Taxi

Stanoviště taxi v Berlíně
Taxi ve Štětíně (Polsko)
vymezení pojmu taxi v rámci druhů dopravy

Taxislužba (taxi) je způsob veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava (zpravidla osobními automobily) po trase podle individuálního přání zákazníka. Doprava je nabízena buď na vyznačených nebo neoficiálních taxistanovištích, nebo jízdou vozidel po ulicích tak, aby zájemce o přepravu mohl vozidlo například pokynem ruky stopnout, na telefonickou objednávku, nebo přes mobilní aplikace. Jízdné se platí přímo řidiči vozidla, zpravidla při skončení jízdy.

V České republice upravuje základní podmínky provozování taxislužby Zákon o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb. v platném znění). K provozování taxislužby je nutná licence-koncese od obce s rozšířenou působností, na jejímž území dopravce taxislužbu provozuje. Obec může určit obecně závaznou vyhláškou provozní řád stanovišť taxislužby a za stanovených podmínek nařízením určovat maximální ceny jízdného.

Většina dopravců v taxislužbě jsou živnostníci (z nichž někteří pracují pod hlavičkou některého dispečinku) nebo soukromé firmy vykonávající činnost prostřednictvím svých zaměstnanců. Před rokem 1990 provozovaly v českých městech taxislužbu zpravidla městské podniky obdobně jako veřejnou hromadnou dopravu.

Barvení

V některých zemích jsou taxíky obvykle natřeny určitou barvou, aby na silnici vynikly.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Druhy dopravy-taxi.gif
Autor: Rkoblizek, Licence: CC BY-SA 3.0
vymezení taxi mezi druhy dopravy
Taxis at EDDT-(jha).jpg
Autor: Matti Blume, MB-one, Licence: CC-BY-SA-3.0

Mercedes S-Class (W140) Taxi at Airport Berlin-Tegel (TXL)

Original

Reworked version of Image:Taxis_at_EDDT.jpg by -jha-
Original-Description: (Uploaded by User:MB-one)


Szczecin, Hotel Radisson.jpg
Autor: Anonim, Licence: CC BY-SA 4.0
Szczecin, Hotel Radisson