Thurn-Taxisové

Thurn-Taxisové
Erb rodu Thurn-Taxisů
Erb rodu Thurn-Taxisů
ZeměRakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
Mateřská dynastieTorrianiové (della Torra), Taxisové
Titulysvobodní páni, říšská hrabata, knížata
Rok založení12. století
Poslední vládcedosud žijící
Větve roduThurn-Valsassina

Thurn-Taxisové (německy von Thurn und Taxis či francouzsky de la Tour et Taxis) jsou německý knížecí rod, který pochází ze severní Itálie. Do Čech přišli v první polovině 16. století. V 17. století spojili tehdejší genealogové rod Taxis (it. Tasso) s ve středověku vymřelým italským rodem Torriani, protože používali příjmení della Torre (věž). Proto jim bylo přiznáno právo spojit svůj erb s erbem a titulem Thurn-Valsassina.

Historie

Erb původního italského rodu Tasso (Taxis). Jezevec se později objevuje ve společném erbu Thurn-Taxisů. Poštovní roh
Pražský palác Thurn-TaxisůLetenské ulici na Malé Straně. V paláci dnes sídlí Anglo-americká univerzita Praha
Nově postavená kopie paláce Thurn-Taxisů ve Frankfurtu nad Mohanem

První zmínky o rodu se objevují již ve 12. století v okolí severoitalského Bergama. Později se rodina poněmčila.

V 16. století získali právo provozovat poštovnictví, které v některých zemích provozovali až do 19. století.

Thurn–Taxisové provozovali poštovní služby v různých evropských, zejména rakouských, německých a španělských zemích.[1][2][3]

V roce 1500 císař Maxmilián I. jmenoval Franze von Taxis generálním říšským poštmistrem.[4] Ten zřídil v roce 1516 první poštovní spoj mezi Vídní a Bruselem. Jeho syn Bernard spravoval pošty v Německu a španělském Nizozemí. V té době povýšili do panského stavu. Hrabě Evžen Alexandr (1654–1714) získal v roce 1681 knížecí titul.[2]

V 19. století používaly služeb Thurn–Taxisů zejména německé státy, které neměly vlastní poštu a známky. Thurn–Taxisové vydali celkem 54 poštovních známek. V roce 1867 postoupili poštovní výhradu (poštovní regál) Prusku za odstupné 3 miliony tolarů.[5]

Rod v Českých zemích

Podrobnější informace naleznete v článku Česká linie Thurn-Taxisů.

Rod Thurn-Valsassina

Erb Vincenta Thurn-Valsassina, zámek Valeč

Jako první do Čech dorazil František Bernard Thurn, který měl čtyři syny, z nichž nejznámějším se stal Jindřich Matyáš Thurn (15671640). Vychovali jej v katolické víře, v dospělosti však přestoupil k protestantskému náboženství. Jako mladý bojoval proti Turkům. V roce 1609 se stal velitelem stavovského vojska. Po pražské defenestraci byl jmenován direktorem a jedním ze dvou vrchních velitelů vojska při českém stavovském povstání. Bojoval v jižních Čechách, porazil císařskou armádu u Vídně. Ovšem nebyl vrchním velitelem vojsk, která bojovala na Bílé hoře. Po porážce povstání odešel do exilu a válčil v dánských a švédských službách. Albrecht z Valdštejna jej zajal v bitvě u Stínavy, ale propustil jej. V roce 1640 Jindřich Matyáš Thurn v emigraci v Livonsku na území dnešního Estonska zemřel.

Rod Thurn-Taxis

17. století získali v Čechách nadále žijící Thurnové hraběcí titul a v roce 1681 byl Evžen Alexandr Thurn-Taxis povýšen do knížecího stavu.

19. století držel Karel Anselm Litomyšl, jeho nevlastní mladší bratr Maxmilián Josef (1769–1831) z řezenské větve rodu v roce 1809 zdědil Loučeň a Dobrovici. Roku 1831 nechal princ Karel Anselm zámek Dobrovice přestavět na největší cukrovar v Čechách. K panstvím přikoupili roku 1869 Mcely a roku 1874 vlastnili také zámek Biskupice. Panství pak držel až do své smrti v roce 1939 Alexandr Thurn-Taxis (uložen do hrobky v Sýčině u Mladé Boleslavi)[6], jeho manželka Marie, rozená z Hohenlohe-Waldenburgu vedla v Paříži a v Loučeni společenský salón. Panství v držení rodu zůstal až do roku 1945, kdy mu byl majetek zkonfiskován.

