Textura (geologie)

Textura, též stavba horniny, je vlastnost hornin, která charakterizuje prostorové uspořádání částic nerostů v hornině. Textura vypovídá mnohé o vzniku horniny.

Typy textur

Celistvá (kompaktní)

Nerosty nemají mezi sebou dutinky.

Pórovitá (vezikulární)

Nerosty mají mezi sebou dutinky. Obvyklá je pórovitá textura u některých vyvřelých hornin. Ty vznikají při uvolňování různých plynů při snižujícím se tlaku.

Mandlovcová

Nerosty mají mezi sebou dutinky vyplněné zcela nebo zčásti druhotnými nerosty.

Všesměrná (masívní)

Nerostné součásti jsou uspořádány nahodile ve všech směrech, nejsou orientovány v jakémkoli směru. Součásti také nejsou uspořádány do různě tvarovaných útvarů, působí nahodile. Vlastnosti hornin se všesměrnou texturou jsou obvykle ve všech směrech stejné.

Kulovitá

Nerostné součásti jsou uspořádány v kulovitých útvarech.

Paralelní

Nerostné součásti jsou uspořádány rovnoběžně vedle sebe. U některých hornin je skryta, takže ji lze odhalit až pod mikroskopem.

Související články