Tři soutěsky

Tři soutěsky je český název pro skupinu soutěsek a s ní související přehradní nádrž, její hráz a elektrárnu v ČLR:

  • Tři soutěsky (kaňon) — skupina soutěsek na středním toku Jang-c’-ťiang
  • Tři soutěsky (hráz) — přehradní hráz a elektrárna vybudovaná v regionu Tří soutěsek
  • Tři soutěsky (přehradní nádrž) — vodní plocha vytvořená přehradní hrází