Rudolf (18331904) po studiích práv obhajoval práva českého národa. S K. J. Erbenem vydával právnický časopis, přispíval do Národních listů a Riegrova naučného slovníku. Založil a stal se prvním předsedou pražského Hlaholu. V 60. letech 19. století podporoval radikální demokratické křídlo v české politice, spolupracoval s J. V. Fričem.[7] Po roce 1880 působil jako generální prokurátorbulharském Plovdivu. Ke konci života se vzdal knížecího titulu a odstěhoval se do TroskovaDrážďan, kde žil jako svobodný pán z Troskova. Zemřel na Velehradě,[8] kde byl na návštěvě své dcery Hedviky.

10. května 1945 byl princ Bedřich v Biskupicích zavražděn „revoluční gardou“ a ostatní příslušníci rodu po roce 1945 odešli z Československa a zbylý majetek rodu v Československu byl v roce 1946 konfiskován.[zdroj?] Potomci rodu v současné době žijí v cizině.

Po roce 1989

Po Sametové revoluci byly vznesené nároky na navrácení zabaveného majetku zamítnuty, neboť členové rodu v době mezi válkami neměli československé státní občanství. Nicméně manželka prince Jana (1908–1959) z loučeňsko-mcelské větve rodu, Marie Julie, získala zpět zámek Dolní Beřkovice, který patřil rodu Lobkoviců, ze kterého pocházela.

Erb

Rodový erb Thurn-Taxisů

Nosí čtvrcený erb, v němž mají ve dvou stříbrných polích thurnovským mluvící znak (Turm – německy věž) s červenou věží a znak hrabství Valsassina s červeným lvem na zlatém podkladu.

Příbuzenstvo

Spojili se s Lobkovici, Šliky, Berky z Dubé či Fürstenberky.

Význační členové rodu

Princ Albert, současná hlava rodu Thurn-Taxisů
 • Albert z Thurnu a Taxisu (* 1983), podnikatel a automobilový závodník
 • Albert z Thurn-Taxisu (1867–1952), velkostatkář, podnikatel, rytíř Řádu zlatého rouna,
 • Christa z Thurnu a Taxisu (* 1941), někdejší německá předsedkyně Bavorského červeného kříže
 • Albert Maria Lamoral Thurn-Taxis (1885–1945), syn Maxmiliána Antonína Lamorala
 • Alžběta Helena z Thurnu a Taxisu (1903–1976), markraběnka míšeňská, vévodkyně saská
 • Alžběta z Thurnu a Taxisu (1860–1881) vévodkyně z Braganzy, manželka následníka portugalského trůnu Michala II.
 • Alžběta z Thurnu a Taxisu (* 1982), německá novinářka a spisovatelka
 • Emerich z Thurnu a Taxisu (1820–1900), rakouský generálmajor
 • Egon Maxmilián z Thurnu a Taxisu (1832–1892), c. a. k. rakouský Oberstleutnant
 • Bedřich Hannibal z Thurnu a Taxisu (1799–1857), rakouský General jezdectva
 • Bedřich Vilém z Thurnu a Taxisu (1805–1825), pruský voják a důstojník
 • Emerich z Thurn-Taxisu (1820–1900), c.k. generál jízdy, nejvyšší štolba císařského dvora 1875–1892
 • Fritz Thurn-Taxis (* 1950), novinář
 • Gustav z Thurnu a Taxisu (1888–1919), princ z Thurnu a Taxisu
 • Helena z Thurnu a Taxisu, vévodkyně bavorská (1834–1890)
 • Jan Baptista z Thurnu a Taxisu (1706–1762), rakouský biskup a říšský hrabě
 • Karel Anselm Thurn-Taxis
 • Karel Ferdinand princ z Thurnu a Taxisu (* 1952), rakouský hospodář a manažer
 • Karel Maxmilián Thurn-Taxis (1855–1871)
 • Karel Theodor z Thurnu a Taxisu (1797–1868), bavorský generál jezdectva
 • Lamoral Bedřich z Thurnu a Taxisu (1832–1903), rakouský polní maršál
 • Luisa z Thurnu a Taxisu (1859–1948)
 • Marie Terezie z Thurnu a Taxisu (* 1980), německá podnikatelka
 • Marie z Thurnu a Taxisu (1855–1934), mecenáška, podporovala mj. Rainer Maria Rilke|Rainera Mariu Rilkeho
 • Marie-Augusta z Thurnu a Taxisu (1706–1756), manželka vévody Karla Alexandra Württemberského
 • Maxmilián Antonín z Thurnu a Taxisu (1831–1867), dědičný princ z Thurnu a Taxisu
 • Maxmilián Josef z Thurnu a Taxisu (1769–1831) zakladatel mladší české linie
 • Maxmilián Maria z Thurnu a Taxisu (1862–1885)
 • Pavel z Thurnu a Taxisu (1843–1879), adjutant Ludvíka II. Bavorského
 • Rafael Rainer z Thurnu a Taxisu (1906–1993), sportovní funkcionář, komunální politik
 • Sofie Frederika z Thurnu a Taxisu (1758–1800), manželka knížete Karola Stanisława Radziwiłła

