Terakota

Starověká řecká terakotová soška, 2. století př. n. l.

Terakota nebo také terra cotta (latinsky: „pálená hlína“) je druh původně režné tj. neglazované keramiky vysokého žáru – kameniny. Od starověku je využívána k výrobě uměleckořemeslných, dekoračních i užitkových předmětů, v novověku především potrubí vodovodů nebo obkladů staveb.

Materiál a technologie

Používá se hnědá jílovitá hlína s příměsí vápence. Výrobky dosahují vysokým žárem a dlouhým vypalováním charakteristické hnědooranžové barvy.

Historie

Starověk

Terakota byla od starověku využívána stejně jako terra sigillata ve velkých říších jak ve Středomoří (Egypt, Řecko, Etrurie), tak i na Dálném Východě (Čína, Indie) k výrobě soch a sošek, stolního a kuchyňského nádobí, cihel nebo střešní krytiny.

Nejstarší terakotové sochy bývaly po vytvoření nejprve sušeny na slunci a vypalovány v popelu otevřených ohnišť. V archaickém období antiky například prosluli Řekové z města Tanagra v Bojótii masovou produkcí vypalovaných terakotových figurek lisovaných z dřevěných forem. Figurky domácích bůžků (lárové a penáti) a technická keramika jako olejové lampičky patřily i v pozdějších obdobích antiky k nejpočetnějším výrobkům. Z klasického období antického Řecka jsou známa také velká sochařská díla, jako je Zeus unášející Ganyméda. Etruskové využívali terakotu například k externí výzdobě chrámů sochami, akrotérii nebo antefixy a k náhrobní plastice. Mezi lety 210 př. n. l.209 př. n. l. si dal čínský císař Čchin Š'-chuang-ti postavit armádu přes 8000 terakotových vojáků a koní, která s ním byla posléze pohřbena do jeho hrobu.

Středověk

Technologii terakoty využívali hrnčíři zejména k výrobě podlahových dlaždic, výjimečně se keramická plastika z terakoty objevuje i ve figurálním sochařství 14. století.

Renesance

Od doby renesanční se terakota vypalovala v kupolových či kuželovitých pecích při vysokých teplotách 1000 až 1200 stupňů Celsia, v současnosti v elektrických pecích. Trvanlivosti této keramiky využívali sochaři jako Donatello nebo Andrea del Verocchio.

Novověk

Terakotová fasáda Bell Edison Telephone Building v anglickém Birminghamu

Obnovený zájem o antické umění ve 2. polovině 18. století vedl k vyhledávání a kopírování antických prací z terakoty i terry sigillaty. Technický rozvoj terakotu té době ve Francii a v Anglii přiblížil kvalitě porcelánu. V čele rozvoje stály nejvýznamnější manufaktury v Sevres (než přešla na výrobu porcelánu) a ve Stoke-on-Trent, kterou založil Josiah Wedgwood. Díky Wedgwoodovi se vžilo nové označení kamenina (Stoneware). K masovému využití terakoty jako obkladů i dekorace architektury dochází v období neoklasicismu v Německu, ve viktoriánském slohu v Anglii, například v Birminghamu.

Francouzský sochař Albert-Ernest Carrier-Belleuse využil terakoty k vytvoření kentaura unášejícího Hippodameiu.

Odkazy

Literatura

  • SMOLÁRIKOVÁ, Květa: Egyptské terakoty. UK Praha 2010
  • HIGGINS, Reynold Alleyne: Greek terracotta figures. London: Trustees of the British Museum, 1963

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Bell Edison Telephone Building.jpg
(c) Oosoom na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
The 1896 Victorian terracotta Bell Edison Telephone Building - 17 & 19 Newhall Street, Birmingham, England. A grade I listed building designed by Frederick Martin of the firm Martin & Chamberlain. Now offices for firms of architects. Photographed by me 10 May 2006. Oosoom
Terracotta statuette of a draped woman MET DP117152.jpg
Autor: unknown, Licence: CC0
Greek, Asia Minor; Statuette of a woman; Terracottas
Natural History Museum London Jan 2006.jpg
Autor: Diliff, Licence: CC BY-SA 3.0
The Natural History Museum. This is a panorama of approximately 5 segments. Taken with a Canon 5D and 17-40mm f/4L.
Kan-terra-cota-2.jpg
Autor: Omar Shehab (omarshehab), Licence: CC-BY-SA-3.0
Terra Cotta on the wall of Kantanji's Temple in Dinajpur, Bangladesh. Photograph taken by: Hasan Muhammed Zahidul Amin.