Teatrologie

Teatrologie nebo divadelní věda je odvětví humanitních věd, které se zabývá studiem divadelního umění. Základními obory teatrologie jsou divadelní teorie, divadelní historiografie a divadelní kritika.

Historie

Prvními zachovanými texty, které teoreticky zkoumaly divadlo, je Aristotelova Poetika a Natjašástra indického mudrce Bharaty Muniho. V novověku se analýzou divadelní tvorby zabývali Gotthold Ephraim Lessing (Hamburská dramaturgie), Denis Diderot (Herecký paradox), kritik Francisque Sarcey a průkopník moderního zpěvu a tance François Delsarte, výrazný vliv na vývoj teorie měly spisy divadelních reformátorů, jako byli Edward Gordon Craig nebo Konstantin Sergejevič Stanislavskij (Moje výchova k herectví). Zakladatelem teatrologie jako samostatné vědní disciplíny je Max Herrmann, který v roce 1923 založil v Berlíně první specializovaný ústav divadelní vědy.

Světoví teatrologové

  • Artur Kutscher
  • Joseph Gregor
  • Antonin Artaud
  • Eugenio Barba (zakladatel Mezinárodní školy divadelní antropologie)
  • Andrzej Tadeusz Kijowski (sociologie divadla)
  • Erika Fischer-Lichte
  • Patrice Pavis (sémiolog, česky vyšel jeho Divadelní slovník)

Čeští teatrologové


Odkazy

Literatura

  • Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Praha 1986
  • Lukeš, Milan: Umění dramatu. Praha 1987
  • Kotte, Andreas: Divadelní věda. Praha 2010

Externí odkazy