohnově mlýně v roce 1925.[304]

Památky a zajímavosti

Originální ukazatel v Židovském ghettu

V Třebíči se nachází mnoho památek a významných míst. Je zde starobylé židovské město či bazilika svatého Prokopa a obě památky byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO.[305] V centru města se nachází Karlovo náměstí, které je jedním z největších náměstí v České republice.[306]

Na levém břehu řeky Jihlavy, na místě zvaném Židy či Zámostí, se rozprostírá jedna z největších židovských čtvrtí v Evropě. Třebíčská židovská čtvrť je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, samostatně zapsanou v seznamu UNESCO. Do něj byla přidána 3. července 2003.[18] Jsou zde křivolaké uličky, původní domy, klenuté průchody a mnoho dalších typických prvků. Radnice, rabinát, nemocnice ani většina ostatních památek již ale neslouží svému původnímu účelu.

Podklášteří se nachází Bazilika svatého Prokopa, která je společně s židovskou čtvrtí zapsána na seznamu UNESCO. Kdysi se zde nacházelo benediktinské opatství, které bylo založeno v roce 1101.[307] Klášter se postupem času stal náboženským centrem i vojenskou pevností, tuto pozici si udržel až do husitských válek. V roce 1468 byl při tzv. bitvě o Třebíč dobyt uherskými vojáky. Pozdější světská vrchnost klášter přestavěla na zámek. Dnes zde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč, později rekonstruováno, společně s dalšími prostory zámku.

Komenského náměstí a městská věž; vlevo je vidět západní strana Karlova náměstí; uprostřed kulturní komplex Fórum – Pasáž na Masarykově náměstí; dole střechy domů v Zámostí

Přes řeku naproti židovskému městu se rozkládá centrum města, které je tvořeno Karlovým náměstím, lidově zvaným také rynek, vytyčeným při založení města jako tržiště s plochou 22 000 m². Těmito rozměry je jen o pár metrů čtverečných menší než Václavské náměstí v Praze, takže se město v minulosti mohlo velikostí náměstí rovnat městům královským. Na počátku 19. století mělo náměstí ještě renesanční a barokní podobu, kterou zničil požár v roce 1822. Nyní se na Karlově náměstí konají dopolední trhy, kulturní akce jako Třebíčské folklórní slavnosti a oslavy vstupu města do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Kaple Povýšení sv. Kříže (Kostelíček) před opravou v roce 2007

Na kopci ve Vnitřním Městě se nachází 75 metrů vysoká městská věž, která náleží ke kostelu sv. Martina z Tours. S ním však dříve nebyla spojena, ale sloužila jako součást opevnění. Dále zde leží kapucínský klášter, pravoslavnýevangelický kostel. Na Karlově náměstí se nachází i Malovaný dům s galerií a informačním centrem, Černý dům[308] a sousoší Cyrila a Metoděje. Stejně tak se na Karlově náměstí nachází Národní dům se stálou expozicí třebíčského rodáka Františka Mertla. V židovském městě se nachází Galerie Ladislava Nováka.

Východní oblasti centra města, směrem do čtvrti Borovina, se říká na Stařečce. Nachází se zde kaple Povýšení sv. Kříže, na nejvyšším místě Třebíče, nedaleko od nedostavěné hvězdárny a kluboven skautských oddílů, zvaném Kostelíček. Tato kaple má půdorys kříže a jejím stavitelem byl architektonicky nevzdělaný stavitel Jan Fulík. Byla postavena v roce 1644. Nedaleko kaple stojí i původní vodárna, ze které by měla být v roce 2015 vytvořena rozhledna s expozicí vodárenství v Třebíči.[309]

U řeky Jihlavy leží říční lázně Polanka z roku 1933. Dřevěné šatny z téhož roku jsou stále v provozu a stále jsou předmětem obdivu. Autorem návrhu byl Bohuslav Fuchs. V těchto lázních se v roce 1992 konaly Hry bez hranic, třebíčský tým nakonec zvítězil i ve finále tohoto ročníku na Azorech. Na tzv. Kanciborku se nachází Větrný mlýn, který sloužil na úpravu třísla pro koželuhy, dnes již není funkční.

V Třebíči se nachází také několik městských parků, které jsou rozloženy poměrně rovnoměrně, téměř v každé místní části se nachází alespoň jeden. Zakládání parků má v Třebíči tradici, například Lorenzovy sady mají svůj počátek již v roce 1899.

Památky zapsané do seznamu památek UNESCO v roce 2011 získaly prostřednictvím města grant Kraje Vysočina vázaný na začlenění kamerových záznamů a přenosů památek do pořadu Panorama České televize, spolu s městem Třebíčí získala tentýž grant i města Telč a Žďár nad Sázavou. Na televizních obrazovkách se natočené snímky v premiéře objevovaly od 1. května 2012 do konce října téhož roku. Záznamy byly po celý rok k dispozici na webových stránkách měst, kraje, organizace UNESCO a dalších organizací.[310] Pro pořad České televize Toulavá kamera natočil v lednu 2016 třebíčský rodák reportér Pavel Horký reportáž o přeměně areálu bývalých Baťových závodů a science centru Alternátor.[311]

Osobnosti

Podrobnější informace naleznete v článcích Seznam osobností Třebíče a Seznam občanů oceněných městem Třebíč.

Rodáky a významnými obyvateli města jsou např. sportovci (Patrik Eliáš, Martin Erat, Vladimír Sobotka, Ondřej Němec, Vladimír Bouzek, Theodor Gebre Selassie), umělci (Míla Myslíková, Milan Riehs, Ladislav Novák, Miroslav Donutil, Jiří Pecha, Vítězslav Nezval, Jakub Deml, Beata Parkanová, Jaromír Šofr, Josef Špelda, Antonín Molčík), politici (armádní generál Jan Syrový, MUDr. Jaroslav Zvěřina, generál Ludvík Svoboda, Bohumír Šmeral), Antonín Kalina, zachránce Židů před holocaustem, rabín Adolf Kurrein, důstojník a účastník odboje Vladimír Šoffr, zahraniční televizní reportér Bohumil Vostal, meteorolog Michal Žák a další.

Mnohým z těchto postav, ale i dalším z celé České republiky, bylo uděleno čestné občanství města. Udělováno je významným osobám, které se zasloužily o Třebíč nebo o české země. Kontroverzními[312] osobami v seznamu jsou prezidenti z doby před sametovou revolucí.

Ocenění

Ocenění města

Dne 30. října 1987 byl městu Třebíč propůjčen Řád práce za významný přínos při rozvoji československé jaderné energetiky.[313]

V roce 2017 město získalo ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost v kategorii veřejný sektor – obce.[314] V roce 2018 byla městu udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, 2. místo v kategorii veřejný sektor – obce.[315] V roce 2019 byla městu udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost v kategorii veřejný sektor – obce.[316]

Ocenění udělovaná městem

Od roku 2017 město spolu s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina udílí cenu Třebíčské srdíčko, která oceňuje dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží.[317]

Různé události

Dne 5. června 1921 byl v Praze založen Klub Třebíčanů v Praze, v Karlíně probíhaly přednášky, konalo se fotografické promítání a další akce.[318]

V roce 2019 se Třebíč stala členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.[319]

Partnerská města

Partnerskými městy jsou:[320]

Třebíč je dále spřátelena s Baškou a s Rive de Gier ve Francii.[320]

Odkazy

Poznámky

 1. V darovací listině třebíčskému klášteru je Stařeč zmíněna jako Starici, což se překládá jako Staříč.
 2. Pro podrobnější informace viz článek Třebíč mužského nebo ženského rodu? v projektu Wikizdroje.
 3. Grafické znázornění demografických křivek a dalších informací naleznete na stránce Demografie Třebíče na sesterském projektu Wikimedia Commons.

