Textilie

Tradiční textilie: Nedělní trh v Karáčí v Pákistánu
Textilie z 21. století: Elektrovodivá pletenina z postříbřené polyamidové příze (150 x zvětšeno)

Textilie (z latinského textilis, tkaný) je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 80 % váhového množství textilních vláken.[1][2]

Následující článek stručně vysvětluje základní pojmy a souvislosti od suroviny až po výrobek před konečným použitím. Nezabývá se způsoby a formami použití textilií, jako jsou

 • oděvy, bytové a technické textile,
 • výrobky, které obsahují i jinou než textilní surovinu (s doplňujícím významem).

Historie textilu

Výroba textilií

Indický tkadlec připravující osnovu ve vesnici poblíž Káňčipuramu

Textilní výroba je staré řemeslo, jež bylo k nepoznání změněno technologickým pokrokem. Naprostá většina textilií dnes pochází z hromadné nebo sériové průmyslové výroby. Na jejich hodnotě má však přes pokročilou mechanizaci a částečnou automatizaci poměrně vysoký podíl lidská práce. Z toho důvodu se textilní výroba přemísťuje do zemí s nižšími mzdovými náklady a v regionech s vysokou životní úrovní téměř vymizela.[9] Ve 2. dekádě 21. století bylo celosvětově v textilním průmyslu (bez konfekční výroby) zaměstnáno asi 11,5 milionů lidí s průměrným ročním výdělkem cca 2000 USD.[10]

Spotřeba textilních surovin obnášela v roce 2014 asi 87 milionů tun,[11] celosvětová hodnota textilií vyrobených v roce 2018 se udávala s cca 994 miliardami USD.[12]

Podíly finálních výrobků na celkové spotřebě vláken v roce 2011: oděvy 54 %, bytové 25 %, technické 12 % a netkané textilie 9%.[13]

Vlákno

Vlákno je základem každé textilie. Ve výjimečných případech používá v nezměněném stavu, jinak se podle účelu dalšího použití zpracovává předením, plstěním, vpichováním, prošíváním, lisováním, a lepením.

Podle původu

se vlákna rozdělují na:

Přírodní vláknaChemická vlákna
DruhPříkladDruhPříklad
rostlinnábavlnaz přírodních polymerůviskóza
živočišnápřírodní hedvábíze syntet. polymerůpolyester
anorganickáazbestnepolymernískleněné vlákno

Přírodní vlákna (asi 30 % z celkového množství) se zpracovávají zpravidla v nezměněné délce jako tzv. staplová vlákna, jen z hedvábí se vyrábí kontinuální (filamentová) příze. Umělá vlákna se vyrábějí asi ze 2/3 jako kontinuální („nekonečný“) útvar, 1/3 vyráběného množství se zkracuje na stříž nebo velmi krátká sekaná vlákna (chopped).[14] [15] [16]

Pro určité účely se vlákna upravují barvením, bělením nebo regulovanou srážlivostí.

Způsob zpracování

Předení

Předení v textilní češtině znamená výrobu příze (výlučně) z přírodních a umělých staplových vláken. V jiných jazycích se pod tímto označením (např. angl.: spinning, něm.: Spinnen, Erspinnen) mimo předení rozumí také zvlákňování chemických materiálů, tedy výroba, jejímž výsledkem je příze z nekonečných vláken, kabílek nebo stříž na staplové příze.

Podíl příze na spotřebě staplových a nekonečných vláken se dá odhadnout na více než 80 % (z toho se skoro třetina vyrábí z nekonečných vláken).

Plstění

je v původní podobě zpevňování plošné vrstvy vláken (rouna) působením tepla, vlhkosti a opakovaného mechanického namáhání.

Plst se dnes většinou vyrábí „suchou“ technologií – vpichováním.

Ruční plstění vpichováním (většinou do pramene z mykaných vláken) se provozuje jen jako hobby.

Vpichování

Do rouna se vpichují jehly zvláštního tvaru, pomocí kterých se vlákna vzájemně zauzlí.

Tato technologie se používá také při výrobě některých druhů netkaných textilií.

Zpevňování rouna na netkané textilie

Vrstva staplových vláken se zpevňuje:

 • Proplétáním
  • z jednotlivých vláken se tvoří očka, která se navzájem spojují
  • vlákenné rouno se zpevňuje osnovní pleteninou
 • Lisováním – tlakem vodních paprsků (působí podobně jako jehly při vpichování)
 • Lepením rouna disperzními pojivy – impregnací, postřikem, tiskem (vzorovaného válce)
 • Tavením polymeru ve vlákenném rounu a zchlazením

Galerie textilních vláken

Délkové textilie

Příze

Podrobnější informace naleznete v článku Příze.

