Tereziánský katastr

Tereziánský katastr je označení pro dvě aktualizace rustikálního katastru (tj. soupisu půdy, kterou měli poddaní v dědičném nájmu), ke kterým došlo za panování Marie Terezie v letech 17411748 (První tereziánský katastr rustikální, též Třetí berní rula) a 17481757 (Druhý tereziánský katastr rustikální, též Čtvrtá berní rula). Pod tímto názvem byl užíván v Čechách, katastr pro Moravu je znám pod názvem „Rektifikační akta“. K vytváření aktualizací původní berní ruly vedly především dvě okolnosti:

  1. Berní rula byla vytvořena za pouhé tři roky (16531656), což způsobilo, že se do ní dostala celá řada chyb a nepřesností. Jejím hlavním nedostatkem bylo, že nebrala v potaz rozdílnou bonitu (úrodnost) půdy v různých oblastech.
  2. Berní rula zachycovala pouze rustikální (poddanskou) půdu, nikoli půdu dominikální (panskou) .

První tereziánský katastr z r. 1748 zachycoval pouze rustikální půdu a v otázce bonity odstranil pouze některé nejvýraznější nedostatky berní ruly. Teprve druhý tereziánský katastr z r. 1757 zahrnul jak rustikální, tak dominikální půdu a kvalitně zachytil bonitu půdy (rozdělil ji do osmi kategorií podle úrodnosti, což je dokonce více než dnešní katastry).

Při tvorbě katastru docházelo ojediněle i ke tvorbě map, které ale nebyly zpracovány podle jednotného stylu.

Uložení

Tereziánský katastr se spolu s ostatní pomocnou dokumentací nachází pro Čechy v Národním archivu v Praze a pro Moravu v Moravském zemském archivu v Brně. Sumáře byly vydány v tištěné podobě (viz níže).

Literatura a edice

  • Tereziánský katastr český. Sv. 1, Rustikál (kraje A-CH). (Edd. Aleš Chalupa a kol.). Praha, Archivní správa Ministerstva vnitra, 1964. 323 s. (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských. Sv. 2)
  • Tereziánský katastr český. Sv. 2, Rustikál (kraje K-Ž). Sumář a rejstřík. (Edd. Aleš Chalupa a kol.). Praha, Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1966. 524 s. (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských. Sv. 3)
  • Tereziánský katastr český. Sv. 3, Dominikál. (Edd Aleš Chalupa a kol.). Praha, Archivní správa ministerstva vnitra, 1970. 653 s. (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských. Sv. 4)
  • Tereziánský katastr moravský (prameny z 2. poloviny 18. století k hosp. dějinám Moravy). (Edd. Jiří Radimský a Miroslav Trantírek). Praha, Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1962. 414, [2] s. (Edice berních katastrů českých, moravských, slezských. Sv. 1)
  • CHALUPA, Aleš: Venkovské obyvatelstvo v tereziánských katastrech (1700-1750). In: Sborník Národního musea-A 1969
  • PEKAŘ, Josef: České katastry 1654 - 1789. Praha, Historický klub, 1932.

Externí odkazy

Katastrální operáty
Předchůdce:
Berní rula - Čechy
Lánový rejstřík - Morava
Karolínský katastrSlezsko
17411757
Tereziánský katastr
Nástupce:
Josefinský katastr