Reference

 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2022. Praha. 29. dubna 2022. Dostupné online. [cit. 2022-05-02]
 2. Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021 – otevřená data. Dostupné online. [cit. 2022-04-18]
 3. a b HEDBÁVNÝ, Miroslav. Třebíčské pověsti a zajímavosti. Ilustrace Josef Dvořák. 2., rozšířené vyd. Třebíč: Akcent, 2005. 198 s. ISBN 8072683403. 
 4. MACOSZKOVÁ Nikola: Benediktinský klášter v Třebíči, online bakalářská práce 2013
 5. a b FIŠER, Rudolf. Třebíč – Z historie benediktinského opatství. Foto František Fiala. 1. vyd. Třebíč: Fibox Třebíč, 2004. 183 s. (Edice Vysočiny). ISBN 8085571161. 
 6. a b c MLEZIVA, Štěpán; KUČA, Karel. Historický lexikon městysů a měst. první. vyd. Praha: Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2006. 935 s. ISBN 80-7340-092-8. 
 7. SAADOUNI, Štěpánka. Obecní weby bez bariér: Do roka a do dne. havlickobrodsky.denik.cz. 2019-10-06. Dostupné online [cit. 2019-11-03]. 
 8. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Město Třebíč má druhý nejlepší facebook v republice – Vysočina news [online]. Revy HB, 2020-05-18 [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
 9. FIŠER, Rudolf; NOVÁČKOVÁ, Eva; UHLÍŘ, Jiří. Třebíč – Dějiny města. Ilustrace J. Kremláček, B. Kremláčková; fot. J. Šťáva. 1. vyd. Brno: Blok, 1978. 210 s., bibliografie. 
 10. Třebíč – Dějiny města, s. 15
 11. a b c d e Třebíč – Dějiny města, s. 181
 12. Třebíč – Dějiny města. s. 19.
 13. KUBEŠ, Adolf. Třebíč mužského nebo ženského rodu? [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2007/11/14 [cit. 2008-06-14]. Dostupné online. 
 14. a b Fišer, l. c., str. 16–17.
 15. FIŠER, Rudolf. Třebíč – Z historie benediktinského opatství. Foto František Fiala. 1. vyd. Třebíč: Fibox Třebíč, 2004. 183 s. (Edice Vysočiny). ISBN 8085571161. S. 76. 
 16. a b JANÁK, Jan. Třebíč – Dějiny města II. Ilustrace Božena a Josef Kremláčkovi. 1. vyd. Brno: Blok Brno pro Západomoravské muzeum v Třebíči, 1981. 224 s. 
 17. xkrcal5. Paběrky z HvB [online]. [cit. 2008-08-13]. Dostupné online. 
 18. a b POSOLDA, Lukáš. Třebíč na seznamu UNESCO. ARCHiNET [online]. 2003-03-07 [cit. 2008-03-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-03-07. ISSN 12143634. 
 19. PILAŘ, Milan. V Třebíči první supermarket SPAR v České republice [online]. www.vysocina-news.cz, 2006-12-13 [cit. 2015-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-02-21. 
 20. OS Metropolis. Modernizace železniční trati č. 240 (Jihlava – Třebíč – Brno) (aktualizováno) [online]. Třebíč: OS Metropolis, rev. 2008-07-04 [cit. 2009-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-10. 
 21. a b c d e HOUZAR, Stanislav. Třebíčské nerosty. Třebíčský zpravodaj. Městský úřad v Třebíči, 1992, čís. 5, s. 6. 
 22. KŘESINA, Lukáš. Výkopové práce v Borovině odkryly pestrobarevné opály. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-08-31 [cit. 2017-09-12]. Dostupné online. 
 23. BÁRTÍKOVÁ, Eva. Biomasa vytápí už téměř celou Třebíč. Třebíčský deník [online]. 2011-06-16 [cit. 2011-06-19]. Dostupné online. 
 24. ŘÍHOVÁ, Ivana. Třebíč má další dobíjecí stanici pro elektromobily, lidé si mohou dobít na Hájku. Třebíčský deník. 2020-11-18. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 25. JAKUBCOVÁ, Hana. Tři varianty obchvatu Třebíče posoudí nová studie. trebicsky.denik.cz. 2018-06-21. Dostupné online [cit. 2020-01-06]. 
 26. KOLEKTIV AUTORŮ. Soubor školních map ČSSR 1:100 000 – OKRES TŘEBÍČ (textová příloha). Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p., vydáno pro ONV Třebíč, 1987. 34 s. Kapitola Podnebí, s. 12. 
 27. Zpravodaj města Třebíče. Třebíč, 1981, čís. 4, s. 7. 
 28. Monthly Averages for Třebíč, CZE [online]. MSN Weather [cit. 2009-04-19]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 29. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů. Český statistický úřad
 30. Data v tabulce č. 3
 31. pa. Třebíč kdysi a nyní. Horácké noviny. 12. 9. 1990, roč. 1, čís. 21, s. 4. 
 32. CZSO: Tabulka obyvatelstva.
 33. SINGR, Martin. Jak se Vysočina stěhuje: Jihlava jako magnet, z Třebíče lidé mizí pryč. Třebíčský deník. 2020-05-11. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 34. Fišer, l. c., str. 88–89.
 35. Fišer, l. c., str. 130.
 36. Fišer, l. c., str. 132–133.
 37. Český statistický úřad. Obyvatelstvo podle národnosti [online]. Praha: CZSO, 2001-03-01 [cit. 2008-06-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-03. 
 38. ČTK. Z měst Vysočiny se rozrůstá Jihlava, nejvíc loni tratila Třebíč [online]. Třebíčský deník, 2016-04-22 [cit. 2016-05-02]. Dostupné online. 
 39. JKA. Násilná trestná činnost na Třebíčsku v roce 2016. Kriminální zprávy [online]. Youngaroo Online, 2017-02-17 [cit. 2017-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-18. 
 40. Český statistický úřad. SLDB 2011 – Třebíč (okres Třebíč) [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. 
 41. Fišer R.
 42. RŮŽKOVÁ, Jiřina. Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 : obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třebíč [online]. Praha: Český statistický úřad, 2003 [cit. 2015-12-24]. S. 52, Tab. č. 156 Obyvatelstvo podle věku, podle náboženského vyznání a podle pohlaví – 3. muži a ženy úhrnem. Viz tabulka. Dostupné online. 
 43. počty viz Sčítání lidu 2001, vyznání[nedostupný zdroj]
 44. Vše o území VDB [online]. vdb.czso.cz [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 45. Církev českobratrská Třebíč. O nás [online]. Třebíč: CČB [cit. 2012-12-24]. Dostupné online. 
 46. DVORSKÝ, František. Vlastivěda moravská. Redakce František Dvorský, František Kameníček, Josef Hladík, František Rypáček, Tomáš Šílený, František Šujan. Brno: Muzejní spolek, 1906. Kapitola Třebíč, s. 152. (česky) 
 47. KOZLÍČEK, Bohumil. Chystáme se k volbám. Horácké noviny. 25. 4. 1990, roč. 1, čís. 1, s. 2. 
 48. eš. Volby 1990. Horácké noviny. 16. 5. 1990, roč. 1, čís. 4, s. 2. 
 49. PALEČEK, Richard. Petr Pithart děkuje. Horácké noviny. 20. 6. 1990, roč. 1, čís. 9, s. 1. 
 50. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [online]. Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 2017-01-26]. Dostupné online. 
 51. Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí, ve střediskových obcích a v matričních obvodech s účinností od 1. března 1990 ke dni voleb do obecních zastupitelstev v r. 1990, 1/1991 Ú. v.
 52. Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 1. dubna 1992 do 15. dubna 1993, 1/1993 Ú. v.
 53. a b Český statistický úřad. Statistický lexikon obcí České republiky 2008 [online]. Praha: Český statistický úřad, 2008 [cit. 2012-02-04]. S. 52. Dostupné online. 
 54. Přehled změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 1. 4. 1994 do 31. 3. 1995, 3/1994 Ú. v.
 55. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, II. díl. Praha: Český statistický úřad, 2006. ISBN 80-250-1311-1. S. 246, 247, 370 a 503.
 56. a b MAHEL, Luděk. Třebíč má starostu i městskou radu. Třebíčský deník. 2018-11-21. Dostupné online [cit. 2018-11-21]. 
 57. Zastupitelstvo města Třebíče zvolilo nové vedení: Třebíč [online]. Dostupné online. 
 58. PECHOVÁ, Jana. Místostarosta Třebíče měl napadnout kameramana ČT. Novinky.cz [online]. 2007-09-21 [cit. 2008-06-16]. Dostupné online. 
 59. MAHEL, Luděk. Jak se prodávaly pozemky na Vídeňském rybníce. Třebíčský deník [online]. 2007-10-15 [cit. 2008-06-16]. Dostupné online. 
 60. KRČMÁŘ, Milan. Miloš Mašek: Asi je to cílená provokace. Třebíčský Zpravodaj [online]. 2007-09-25 [cit. 2008-06-16]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 61. MAHEL, Luděk. Pro odvolání starosty chybělo několik hlasů. Třebíčský deník [online]. 2007-10-16 [cit. 2008-06-16]. Dostupné online. 
 62. MAHEL, Luděk. Demisi! Běžte domů, volali demonstranti. Třebíčský deník [online]. 2007-12-10 [cit. 2008-06-16]. Dostupné online. 