Podstatná část textilních vláken se používá k výrobě příze.[17] Tato vzniká

 • jako staplová, provázáním jednotlivých vláken o délce cca 10-150 mm
 • jako „hedvábí“ (filament, příze z nekonečných vláken)
  • protlačením horké vlákenné masy tryskou (u chemických vláken) nebo
  • odmotáním (přírodního hedvábí) z kokonu.[18] [19]

Druhy a názvy přízí

je možné rozdělit například podle:

Výrobní technologieZpůsobu dopřádáníZpůsobu úpravyPoužití
mykaná bavlnářskáprstencovájednoduchá hladkátkaní
mykaná vlnařskárotorovájednoduchá efektnípletení
poločesanápředeno-skanáskanáruční práce
česaná (vlnařská)frikčnítvarovanášicí nitě
česaná (bavlnářská)dopřádaná tryskoumercerovanákoberce
a j.a j.barvenáprovaznické výrobky

Galerie přízí

Pletenec

K pletencům patří šnůry, prýmky, tkaničky, lana a pod. délkové textilie vyrobené splétáním.

Příklady pletenců

Plošné textilie

Tkanina

Podrobnější informace naleznete v článku Tkanina.

Tkanina je plošná textilie, která vzniká provázáním osnovy a útku.

Tkalcovny spotřebují více než polovinu všech na světě vyrobených přízí. (Z hrubých odhadů z 80. let minulého století se dá odvodit, že to bylo více než 60 %).

Druhy a názvy tkanin

Druhy tkanin se mohou rozdělit například podle následujících kritérií:

VazbaVzorováníSpeciální druhObchodní název
plátnová (+odvozené v.)hladkésmyčkovápopelín
keprová (+odvozené v.)vzorování osnovouplyšovátvíd
atlasová (+odvozené v.)vzorov. s 1 útkemperlinkovátaft
kreps útkovou záměnoukobercováflanel
kanavažakarskéstuhováaxminster
vaflea j.brožovanáa desítky jiných

Galerie tkanin

Pletenina

Podrobnější informace naleznete v článku Pletenina.

Druhy a názvy pletenin

Pleteniny jsou po tkaninách druhá největší skupina textilních výrobků.

Ruční pletení je sice jednodušší než tkaní, první výrobky vznikly však pravděpodobně o několik tisíciletí později než první tkaniny.

Strojní pletení je podstatně produktivnější než tkaní (1m² průměrné pleteniny se vyrobí až šestkrát rychleji než stejné množství tkaniny).

Výrobky se rozdělují na dva odlišné druhy:

 • zátažné pleteniny - očka tvoří v pletenině při každé otáčce stroje vždy jen z jedné niti vodorovný řádek, pletenina se snadno párá
 • osnovní pleteniny - vazba se tvoří kolmým směrem z několika tisíc nití (osnovy) naráz, výrobek se nedá párat

U obou skupin existuje několik desítek variant v provázání nití, např.: hladká, proužková, žakárová, trikotová, plyšová vazba a mnoho jiných.

Galerie pletenin

Krajka

Krajka je průhledná plošná textilie používaná na zdobení nebo zhotovení kompletních dámských oděvů. Vyrábí se ručně (paličkováním, šitím, háčkováním a mnoha dalšími metodami) nebo strojově (zcela převážně na rašlech, méně na bobinetových, pletacích a vyšívacích strojích). [20]

Galerie krajek

Netkané textilie

Netkaná textilie je plošný útvar vyráběný z textilních vláken nebo přízí kladených mechanicky nebo aerodynamicky do jedné vrstvy zpevněné mechanickým, chemickým nebo termickým způsobem[21]

Ve 2. dekádě 21. století se netkané textilie podílely s obchodním obratem 47 miliard USD s cca 10 % na celosvětové textilní výrobě.[22]

Galerie netkaných textilií

Zušlechťování textilií

Pro některé textilie se část zušlechťování provádí již u suroviny nebo polotovarů (vlákenné vločky, prameny, příze). Požadované vlastnosti výrobků jsou však zpravidla dosaženy až po konečné chemické nebo mechanické úpravě.

