Trajekt

Trajekt je větší loď pro dopravu osobních i nákladních automobilů a vlaků s cestujícími i samostatných osob mezi dvěma mořskými či jezerními břehy, případně na ostrov. Zpravidla jde o kyvadlovou dopravu mezi dvěma přístavy, do nichž vyúsťují pozemní komunikace (silnice, železnice). Principiálně podobné menší plavidlo pro propojení říčních břehů nazýváme přívoz.

Trajekty plují na pravidelných linkách se zveřejněným jízdním řádem. Trajektová relace vyžaduje také příslušné pozemní vybavení přístavu. Terminály jsou někdy velmi rozsáhlé – zahrnují příjezdové komunikace, parkoviště, budovy pro obchodní, úřední a celní odbavení, prostory pro čekání a uzpůsobení vlastního technického vybavení přístavu (mola). Nejrušnější trajektová relace v Evropě křižuje Lamanšský průliv mezi Doverem a Calais.

Obecně je snaha aby trajektová linka byla co nejkratší, terminály se tedy budují v úžinách na protilehlých výběžcích pevniny. V oblastech těžko prostupných nebo s nerozvinutou infrastrukturou se ale často naopak využívá existence přirozené vodní cesty a trajektové linky jsou vedeny spíše mezi přístavy v zálivech; to se týká zejména dopravy přes jezera a po tropických veletocích.

Nejkratší a nejfrekventovanější trajektové relace jsou postupně nahrazovány mosty nebo podmořskými tunely. Mnoho trajektů v minulosti přepravujících i vlaky zaniklo také s rozvojem letecké dopravy. V současnosti se s trajektem převážejícím osobní vlaky můžeme setkat např. mezi italskou pevninou a Sicílií nebo mezi Německem a Dánskem, příkladem vnitrozemského vlakového trajektu je linka přes Vanské jezero.

I přes technologické pokroky v dopravě (letectví) a stavebnictví (mosty, tunely) mají trajekty stále nezastupitelný význam a na mnoha místech světa (včetně vyspělých zemí) jde stále o nejvýhodnější druh dopravy. Nevyžadují náročné budování pozemních dopravních cest (pouze přístavní body), jsou poměrně šetrné k životnímu prostředí, oproti letadlům nabízí větší nosnost nákladu. Na řadu odlehlých míst (hlavně malé ostrovy), kde nelze nebo se nevyplatí stavět letiště, jsou prakticky jediným způsobem kapacitní dopravy.

Historie

První trajektová loď na světě s názvem Suhulet byla dána do provozu roku 1871 v tureckém Istanbulu. Byla 45,7 metru dlouhá, 8,5 metru široká a měla ponor 3 metry. Dosahovala rychlosti až 6 uzlů (cca 12 km/h) a byla poháněna parním strojem o výkonu 450 koní. Loď měla symetrický vstup a výstup pro koňské povozy. Jezdila přes Bospor na trase Üsküdar–Kabataş (Beyoğlu), která je dodnes trajekty obsluhována (ačkoliv přes průliv již vede několik mostů a tunelů, pro lokální provoz jde stále o výhodný způsob dopravy).

Typy trajektů

Konstrukce trajektů závisí na délce trasy (tedy např. na tom, zda cestující na lodi přenocují nebo ne), požadovaném množství cestujících nebo vozidel, na požadavcích na rychlost a na plavebních podmínkách, se kterými se musí plavidlo vypořádat.

Trajekty Ro-Ro a Ro-Pax

Velká loď typu cruiseferry, sklopná vjezdová vrata na zádi, v přístavu Talinn v r. 2021

Trajektové lodě, které přepravují pouze kamiony a samostatné návěsy, jsou kategorizovány jako nákladní lodě a označují se zkratkou Ro-Ro (roll-on, roll-off); jsou zkonstruovány tak, aby auta mohla snadno najíždět a vyjíždět. Je-li loď kromě toho určena i pro přepravu cestujících a osobních automobilů, je kategorizována jako osobní loď třídy Ro-Ro/Passenger (zkráceně „Ro-Pax“ či „cruiseferry“). Existují i kombinované nákladní trajektové lodě přepravující zároveň kontejnery (ConRo). Železniční trajekty jsou pak uzpůsobeny pro přepravu železničních kolejových vozidel.

