Trůn

Trůn čínského císaře, z 'Království středu', byl považován za střed Zakázaného města i světa. Řady bran a průchodů, kterými musel návštěvník projít, než stanul před císařem, měly vzbudit úctu.

Trůn nebo také (vladařský) stolec, je oficiální obřadní křeslo nebo sedadlo, na nějž usedá monarcha – panovník (císař, král apod.), zejména při státních nebo slavnostních příležitostech. „Trůn“ může mít v přeneseném smyslu význam „monarchie“ a je v tomto smyslu synonymem výrazu koruna.

Trůny kanadské královny a vévody z Edinburghu (vzadu) v kanadském Senátu

Řekové (podle Homéra) se vyznačovali tím, že v královských palácích a chrámech umisťovali další prázdný trůn, aby bohové mohli být přítomni, kdykoli si přáli. Nejznámější z těchto trůnů byl trůn boha Apollóna v Amyclae.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Canada senate chairs.jpg
Autor: Kaihsu Tai, Licence: CC BY-SA 3.0
The thrones for Elizabeth II as Queen of Canada, and the Duke of Edinburgh (back) in the Canadian Senate, Ottawa (CAN). They are usually occupied by the Governor General and his/her spouse at the Opening of Parliament. The chair in the foreground is for the speaker of the senate.