Till

Detail na till po sesuvu laviny. Jsou vidět různé velikosti klastů a chaotická struktura
Boční moréna tvořená tillem.

Till je chemicky i mineralogicky nevytříděný sediment, který vzniká vlivem ledovcové činnosti většinou před tělesem ledovce. Till je sediment, ve kterém je možné rozeznat celé velikostní spektrum částic, od malých jílových částic po balvany o velikosti několika metrů. Till je základní stavební jednotkou morény.

V závislosti na podloží a okolních horninách se pak liší samotné mineralogické složení jednotlivého tillu a velikosti zrn, můžeme se setkat s jílovým tillem, písčitým tillem, kamenným tillem atd. Till je součástí přední (čelní) morény, střední morény a bazální morény. Till je často odnášen z okolí morény vodní erozí, jeho části potom tvoří pod morénou výplavový vějíř.

Till se dělí dle několika způsobů:

  • primární till
  • sekundární till

dále pak na:

  • deformační till – vznikající z báze pod ledovcem postupným odlamováním, jedná se o deformační mechanismus vzniku, kdy till vzniká pod ledovcem
  • lodgement till – vzniká ukládáním z báze ledovce a následnou sedimentací klastických částic při odtávání ledu
  • subglaciální melt-out till
  • supraglaciální melt-out till
  • flow till – vzniká skluzy po ledovci
  • subakvatický till – ukládá se z ledovce do vody

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

LateralMoraine 6911.jpg
Autor: Walter Siegmund, Licence: CC BY 2.5
Moraine below Hadley Glacier (visible in the upper left corner). This large moraine indicates that the Hadley Glacier once extended hundreds of feet below its 2003 terminus at about 6200 feet.
Till after avalanche in Norway (1).jpg
Autor: Chmee2, Licence: CC BY-SA 3.0
Sedimentární hornina v podobě tillu vzniklá nahromaděním po sesuvu laviny v Målselvfjorden, oblast Målselv, Norsko