Taxisové (Tasso)

 • Bernardo Tasso (1493–1569), italský básník, otec Torquata Tassa
 • Gabriel z Taxisu (* kolem 1480; † 1529), v letech 1505 až 1529 innsbrucký poštmistr
 • Kryštof z Taxisu (* kolem 1529; † po 24. březnu 1589), dvorní poštmistr za panování Ferdinanda I.
 • Serafín I. z Taxisu (* před 1490; † 1556), poštovní koordinátor, poštmistr v Augšpurku a Rheinhausenu
 • Serafín II. z Taxisu (1538–1582), poštmistr v Augšpurku a Rheinhausenu
 • Torquato Tasso (1544–1595), italský básník
 • Ambrož de Taxis, první pražský poštmistr (1527)[3][1]

Odkazy

Reference

 1. a b KLECANDA, Jan. Devatenácté století slovem i obrazem: Díl II. Svazek prvý. Praha: J.R.Vilímek Kapitola Poštovnictví, s. 153–155. 
 2. a b MAŠEK, Petr. Modrá krev. 4. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. S. 284. 
 3. a b JINDRA, Zdenek. Obrázky z dějin poštovnictví XI. – O poštovských panáčcích či spíše pánech z rodiny Thurn-Taxisů - Filatelie, poštovní známky, známka, magazín o filatelii - Infofila.cz. www.infofila.cz [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné online. 
 4. ČTVRTNÍK, Pavel. Cesta pošty dějinami. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1977. S. 34. 
 5. FRANĚK, Jaroslav; HRDLIČKA, Miloš. Úvod do filatelie. Praha: Poštovní filatelistická služba, 1957. S. 80. 
 6. BRNĚ, Moravská zemská knihovna v Brně. Digitální knihovna: Venkov: orgán České strany agrární. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 25.07.1939, 34(171). s. 3.. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 7. Rudolf Thurn-Taxis. [českých filosofů] [online]. Dostupné online. 
 8. Matriční záznam o úmrtí a pohřbu farnosti Velehrad

Literatura

 • HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha: AKROPOLIS, 1992. ISBN 80-901020-3-4. Kapitola Thurn-Taxisové, s. 164–165. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Coa fam ITA tasso.jpg
Autor: Massimop, Licence: CC BY-SA 3.0
Stemma della famiglia Tasso
Thurn-und-Taxis-Wappen.png
Wappen der Fürsten von Thurn und Taxis
201702 palais thurn und taxis ffm 07.jpg
Autor: Ziko van Dijk, Licence: CC BY-SA 4.0
The newly build Palais Thurn und Taxis in Frankfurt, Germany.
Malá Strana Thurn-Taxisův palác 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice
Albert TT 2011.jpg
Autor: Oliver Pohlmann, Licence: CC BY-SA 3.0
Albert von Thurn und Taxis 2011 in Assen
Coat of Arms of Thurn and Taxis.svg
Autor: Glasshouse, Licence: CC BY-SA 4.0
Full achievement of the princely arms of Thurn and Taxis
Chateau-Mcely-Aerial-View.jpg
Autor: James A. Cusumano / Kseldman at en.wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Aerial view of Chateau Mcely, a hotel and spa outside Prague, Czech Republic.
Zámek Biskupice-pohled od JV.jpg
Autor: Jofre, Licence: CC BY 3.0
Zámek Biskupice-pohled od JV
Valeč - panský dům, erb Thurn-Valsassina.jpg
Autor: Dobroš, Licence: CC BY-SA 4.0
Valeč - panský dům, erb Thurn-Valsassina