Proces zušlechťování probíhá většinou v několika stupních. Ty se nejčastěji dělí a označují následovně:

Výrobní stupeň Technologie, příklady
Předúprava a bělení
bavlna, směsi a lýková vláknapožehování, odšlichtování, praní, vyvářka, sušení, bělení
vlnakarbonace, valchování, krabování, chlorování, bělení
přírodní hedvábíodkližování, bělení, zatěžování
syntetická vláknafixace, optické zjasňování, (výjimečně bělení)
Barvení
Výběr barviva(cca 10 základních druhů) podle: žádaného odstínu, afinity k druhu vláken, stálosti vybarvení
Výrobní postupdiskontinuální, kontinuální
Tisk
Druhy tisku:
• podle účinku barev

přímý, leptový, rezervový
• podle strojního vybaveníválcový, filmový, tisk přenosem, digitální
Výrobní postuppříprava pasty – tisk – sušení – fixace - praní
Speciální úpravy
Mechanickékalandrování, česání, postřihování, lisování, kompres. srážení a j.
Chemickénemačkavá, antistatická, protižmolková, matování, nánosové úpravy a j.
Galerie zušlechťování textilií

Ruční práce

Ruční práce s textiliemi lze rozdělit:

Práce s vlákny

Práce s přízí

Práce s plošnými textiliemi

Ruční práce s textilními materiály se dnes provádí hlavně jako hobby, v omezené míře se některé techniky používají v manufakturní a umělecké výrobě (výjimka: vázání koberců).

Nejen tkaní, pletení a šití se zmechanizovalo, v posledních cca 100 letech se také například paličkování, vyšívání, splétání a oplétání šňůr aj. provozují jako strojní průmyslová výroba.

Galerie ručních prací

Odkazy

Reference

 1. ČSN 800001 [online]. Normservis, 1973-03-28 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. 
 2. Zákon o ochraně spotřebitele [online]. Havit, 1992 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. 
 3. 30 000-year-old wild flax fibers [online]. PubMed, 2009-09-11 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Rughley: The Lost Civilizations of the Stone Age, Simon and Schuster 2000, ISBN 9780684862705, str. 155
 5. Geschichte Lateinamerikas im 19. und 20. Jahrhundert [online]. Lateinamerika-Studien Online, 2012-02-15 [cit. 2017-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-14. (německy) 
 6. a b c d Textile manufacturing [online]. New World Encyclopedia, 2015-11-23 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Oldest textile dyed indigo [online]. Phys.org, 2016-09-14 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. XanoShear for nonofiber production [online]. Technical Textiles, 2010-12-29 [cit. 2017-02-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Overview of the Textile and Clothing Sector [online]. GOTEX Show, 2015 [cit. 2017-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-06-09. (anglicky) 
 10. Wages and Working Hours [online]. ILO, 2014 [cit. 2018-01-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Fokus Mehrwert [online]. Lenzing, 2015 [cit. 2017-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. (německy) 
 12. Global Textile Market [online]. Grand View Research, 2022 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Capital Markets Day 2012 [online]. Lenzing, 2012 [cit. 2017-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-08-28. (anglicky) 
 14. Schnegelsberg: Handbuch der Faser – Theorie und Systematik der Faser, Deutscher Fachverlag Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-87150-624-9, str. 504-508
 15. Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL Praha 1981, str. 94 a 163
 16. Jahresprognose [online]. textile network, 2019-02-19 [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. (německy) 
 17. Kießling/Matthes: Textil- Fachwörterbuch, Berlin 1993, ISBN 3-7949-0546-6, str. 146
 18. The Fiber Year 2021 [online]. International Fiber Journal, 2022-03-17 [cit. 2022-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Global fiber production [online]. Chemical Fibers International, 2014 [cit. 2017-03-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Baret [online]. Textilní zkušební ústav, 2006-2008 [cit. 2022-12-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-11. 
 21. ISO 9092:2011 [online]. 2011 ISO, 2011 [cit. 2017-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Melt Blown Nonwovens [online]. Linkedln, 2015-07-18 [cit. 2017-12-06]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

 • Alfons Hofer, Stoffe : 1. Textilrohstoffe, Garne, Effekte, 7. völlig überarbeitetet Auflage, Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag, 1992, ISBN 3-87150-366-5
 • Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka (SNTL Praha 1981)
 • Bauer/Koslowski: Chemiefaser-Lexikon,ISBN 3-87150-185-9, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 1983
 • Wulfhorst: Textile Fertigungsverfahren, Hanser 1998, ISBN 3-446-19187-9, str. 4

