Teolog

Vidění Janovo v Knize hodinek vévody z Berry (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů, pod nimi je Jan Evangelista - Teolog

Teolog (z řec. θεολόγος) je v širším či užším významu ten, kdo mluví o Bohu či ten, kdo se zabývá teologií.

Teologové dle křesťanské tradice

Křesťanská tradice připisuje přízvisko (atribut) „Teolog“ pouze třem významným postavám dějin církve, totiž sv. Janu Teologovi, autoru Zjevení svatého Jana, sv. Řehoři z Nazianzu a sv. Symeonu Novému Teologovi.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Saint John on Patmos.jpg
Saint Jean sur un îlot, un aigle à ses côtés, surmonté du Christ et des 24 vieillards, une ville en fond d'image