Točivý moment

Vztah mezi silou , točivým momentem , hybností a momentem hybnosti

Točivý moment nebo také nesprávně kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení (hřídele). Fyzikálně se jedná o moment síly, pod názvem krouticí moment se nesprávně užívá v technických oborech u rotačních pohonných systémů.

Obvykle se udává v jednotkách Nm (newtonmetr), točivý moment 1 Nm znamená, že na bod vzdálený jeden metr od osy působí hřídel silou 1 newton.

Točivý moment u spalovacích motorů

Točivý moment je spolu s výkonem a maximálními otáčkami za minutu důležitým parametrem spalovacích motorů (týká se ale všech rotačních pohonných systémů, tedy všech točivých motorů všech typů a možných konstrukčních provedení).

Přepočet točivého momentu a otáček motoru na výkon:

,

kde

V praxi lze s výhodou použít vyjádření:

,

kde

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Torque animation.gif
Animated GIF image demonstrating relationship between force (F), torque (τ), linear momentum (p), angular momentum (L), and position (r) of rotating particle.