Tkaní

Osnova (1) a útek (2)

Tkaní je technologický postup výroby textilních látek (tkanin), spočívající v opakovaném provazování (křížení) dvou navzájem kolmých soustav nití (vláken). Podélná soustava se nazývá osnova, příčná útek, který pokaždé prochází celou šířkou tkaniny. Tím se tkaní liší od jiných textilních technik, například pletení, vázání nebo vyšívání.

Popis

Schéma tkalcovského stavu
Ruční tkaní (Cuzco, Peru)

Materiálem ke tkaní jsou příze z vláken jak přírodních (len, konopí, vlna, bavlna), tak umělých. Tkaní probíhá v krocích. V každém kroku se některé nitě osnovy zvednou, čímž vznikne tak zvaný prošlup, kterým se provlékne útek. V dalším kroku se zvednou jiné nitě, a provlékáním útku vzniká vazba. Při ručním tkaní je osnova upevněna ve svislém nebo vodorovném rámu a jednotlivá vlákna jsou zatížena závažíčky. Z rámu se časem vyvinul tkalcovský stav, kde se nitě osnovy zvedají tzv. brdem (8, 9), s listy a nitěnkami (6, pro každou nit osnovy). Útek je navinut v člunku (14), který se prošlupem provléká nebo prohazuje. Vlákna osnovy (2) jsou navinuta na osnovním válu (1), a hotová tkanina se také navíjí (19), což umožňuje tkaní delších kusů.[1] Kolem roku 1800 se začaly prosazovat tkací stroje s mechanickým pohonem, téměř žádné moderní stavy nepoužívají člunek. Útek je do prošlupu zanášen jehlami, proudem vzduchu, nebo vody.

Historie

Nejstarší vyobrazení tkaní pochází z doby asi 8.tisíc let př. n. l. (počátek neolitu) a zachovalo se na hliněné destičce pocházející z Blízkého Východu. Nejstarší nálezy tkaných látek jsou nejpravděpodobněji ze 7. tisíciletí př. n. l. Tyto první tkaniny byly utkány ze lnu a pocházejí ze sídliště Çatal Hüyük v dnešním Turecku. V této oblasti byl patrně v 6. tisíciletí př. n. l. vynalezen tkalcovský stav se svisle uspořádanou osnovou napínanou závažíčky.

V České republice byl v roce 1985 v Lulči u Vyškova nalezen otisk tkaniny na keramické nádobě z období cca 5 tisíc let př. n. l. Tkanina byla v řídké plátnové vazbě. Tento nález je nejstarším dokladem tkaní na území dnešní České republiky.

Odkazy

Reference

  1. Ottův slovník naučný, heslo Stav tkalcovský.

Literatura

  • Ottův slovník naučný, heslo Stav tkalcovský. Sv. 24, str. 48

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Krosno tkackie schemat.svg
Autor: Bastianowa (Bastiana), Licence: CC BY-SA 2.5
Krosno tkackie - schemat:
Making Peruvian Inca Textiles.jpg
Autor: Jae, Licence: CC BY-SA 2.0
This woman is showing how local textiles are woven. Cusco, Peru