Trajekty jsou konstruovány tak, že do dolního patra (či několika pater) vjedou auta. Nakládka se děje vraty na zádi, která po sklopení dolů tvoří nájezdovou rampu. Méně je používáno provedení s vraty na přídi (typicky u železničních trajektů), na linkách s požadovanými rychlými obraty s obojími (průjezdné provedení). Řidiči a případní cestující si vystoupí a plavbu tráví na palubě a v horních patrech lodi (tzv. nástavbě). Pro pobyt cestujících bývá nástavba vybavena obchody, restauracemi, vyhlídkovými plošinami apod. a na delších linkách kajutami pro přenocování, ty ale vzhledem ke krátkému trvání plavby (jedna, nejvýše dvě noci) mohou být mnohem menší než na výletních lodích. Největší trajekty pojmou i stovky aut včetně kamionů. Jako cruiseferry jsou označovány lodě, u kterých se předpokládá velký podíl cestujících bez vozidel a mají velký počet kajut; připomínají vzhledem i vybavením velké výletní lodě a mívají i boční vstupy pro nástup cestujících přímo z budovy terminálu.

Rychlé trajekty Ro-Pax

RoPax jsou konvenční trajekty s širokým vjezdem a relativně velkou kapacitou pro cestující. Jsou poháněny dieselovým motorem a lodními šrouby a dosahují rychlosti 46 km/h. Průkopníkem této třídy trajektů byla společnost Attica Group, když v roce 1995 představila Superfast I[1] mezi Řeckem a Itálií prostřednictvím své dceřiné společnosti Superfast Ferries.

Oboustranné

Oboustranné trajekty mají zaměnitelnou příď a záď, což jim umožňuje přemísťovat se tam a zpět mezi dvěma terminály, aniž by se musely otáčet. Oboustranné trajektové systémy používá např. společnost BC Ferries nebo Staten Island Ferry, většina pobřežních trajektů v Norsku a některé trajekty v Sydney a v Britské Kolumbii.

Křídlové lodě

Křídlové lodě (Hydrofoils) jsou velmi rychlé. Křídla jsou umístěná pod určitým úhlem pod trupem lodi ve vodě. Jak plavidlo nabírá rychlost, křídla zvedají trup lodi z vody, snižují odpor a umožňují vyšší rychlosti. Používaly se na Kanárských ostrovech, avšak byly nahrazeny katamaránovými trajekty, které mohou dopravovat nejen cestující, ale i auta. Podle kritiků je to krok zpět, vzhledem k tomu, že nová plavidla spotřebovávají mnohem více paliva a podporují nevhodné používání automobilů  na ostrovech, které již trpí vlivem masové turistiky.

Vznášedla

Vznášedlo SR.N4 v přístavu Dover

Vznášedla byla vyvinuta v 60. a 70. letech 20. století pro přepravu automobilů. Největší byl SR.N4, který převážel mezi Anglií a Francií cestující i auta. Auta byla převážena ve střední části plavidla, které bylo opatřeno rampami na přídi a zádi. Vznášedla byla nahrazena katamarany, které jsou téměř stejně rychlé a jsou méně ovlivněny mořem a povětrnostními podmínkami. V r. 2015 byla v provozu pouze jedna služba, kde byla v provozu vznášedla, a to osobní doprava mezi Portsmouthem a ostrovem Wight, provozovaná společností Hovertravel.