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Petinet.jpg
Petinetovy vzor v zatezne pletenine
Unterhose.jpg
Autor: Ryj, Licence: CC BY-SA 3.0
Priklad zatazne pleteniny
Gaba 101.jpg
Gabarden ze smesi polyester/vlna
Devoré velvet (also known as burnout technique).jpg
(c) Libby norman na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
Green devoré velvet fabric. Devoré (or burnout) is a technique particularly used on velvets. Chemical is applied to fabric in order to dissolve cellulose-based fibres and create a semi-transparent pattern where silk-based fibres remain.
Grasss 1.jpg
Autor: Pebasport, Licence: CC BY-SA 3.0
artificail grass
Gauze Panel MET vs09 50 1088.jpg
Autor: unknown, Licence: CC0
Peru; central coast (?); Textile panel; Textiles-Woven
Handtuch.jpg
Rucnik ze smyckove tkaniny
Foto mikroskop .jpg
Autor: Spilas12, Licence: CC BY-SA 4.0
netkaná textilie meltblown
Sierracomposites.com3.gif
Autor: Racingjeff, Licence: CC BY-SA 3.0
Hybrid Basalt laminated sheet. Raw Basalt fiber fabric and carbon fiber fabric material is processed together with epoxy resin or other resin systems. The raw basalt and carbon fabric and resin system are procesed together using heat and pressure to produce a very high quality sheet laminate material. The completed basalt / carbon fiber hybrid sheet posesses very high strength properties that can be greater than metals. The finished sheet is however extremely light weight, weighing a fraction of its metal counterpart. The biggest advantage of a basalt / carbon fiber sheet is a significant reducing in cost of the final product, while still maintaining properties very near a regular carbon fiber product.
Morris and Co Anemone 1876.jpg
Anemone jacquard-woven silk and wool or silk damask fabric designed by William Morris. (Identification from Linda Parry: William Morris Textiles, New York, Viking Press, 1983, ISBN 0-670-77074-4)
Weaver in India.jpg
Autor: Claude Renault (Crop applied by uploader), Licence: CC BY 2.0
A weaver preparing the warp in a village near Kanchipuram, India.
Abstandsgewirke 3.jpg
Autor: TITV Greiz, Licence: CC BY 3.0 de
Prurez distancni pleteninou
Teppich-Museum Oelsnitz 13.jpg

Oelsnitz/Vogtland, Teppich-Museum Schloss Voigtsberg

Vorleger, VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz, 1970, Gripper-Axminster, Qualität: Samarkand-Ideal
Maliwatt.jpg
(c) Ogodej, CC BY-SA 4.0
Maliwatt products
Jute Extraction From Retted Jute Stem - River Jalangi - Nadia 2017-08-15 1827.JPG
(c) Biswarup Ganguly, CC BY 3.0
Photographed in the district Nadia, West Bengal.
CVIpullout.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Karachi - Pakistan-market.jpg
Autor: Steve Evans from Bangalore, India, Licence: CC BY 2.0
Sunday textile market on the sidewalks of Karachi, Pakistan.
Hydrophob 3.jpg
Bunda ze tkaniny (PA/PES) s hydrofobní úpravou
Tresse 3.jpg
Bavlnena pertle 6 mm siroka
Arselon filament yarn UV-Stabilized.JPG
Autor: Odzir, Licence: CC BY-SA 4.0
Arselon filament yarn UV-Stabilized
Kelp In Freycinet Tasmania.jpg
Autor: Bjørn Christian Tørrissen, Licence: CC BY-SA 3.0
Kelp in Hazards Bay, Freycinet National Park, Tasmania, Australia.
Jacket (AM 11668-3).jpg
(c) Auckland Museum, CC BY 4.0
Jacket, long sleeved, lace, cotton, bobbin lace motives with some needlepoint modes appliqué on machine made diamond mesh net, Brussels application lace; pattern of floral, leaf and feather motifs and strapwork with centre of pattern at centre back
Teppich 5.jpg
Amatersky vazany koberec,vzorky prize a jehla
Stickerei 1.jpg
Autor: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ryj, Licence: CC BY-SA 3.0
Borduurwerk OLV beel Lokeren Kerk Sint-Laurentius, ca 1890.
Conductive Silver material.jpg
Autor: DrHughManning, Licence: CC BY-SA 4.0
This is a scanning electron micrograph of a conductive knit fabric for use in e-textiles. It is silver-plated nylon that is stretchy in one direction. It is highly conductive with a surface resistivity of < 5 ohm/sq. Medtex 180 Ag Nylon single directional stretch. Taken on the Zeiss Supra Scanning Electron Microscope in the Advanced Microscopy Lab in Trinity College Dublin
Clan MacKintosh modern tartan.png
(c) Tsuzuki26, CC BY-SA 3.0
Clan MacKintosh tartan (modern)
Handarbeit.jpg
Rucne hackovana krajka
Interlockjersey.jpg
Autor: teslar, Licence: CC BY-SA 3.0
Interlockjersey, jersey, fabric, material, stoffe
Felt of wool and rayon.jpg
Autor: Asanagi (talk), Licence: CC0
Surface of felt which is made of 60%+ wool and 40%- rayon.
Polyester 40x.JPG

