Terezín

Terezín
náměstí ČSA, kostel Vzkříšení Páně
náměstí ČSA, kostel Vzkříšení Páně
Znak města TerezínVlajka města Terezín
znakvlajka
Lokalita
Statusměsto
Pověřená obecLitoměřice
Obec s rozšířenou působnostíLitoměřice
(správní obvod)
OkresLitoměřice
KrajÚstecký
Historická zeměČechy
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel2 881 (2023)[1]
Rozloha13,54 km²[2]
Nadmořská výška150 m n. m.
PSČ411 55
Počet domů710 (2021)[3]
Počet částí obce4
Počet k. ú.4
Počet ZSJ4
Kontakt
Adresa městského úřaduMěstský úřad Terezín
Náměstí ČSA 179
411 55 Terezín
podatelna@terezin.cz
StarostaRené Tomášek
Oficiální web: www.terezin.cz
Úřední web: www.mestoterezin.cz
Terezín na mapě
Terezín
Další údaje
Kód obce565717
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Terezín (německy Theresienstadt) je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze dva kilometry jihovýchodně od Litoměřic. Město stojí na obou stranách řeky Ohře, která je rozděluje na Malou a hlavní pevnost a severně od města se vlévá do Labe. Terezínem vede silnice II/608, která se na severozápadním okraji města napojuje na silnici I/15. Součástí Terezína jsou také tři sousední vesnice: České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply. Celkem ve městě žije přibližně 2 900[1] obyvatel.

Historie

Pevnost

Plán z roku 1790
Plán hlavní pevnosti z roku 1869
(c) Český úřad zeměměřický a katastrální (https://ags.cuzk.cz/opendata/), CC BY 4.0
Ortofotomapa Terezína (2021) se zřetelným systémem opevnění

Rozhodnutí založit novou pevnost, tehdy zvanou Kopisty, vydala z podnětu svého syna coby spoluvladaře ještě Marie Terezie 16. prosince 1779. Společně s tím bylo nařízeno začít budovat pevnost v Josefově (tehdy ještě zvaném Ples) a provést kompletní přestavbu pevnosti Hradec Králové. Předcházely tomu vleklé diskuze o konceptu obrany Čech po sedmileté válce a Válce o bavorské dědictví.[4]

Stavba samotná začala na jaře 1780, ačkoliv její základní kámen byl slavnostně položen až 10. října téhož roku. Když o pár týdnů později zemřela Marie Terezie, nechal po ní Josef II. přejmenovat pevnost 12. prosince 1780 na Theresienstadt.

Autory projektu opevnění i vojenských budov uvnitř byli různí vojenští inženýři habsburské armády. Terezín tak je možné označit za kolektivní dílo navazující na starší teoretické spisy o pevnostním stavitelství. Nejvýrazněji do projektování promluvili plukovník Franz Lauer (od roku 1783 velitel stavby Josefova) a plukovník, později generál Karel Niclas svobodný pán von Steinmetz. Oba byli silně ovlivněni koncepcemi francouzského inženýra Luise de Cormontaigne.

Velením stavby byl roku 1780 pověřen právě plukovník Karl Niclas von Steinmetz, tehdy již slavný hrdina mnoha pevnostních válek 18. století. Stavba byla realizována částečně pomocí pracovní síly pěších pluků ležících v Čechách a částečně prostřednictvím soukromých dodávek materiálu i stavebních prací, jak je tomu zvykem u současných zakázek. Působilo zde mnoho soukromých dodavatelů počínaje lokálními řemeslníky a konče velkými konsorcii pražských stavebních firem. Například cihly zde vyráběl Kašpar Wieser, jehož rodina se podílela na výstavbě pevností v Aradu, Petrovaradině, Temešváru a Olomouci. Zednické práce dodávalo sdružení pražských stavitelů Antona Hafeneckera, Josefa Jägera a Josefa Zobela. V době nejintenzivnější stavební aktivity se na zdejším staveništi nacházelo odhadem na 15 000 osob – vojáků, zedníků a dalších různých profesí, cihlářů z balkánských zemí a jejich rodinných příslušníků. Po deseti letech, v červnu 1790, když byl Terezín dostavěn, dosahovaly celkové stavební náklady na jeho výstavbu 10 milionů zlatých. Jen cihel se spotřebovalo odhadem na 400 milionů. Konce stavby se ale Josef II. nedožil a plně dokončenou ji tak spatřil až jeho bratr, císař Leopold II.[5]

Plocha opevnění, vnitřního města i uměle vybudovaných záplavových kotlin v okolí zabírá plochu cca 400 hektarů. Jedná se tak o jednu z největších bastionových pevností na světě.

