Tři kanceláře a šest ministerstev

Tři kanceláře a šest ministerstev (čínsky v českém přepisu San-šeng liou-pu, pchin-jinem Sānshěng liùbù, znaky 三省六部) je název uspořádání vrcholných centrálních orgánů státní správy císařské Číny. Systém se vyvíjel od období říše Chan, oficiálně byl zaveden v říši Suej (589–618) a do klasické podoby upraven následující tchangskou (po 618) vládou. Nahradil starší systém „tří hodnostářů a devíti ministrů“ zavedený dynastií Čchin (221–206 př. n. l.).

Tři kanceláře byly ústřední sekretariát, kancelář men-sia a sekretariát či kancelář šang-šu. Šest ministerstev zahrnovalo ministerstva státní správy, daní, obřadů, vojenství, trestů a veřejných prací.[1]

Tři kanceláře

Třemi kancelářemi byly:

 • Sekretariát či kancelář šang-šu (尚書省, šang-šu šeng) byla nejvyšším vládním orgánem výkonné moci a řídila práci šestice svých odborných sekcí pro státní správu, daně, obřady, vojenství, tresty a veřejné práce. Sekce jsou konvenčně označované za ministerstva.
 • Ústřední sekretariát (中書省, čung-šu šeng ) zodpovídal za formulaci vládní politiky a připravoval všechna císařská nařízení a dekrety.
 • Kancelář men-sia (門下省, men-sia šeng, doslova kancelář „u brány“) byla konzultativním orgánem, její úředníci radili císaři a sekretariátu.

Hlavy tří kanceláří jsou označovány za kancléře, byli nejmocnějšími členy vlády hned po císaři.

Šest ministerstev

Šest ministerstev bylo výkonnými administrativními orgány kanceláře šang-šu, v čele každého stál ministr (尚書, shàngshū , šang-šu) a zástupce ministra (侍郎, shìláng , š'-lang).

 • Ministerstvo státní správy (吏部, lìbù, li-pu), či personálu, provádělo jmenování, odvolávání a překládání úředníků. Rovněž udělovalo čestné tituly.[2]
 • Ministerstvo daní (戶部, hùbù, chu-pu), nebo financí, bylo zodpovědné za provádění soupisů obyvatelstva, vybírání daní a nakládání s nimi. Staralo se též o záležitosti měny.[3]
 • Ministerstvo obřadů (禮部, lǐbù, li-pu), či rituálu, se staralo o řádný chod všech ceremonií, rituálů a obřadů. Vedlo evidenci buddhistických a taoistických mnichů. Rovněž organizovalo přijímání zahraničních poselstev a přijímání tributu.[4] (Poselstvo cizího státu uznávající podřízenost Číně a odevzdávající tribut byla jediná akceptovatelná forma zahraničních styků. Uznání rovnosti cizí země a Číny bylo nemyslitelné.)
 • Ministerstvo vojenství (兵部, bīngbù, ping-pu) se staralo o jmenování, překládání a odvolávání důstojníků. Spravovalo vojenské sklady s výzbrojí a výstrojí. Taktéž řídilo vládní kurýrní službu.[5]
 • Ministerstvo trestů (刑部, xíngbù, sing-pu), či spravedlnosti, dohlíželo na výkon spravedlnosti v provinciích. Cenzorát a dvorský odvolací soud byly však na ministerstvu nezávislé.[6]
 • Ministerstvo (veřejných) prací (工部, gōngbù, kung-pu) organizovalo vládní stavební projekty, včetně pracovní povinnosti řemeslníků a nájem pracovních sil. Řídilo státní dílny, údržbu komunikací, standardizaci měr a vah.[6]

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Three Departments and Six Ministries na anglické Wikipedii.

 1. LI, Konghuai. History of Administrative Systems in Ancient China. Hongkong: Joint Publishing, 2007. ISBN 978-962-04-2654-4. S. 130. (čínsky) 
 2. HUCKER, Charles O. Governmental Organization of The Ming Dynasty. Harvard Journal of Asiatic Studies. Prosinec 1958, roč. 21, s. 32. [dále jen Hucker]. Dostupné online. 
 3. Hucker, 33.
 4. Hucker, 33–35.
 5. Hucker, 35.
 6. a b Hucker, 36.

Literatura

 • HUCKER, Charles O. Governmental Organization of The Ming Dynasty. Harvard Journal of Asiatic Studies. Prosinec 1958, roč. 21, s. 1–66. Dostupné online. (anglicky) 
 • LI, Konghuai. History of Administrative Systems in Ancient China. Hongkong: Joint Publishing, 2007. ISBN 978-962-04-2654-4. (čínsky) 
 • РЫБАКОВ, Вячеслав. Танская бюрократия. Часть 1: Генезис и структура. 1. vyd. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2009. 512 s. (Orientalia). ISBN 978-5-85803-405-6. (rusky) 
 • TWITCHETT, Denis C; FAIRBANK, John K, a kol. The Cambridge History of China, Vol. 3, Sui and T'ang China, 589–906. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. ISBN 0-521-21446-7. (anglicky) 
 • WANG, Yü-Ch'üan. An Outline of The Central Government of The Former Han Dynasty. Harvard Journal of Asiatic Studies. Červen 1949, roč. 12, s. 134–187. Dostupné online. DOI 10.2307/2718206. (anglicky) 
 • XU, Shu’an; OLIVOVÁ, Lucie. Vývoj správního systému v Číně. Praha: Karolinum, 2000. 110 s. ISBN 80-246-0093-5. 

Externí odkazy