Katamarán

Rychlá trajektová loď typu katamarán

V 90. letech došlo k revoluci v trajektových službách, když katamarány nahradily vznášedla, křídlové lodě a klasické jednotrupé trajekty. Tehdy existovala řada firem, zabývajících se jejich konstrukcí a výrobou, ale časem se dostaly do popředí dvě firmy, vyrábějící velké nákladních trajekty mezi 60 a 120 metry: australské firmy Incat of Hobart a Austal of Perth.

Největší katamarany na světě, tři lodě třídy Stena HSS, provozovala švédská společnost Stena Line mezi Nizozemím a Spojeným královstvím a mezi Spojeným královstvím a Irskem. Plavidla poháněná spalovacími turbínami a vodním paprskem měla kapacitu 375 osobních automobilů a 1 500 cestujících a dosahovala rychlosti až 75 km/h. Tím byla dána jejich vysoká spotřeba paliva. Jejich provoz byl v roce 2015 ukončen. [2]

Supervelké katamarány se nacházejí také ve flotile firmy Condor Ferries[3]. Přepravují osoby a náklad mezi Velkou Británií a Francií.

Trajekty na alternativní pohon

Elektrický trajekt M/F Tycho Brahe

Cena ropy se zvyšuje a sílí i tlak spotřebitelů na opatření k řešení globálního oteplování. Podle australské společnosti Solar Sailor[4] jsou hybridní námořní pohon a technologie solárních křídel vhodné pro použití na ​​trajektech, soukromých jachtách a dokonce i na tankerech. Alternativní paliva jsou na trajektech stále používanější. Nejrychlejší osobní trajekty na světě, provozované argentinsko-uruguayskou společností Buquebus,[5] jezdí na LNG. Švédská Stena provozuje své trajekty pro 1500 cestujících na metanol.

Ve Skandinávii jezdí elektrické trajekty na baterie. Největším čistě elektrickým trajektem na světě je M/F Tycho Brahe[6], který má kapacitu elektrického úložiště více než 4 MWh.

Od roku 2015 provozuje norská trajektová společnost Norled[7] e-trajekt Ampere na spoji Lavik–Opedal na E39 severně od Bergenu. Další elektrické trajekty zde provozuje firma Fjord1.

Elektrický trajekt Ellen 2

V Dánsku jezdí od srpna 2019 E-trajekt  Ellen[8] mezi jižními dánskými přístavy Fynshav a Søby, na ostrově Ærø.  Elektrický trajekt je schopen přepravit 30 vozidel a 200 cestujících a je poháněn baterií „s nevídanou kapacitou“ 4,3 MWh. Plavidlo může urazit až 22 námořních mil (41 km) mezi nabitími – sedmkrát více, než bylo dříve možné u elektrického trajektu.