Základem opevnění je tzv. Hlavní pevnost na levém břehu Nové Ohře. Obepíná je osm bastionů spojených kurtinami a chráněných kombinací ravelinů, reduitů, kontragard a krytých cest s lunetami. Jedná se tak o jediné takto dochované pásmo valů v České republice. Stavidlový most na Ohři i podzemní stavidla pevnosti umožňovala zaplavovat nejen krajinu na severu a na jihu, ale i samotné příkopy. Vodní systém dokázal také vytvořit 3,5 metru vysokou povodeň ničící pokusy nepřítele o překonání hradeb. Kromě strany podél Ohře je zbytek opevnění opatřen také podzemními minovými chodbami určenými k likvidaci nepřátelských zákopů, podkopů a průlomových baterií.

Za mostem, mezi Novou Ohří a Starou Ohří, se rozléhá tzv. Horní a Dolní Retranchement chráněný na každé straně bastionem a dvěma půlbastiony na způsob korunní hradby. Opevněný prostor sloužil jako hospodářské a technické zázemí pevnosti a současně jako chráněný prostor pro cca 8 000-10 000 vojáků diverzního sboru majícího operovat kolem Terezína a ničit zásobovací trasy nepřítele, pokud se pokusil pevnost obejít.

Východně od Staré Ohře byl vybudován samostatný fort nesoucí dnes jméno Malá pevnost. Uzavíral opevnění od východu, kryl tak životně důležité mosty přes Ohři a současně byl schopen dělostřeleckou palbou kontrolovat říční dopravu na Labi. Systém fortifikací Malé pevnosti kopíruje terezínskou Hlavní pevnost. Najdeme zde bastiony, raveliny, reduit, kleště a krytou cestu s lunetami. Také zde byl sever a jih kryt záplavovými kotlinami a zejména východní směr je zajištěn podzemním minovým systémem. Zvláštností je zde tzv. Jižní šíp (Fleche Nr. 13), což je samostatný objekt kryjící boční palbou hlavní směr útoku na Malou pevnost.

Terezín byl od počátku budován tak, aby zajistil bezpečný přechod přes Labe pomocí pontonového mostu v oblasti mezi Starou a Novou Ohří. V průběhu 19. století (do roku 1866) tak na pravém břehu Labe na návrší od Litoměřic po Křemín vzniklo postupně tzv. Staré a následné Nové předmostí, které je v terénu částečně patrné (zejména fort Křemín).[6][7][5]

Hlavní pevnost Terezín od severu

Kromě pevnosti samotné bylo uvnitř hradeb 9. prosince 1782 založeno císařem Josefem II. svobodné královské město. Již od počátku bylo civilní osídlení plně podřízeno armádě. Armáda musela odsouhlasit projekt každého nového domu i profesi jeho majitele. Osídlovací patent preferoval povolání schopná podporovat armádu – řemeslníky, kupce, obchodníky, hospodské apod. Zakázány byly naopak živnosti spojené se zemědělstvím.

První civilní dům (čp. 1) si roku 1783 začal stavět Norbert Král, bývalý rychtář v Kopistech, vesnici, která musela stavbě pevnosti ustoupit, a hlavní dodavatel hovězího dobytka pro staveniště. Druhým byl roku 1784 Kašpar Wieser (čp. 25), hlavní a posléze výhradní dodavatel cihel. Do konce 18. století se ale proces osídlení velmi vlekl. A to i přes výhody a svobody, které císař nabízel. Na vině byly vysoké administrativní a finanční nároky na nové osídlence i neustálá hrozba, že budou jejich domy v pevnosti vybombardovány během potenciálního obléhání. Významnou posilou byla uměle zorganizovaná vlna přesídlenců z České Lípy, kteří přišli po požáru tamějšího města roku 1787. Tato osídlovací kampaň ale nakonec skočila fiaskem.