 63. a b c Pojihlaví a Pooslaví a povodí Rokytné. Příprava vydání Josef Skopal. 1. vyd. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1967. 183 s. (Turistický průvodce ČSSR. Českomoravská vrchovina). S. 162–163. 
 64. BARTUŠEK, Antonín. Umělecké památky Třebíče. 1. vyd. Brno: Blok, 1969. 176 s. S. 117. 
 65. BARTUŠEK, Antonín. Umělecké památky Třebíče. 1. vyd. Brno: Blok, 1969. 176 s. S. 71. 
 66. JANÁK, Jan. Třebíč. Dějiny města. Ilustrace Božena a Josef Kremláčkovi. 1. vyd. Svazek 2. Brno: Blok, 1981. 2 svazky (222 s.). S. 112–113. 
 67. Průběžně srov. Zpravodaje města Třebíče, rubrika Mizející Třebíč a další.
 68. LAUDIN, Radek. Třebíč se rozrůstá, město připraví dalších šedesát parcel u polikliniky. iDNES.cz [online]. 2018-06-19 [cit. 2018-06-25]. Dostupné online. 
 69. JAKUBCOVÁ, Hana. Pole za poliklinikou brzy obsadí bagry. trebicsky.denik.cz. 2019-08-13. Dostupné online [cit. 2019-10-30]. 
 70. Chystá se výkup pozemků směrem na Pocoucov. Horácké noviny [online]. Yashica, 2019-11-29 [cit. 2020-01-05]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 71. ČERNÝ, Kamil. Nový městský architekt má k Třebíči osobní vztah a zároveň odstup. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-04-06 [cit. 2017-04-10]. Dostupné online. 
 72. REDAKCE. Třebíčská radnice zveřejnila návrh nového územního plánu. trebicsky.denik.cz. 2019-07-28. Dostupné online [cit. 2019-10-24]. 
 73. ŘÍHOVÁ, Ivana. Třebíč má nový územní plán, původní pocházel z roku 1988. Třebíčský deník. 2020-10-12. Dostupné online [cit. 2020-10-14]. 
 74. JAKUBCOVÁ, Hana. Další parcely v Třebíči jsou na prodej. Tentokrát i s projektem a povolením. trebicsky.denik.cz. 2019-02-05. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 
 75. JAKUBCOVÁ, Hana. Další parcely pro bydlení město chystá směrem na Pocoucov. Třebíčský deník. 2019-11-22. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 76. JAKUBCOVÁ, Hana. Místo jahod a kukuřice bude nový kus lukrativní čtvrti Horka – Domky. Třebíčský deník. 2020-05-15. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 77. CENTRE, UNESCO World Heritage. Jewish Quarter and St Procopius' Basilica in Třebíč [online]. Dostupné online. 
 78. a b NIKODÉM, Vilém. Ottův slovník naučný. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Kapitola Třebíč, s. 686. 
 79. Parlament České republiky. Registr komunálních symbolů : Symboly – Třebíč [online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 1997-03-15 [cit. 2015-10-07]. Dostupné online. 
 80. JAKUBCOVÁ, Hana. Ne každý smí užít znak města. Logo se skákajícím psem neprošlo. trebicsky.denik.cz. 2019-11-12. Dostupné online [cit. 2020-01-03]. 
 81. a b CHYLÍK, Jindřich. Vývoj moravského koželužství do poloviny XIX. století. 1. vyd. Třebíč: Technická hlídka koželužská 23, 1949. S. 278. 
 82. Mikrofilm 10960, MZA
 83. a b Dvorský, s. 30–33
 84. Dvorský, s. 371
 85. Dvorský, s. 429
 86. Dvorský, s. 310
 87. Dvorský, s. 123
 88. Dvorský, s. 160–161
 89. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Úplný výpis z Obchodního rejstříku ČR [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2009-06-19 [cit. 2009-06-20]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 90. ZVONKOVÁ, Petra. Současný stav obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji. Brno, 2011 [cit. 2015-04-12]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Libor Lněnička. Dostupné online.
 91. Kramerius. Světozor, 28.11.1935, Malý oznamovatel.. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné online. 
 92. Kramerius, Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství 1939.. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné online. 
 93. Archivovaná kopie. gis.trebic.cz [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-25. 
 94. Kramerius, Naše Demokracie, 25.12.1946, s. 9.. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné online. 
 95. INFO@WOLTERSKLUWER.SK, Wolters Kluwer SR, s r o-. Vyhláška 1255/1948 Ú.l.I o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb. úplné a aktuálne znenie. Nové ASPI: 53. František Noha, výroba kočárků a kovového nábytku, se sídlem v Třebíči, ul. Dr. Edvarda Beneše. [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné online. (slovensky) 
 96. Kramerius. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. 
 97. historie. www.kovona.com [online]. [cit. 2019-05-25]. Dostupné online. 
 98. https://is.muni.cz/th/hl9ju/Bezna_mluva_v_Trebici.pdf, DP MU Brno 2010, s. 104.
 99. Národní obroda: ústřední orgán Československé strany lidové. V Brně: Československá strana lidová, 18.08.1946, 2 (188). s. 5.
 100. UNIPLET. Company Info [online]. Třebíč: Monarch Knitting [cit. 2009-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-30. (anglicky) 
 101. MAHEL, Luděk. Uniplet dá městu poslední šanci, pak půjde k soudu. Třebíčský deník [online]. 2009-09-25 [cit. 2009-11-19]. Dostupné online. 
 102. redakce. Třebíčský Uniplet je bez proudu. Nehradil faktury. Třebíčský deník [online]. 2009-11-19 [cit. 2009-11-19]. Dostupné online. 
 103. PBS INDUSTRY. Historie [online]. Třebíč: PBS INDUSTRY [cit. 2009-06-20]. Dostupné online. 
 104. PALEČEK, Richard. M. Lacko v rodném městě. Horácké noviny. 26. 9. 1990, roč. 1, čís. 23, s. 1. 
 105. JAKUBCOVÁ, Hana. V Třebíči se bude vyrábět nářadí. Třebíčský deník. 2018-06-22. Dostupné online [cit. 2018-06-25]. 
 106. [#cite_kniha-analyza-podnikatelskych-nemovitosti-na-trebicsku Baštrnáková], str. 25–28
 107. BAŠTRNÁKOVÁ, Michaela. Analýza podnikatelských nemovitostí na Třebíčsku. Brno: ESF MUNI, 2008. Kapitola Projekt podnikatelský a výzkumný inkubátor, s. 29–32. (česky) 
 108. ZON. Historie [online]. Třebíč: ZON [cit. 2009-06-20]. Dostupné online. 
 109. pch. Agrofert staví pekárnu v Rosicích, zavře tu třebíčskou?. Horácké noviny [online]. YASHICA, 2016-10-03 [cit. 2016-10-10]. Dostupné online. 
 110. ELČIĆ, Sandro. Penam z koncernu Agrofert zavírá další pekárnu, tentokrát v Třebíči. Celkem by mělo skončit osm podniků. Hospodářské noviny [online]. 2019-07-30 [cit. 2019-10-30]. Dostupné online. 
 111. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíčská pekárna Penamu zavře. Ne kvůli antimonopolnímu úřadu, tvrdí mluvčí. trebicsky.denik.cz. 2019-08-24. Dostupné online [cit. 2019-10-30]. 
 112. JAKUBCOVÁ, Hana. Nosí je lidé v Česku i celé Evropě. Třebíč pořád zůstává kolébkou výroby ponožek. www.denik.cz. 2019-06-23. Dostupné online [cit. 2019-10-23]. 
 113. kv. Vznik nové průmyslové zóny musí posvětit zastupitelé [online]. Horácké noviny, 2015-12-10 [cit. 2016-01-20]. Dostupné online. 
 114. VONDRÁK, František. Pozemky u nové průmyslové zóny již mají své zájemce [online]. Třebíčský deník, rev. 2016-01-23 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 115. JAKUBCOVÁ, Hana. Výrobce manuálního řazení staví nový provoz, přijme 200 zručných lidí [online]. iDNES.cz, 2016-02-27 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 116. BEZDĚK, Jiří. ČEZ v Třebíči otevře call centrum a vytvoří 60 nových pracovních míst [online]. Třebíč: Město Třebíč, 2016-09-21 [cit. 2016-09-25]. Dostupné online. 
 117. VONDRÁK, František. Firma nemůže sehnat lidi, aby splnila závazek městu. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-12-12 [cit. 2016-12-17]. Dostupné online. 
 118. LAUDIN, Radek. U Třebíče vzniká další firemní areál, dopravce tu staví překladiště. iDNES.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-08-30]. Dostupné online. 
 119. LAUDIN, Radek. Bývalé sídlo České spořitelny v Třebíči předělali na byty a masnu. iDNES.cz [online]. 2018-11-26 [cit. 2018-12-09]. Dostupné online. 
 120. BLAŽEK, Tomáš. O whisky z Třebíče je zájem po celém světě, firma otevře první bary. iDNES.cz [online]. 2018-11-12 [cit. 2018-12-09]. Dostupné online. 
