Teplárna

Elektrárna Třebovice v roce 2010

Teplárna je průmyslový závod, který se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pro technologické účely, otop či ohřev topné a užitkové vody. Výrobou a dodávkou samotného tepla se zabývá "výtopna", u menších výkonů "kotelna". Obvykle je vodní pára, vyrobená v parních kotlích (např. o tlaku 96 bar) přivedena do parní turbíny, která pohání el. generátor. Z vyšších parních odběrů turbíny může být vyvedena technologická pára (např. o tlaku 16 bar) a z nižších topná pára pro parní dodávky tepla nebo pro ohřev topné vody pro vytápění (např. 1,5 – 6 bar). Parní turbíny v teplárnách menších výkonů jsou často protitlaké – pára z protitlaku o vyšším tlaku je využita pro parní síť, s nižším tlakem pro základní horkovodní ohřívák topné vody. Parní turbíny větších tepláren mají často koncový díl kondenzační a pára pro technologii i vytápění je z turbíny vyváděna z odběrů, s tlakem páry závislém na umístění odběru na tělese turbíny.

Místo parní turbíny lze využít spalovací turbínu, která pohání elektrický generátor a horké spaliny jsou využity pro dodávku tepla v páře nebo topné vodě. Další možností je paroplynová teplárna, kdy spalovací turbína pohání jeden elektrický generátor a teplo spalin je využíváno pro výrobu páry (zastupuje funkci parního kotle), která je přivedena do parní turbíny pohánějící druhý el. generátor. Teplo pro vytápění je odebíráno jako v předchozích případech. Miniaturizací teplárny je "kogenerační jednotka". Obvykle spalovací motor, kde je nejčastějším palivem zemní plyn, pohání elektrický generátor a produkuje "odpadní teplo", obvykle u motorů odváděné chladičem. Teplo z chlazení bloku motoru, oleje a výfukových plynů je využito pro ohřev topné vody. Elektrická energie je buďto zcela spotřebována v místě výroby, nebo může být i dodávána do veřejné elektrorozvodné sítě. Dodavatel tepla se účastní při řešení zásobování teplem areálů a měst. Zdrojem primární energie v podmínkách České republiky je většinou hnědé uhlí, černé uhlí, zemní plyn nebo mazut, méně pak biomasa, geotermální energie či odpad.

Teplo vyrobené v teplárně se dále rozvádí pomocí systémů dálkového vytápění.

Teplárenské provozy v Česku

Brno, Teplárny Brno, a.s.

Brno, SAKO Brno, a.s.

Bruntál, Teplo Bruntál, a.s.

 • Bruntál

České Budějovice, Teplárna České Budějovice, a.s.

 • Teplárenský provoz Novohradská – v provozu dva plynové a dva uhelné kotle s kogenerací elektrické energie o výkonu až 51,6 MW[1]
 • Teplárenský provoz Vráto

Hodonín, ČEZ, a.s.

 • Hodonín

Chomutov, Actherm, a.s.

 • Na Moráni

Frýdek-Místek, Veolia Energie ČR, a.s.

 • Frýdek-Místek

Jablonec nad Nisou, Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

 • Brandl
 • Rýnovice

Karviná, Veolia Energie ČR, a.s.

 • Karviná

Kladno, Teplárna Kladno s.r.o. – Sev.en AG

 • Kladno

Klatovy, Klatovská teplárna, a.s.

 • Klatovy

Kolín, Elektrárna Kolín, a.s. – Veolia Energie ČR, a.s

 • Kolín

Kopřivnice, KOMTERM Morava, s.r.o.

 • Kopřivnice

Krnov, Veolia Energie ČR, a.s.

 • Krnov

Liberec, Teplárna Liberec, a.s. – ENETIQA a.s.

 • Liberec
 • Liberec (Termizo)

Nové Město na Moravě, Novoměstská teplárenská, a.s.

 • Nové Město na Moravě

Olomouc, Veolia Energie ČR, a.s.

 • Olomouc
 • Špičková výtopna Olomouc

Ostrava, Veolia Energie ČR, a.s.

Ostrava, ČEZ, a.s.

(Teplárenský provoz Elektrárna Vitkovice)

Ostrov, Ostrovská teplárenská, a.s

Otrokovice, Teplárna Otrokovice, a.s.

Planá nad Lužnicí, Teplárna Planá-C-Energy Bohemia s.r.o.

Písek, Teplárna Písek, a.s.

Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s.

Plzeň, Plzeňská energetika, a.s.

Praha, Energotrans,a.s..

 • Mělník 1

Praha, Pražská teplárenská, a.s.

(od roku 2020 součást Veolia Česká republika)

 • Praha-Holešovice
 • Praha-Malešice
 • Praha-Michle
 • Praha-Třeboradice

Přerov, Veolia Energie ČR, a.s.

 • Přerov

Strakonice, Teplárna Strakonice, a.s.

 • Strakonice

Tábor, Teplárna Tábor, a.s.

 • Tábor

Třebíč, TTS energo, s.r.o.

 • Třebíč

Trmice u Ústí nad Labem, ČEZ, a.s.

Varnsdorf, Teplárna Varnsdorf, a.s.

 • Varnsdorf

Zlín, Teplárna Zlín – Sev.en EC

 • Zlín

Žatec, Žatecká teplárenská, a.s.

Žďár nad Sázavou, Teplárna Žďas, a.s.

 • Žďár nad Sázavou

Reference

 1. Teplárna České Budějovice. Schéma výroby [online]. 2012-05-28 [cit. 2018-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-12-07. 

Externí odkazy

 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu teplárna na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo teplárna ve Wikislovníku
 • www.naseteplo.cz – podrobné informace o dálkovém zásobování teplem, způsobech výroby a rozvodu tepla, cenách tepla, rozúčtování a dalších souvisejících tématech
 • www.kombinovana-vyroba.cz – podrobné informace o kombinované výrobě elektřiny a tepla, principu fungování, statistických údajích a údajích o podpoře v ČR a EU
 • http://www.tscr.cz/– teplárenské sdružení ČR, sdružení podnikatelů v teplárenství

Média použitá na této stránce

Ostrava - Třebovice, elektrárna.JPG
Autor: Michal Klajban, Licence: CC BY-SA 3.0
Elektrárna. Ostrava - Třebovice, Moravskoslezský kraj