I přesto však během 19. století počet obyvatel rostl. Roku 1830 se osamostatnila i zdejší radnice, spadající do té doby pod litoměřický magistrát. Město tak po téměř padesáti letech doznalo plné samostatnosti.[8][5]

Pevnost Terezín představuje jednu z největších a nejzachovalejších bastionových pevností na světě. Její dochované opevnění, vodní systém i podzemní chodby tvoří doslova encyklopedii pevnostního stavitelství 18. století.

Terezín nebyl nikdy obléhán. Často se tak objevuje mylné tvrzení, že se jednalo o zbytečnou investici. Opak je pravdou. Již samotná existence soustavy tří nových pevností (Terezín, Hradec Králové, Josefov) představovala pro nepřítele táhnoucího od severu na Prahu jen těžko překonatelnou překážku. Nebylo možné pokusit se dobývat Prahu s takto silnou a vyzbrojenou pevností za zády. Proto bylo nutné nejprve dobýt Terezín a pak teprve pokračovat do nitra Čech. Náročnost takové operace nutila Prusy téměř sto let, aby při řešení konfrontace s habsburskou monarchií použily jiné možnosti než vojenský útok na české země. Terezín tak splnil svou roli právě proto, že nebyl nikdy obléhán. O prezentaci historie a památek staré pevnosti včetně prohlídek podzemních chodeb se nyní stará sdružení Terezín – město změny.

Druhá světová válka

Podrobnější informace naleznete v článku Koncentrační tábor Terezín.

Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Pro tyto účely nacisté zřídili zvláštní železniční vlečku, která vedla z blízkého nádraží Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Hlavní pevnosti. V době druhé světové války pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transportními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších, umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní kulturní památkou.

Město již armádě neslouží. Všechna trojí velká kasárna i bývalou vojenskou nemocnici využívají noví majitelé. V Magdeburských kasárnách – ve východním traktu těchto kasáren a koníren U koňské hlavy (název podle domovního znamení nad vchodem) sídlí dva centrální depozitáře pražských muzeí: historických sbírek a archivu pražského Národního muzea, a v západním traktu depozitář a expozice Židovského muzea v Praze. V bývalých Hamburských kasárnách sídlí také depozitáře Národního muzea a jeho restaurátorské dílny. Mezi oběma objekty jsou situována bývalá Hannoverská kasárna.

Armádní využití města skončilo v devadesátých let 20. století, Armáda České republiky postupně odcházela od roku 1995[9], poslední vojáci město opustili roku 1997[10]. Tento odchod život města velmi poznamenal, počet obyvatel se snížil ze sedmi tisíc na dva tisíce[10]. Celé město i s okolím pak bylo těžce poškozeno povodněmi na dolním Labi v roce 2002.[11] Existenci v 90. letech ukončila i místní konzervárna; její provoz byl přemístěn do nedalekých Lovosic, a následně zprivatizován byl i někdejší Státní veterinární ústav Terezín. Značných změn doznal v důsledku ekonomické transformace i někdejší státní podnik Zelenina Terezín, který až do počátku devadesátých let 20. století sídlil v rozsáhlém areálu mezi Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří. Ve městě nadále sídlí podnik Povodí Ohře. Pro Domov důchodců hlavního města Prahy byla zadaptována budova na náměstí. Bývalý farmaceutický státní podnik Bioveta Terezín byl transformován na společnost Dyntec.

Díky nově otevřenému úseku dálnice D8 v úseku DoksanyLovosice v roce 1998 došlo i k velmi výraznému poklesu tranzitní dopravy, která až do té doby probíhala přímo městem po bývalé silnici I/8 a mezinárodní silnici E55 (nyní silnice 608) na trase Praha – Drážďany.