 121. ČTK. Třebíčská Nuvia získala zakázky pro jaderné elektrárny Ukrajiny za 1,7 mld. Kč. OEnergetice.cz [online]. 2018-12-12 [cit. 2018-12-13]. Dostupné online. 
 122. a b MAHEL, Luděk. Město Třebíč plánuje investice za dvě stě milionů korun. trebicsky.denik.cz. 2019-01-14. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. 
 123. MAHEL, Luděk. Průmyslová zóna ještě není zasíťovaná a už je obsazená. trebicsky.denik.cz. 2019-01-14. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. 
 124. JAKUBCOVÁ, Hana. V největším skleníku na Vysočině chystají Den otevřených dveří. trebicsky.denik.cz. 2019-07-31. Dostupné online [cit. 2019-10-24]. 
 125. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Firmy i třebíčská radnice pokračují v podpoře řemesel – Vysočina news [online]. Revy HB, 2019-09-26 [cit. 2019-11-03]. Dostupné online. 
 126. ŘÍHOVÁ, Ivana. V Třebíči staví okružní křižovatku, napojí novou průmyslovou zónu. Podívejte se. Třebíčský deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2021-07-26 [cit. 2022-02-26]. Dostupné online. 
 127. Rozklikávací rozpočet obce Třebíč [online]. www.rozpocetobce.cz [cit. 2015-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 128. a b c d HORKÁ, Kateřina. Marketingová komunikace turistické destinace Třebíč. Praha, 2012 [cit. 2017-01-07]. 70 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Nora Dolanská. Dostupné online.
 129. Město Třebíč. Návrh rozpočtu na rok 2013 [online]. Třebíč: Město Třebíč, 2013-01-31 [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 130. Zastupitelé Třebíče posunuli zákaz hazardu [online]. Třebíčský deník [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 131. ČERNÝ, Kamil. Po Třebíči se nově pohybují asistenti prevence kriminality. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-05 [cit. 2017-01-07]. Dostupné online. 
 132. ČTK. V Třebíči bude více městských policistů. Důvodem je rozšiřující se kamerový systém. Jihlavská drbna – super drbna online [online]. 2019-09-13 [cit. 2019-11-03]. Dostupné online. 
 133. JAKUBCOVÁ, Hana. Kamerový systém i městská policie se rozrostou. trebicsky.denik.cz. 2019-09-22. Dostupné online [cit. 2019-11-03]. 
 134. KRČMÁŘ, Milan. Pořádek v Třebíči ohlídá nová kamera i další strážníci, sledovat budou Kočičinu. Třebíčský deník. 2021-10-25. Dostupné online [cit. 2022-01-07]. 
 135. JAKUBCOVÁ, Hana. Kde jsou kamery, komu se ztratilo zvíře? Strážníci mají nový web. trebicsky.denik.cz. 2019-10-15. Dostupné online [cit. 2020-01-02]. 
 136. JAKUBCOVÁ, Hana. Nové hlásiče dají vědět o požáru, povodni, velké havárii i kulturní akci. Třebíčský deník. 2019-11-22. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 137. ČTK. Třebíčští strážníci budou mít auto s hybridním pohonem. O něčem podobném přemýšlí i Jihlava. Jihlavská Drbna – zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. TRIMA NEWS, 2020-02-02 [cit. 2020-02-24]. Dostupné online. 
 138. ČTK. Třebíč schválila schodkový rozpočet s příjmy 562 milionů korun. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-27 [cit. 2017-01-28]. Dostupné online. 
 139. MAHEL, Luděk. Obyvatelé Třebíče budou rozhodovat, na co použít peníze. trebicsky.denik.cz. 2019-01-14. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. 
 140. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Obyvatelé Třebíče čtyři návrhy do participativního rozpočtu – Vysočina news [online]. 2019-07-16 [cit. 2019-10-23]. Dostupné online. 
 141. MAHEL, Luděk. Lidé podali návrhy na propojení ulic a zastínění hřiště. trebicsky.denik.cz. 2019-07-17. Dostupné online [cit. 2019-10-30]. 
 142. JAKUBCOVÁ, Hana. Pravidla participativního rozpočtu plánuje město upravit. Třebíčský deník. 2019-11-26. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 143. JAKUBCOVÁ, Hana. Lidé si opět můžou sami určit, co chtějí, aby se vybudovalo. Třebíčský deník. 2019-12-17. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 144. KUDRHALTOVÁ, Jana. Participativní rozpočet: V Třebíči na návrhy od lidí zatím čekají marně. Třebíčský deník. 2020-06-01. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 145. ŘÍHOVÁ, Ivana. Projekty mohou zlepšit veřejný prostor v Třebíči, kterému dáte svůj hlas?. Třebíčský deník. 2020-10-09. Dostupné online [cit. 2020-10-14]. 
 146. ŘÍHOVÁ, Ivana. Rozpočet: v Třebíči vzniknou dvě nová hřiště, naučná stezka i hravý chodník. Třebíčský deník. 2020-12-08. Dostupné online [cit. 2021-03-04]. 
 147. JAKUBCOVÁ, Hana. Rozpočet Třebíče: 225 milionů na větrný mlýn, ledovou plochu nebo planetárium. Třebíčský deník. 2020-01-18. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. 
 148. KRČMÁŘ, Milan. Sto padesát milionů. Takový je navržený schodek v třebíčském rozpočtu. Třebíčský deník. 2022-01-13. Dostupné online [cit. 2022-05-02]. 
 149. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Třebíč hospodaří stabilně a s přebytky. Vysočina News [online]. Revy HB, 2018-04-20 [cit. 2018-04-28]. Dostupné online. 
 150. JAKUBCOVÁ, Hana. Herny prošly. Hazard v Třebíči přežije v regulovanější podobě. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-11-10 [cit. 2017-11-21]. Dostupné online. 
 151. FRUHWIRTOVÁ, Eva. Partnerství korejské energetické firmy KHNP a Okresní hospodářskou komorou Třebíč – Vysočina news [online]. Revy HB, 2020-02-12 [cit. 2020-02-24]. Dostupné online. 
 152. J, Z. Z akcí v Třebíči: Byla ukončena již v závěru roku 1985. Zpravodaj města Třebíče. 2. 1986, roč. 9, čís. 2, s. 4. 
 153. PŘIBYL, Stanislav. Ocení všichni třebíčané. Zpravodaj města Třebíče. 4. 1986, roč. 9, čís. 4, s. 4. 
 154. a b c d Levně v Třebíči, informační portál [online]. Třebíč: Dostupné online. (česky) 
 155. PATOČKOVÁ, Martina. Billa se zbaví části Delvit. iDNES.cz [online]. 2006-12-13 [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. 
 156. MAHEL, Luděk. Supermarket v centru Třebíče končí. Zavře závěrem roku. Třebíčský deník [online]. 18. 11. 2014. Dostupné online. 
 157. KV PROJEKTSTAV : Referenční listina [online]. Třebíč: KV PROJEKTSTAV. Dostupné online. 
 158. a b VONDRÁK, František. Budova bývalé Hypernovy má po osmi letech konečně kupce [online]. Třebíčský deník, 2016-02-27 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 159. a b c ŠÍMOVÁ, Michaela. Třebíč: Interspar je zatarasen. MF Dnes, příloha Vysočina. 2007-11-02, roč. 17, s. 1. ISSN 12101168. 
 160. PILAŘ, Milan. V Třebíči první supermarket SPAR v České republice. Vysočina-news.cz [online]. 2006-12-13 [cit. 2008-03-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-02-24. 
 161. PATOČKOVÁ, Martina. Interspar rozjíždí supermarkety. iDNES.cz [online]. 2006-12-13 [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. 
 162. KRČÁLOVÁ, Pavla. V Třebíči vyroste nový Interspar i Lidl. Třebíčský deník [online]. 2007-04-02 [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. 
 163. KARAS, Jan. Fakta o takzvané "kauze" Vídeňský rybník II.. Okresní organizace Třebíč KDU ČSL [online]. KDU ČSL Třebíč, 2007-12-20 [cit. 2008-03-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-03. 
 164. KODYSOVÁ, Jana. V Třebíči se otevírá nový hypermarket. Vysočina-news.cz [online]. 2007-10-31 [cit. 2008-03-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-23. 
 165. NOVÁČKOVÁ, Marcela. První konstrukce nové nákupní zóny už stojí. Třebíčský deník [online]. VLP Press, 2008-03-18 [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. 
 166. a b JAKUBCOVÁ, Hana. V opuštěném třebíčském supermarketu otevřou hned tři nové prodejny. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-03-02 [cit. 2017-03-06]. Dostupné online. 
 167. VONDRÁK, František. OBRAZEM: Léta opuštěný obchod otevře. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-03-13 [cit. 2017-03-12]. Dostupné online. 
 168. PACLÍK, Jaroslav. Nákupní zóna na jihu Třebíče se rozroste o módu a sportovní potřeby. iDNES.cz [online]. 2017-10-23 [cit. 2017-11-03]. Dostupné online. 
