Termální pramen

Termální pramen na Islandu

Termální pramen či horký pramen (tradičně českým také "teplice"[zdroj⁠?]) je speciální druh pramenu, ze kterého vystupuje ohřátá voda často obohacená o minerální složky. Voda proniká puklinami do zemské kůry do značných hloubek, kde se vlivem tektonických poruch dostává do blízkosti magmatu, o který se ohřívá a vystupuje nahoru.

Výskyt a využití

Teplota vody nedosahuje ale v případě termálního pramenu takové velikosti, aby umožňovala přeměnu na páru, čímž nedochází ke vzniku gejzírů, a ohřátá voda tak jen zvolna vytéká zpod povrchu. Ohřátá voda vytváří unikátní systémy, které se využívají pro vytápění či pro rekreaci. Nejznámější lokality pocházejí z Islandu, kde se lidé často koupají v horkých jezerech i přes studené okolní klima, a teplá voda je používána i pro vytápění chodníků.

Termální prameny se využívají také k léčbě různých onemocnění, jako převážně nemocí kůže, na kterou blahodárně působí minerální složení vody a nízký stupeň radiace způsobený rádiem. Prameny byly k léčbě využívány často již od pradávna (Antické Řecko) v klasických lázních. V České republice jsou termální prameny označovány tradičním slovem "teplice".[zdroj⁠?] Okolo termálních pramenů vznikaly lázeňské domy a později celá lázeňská města – například Teplice v Čechách a Karlovy Vary.

Termální prameny nejsou vázány pouze na suchozemské prostředí, ale vyskytují se i pod mořskou hladinou, kde se nazývají černí kuřáci. Vlivem poklesu teploty dochází ke srážení nasycené vody, minerální složky vytvářejí pevná tělesa, která tvoří různé komíny, terasy, či valy.

V Česku došlo po implementaci právního řádu Evropské unie, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES[1] ze dne 18. června 2009, k nahrazení starší normy ČSN 86 8000 vyhláškou 423/2001 Sb. z 20. listopadu 2001. Podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se za termy (termální vody) považují přírodní minerální vody s teplotou vyšší než 20 °C. Podle teploty se člení na:

  • vlažné – do 35 °C,
  • teplé – do 42 °C,
  • horké – nad 42 °C.[2]

Symbolika

Termální pramen (vřídlo) je Česku zobrazen např. na Symbolech Karlovarského kraje.[3]

Galerie horkých pramenů v Japonsku

Odkazy

Reference

  1. Směrnice č. 2008/54/ES ze dne 18. června 2009, o využívání a prodeji přírodních minerálních vod. [cit. 2018-12-27]. Dostupné online.
  2. Vyhláška č. 423/2001 Sb., Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod, příloha č. 1. [cit. 2018-12-21]. Dostupné online.
  3. Zpravodaj Vexilologie č. 124 (VI/2002)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Oobuka Onsen Akita 02.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Islande source Deildartunguhver.jpg
Autor: Nojhan, Licence: CC BY-SA 3.0
The Deildartunguhver hot spring
Author: Johann Dréo (User:Nojhan)
Date: 2004, july
Notes: Near Reykholt, in Iceland. Size : 1536 x 1024, digitalized from an argentic film.
Onsen in Nachikatsuura, Japan.jpg
(c) Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Outdoor Onsen of the Nakanoshima Hotel on Nakanoshima island in Nachikatsuura, Wakayama Prefecture, Japan. The island has six different hot springs with high sulfur content. (The pool was closed for cleaning when the image was taken. On this day, the pool was assigned for men).