Toxikologie

Toxikologie

Toxikologie je multidisciplinární věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny. Zaměřuje se na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Je blízce příbuzná s farmakologií.

Zabývá se vlivy sloučenin na organismy

bezprostřední

dlouhodobé

 • mutagenita – vznik genetických defektů
 • rakovinotvornost (kancerogenita, karcinogenita) – vznik nádorů
 • teratogenita – vznik vad vývoje nenarozeného plodu
 • alergie
 • poruchy zpracování jiných sloučenin

Obecná toxikologie

Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organismus. Má tedy mnoho společného s obecnou farmakologií, protože rozdíl mezi toxickým a farmakologickým účinkem je v mnoha případech jen kvantitativní, tzn. že mechanismus toxického účinku chemické látky je totožný s jejím mechanismem farmakologickým. Jed a lék od sebe odlišuje pouze dávka, jak tvrdí už renesanční hermetik Paracelsus.[zdroj?]

Speciální toxikologie

 • Klinická toxikologie se zabývá diagnostikou otrav, studiem klinických projevů a terapií onemocnění, které bylo vyvoláno účinkem toxických látek.
 • Forenzní (soudní) toxikologie vyšetřuje příčiny smrti pomocí rozborů posmrtně odebraných tělesných vzorků.
 • Toxikologie přírodních látek studuje toxické látky nacházející se ve všech formách živých organismů.
 • Toxikologie léčiv studuje nežádoucí, tj. toxické projevy látek, které se v medicíně používají jako terapeutika.
 • Průmyslová toxikologie studuje látky produkované chemickým průmyslem, jejich výskyt v chemických provozech a jejich nebezpečnost.
 • Toxikologie životního prostředí se zabývá znečištěním životního prostředí chemickými látkami ve vztahu k jejich akutnímu a chronickému působení na zdraví člověka a zvířat.
 • Ekotoxikologie je součástí toxikologie životního prostředí, je však zaměřena na studium vlivu toxických látek na dynamiku populace uvnitř ekosystémů.

Analytická toxikologie je součástí chemické toxikologie. Jedná o analytickém průkazu a stanovení jedů. Chemická toxikologie se zabývá chemickými aspekty jedů. Dělí se na analytickou toxikologii, syntézu jedů a biochemickou toxikologii jednající o osudu a metabolizmu jedů.

Literatura

 • HORÁK JOSEF, LINHART IGOR, KLUSOŇ PETR. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, 2004 (2007 dotisk). Dostupné online. ISBN 978-80-7080-548-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Toxicology Research at FDA (NCTR 1193) (6009043040).jpg
Токсикологическое исследование.