Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci
Logo univerzity
Logo
Nový rektorát a informační centrum
Nový rektorát a informační centrum
ZkratkaTUL
Rok založení1953
Typ školyveřejná
Vedení
Rektordoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
Prorektor pro vědu a výzkumprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Prorektorka pro zahraniční vztahydoc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
Prorektor pro informatikudoc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.
Prorektor pro rozvojIng. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativuprof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Kvestor Ing. Vladimír Stach
Předseda ASdoc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2020[1])
Bakalářských studentů4230
Magisterských studentů1419
Doktorandů299
Akademických pracovníků576
Další informace
Počet fakult7
SídloLiberec
AdresaStudentská 1402/2, Liberec, 460 01, Česko
https://www.tul.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Technická univerzita v Liberci (TUL) je vysoká škola založená roku 1953 ve městě Liberci. Univerzita má sedm fakult a jeden odborný ústav. Vzdělává se na ní kolem 6 tisíc studentů.

Historie

Budova P, sídlo části Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické v Komenského ulici.

Škola byla zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Pro novou školu byla uvolněna budova tehdejšího gymnázia F. X. Šaldy v Hálkově ulici. Dne 1. října roku 1953 nastoupilo do prvních ročníků čerstvě otevřené vysoké školy 259 studentů. Škola měla tehdy šest kateder, na kterých působilo 19 pedagogů. Zaměřovala se na obory typické pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl. Tehdejší studenti byli ubytováni na internátě v Zeyerově ulici.

Během následujících let se škola rozrůstala nejen o nové studenty, ale také o nové prostory: byly postaveny nové koleje, získána budova bývalé textilní továrny v Doubí a další budovy v okolí dnešního Studentského náměstí. Roku 1958 dokončilo školu prvních 121 absolventů slavnostní promocí v libereckém divadle. Roku 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). Dále byly získány budovy v Sokolské ulici (dnešní budova S), objekt po zrušeném pedagogickém institutu v Komenského ulici (budova P). S nárůstem počtu studentů samozřejmě přestala stačit ubytovací kapacita tehdejších kolejí. Proto byla roku 1977 v libereckém Starém Harcově zahájena výstavba komplexu šesti kolejních bloků o kapacitě 2300 lůžek, nové menzy a dalších zařízení. Komplex byl ve své dnešní podobě dokončen roku 1990. O dva roky později (1992) byla získána budova bývalého Stavoprojektu ve Voroněžské ulici (budova H) včetně dočasného sídla Investiční a poštovní banky nově přestavěného na univerzitní knihovnu. Ve stejném roce získala škola také komplex ve Vesci sloužící jako koleje a laboratoře a v roce 1996 někdejší Dům politické výchovy na třídě 1. máje (budova K).

V letech 19901994 zřídila škola další čtyři fakulty: pedagogickou v roce 1990, hospodářskou (1992), architektury (1994) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995). Díky takovému růstu, vlastní výzkumné činnosti a zahraničním stykům byl škole zákonem č. 192/1994 Sb. z 27. 9. 1994 přiznán od 1. ledna 1995 název Technická univerzita v Liberci.[2]

Rektoři Technické univerzity v Liberci

 • prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek (1953–1961)
 • doc. Ing. Vojtěch Dráb, CSc. (1961–1966)
 • akad. Jovan Čirlič (1966–1969)
 • prof. Ing. Jiří Mayer, DrSc. (1969–1973)
 • akad. Jovan Čirlič (1973–1985)
 • prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. (1985–1990)
 • prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. (1990–1997)
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (1997–2003)
 • prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. (2003–2010)
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (2010–2018)
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. (od roku 2018)

Fakulty a univerzitní ústavy

Budova H, sídlo Ekonomické fakulty ve Voroněžské ulici.
Budova B, sídlo Fakulty textilní v hlavním kampusu TUL.

Univerzita má v současnosti sedm fakult:

a jeden univerzitní ústav:

Univerzita dále provozuje Centrum dalšího vzdělávání (CDV). Centrum organizuje řadu kurzů dalšího a celoživotního vzdělávání, například kurzy pedagogické přípravy nebo jazykové kurzy. Zároveň CDV zajišťuje univerzitu třetího věku pro zájemce od 50 let.

Významné osobnosti

Současnost TUL

V areálu Husova je menza, informační centrum, studentský klub, pobočka Univerzitní knihovny a školka. Univerzitní školka „ŠkaTULka“ je určena pro 48 dětí ve věku od 3 let, kterým nabízí přístup Montessori a Waldorfské pedagogiky.