Polyester 40X Magnification Taken at Strathclyde University Forensic Science Department

Taken By Edward Dowlman
Cross-laced white sneaker shoelaces.jpg
Autor: Marcos André, Licence: CC BY 2.0
Cross-laced white shoelaces on a sneaker.
Raschel lace.jpg
Autor: Elkagye, Licence: CC BY-SA 3.0
Part of a lace ribbon made on Raschel machine
Industry during the First World War- Leicestershire Q28121.jpg
Industry during the First World War- Leicestershire
A female worker attaches thread to a lace curtain machine in a Nottingham factory in September 1918.
Bundesarchiv Bild 183-1989-0120-004, VEB Plauener Spitze, Automatenstickerin.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-1989-0120-004 / Thieme, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
ADN-ZB-Thieme 20.1.1989 ,Bez. Karl-Marx-Stadt: Leistungsanstieg. Unter den geschickten Händen von Automatenstickerin Ines Höseler entstehen im VEB Plauener Spitze hochwertige Gardinen. Seit 1985 hat der Betrieb die Jahresproduktion konfektionierter Gardinen auf zwei Millionen Quadratmeter erhöht und damit verzehnfacht. Das wurde möglich durch die Konzentration der Konfektion, durch neue Zuschneideverfahren und die Teilautomatisierung bzw. Verkettung von Nähprozessen. In diesem Jahr wollen die Werktätigen des vogtländischen Betriebes Spitzen, Stickereien und konfektionierte Gardinen für eine Million Mark über den Plan anbieten.
Kernmantle climbing rope dynamic Sterling 10.7mm internal yarns.jpg
Autor: David J. Fred, Licence: CC BY-SA 3.0
Internal structure of 10.7mm dynamic kernmantle climbing rope. This nylon rope is composed of a 40 strand "two-over-two" braided sheath and a core made from seven 3-ply yarns with a single green tracer strand running parallel to the core yarns. Note that four of the seven core yarns are S-twist (left-handed) and three are Z-twist (right-handed). Sample from trimmed end of a used climbing rope.
Raschel 1.jpg
Raslova zaclona
ArmenianNeedlelace.jpg
Public domain Pacaro, autor tohoto díla, jej uvolnil jako volné dílo, a to celosvětově.

V některých zemích to není podle zákona možné; v takovém případě:
Pacaro poskytuje komukoli právo užívat toto dílo za libovolným účelem, a to bezpodmínečně s výjimkou podmínek vyžadovaných zákonem.

This is a photograph that I took of a piece of en:Armenian needlelace that I own.
Konicke civky.jpg
Jednoducha prize na konickych civkach
Zopfmuster (Hand).jpg
Ručně pletený copánkový vzor
Aleksandra Gaca 2.jpg
Autor: Djsgmnd, Licence: CC BY-SA 4.0
3D-weefsel ONDO voor akoestische wanddecoratie (foto: reproductie uit Aleksandra Gaca productenbrochure met toestemming van Aleksandra Gaca).
Knäuel mit PP-Folienband.jpg
Klubko s polypropylenovym foliovym paskem
Needle and red thread.jpg
Autor: www.photos-public-domain.com, Licence: CC0
A needle and red string
Dettaglio frangia oro per bandiera.jpg
Autor: Pietro Di Fontana, Licence: CC BY-SA 4.0
Dettaglio della frangia oro di una bandiera in raso; la bandiera di stato del Regno d'Italia (1861-1946)
Pantiliner.png
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Pantiliner (Pantyliner)
Cropped tri-glide slide.jpg
Autor: SaltySemanticSchmuck, Licence: CC BY-SA 4.0
Tri-glide slide on bra strap
Seidentuch 1.jpg
Autor: Ryj, Licence: CC BY-SA 3.0
Hedvabny satek
Spunbond.jpg
Autor: Yuceluyaniksoy, Licence: CC BY-SA 4.0
Spunbond Nonwoven tela
Threadweight.jpg
Autor: Durova, Licence: CC BY-SA 4.0
Mercerized cotton crochet threads of different sizes. From left to right: 3, 10, 20. The larger the number, the smaller the diameter.
HMB Fischernetz Jungsteinzeit.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY 3.0
Remains of a Neolithic fishing net, Canton of Bern (Switzerland), shown on a gray canvas.
Cord 1.jpg
Bavlneny a vlneny mansetr