 169. a b JAKUBCOVÁ, Hana. Markety v Třebíči rychle rostou. Brzy už otevřou. Třebíčský deník. 2018-10-16. Dostupné online [cit. 2018-10-26]. 
 170. AUST, Ondřej. Dm v třebíčském Stop Shopu otvírá na novém místě, nabízí WC i wifi. Médiář [online]. 2019-02-14 [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. 
 171. JAKUBCOVÁ, Hana. Ve Stop Shopu přibývají další prodejny. trebicsky.denik.cz. 2019-02-15. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 
 172. HOMOLKA, Marek. Lidl otevírá v Třebíči novou prodejnu. Vysočina News.cz [online]. Revy HB, 2018-12-13 [cit. 2019-02-27]. Dostupné online. 
 173. KNĚŽOUROVÁ, Nikola. Diskontní řetězec Action otevře novou prodejnu v Třebíči – Vysočina-news.cz. vysocina-news.cz [online]. Revy HB, 2021-05-08 [cit. 2021-05-27]. Dostupné online. 
 174. JAKUBCOVÁ, Hana. Do tří let má být bývalá Delvita opravená, zjistil starosta. trebicsky.denik.cz. 2019-09-17. Dostupné online [cit. 2019-11-03]. 
 175. Borovina je zase hezčí. Přibyly nové chodníky, silnice i hřiště [online]. 12 září 2015. Dostupné online. 
 176. Milan Krčmář. Naváže Třebíč ještě hlubší styky s Izraelem a Lilienfeldem?. Třebíčský internetový zpravodaj [online]. 21. března [cit. 2009-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-08-09. 
 177. Milan Krčmář. Na rakouském Muckenkogelu je cedulka směřující na Třebíč. Třebíčský internetový zpravodaj [online]. 17. března [cit. 2009-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-19. 
 178. Milan Krčmář. Jednou fotografií, třemi řádky.... Třebíčský zpravodaj. Leden 2009, čís. 01, s. 06–07. 
 179. PECHOVÁ, Jana. Město Třebíč cestovní ruch umí dobře. Právo. 1. 2012, roč. 23, čís. 10, s. 16. ISSN 1211-2119. 
 180. VONDRÁK, František. Turistů v Třebíči přibývá. Až pětina z nich jsou cizinci [online]. Třebíčský deník, 2015-10-22 [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 181. VONDRÁK, František. Třebíč má další rozhlednu. Vznikla ze starého vodojemu [online]. Třebíčský deník, 2015-09-04 [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 182. MAHEL, Luděk. Hitem jsou pralinky se symbolikou třebíčských památek. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-05-13 [cit. 2017-05-15]. Dostupné online. 
 183. PAVLIŠ, Miroslav; ANDRÝSEK, František. Rozšiřuje se síť prodejen. Jiskra. 1983-08-24, roč. 1983, čís. 34, s. 4. 
 184. BÁRTÍKOVÁ, Eva. Ke zkrášlení židovské čtvrti v Třebíči přispěl nový hotel. Třebíčský deník [online]. 2010-07-30 [cit. 2010-08-01]. Dostupné online. 
 185. VONDRÁK, František. Podnikatelé chtějí lákat turisty na vláčky a na řeku. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-09-12 [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 186. JAKUBCOVÁ, Hana. Modelář si užívá práci na Třebíči. Nejvíc se těším, až udělám kopec, říká. iDNES.cz [online]. Mafra, 2016-09-19 [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 187. MAHEL, Luděk. Jak kdysi vypadala Stařečka? Ukazuje to nově vystavený model třebíčské čtvrti. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-05-19 [cit. 2017-05-28]. Dostupné online. 
 188. MAHEL, Luděk. Historický model Třebíče zůstane dál majetkem soukromé firmy. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-23 [cit. 2017-07-09]. Dostupné online. 
 189. JAKUBCOVÁ, Hana. Model Třebíče v roce 1835 město odkoupí. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-12-11 [cit. 2017-12-16]. Dostupné online. 
 190. JAKUBCOVÁ, Hana. Za krásami města na elektrokoloběžce. I to plánují v Třebíči. Třebíčský deník. 2018-01-18. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. 
 191. KUCHYŇOVÁ, Zdeňka; HORÁČEK, Jakub. Do Česka loni zamířilo 10,5 milionu turistů. Číňanů přijelo víc o čtvrtinu. Český rozhlas Radio Praha [online]. Český rozhlas, 2019-02-08 [cit. 2019-03-02]. Dostupné online. 
 192. MAHEL, Luděk. Kruhové objezdy v Třebíči budou připomínat rozety baziliky. trebicsky.denik.cz. 2019-08-14. Dostupné online [cit. 2019-10-30]. 
 193. JAKUBCOVÁ, Hana. Kruhové objezdy nechá radnice osázet rostlinami, které odolají úpalu i holomrazu. Třebíčský deník. 2019-12-25. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 194. JAKUBCOVÁ, Hana. Poplatek z pobytu zaplatí i provozovatelé v režimu Airbnb. Třebíčský deník. 2019-11-25. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 195. KŘÍŽOVÁ, Helena Zelená. OBRAZEM: Z Vysočiny mizí turistické značení, turisté bloudí. Třebíčský deník. 2020-01-29. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. 
 196. MAHEL, Luděk. Turistické vizitky jsou hitem. Třebíč má nyní novou. Třebíčský deník. 2020-01-21. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. 
 197. JAKUBCOVÁ, Hana. I letos v Třebíči vyvěsí tibetskou vlajku. Třebíčský deník. 2020-02-20. Dostupné online [cit. 2020-05-27]. 
 198. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Třebíč vyvěsila tibetskou vlajku už po osmnácté – Vysočina news [online]. Revy HB, 2020-03-10 [cit. 2020-05-27]. Dostupné online. 
 199. ZELENÁ KŘÍŽOVÁ, Helena. Cizinci se na Vysočinu nehrnou. Platí to i pro třebíčské památky UNESCO. Třebíčský deník. 2020-02-24. Dostupné online [cit. 2020-05-27]. 
 200. ČTK. Zájem o Třebíč roste, letos ji navštívilo asi 81 tisíc turistů. Nejvíc táhne synagoga a židovská čtvrť. Jihlavská Drbna [online]. 2021-11-01 [cit. 2022-01-08]. Dostupné online. 
 201. JAKUBCOVÁ, Hana. Zažijte Třebíč! Město se snaží nalákat víc turistů z Prahy i Brna. Třebíčský deník. 2020-06-13. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 202. JAKUBCOVÁ, Hana. Výletní vláček Třebíčský expres brázdí ulice, podívejte se na novou atrakci. Třebíčský deník. 2020-06-27. Dostupné online [cit. 2020-06-29]. 
 203. JAKUBCOVÁ, Hana. Turistický vláček bude jezdit jen v červenci. Pak nastoupí bagry. Třebíčský deník. 2020-07-03. Dostupné online [cit. 2020-08-14]. 
 204. jk. Měsíc jízd turistického vláčku Třebíčí: skoro 4 tisíce lidí, plánují nové trasy. Třebíčský deník. 2020-08-12. Dostupné online [cit. 2020-09-04]. 
 205. JAKUBCOVÁ, Hana. Chytrá lavička, parkoviště, bikeboxy. Třebíč se zapojuje do sítě chytrých měst. trebicsky.denik.cz. 2019-10-05. Dostupné online [cit. 2019-12-17]. 
 206. ŘÍHOVÁ, Ivana. Třebíč bude mít v Hrotovické ulici chytrou křižovatku, vyhrála sto padesát tisíc. Třebíčský deník. 2021-04-29. Dostupné online [cit. 2021-05-26]. 
 207. GRÁSGRUBER, Lukáš. Projekty Třebíče, Jáchymova a Prahy-Lipence vyhrály soutěž o chytré kamery. www.systemonline.cz [online]. 2021-04-29 [cit. 2021-05-26]. Dostupné online. 
 208. KRČMÁŘ, Milan. Placení poplatků si lidé vyřídí v pohodlí domova. Třebíč spustila Portál občana. Třebíčský deník. 2022-02-16. Dostupné online [cit. 2022-05-02]. 
 209. OS Metropolis. Silnice II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – Třebíč – Velké Meziříčí [online]. Třebíč: OS Metropolis, rev. 2008-06-23 [cit. 2008-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-22. 
 210. NOVÁČKOVÁ, Marcela. Nádraží má být pýcha Třebíče. Třebíčský deník [online]. 2008-09-27 [cit. 2008-09-27]. Dostupné online. 
 211. CAHOVÁ, Ivana. Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení [online]. Třebíč: Městský úřad Třebíč, rev. 2007-05-27 [cit. 2007-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-10-09. 
 212. PŘIBÍK, Ivan. Stavbu cyklostezky do Rakouska provází problémy. Třebíčský deník [online]. 2008-11-04 [cit. 2008-11-04]. Dostupné online. 
 213. MAHEL, Luděk. Třebíč a Dukovany spojí nová a pravá cyklostezka. Třebíčský deník [online]. 2009-11-26 [cit. 2009-11-26]. Dostupné online. 
 214. JAKUBCOVÁ, Hana. Na kole z Třebíče směr Dukovany? Hotová čtvrtina trasy, chystá se další úsek. Třebíčský deník. 2019-12-15. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 215. JAKUBCOVÁ, Hana. Z Třebíče do Vladislavi na kole. Plány už se rýsují. trebicsky.denik.cz. 2019-05-15. Dostupné online [cit. 2019-09-25]. 
