Termodynamický zákon

Termodynamický zákon, zákon termodynamiky, termodynamický princip,[1] dříve též hlavní termodynamická věta[2] je některý ze základních přírodních zákonů týkajících se termodynamiky. Vyjadřuje základní vlastností tepelných dějů, tj. dějů souvisejících s teplotou, výměnou tepla apod.

  • První termodynamický zákon – Vyjadřuje, že teplo není svébytná substance, ale druh energie, a potvrzuje i zde zákon zachování energie.
  • Druhý termodynamický zákon – Konstatuje, že chladnější těleso samovolně nepředává teplo tělesu teplejšímu. Určuje tedy směr předávání tepelné energie a vymezuje možnosti přeměny tepla na jiné druhy energie (práce).
  • Třetí termodynamický zákon – Tvrdí, že ve stavu s nejnižší teplotou T = 0 K (při absolutní nule) je i entropie soustavy rovna nule (S = 0) a že tento stav soustavy je nedosažitelný konečným počtem kroků.

Kromě těchto zákonů se uvádí i

  • Nultý termodynamický zákon – Vyjadřuje tranzitivnost pro termodynamickou rovnováhu soustav a skutečnost, že k jejímu popisu stačí jediný nový parametr, totiž empirická teplota.

(Jeho pořadové číslo 0 je dáno tím, že jeho důležitost i formulace se objevily až po formulaci 1. a 2. zákona).

Reference

  1. KVASNICA, Jozef. Termodynamika. Praha: SNTL, 1965. (česky) 
  2. ZÁVIŠKA, František. Thermodynamika. Praha: JČMF, 1943. (česky) 

Související články