O životě na Technické univerzitě v Liberci informuje od roku 2001 zpravodajský časopis T-UNI online. Na univerzitě dále působí řada studentských organizací včetně studentské unie.

Ubytování

Studentské koleje jsou umístěny ve Starém Harcově na ulici 17. listopadu 587/8. V letech 2011, 2013 a 2014 zvítězily ve studentské anketě „Kolej roku“. Součástí areálu jsou dvě sportovní haly, tělocvičny, lezecká stěna, sauna, posilovna, minigolf, lanové centrum, fotbalové hřiště a hřiště na beach volejbal.

Dětská univerzita

Od roku 2008 probíhá na TUL Dětská univerzita, celoroční volnočasové neformální vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 6 do 19 let v oborech: elektrotechnika, fyzika, přírodní vědy, strojírenství, textilní obory, robotika, programování a matematika. Výuka kopíruje vysokoškolské studium včetně promoce, zápočtů a zpracování závěrečné práce.

Sport

O sportoviště se stará Akademické sportovní centrum, které organizuje také fotbalovou, florbalovou, basketbalovou a volejbalovou ligu. Na TUL existuje Volejbalový klub a Badmintonový klub, další z nich se soustředí v Univerzitním sportovním klubu Slavia.

Univerzitní sportovní klub Slavia Liberec

Současný Univerzitní sportovní klub Slavia Liberec (USK Slavia Liberec) byl založen v říjnu 1953 Jaroslavem Tyšlem jako Vysokoškolská tělovýchovná jednota Vysoké školy strojní (VŠTJ Slavia VŠS), která měla původně pět oddílů: odbíjená, basketbal, kopaná, lyžování a lední hokej. Ke 31. prosinci 2016 měl klub 255 členů v osmi sportovních oddílech: basketbal, volejbal, lyžování, tenis (od roku 1955), horolezectví (od roku 1961), karate (od roku 1977), futsal (od roku 1994) a florbal (od roku 1995).

Odkazy

Reference

 1. Výroční zpráva o činnosti Technické univerzity v Liberci za rok 2020 [online]. Technická univerzita v Liberci [cit. 2020-03-03]. S. 82, 96. Dostupné online. 
 2. § 2 zákona č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online

Literatura

 • NIŽNANSKÝ, Branislav (ed.), HÁJEK, Vojtěch a kol. Využití starých plánů při studiu současného území Liberce: Husova ulice v prostoru a čase. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2012. 107 s. ISBN 978-80-7372-928-8
 • MELANOVÁ, Miloslava a kol. Liberec. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 518 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Dějiny českých, moravských a slezských měst. ISBN 978-80-7422-484-3
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI a GOLKA, Petr, ed. a kol. Technická univerzita v Liberci 1953-2003: 50 let. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, 2003. 161 s. ISBN 80-7083-695-4
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI a JANDOVÁ, Soňa, ed. a kol. Technická univerzita v Liberci: 60 let univerzitního vzdělávání v Liberci, 1953-2013: [almanach. Vyd. 1. Liberec: [Technická univerzita v Liberci], 2013. 217 s. ISBN 978-80-7372-995-0

Související články

 • Textilní inženýrství

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Znak Liberec.svg
Znak statutárního města Liberec. Ve stříbrném štítě mezi dvěma červenými věžemi červená hradební zeď s cimbuřím, prolomená branou. Brána je otevřená, se zlatými veřejemi na stříbrných závěsech a zpola spuštěnou zlatou mříží, zakončenou stříbrnými špicemi. Každá věž má v přízemí otevřenou branku, nad ní střílnu a podlouhlé, křížem dělené okno, zakončuje ji špičatá stříška s červeným cimbuřím, zlatou makovicí a doprava vlajícím modrým praporkem. Na zdi nad branou visí modrý štít se stříbrným kolem (znak rodu Redernů), Na cimbuří mezi věžemi stojí rozkročený korunovaný zlatý lev s červeným jazykem.
TUL B.JPG
Autor: Rawac, Licence: CC BY-SA 3.0
Technická univerzita v Liberci, budova B, Liberec I-Staré Město, Čížkova 1034/3.
Liberec Ekonomická fakulta TUL 3.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta
Liberec-TUL-Rektorat-1.jpg
Autor: SchiDD, Licence: CC BY-SA 4.0
Auf dem Campus der Technischen Universität Liberec (TUL) – Rektorat/Bibliothek in Liberec, Studentská 1402/2
Liberec TUL Komenského 9.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Technická univerzita v Liberci, budova P