 216. redakce. Na řece vznikne protipovodňová hradba. Třebíčský deník [online]. 2010-09-11 [cit. 2009-09-14]. Dostupné online. 
 217. JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí počtvrté. Třebíč: Amaprint.Kerndl, 2010. 191 s. ISBN 978-80-904496-5-7. Kapitola Přístav a parník Krasin na řece Jihlavě, s. 114–116. 
 218. BÁRTÍKOVÁ, Eva. Mobilní hráze ochrání památky. Třebíčský deník [online]. 2011-05-12 [cit. 2011-05-25]. Dostupné online. 
 219. Třebíč je na první příčce v bezpečnosti silničního provozu. trebicsky.denik.cz. 2019-01-03. Dostupné online [cit. 2019-02-27]. 
 220. JAKUBCOVÁ, Hana. Už brzy se kruhové objezdy v Třebíči zazelenají jako vitrážová okna baziliky. Třebíčský deník. 2020-02-22. Dostupné online [cit. 2020-05-20]. 
 221. Dvorský, s. 154–154
 222. Fišer, l. c., str. 93–94.
 223. Dvorský, s. 154
 224. Dvorský, s. 154–160
 225. STRNADOVÁ, Dagmar. Kraj Vysočina: Investiční příležitosti [online]. Kraj Vysočina [cit. 2008-03-27]. PDF dokument pořízeném dne 2008-11-27. 
 226. MAHEL, Tadeáš. Dům dětí a mládeže v Borovině otevírá. Podívejte se. Třebíčský deník [online]. 20. 1. 2015. Dostupné online. 
 227. Na třebíčské radnici je otevřený nový koutek pro rodiče s dětmi [online]. Třebíčský deník [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 228. V Třebíči bude fungovat lesní školka, první v kraji. Bude jednotřídní se třemi učitelkami. Jihlavská Drbna – zprávy z Jihlavy a Vysočiny [online]. Triba News, 2020-09-29 [cit. 2020-10-07]. Dostupné online. 
 229. ŘÍHOVÁ, Ivana. V Třebíči vznikne lesní mateřská školka. První děti přivítá příští podzim. Třebíčský deník. 2020-11-06. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 230. ŘÍHOVÁ, Ivana. Už i v Třebíči: alternativní vzdělávaní vstupuje do základek i mateřinek. Třebíčský deník. 2021-08-31. Dostupné online [cit. 2021-10-20]. 
 231. VONDRÁK, František. V třebíčské hvězdárně sledují lidé oblohu již šedesát let [online]. Třebíčský deník, 2016-02-20 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 232. SOLDÁN, Milan. Merlinova věž v Třebíči je znovu na prodej. O nedostavěnou hvězdárnu z 80. let ale zájem není. ČRo Vysočina [online]. Český rozhlas, 2022-01-11 [cit. 2022-05-02]. Dostupné online. 
 233. ŠVIHÁLKOVÁ, Jana. Astronomické hodiny na hvězdárně v Třebíči. Astro.cz [online]. Česká astronomická společnost, 2018-01-12 [cit. 2018-01-14]. Dostupné online. 
 234. MAHEL, Luděk. Astronomické hodiny u hvězdárny v Třebíči ukazují nejen přesný čas. Třebíčský deník. 2018-01-23. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. 
 235. JIRKŮ, František; VOKÁČ, Martin. Na Vysočině dosud chybí planetárium, nové by mělo být v Brodě i Třebíči. iDNES.cz [online]. 2019-03-14 [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
 236. JAKUBCOVÁ, Hana. Planetárium s promítací kopulí začne příští rok fungovat v Třebíči. trebicsky.denik.cz. 2019-10-04. Dostupné online [cit. 2019-12-17]. 
 237. Mach. Město se rozsvítilo. Horácké noviny [online]. Yashica, 2019-12-04 [cit. 2020-01-05]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 238. MAHEL, Luděk. Už svítí! V Třebíči spolu se stromem září celé náměstí. Třebíčský deník. 2019-12-01. Dostupné online [cit. 2020-02-05]. 
 239. KREJČÍ, Denisa. Vánoční trhy? V Třebíči je chtějí na Martinském náměstí, Žďár je bude mít online. Třebíčský deník. 2020-11-10. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 240. ŘÍHOVÁ, Ivana. Video: Sotva stromy shodily listí, už mají ozdoby. V Třebíči instalují Vánoce. Třebíčský deník. 2020-10-23. Dostupné online [cit. 2021-02-09]. 
 241. KUTÍLKOVÁ, Jana. Adventní akce v Třebíči na začátku prosince nebudou – Vysočina-news.cz. vysocina-news.cz [online]. Revy HB, 2020-11-19 [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. 
 242. CHROMÁ, Martina. Vánoční výzdoba bude opět bohatější. Horácké noviny. 2021-11-25, roč. 32, čís. 47, s. 16. 
 243. Třebíč: Tisková zpráva z 99. schůze Rady města Třebíče, konané dne 23. 2. 2006 [online]. Třebíč: Město Třebíč, 2006-03-23 [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 244. KŘESŤAN, František. Střed západní Moravy: Město Třebíč. In: Antonín Skála. Západní Morava. Třebíč: Krajské ústředí osvětových sborů v Třebíči, 1940. S. 39.
 245. Královské horní město Jihlava má bohatou divadelní tradici [online]. Jihlava: Horácké divadlo Jihlava [cit. 2009-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-15. 
 246. JAKUBCOVÁ, Hana. The End. „Kamenný“ Hudební klub B v Třebíči končí. Blíží se poslední pařba. Deník.cz. 2018-05-19. Dostupné online [cit. 2018-06-10]. 
 247. KUTÍLKOVÁ, Jana. Jednadvacátý ročník Bramborobraní a druhý ročník Třebíčského vinobraní – Vysočina news [online]. Revy HB, 2019-09-10 [cit. 2019-11-03]. Dostupné online. 
 248. MENČÍK, Milan. Letošní Polanka fest v Třebíči láká na Xindla X, Petra Bende či Inekafe. musicserver.cz [online]. IMEG, 2017-01-12 [cit. 2017-01-14]. Dostupné online. 
 249. Do Třebíče se vrátí folk a country prostřednictvím festivalu Třebíčská celta. musicserver.cz [online]. [cit. 2020-02-05]. Dostupné online. 
 250. ČTK. Třebíč zrušila historické slavnosti, na vině je koronavirus. TÝDEN.cz [online]. 2020-08-07 [cit. 2020-09-04]. Dostupné online. 
 251. MAHEL, Tadeáš. Alternátor otevírá. Ukáže lopatku z větrníku i obří kouli [online]. Třebíč: Třebíčský deník, 2015-06-24. Dostupné online. 
 252. Bývalá zemědělská usedlost v Třebíči se může proměnit na Centrum tradiční lidové kultury [online]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS, 2016-07-26 [cit. 2016-07-31]. Dostupné online. 
 253. MAHEL, Luděk. Výstava ukáže okupaci z roku 1968 v Třebíči. Třebíčský deník. 2018-04-16. Dostupné online [cit. 2018-04-18]. 
 254. DVORSKÝ, František, 1906. Vlastivěda moravská. Redakce František Dvorský, František Kameníček, Josef Hladík, František Rypáček, Tomáš Šílený, František Šujan. Brno: Muzejní spolek. Kapitola Třebíč, školství. 
 255. Dvorský, s. 127
 256. KŘESŤAN, František. Padesát let Husovy veřejné knihovny v Třebíči. In: Ústřední výbor jubilejních oslav. Památník jubilejních oslav města Třebíče a třebíčského okresu 1335-1935. Třebíč: Ústřední výbor jubilejních oslav, 1935. Dostupné online. Kapitola IX.
 257. Junák – tisková zpráva sdružení. Skončil XI. Valný sněm Junáka v Třebíči. adam.cz [online]. 2005-02-20 [cit. 2009-05-03]. Dostupné online. 
 258. MAHEL, Luděk. Nový útulek pro psy bude stát čtrnáct a půl milionu korun. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-11-19 [cit. 2016-11-21]. Dostupné online. 
 259. JAKUBCOVÁ, Hana. Psi už v Třebíči na turisty štěkat nebudou. Odstěhují se mezi fabriky. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-04-18 [cit. 2017-04-26]. Dostupné online. 
 260. JAKUBCOVÁ, Hana. První pacienty přivítají v novém Alzheimercentru už na Martina. Třebíčský deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2019-11-08 [cit. 2022-02-26]. Dostupné online. 
 261. Janák, l. c., str. 181.
 262. KAREL, Wolf. V Třebíči začala sériová výroba českého plicního ventilátoru CoroVent. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2020-04-27 [cit. 2022-02-26]. Dostupné online. 
 263. Třebíčtí baseballisté vyválčili extraligu, přehráli dvakrát Blansko. iDNES.cz [online]. 2016-09-05 [cit. 2022-08-10]. Dostupné online. 
 264. Anketa Kuželkář roku [online]. Česká kuželkářská asociace [cit. 2007-06-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-09-30. 
 265. Pavel Padrnos Cycling Profile [online]. Eurosport [cit. 2008-03-27]. Dostupné online. 
 266. PŘIBÍK, Ivan. V Třebíči vyroste Aquapark. Své brány otevře do tří let. Třebíčský deník [online]. 2009-03-19 [cit. 2009-03-19]. Dostupné online. 
 267. MAHEL, Luděk. Na třebíčských sportovištích budou nově automatické defibrilátory. trebicsky.denik.cz. 2019-09-23. Dostupné online [cit. 2019-11-03]. 
