Toreutika

Toreutika z 5. století př. n. l., nalezená ve slovinském Veče

Toreutika je odborné označení výtvarné techniky spočívající ve zdobení kovových předmětů (zlato, měď, stříbro), převážně nádob, zastudena pomocí tepání, rytí či cizelování, které vytváří na povrchu ornamenty či figurální motivy. Termín pochází z řeckého τορευς (nástroj s ostrou špičkou) a označuje i umělecká díla takto zhotovená.

Toreutika existovala už v době bronzové, rozvoj zaznamenala na Krétě, v Asýrii, Persii a antickém Řecku, kde byl nejvýznamnějším toreutikem Rhoecus.

Odkazy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Situle (musée national de Slovénie, Ljubljana) (9428277598).jpg
Autor: dalbera from Paris, France, Licence: CC BY 2.0

Décor figuré d'une situle (détail) de l'âge du fer bronze trouvé à Vače (Slovénie) environ 500 avant J.-C.

Cette situle (situla en latin) possède des décors figurés montrant des scènes rituelles, de la vie quotidienne ou des animaux. Son style est caractéristique de la région slovène car les archéologues ont estimé qu'il ne s'agissait pas de motifs copiés sur des productions originaires de Grèce ou d’Étrurie.

Les trésors du musée national de Slovénie (exposition permanente) www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&...

Article de Wikipedia sur la situle de Vace

en.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8De_situla