Osada Kréta

Na glacisech západní části vnějšího obranného valu Hlavní pevnosti či těsně pod ním stojí čtvrť převážně rodinných domů – tzv. Kréta. Dále je zde místní Základní škola Terezín, místní fotbalové hřiště, autokemp, vodárna a areál bývalé Vojenské nemocnice Terezín.

Sport

 • Na památku osvobození města Rudou armádou a konce zdejších válečných útrap dne 8. května 1945 je místním cyklistickým klubem již od roku 1959 každoročně počátkem měsíce května pořádán mezinárodní cyklistický etapový Závod míru juniorů[12], dříve známý jako Závod míru mládeže.
 • V tzv. Terezínské kotlině směrem na Litoměřice v prostoru bývalého vojenského cvičiště vzniklo golfové hřiště.

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel a domů místní části Terezín[13][14]
18691880189019001910192119301950196119701980199120012011
Obyvatelé2 3347 0147 2157 0466 0946 8607 1813 1272 5962 6672 2841 8751 9241 911
Domy310189239249257263219228208241236233239251

Kultura

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Terezíně.

Severně od Malé pevnosti se na pravém břehu Malé Ohře nachází přírodní památka Mokřad pod Terezínskou pevností.

Osobnosti

Partnerská města

Fotogalerie

Odkazy

Reference

 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2023. Praha. 23. května 2023. Dostupné online. [cit. 2023-05-25]
 2. Český statistický úřad: Malý lexikon obcí České republiky - 2017. 15. prosince 2017. Dostupné online. [cit. 2018-08-28]
 3. Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021 – otevřená data. Dostupné online. [cit. 2022-04-18]
 4. HOFMAN, Jiří. Koncepce obrany Čech po sedmileté válce. Historie a vojenství. 2019, roč. LXVIII, čís. 3, s. 46–59. 
 5. a b c HOFMAN, Jiří. Vlasti k obraně, matce ke cti, Stavba pevnosti Terezín 1780–1790. České Budějovice: Veduta, 2022. ISBN 978-80-88030-69-0. 
 6. ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. Praha: [s.n.], 1972. 
 7. FUKSA, Ivan. Pevnost Terezín – proti pruské rozpínavosti. Praha: [s.n.], 2016. 
 8. VOTOČEK, Otokar; KOSTKOVÁ, Zdeňka. Terezín. Praha: [s.n.], 1980. 
 9. Terezín – Záchrana a oživení kulturních památek. www.crr.cz [online]. [cit. 2023-11-11]. Dostupné online. 
 10. a b WEIKERT, Petr, ČTK. Terezín se pokouší vstát z mrtvých. Už potřetí. Hospodářské noviny [online]. 2008-09-15 [cit. 2023-11-11]. Dostupné online. 
 11. Archivovaná kopie. www.holocaust.cz [online]. [cit. 2009-04-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-07. 
 12. http://zmj.cz/cs/jak-to-zacalo Závodu míru juniorů – Jak to začalo
 13. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005 (1. díl). Praha: Český statistický úřad, 2006. 760 s. Dostupné online. ISBN 80-250-1310-3. S. 390, 391. 
 14. Statistický lexikon obcí České republiky 2013. Praha: Český statistický úřad, 2013. 900 s. Dostupné online. ISBN 978-80-250-2394-5. S. 300. 
 15. http://tma-divadlo.sweb.cz