 268. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíč bude mít venkovní kluziště. Postaví ho příští rok. trebicsky.denik.cz. 2019-10-03. Dostupné online [cit. 2019-12-17]. 
 269. VONDRÁK, František. V Třebíči vznikne uzavřený okruh pro cyklisty a „inlajnisty“ [online]. Třebíčský deník, 2016-01-18 [cit. 2016-01-20]. Dostupné online. 
 270. JAKUBCOVÁ, Hana. Stavba nejdelší in-line dráhy v Třebíči se blíží. Třebíčský deník. 2019-12-30. Dostupné online [cit. 2020-02-06]. 
 271. JAKUBCOVÁ, Hana. Dráha pro in-line bruslení i běžkaře vznikne u Bažantnice. trebicsky.denik.cz. 2019-10-06. Dostupné online [cit. 2020-01-02]. 
 272. JAKUBCOVÁ, Hana. MAPA: Okruh u Bažantnice povede mimo vycházkové trasy. Stavba začíná v dubnu. Třebíčský deník. 2020-02-26. Dostupné online [cit. 2020-05-28]. 
 273. REDAKCE. Okruh pro bruslaře u třebíčské Bažantice je zčásti hotový. Podívejte se. Třebíčský deník. 2020-07-14. Dostupné online [cit. 2020-09-02]. 
 274. BLAŽEK, Tomáš. Na kole se lidé v Třebíči podívají až tam, kde lovil následník trůnu. iDNES.cz [online]. 2020-09-01 [cit. 2020-10-14]. Dostupné online. 
 275. ŘÍHOVÁ, Ivana. U sportovního okruhu v Třebíči se nově lidé občerství. Třebíčský deník. 2021-03-12. Dostupné online [cit. 2021-04-26]. 
 276. ŘÍHOVÁ, Ivana. Třebíč chce směnit pozemky u Zámiše, mohl by tam vzniknout skatepark a pumptrack. Třebíčský deník. 2021-04-15. Dostupné online [cit. 2021-04-27]. 
 277. ZELNÍČKOVÁ, Ilona. Třebíč chce první atletický tunel na Vysočině, odpadly by cesty do Prahy. iDNES.cz [online]. 2021-04-17 [cit. 2021-04-27]. Dostupné online. 
 278. ŘÍHOVÁ, Ivana. Krajský unikát: V Třebíči postaví atletický tunel. Takto bude vypadat. Třebíčský deník. 2021-05-05. Dostupné online [cit. 2021-05-27]. 
 279. ZELNÍČKOVÁ, Ilona; NEDĚLKOVÁ, Jana. Opravy sportovních zařízení jsou nově bez dotací, města sčítají škody. iDNES.cz [online]. 2021-08-30 [cit. 2021-10-20]. Dostupné online. 
 280. a b STRÁŽNICKÝ, Petr. Stalo se před sto léty. Horácké noviny. 1. 1990, roč. 2, čís. 1, s. 3. 
 281. HN. Po jednáních v Moskvě. Horácké noviny. 15. 8. 90, roč. 1, čís. 17, s. 3. 
 282. Yashica s.r.o. Reklamní agentura Yashica – Třebíčský zpravodaj – tisk a distribuce [online]. Yashica [cit. 2009-01-29]. webová stránka pořízeném dne 2009-02-08. 
 283. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Starosta Třebíče: Od nového distributora očekáváme kvalitnější služby. Vysočina-news.cz [online]. Revy HB, 2019-02-02 [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. 
 284. ČTK. Na Vysočině mají lidé o radniční noviny zájem, města stojí desetisíce. iDNES.cz [online]. 2019-03-25 [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
 285. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíčský zpravodaj vyjde městskou kasu na 12 tisíc měsíčně. trebicsky.denik.cz. 2019-11-13. Dostupné online [cit. 2020-01-03]. 
 286. PALEČEK, Richard. Richard Paleček. Horácké noviny. 4. 1990, roč. 1, čís. 2, s. 3. 
 287. KLUKAN, Petr. Třebíčské noviny žijí 20 let. Třebíčské noviny. Listopad 2015, roč. XXI, čís. 11, s. 1,4. Dostupné online. 
 288. Noviny jihlavské radnice [online]. www.jihlavske-listy.cz [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 289. pch. Horácké noviny v nové podobě. Horácké noviny [online]. Yashica, 2020-05-14 [cit. 2020-06-29]. Dostupné online. 
 290. Město Třebíč. Město zahájilo spolupráci s regionálním vysíláním TV Prima [online]. Město Třebíč [cit. 2009-01-29]. webová stránka pořízeném dne 2008-12-27. 
 291. FIŠERA, Vratislav. Základní informace [online]. ZŠ Na Kopcích [cit. 2009-01-29]. webová stránka pořízeném dne 2009-02-21. 
 292. KOIŠ, Juraj. Hey rádio spustilo vysílač v Třebíči na 97,6 FM. RadioTV [online]. RadiaCZ, 2017-11-28 [cit. 2017-12-19]. Dostupné online. 
 293. redakce. Třebíč se jako první prezentuje na serveru Twitter.com. Třebíčský deník [online]. 2009-06-30 [cit. 2009-06-30]. Dostupné online. 
 294. Obyvatelé Třebíče budou dostávat rychlé informace do mobilů. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-20 [cit. 2017-06-21]. Dostupné online. 
 295. MAHEL, Luděk. Volejte starostovi. Začíná vysílání třebíčské televize. Třebíčský deník. 2020-02-22. Dostupné online [cit. 2020-05-27]. 
 296. Film Zejtra napořád, 2014
 297. VONDRÁK, František. OBRAZEM: Takové uličky jsme jinde nenašli, říká režisér. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-03-09 [cit. 2017-03-08]. Dostupné online. 
 298. JAKUBCOVÁ, Hana. Planeta Třebíč je pohled na město očima mimozemšťana. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-09-15 [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. 
 299. V Třebíči promítnou film Peklo pod španělským nebem – Vysočina news [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 300. ILONA, Zelníčková. V Třebíči můžete být na chvíli Karlem IV. s královským pláštěm i korunou. iDNES.cz [online]. 2019-06-18 [cit. 2019-10-08]. Dostupné online. 
 301. REDAKCE. Do Třebíče se chystají filmaři, budou hledat komparzisty. Třebíčský deník. 2020-07-24. Dostupné online [cit. 2020-09-02]. 
 302. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Třebíč si znovu zahraje ve filmu – Vysočina-news.cz [online]. Havlíčkův Brod: Revy HB, 2020-07-22 [cit. 2020-09-02]. Dostupné online. 
 303. MAHEL, Luděk. OBRAZEM: Příběh chytrého města. Vyšla nová kniha Třebíči. Třebíčský deník. 2018-05-29. Dostupné online [cit. 2018-12-09]. 
 304. red. Román zachycuje vraždy v třebíčském mlýně. Horácké noviny [online]. Yashica, 2019-10-10 [cit. 2019-12-16]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 305. Třebíč prorazila na seznam UNESCO. iDNES.cz [online]. 2003-07-03 [cit. 2022-02-26]. Dostupné online. 
 306. KRČMÁŘ, Milan. Jedno z největších náměstí v zemi se mění. Třebíč ho obnovuje. Podívejte se. Deník [online]. 2021-10-15 [cit. 2022-02-26]. Dostupné online. 
 307. FIŠER, Rudolf. Třebíč – Z historie benediktinského opatství. Foto František Fiala. 1. vyd. Třebíč: Fibox Třebíč, 2004. 183 s. (Edice Vysočiny). ISBN 8085571161. 
 308. Památky archaeologické a místopisné, rok 1857, II díl, sešit VIII, str. 355 Dostupné online
 309. VONDRÁK, František. Třebíč bude mít dvě nové rozhledny. Třebíčský deník [online]. 8. 9. 2014. Dostupné online. 
 310. ČTK. Vysočinské památky UNESCO se zviditelní [online]. Třebíčský deník, 2011-11-04 [cit. 2015-12-24]. Dostupné online. 
 311. KRČMÁŘ, Milan. V areálu bývalé Baťovy továrny v Třebíči natáčela Toulavá kamera [online]. Třebíčský deník, rev. 2016-01-27 [cit. 2016-02-29]. Dostupné online. 
 312. Televizní noviny, 9. února 2007, TV Nova
 313. RR. Městu Třebíč propůjčen Řád práce. Třebíčský zpravodaj. 12/1987, roč. 1987, čís. 12, s. 1. 
 314. MAHEL, Luděk. Cena hejtmana patří městu Třebíč a Domovu bez zámku. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-04-11 [cit. 2017-04-14]. Dostupné online. 
 315. NEUWIRTHOVÁ, Eva. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2017 získaly firmy B:TECH, MANN + HUMMEL, Střední průmyslová škola Třebíč a město Žďár nad Sázavou [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2018-04-16 [cit. 2018-04-18]. Dostupné online. 
 316. Cenu hejtmana získalo město Třebíč, průmyslovka a Třebíčské centrum. trebicsky.denik.cz. 2019-04-17. Dostupné online [cit. 2019-04-29]. 
 317. MAHEL, Luděk. Třebíč ocení dobrovolníky, kteří se věnují dětem a mládeži. trebicsky.denik.cz. 2019-01-09. Dostupné online [cit. 2019-02-28]. 
 318. K. B. Před 65 roky vznikl Klub Třebíčanů v Praze. Třebíčský zpravodaj. 6/1986, roč. 1986, čís. 6. 
 319. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíč vstoupila do Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. trebicsky.denik.cz. 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-03-03]. 
 320. a b Partnerská města [online]. Město Třebíč [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. 

