Teplota tání

Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného. U amorfních látek (sklo, parafín) nelze tuto hranici určit přesně (teplota tuhnutí).

Značení

Příklady teploty tání

Tabulka uvádí teploty tání vybraných látek ve stupních Celsia a v kelvinech za normálního tlaku.

Látkatt / °CTt / K
vodík−259,214
ethanol−115158
voda (led)0273,15
benzen5,5279,7
porcelán16801953
parafín38–56311–329
ocel1350–14001623–1673

Teplota tání některých prvků

Prvektt / °C
rtuť−38,83
brom−7
francium27
cesium28,4
gallium29,8
rubidium39,8
cín232
olovo327
germanium938
hliník658
stříbro961
zlato1064
měď1083
uran1132
mangan1246
železo1535
titan1668
platina1768
chrom1907
osmium3033
rhenium3186
wolfram3422
uhlík3642

Nejvyšší teplotu tání mají některé sloučeniny uhlíku.[1]

Teplota tuhnutí

Teplota tuhnutí je teplota, při níž se kapalina mění na pevnou látku. Hodnota teploty tuhnutí krystalických látek je stejná jako hodnota teploty tání.

U čisté vody se teplota tuhnutí označuje běžným pojmem bod tuhnutí či bod mrazu (tj. teplota, při níž voda mrzne či zamrzává, ta činí za normálních atmosférických podmínek přibližně nula stupňů Celsia).

Odkazy

Reference

  1. http://sciencemag.cz/material-s-nejvyssi-teplotou-tani/ Materiál s nejvyšší teplotou tání

Související články

Externí odkazy