Literatura

 • KASPEROVÁ, Dana. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7308-327-4. 
 • HARTMANN, Karel. Terezínská epopej. To je ghetto. Praha: Academia, 2017. 304 s. ISBN 978-80-200-2742-9. 
 • HOFMAN, Jiří. Koncepce obrany Čech po sedmileté válce, Historie a vojenství, roč. lxviii, 3/2019, s. 46-59.
 • HOFMAN, Jiří. Vlasti k obraně, matce ke cti, stavba pevnosti Terezín 1780-1790, České Budějovice 2022.
 • ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství, Praha 1972.
 • ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín, Dvůr Králové 1994.
 • VOTOČEK, Otokar – KOSTKOVÁ, Zdeňka. Terezín, Praha 1980.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Terezin CZ Engineers Barracks 696.jpg
Ženijní kasárna na západní straně terezínského náměstí ČSA.
Terezin CZ Kf564.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Gemeinschaftszelle im Mauerwerk der Befestigungsanlage im Hof IV der Kleinen Festung in Theresienstadt
Terezin CZ memorial site near the Ohre 0659.jpg
Památné místo u Ohře při severním okraji Terezína. Odtud v listopadu 1944 nechali nacisté do řeky naházet popel více než dvaceti tisíc svých židovských obětí.
Terezin CZ crematorium and Jewish cemetery Ter92.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Židovský hřbitov a krematorium na jižním okraji Terezína
Terezin LT CZ.png
Poloha města Terezín v rámci okresu Litoměřice a správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice.
Terezin CZ menorah at Jewish cemetery Ter94.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Pomník obětem ghetta na židovském hřbitově na jižním okraji Terezína
Pevnost Terezín - ČÚZK (2021).jpg
(c) Český úřad zeměměřický a katastrální (https://ags.cuzk.cz/opendata/), CC BY 4.0
Pevnost Terezín - ortofoto (snímkováno 10.-11. 5. 2021)
Terezín - náměstí ČSA, pohled od SZ, obr01.jpg
Autor: RomanM82, Licence: CC BY-SA 4.0
Terezín - náměstí ČSA, pohled od SZ
Terezin CZ garrison chuch of the Resurrection 680.jpg
Průčelí posádkového kostela Vzkříšení Páně v Terezíně. Pohled od zjz., přes náměstí ČSA. Kostelní věž je mezi nízkou historickou zástavbou pevnostního města jediným vyvýšeným a zdaleka viditelným místem.
Terezin CZ town square N side with town hall Ater5.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Severní strana terezínského náměstí Československé armády s budovou radnice.
Terezin CZ Memorial Cemetery 01.JPG
Memorial Cemetery in front of the Little Fort in Terezín, Czech Republic
TerezínCrematorium.jpg
(c) Sam from en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Krematorium terezínskéhjo ghetta. Foto: en:User:SamuelWantman.
Terezin CZ fortification artillery casemates 032.jpg
Detail opevnění na západním okraji terezínské pevnosti. Dělostřelecká kasemata, kryjící pravý bok ravelinu XVIII Wpravo patrná eskarpa ravelinu, cihlové zdivo v nároží posíleno kamennými kvádry, vlevo na dně příkopu probíhá zavodněná kyneta.
Terezin CZ main moat next to Litomerice Gate Ater1.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Pohled na hlavní příkop terezínské pevnosti se zavodněnou kynetou u Litoměřické brány.
Terezin CZ Kf234.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Einzelzellen im Hof III (ehem. Frauenabteilung) der Kleinen Festung in Theresienstadt
Terezin CZ Kf565.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Einzelzellen im Hof IV der Kleinen Festung in Theresienstadt
Terezin CZ National Cemetery Theres2.jpg
Autor: Hans Weingartz (Leonce49 at de.wikipedia) – http://www.hans-weingartz.de, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Národní hřbitov před Malou pevností v Terezíně
Terezin CZ Kf72.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Hinrichtungsstelle der Kleinen Festung in Theresienstadt
Terezin CZ siding from Bohusovice station Ter042.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Vlečka ze stanice Bohušovice, zřízená za okupace pro transport vězňů, u svého konce v Terezíně
Terezín od severu.jpg
Autor: Hofman.jir, Licence: CC BY-SA 4.0
Hlavní pevnost Terezín
Terezin CZ columbarium Ter8.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
de:Kolumbarium des Theresienstädter Lagers im Mauerwerk der Befestigungsanlage
Terezin CZ Ater95.jpg
Autor: Hans Weingartz=Leonce49, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Brána Malé pevnosti v Terezíně
Terezin LT CZ flag.svg
Vlajka města Terezín, okres Litoměřice. List tvoří černý žerďový klín se žlutými spojenými iniciálami "MT" lemovaný červenou krokví vycházející z první a osmé osminy žerďového okraje s vrcholem ve středu listu. V horní polovině listu čtyři kosmé pruhy, střídavě černé a žluté. V dolní polovině listu čtyři šikmé pruhy, střídavě žluté a černé.