Literatura

 • HEDBÁVNÝ, Miroslav. Třebíčské pověsti a zajímavosti. Ilustrace Josef Dvořák. 2., rozšířené vyd. Třebíč: Akcent, 2005. 198 s. ISBN 8072683403. 
 • KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Třebíče. 3., doplněné vyd. Brno: CERM, 2003. 68 s. ISBN 8072042858. 
 • FIŠER, Rudolf. Třebíč – Z historie benediktinského opatství. Foto František Fiala. 1. vyd. Třebíč: Fibox Třebíč, 2004. 183 s. (Edice Vysočiny). ISBN 8085571161. 
 • kolektiv autorů. Třebíč – Historie a památky. 1. vyd. Třebíč: Město Třebíč, 2006. 87 s. 
 • NAVRKAL, Pavel. Hráli pro slávu Třebíče. Ilustrace Vlastimil Toman. 1. vyd. Třebíč: Akcent, 2005. 318 s. ISBN 807268339X. 
 • neznámý. Jubilejní ročenka Třebíče : K 600. výročí města Třebíče. Třebíč: Českobratrský evangelický farní sbor, 1935. 31 s. 
 • BEČKOVÁ, Jana. Kde se pivo vaří... : Povídání nejenom o třebíčském vaření piva. Ilustrace Josef Kremláček. 1. vyd. Třebíč: s.n., 1998. 38 s. 
 • FIŠER, Rudolf. Klášter uprostřed lesa : dvě studie o třebíčském benediktinském opatství. Foto Josef Němec, Libor Teplý, ZMM Třebíč. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 158 s., ilustrace, volné přílohy : 3 mapy. ISBN 8086488020. 
 • HUDCOVÁ, Šárka. Město Třebíč a okolí. Fotografové V. Hyhlík .... 1. vyd. Třebíč: Západomoravské muzeum; Město Třebíč, 2001. 41 s. ISBN 8023867970. 
 • Městský úřad. Modrá kniha města Třebíče : poznámky ke stavu životního prostředí. 1. vyd. Třebíč: Městský úřad, 1995. 55 s. 
 • ZEJDA, Radovan. Osobnosti Třebíčska. 1. vyd. Třebíč: Akcent, 2000. 227 s. ISBN 8072681044. 
 • BECKOVÁ, Hana. Z historie veřejné knihovny v Třebíči. 1. vyd. Třebíč: Okresní knihovna, 1995. 18 s. 
 • NOVÁK, Ladislav. Zámostí. Fotografie Pavel Heřman. 1. vyd. Třebíč: Arca Jimfa, 1994. 36 s. ISBN 8085766361. 
 • HANELOVÁ, Nela; HEŘMAN, Pavel. Zámostí v nás. 1. vyd. Třebíč: KVIZ, 2005. xii s. 
 • SMEJKAL, Jindřich. Zaplavené vzpomínky. 1. vyd. Třebíč: J. Smejkal, 2002. 135 s. 
 • ONDRÁČKOVÁ, S. Třebíč. Příroda Třebíčska. 1. vyd. Brno: Blok, 1980. 93 s. 
 • kolektiv autorů. Pravěk Třebíčska. Ilustrace P. Šindelář. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986. 280 s. 
 • JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí. 1. vyd. Třebíč: Amaprint Kerndl, 2004. 193 s. 
 • JOURA, Jiří. Procházky starou Třebíčí podruhé. 1. vyd. Třebíč: Amaprint Kerndl, 2006. 202 s. 
 • KUBEŠ, Adolf. Dějepis města Třebíče. Třebíč: J. F. Kubeš, 1874. 173 s. Dostupné online. 
 • KUBEŠ, Adolf. Manové bývalého benediktinského kláštera Třebíckého. Brno: J. F. Kubeš, 1902. 94 s. Dostupné online. 
 • NIKODÉM, Vilém. Stručné dějiny města Třebíče. Třebíč: Jindřich Lorenz, 1911. 71 s. Dostupné online. 
 • SAMEŠ, Čeněk. Památník jubilejních oslav města Třebíče a třebíčského okresu 1335-1935. Třebíč: Ústřední výbor jubilejních oslav, 1935. 106 s. Dostupné online. 
 • DVORSKÝ, František. Vlastivěda moravská. Redakce František Dvorský, František Kameníček, Josef Hladík, František Rypáček, Tomáš Šílený, František Šujan. Brno: Muzejní spolek, 1906. Kapitola Třebíč, školství. (česky) 
 • ZEJDA, Radovan. Třebíčsko. 1. vyd. Třebíč: SURSUM, 2001. 206 s. ISBN 8085799839. 
 • BARTUŠEK, Antonín. Umělecké památky Třebíče. Brno: Blok, 1969. 

Související články

Externí odkazy

Růžice kompasuJihlavaVelké MeziříčíRůžice kompasu
OkříškySeverNáměšť nad Oslavou
Západ   Třebíč   Východ
Jih
Jaroměřice nad Rokytnou

Média použitá na této stránce

Sčítání obyvatelstva 2011, 590266 Třebíč, vzdělání.svg
(c) Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0
Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel obce Třebíč ve věku 15 a více let podle údajů získaných při sčítání lidu, domů a bytů 2011. Zdroj dat: Český statistický úřad
Letecký pohled na centrum Třebíče od severozápadu.jpg
Autor: Marius Svoboda, Licence: CC BY-SA 4.0
Letecký pohled na centrum Třebíče od severozápadu
Flag of Trebic.svg
Vlajka Třebíče
Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Cs-Trebic.ogg
(c) Ria Svoboda na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC-BY-SA-3.0
Třebíč, výslovnost názvu města.
Tr-historie001.jpg
Listina z roku 1335, kterou markrabě Karel povyšuje Třebíč na město.
Tr-doprava001.jpg
Původní třebíčské nádraží (Třebíč-Starč) ve Starči nedaleko Třebíče okolo roku 1906.
Třebíč flood 2006.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Pohled na Židovskou čtvrť v Třebíči při jarních záplavách v roce 2006
Třebíč panorama south.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Panorama města Třebíče ze Strážné hory
Třebíč panorama north.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Panorama města Třebíče ze severu
Třebíč from air coridor Bratislava,Vídeň-Praha.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY-SA 3.0
Pohled na Třebíč z leteckého koridoru Bratislava, Vídeň - Praha
Plot of population in 1655 - 2009 in Třebíč, Czech Republic.svg
Autor: Frettie - Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Graf růstu populace v Třebíči mezi lety 1655-2009.
Trebic mc.svg
Autor: Nostrifikator, Licence: CC-BY-SA-3.0
Třebíč městské části -- Třebíč town districts
Trebic area evolution 300px.gif
(c) I, Nostrifikator, CC-BY-SA-3.0
Třebíč. Animovaný GIF územního vývoje Třebíče, od založení benediktinského kláštera po současnost.
Zastavovací plán města Třebíče, 1932.jpg
Zastavovací plán města Třebíče z roku 1932
Třebíč, beginning of the 18th century.jpg
Kresba z počátku 18. století zachycující město Třebíč
Třebíč cca 1720.jpg
Obraz města Třebíče z valdštejnského archivu v Doksech, cca 1720.
Mariazellský obraz Třebíče.jpg
Mariazellský obraz Třebíče. Reprodukce malby z roku 1766.
Tr-nejstarsi-zhradku-1868.jpg
Nejstarší známá fotografie města Třebíče zhotovená před rokem 1868.
Tr-celkovy-zhradku.jpg
Celkový pohled na město Třebíč z Hrádku kolem roku 1906
Třebíč from the south, beginning of the 20th century.jpg
Panorama Třebíče na počátku 20. století fotografované z jihu
Foto-trebic-small.jpg
Autor: Original uploader was (File:Foto-trebic.jpg) JAn Dudík at cs.wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Foto Třebíče - upravená verze - zmenšeno
BOPO factory gate in Třebíč, Borovina.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 4.0
Brána továrny BOPO v Třebíči, Borovině.
Administrative building of První brněnská strojírna in Třebíč, Czech Republic.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Správní budova První brněnské strojírny v Třebíči.
Třebíč, Stařečka 3.jpg
Autor: originally uploaded by Frettie, Frettie stated as author, Licence: CC BY-SA 4.0
Továrna ZON na výrobu limonády v Třebíči, Stařečce.
Presentation of Třebíč at Regiontour 2010.jpg
Autor: Jiří Sedláček (Frettie), Licence: CC BY 3.0
Prezentace růzých turistických destinací ČR.
Magist.jpg
Východozápadní magistrála vedená středem města Třebíče
Overview od Západomoravská vysoká škola in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 3.0
Západomoravská vysoká škola v Třebíči, Borovině, celkový pohled na vstupní bránu.
Exterior of observatory in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Vnější pohled na hvězdárnu v Třebíči.
Pasáž Theatre in Třebíč, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Divadlo Pasáž v Třebíči, okr. Třebíč.
Joker at parade at UNESCO celebrations 2009 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Kašpar v průvodu na oslavách UNESCO 2009 v Třebíč.
Overview of Třebíč Castle in 2013.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Celkový pohled na rekonstruovaný zámek v Třebíči v roce 2013.
Tr-mestanska-beseda.JPG
Členové spolku Měšťanská beseda okolo roku 1900
Alzheimer centrum v Třebíči.jpg
Autor: Petrpoky, Licence: CC BY-SA 4.0
Nově zrekonstruovaná budova Alzheimer centra, Družstevní 1320, Horka-Domky, Třebíč.
Player Draci Brno U17 at base in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Hráč teamu Draci Brno U17 v Třebíči, okr. Třebíč.
Třebíč newspapers.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Noviny vydávané v Třebíči
Trebic way.JPG
Originální ukazatel cesty v Židovském ghettu v Třebíči.
Tr-centrum001.jpg
Centre of Třebíč; Třebíč - Vnitřní město
Trebic horka-domky kostelicek.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC-BY-SA-3.0
Třebíč-Domky. Kaple Povýšení svatého Kříže, lid. Kostelíček
North.svg
A stylized arrow pointing north.
West.svg
A stylized arrow pointing west.
Boxed East arrow.svg
A stylized arrow pointing east.
South.svg
A stylized arrow pointing south.
Mestanajihlave.png
Autor: Bedinek, Licence: CC BY-SA 4.0
Města na řece Jihlavě
Flag of Vysocina Region.svg
Flag of Vysočina Region
Administrative building of První brněnská strojírna in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Správní budova První brněnské strojírny v Třebíči.
Fingerpost in Zámostí, Třebíč, Třebíč District.jpg
Originální ukazatel cesty v Židovském ghettu v Třebíči.
Měšťanská beseda in Třebíč about year 1900.jpg
Členové spolku Měšťanská beseda okolo roku 1900
Gate of BOPO factory in Borovina, Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 4.0
Brána továrny BOPO v Třebíči, Borovině.
Flood of 2006 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Pohled na Židovskou čtvrť v Třebíči při jarních záplavách v roce 2006
Cs-Třebíč.oga
(c) Ria Svoboda na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC-BY-SA-3.0
Třebíč, výslovnost názvu města.
Overview of Třebíč Castle in 2013 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Celkový pohled na rekonstruovaný zámek v Třebíči v roce 2013.