Trajektová doprava ve světě

Afrika

Severní Amerika

 • BahamyBahamy Bahamy: spojení z hlavního města Nassau na okolní ostrovy
 • BelizeBelize Belize: příbřežní doprava, zejména na ostrov Ambergris Caye
 • HaitiHaiti Haiti: linka na ostrov Gonâve
 • HondurasHonduras Honduras: na karibském pobřeží linky z La Ceiba na Roatán a Útilu; na pacifickém pobřeží spojení na ostrov El Tigre
 • KanadaKanada Kanada:
  • Třetí největší trajektovou dopravu na světě zde provozuje firma BC Ferries. Přepravuje cestující mezi ostrovem Vancouver a pevninou Britské Kolumbie na západním pobřeží země. Společnost přepravila v r. 2015 více než 8 milionů vozidel a 20 milionů cestujících.
  • Ve městě Vancouver jezdí trajekt s názvem SeaBus. Je to osobní trajekt, provozovaný společností Coast Mountain Bus Company. Jezdí fjordem Burrard Inlet, mezi centrem Vancouveru a severním Vancouverem. SeaBus je součástí vancouverského systému městské hromadné dopravy TransLink.
  • Mnoho trajektových linek je také na kanadském východním pobřeží. Provozují je soukromé firmy, ale i stát, kterému patří velká síť Marine Atlantic, obsluhující ostrov Newfoundland. Významné jsou též linky na ostrov prince Edvarda a linka ze Saint John do Digby na poloostrově Nové Skotsko. – Z ostrova prince Eduarda je dále trajektové spojení na Magdalénské ostrovy a z Newfoundlandu na francouzské území Saint Pierre a MiquelonSaint Pierre a Miquelon Saint Pierre a Miquelon.
  • V oblasti Velkých jezer bylo dříve hodně trajektů, ale s rozvojem letecké dopravy byl jejich počet omezen. Existuje také několik trajektů ve velkých městech, jako je Toronto nebo Halifax.
  • V Québecu provozuje trajektovou dopravu společnost STQ, vlastněná státem.
 • KostarikaKostarika Kostarika: trajektová doprava v zálivu Nicoya a kolem poloostrova Osa
 • KubaKuba Kuba: linka na Ostrov Mládeže a další
 • MexikoMexiko Mexiko: dvě linky zkracující cestu do La Paz na Kalifornském poloostrově; spojení na ostrov Cozumel; příbřežní doprava v oblasti Puerto Vallarta; další krátké lokální linky
 • NikaraguaNikaragua Nikaragua: linka z Bluefields na ostrůvek Maíz; doprava v laguně de Perlas; doprava po jezeře Nikaragua
 • PanamaPanama Panama: příbřežní doprava na karibském i pacifickém pobřeží
 • PortorikoPortoriko Portoriko: spojení na ostrůvky východně od hlavního ostrova
 • USAUSA USA:
  • Nejrozsáhlejší trajektový systém v kontinentálních Spojených státech provozuje společnost Washington State Ferries. Má deset tras a obsluhuje terminály ve Washingtonu a na ostrově Vancouver (KanadaKanada Kanada). V roce 2016 přepravil celkem 10,5 milionu vozidel a 24,2 milionu pasažérů.
  • Na Aljašce provozuje trajekty firma Alaska Marine Highway System. Tento systém poskytuje cenově dostupné spojení do mnoha malých měst a vesnic bez silničního spojení nebo letiště.
  • Městem provozovaná společnost Staten Island Ferry v New Yorku zajišťuje dopravu mezi čtvrtěmi Manhattan a Staten Island. Je to největší trajektová doprava v Americe dle počtu cestujících, roku 2016 jich přepravila 23,9 miliónu. Je to světově nejrušnější trajektový systém pouze pro cestující, a to především kvůli nedostatku přímých spojení mezi Staten Island a ostatními čtvrtěmi. Trajekt je také oblíbený mezi turisty, pro výhledy na newyorská panoramata. Trasa měří cca 8 km a plavba trvá asi 25 minut. Lodě odjíždějí ve špičce každých 15–20 minut, jinak každou půlhodinu. Je v provozu non-stop a jízdné je zdarma. Na konečných stanicích je možnost přestupu na metro, autobusy a vlaky. – V New Yorku je dále síť menších trajektů. Jedním z nich je NYC Ferry, daný do provozu v r. 2017, který spojuje do té doby relativně izolovaná místa ve městě.
  • Mnoho trajektů je také v oblasti New Orleansu. Přepravují vozidla i chodce. Nejpozoruhodnější je Alžírský trajekt. Je v nepřetržitém provozu od roku 1827 a je jedním z nejstarších provozovaných trajektů v Severní Americe.
  • V Nové Anglii je provozována trajektová doprava mezi pevninou Cape Cod a ostrovy Martha's Vineyard a Nantucket. Protože ostrovy nespojují s pevninou žádné mosty ani tunely, trajekty se sem přepravují nejen soukromá auta, ale i kamiony.Ty sem vozí těžký náklad a zásoby, jako jsou potraviny a benzín. Kromě tradičních trajektů jezdí z města Barnstable na tyto ostrovy vysokorychlostní katamaránová doprava. Několik menších trajektů provozuje pouze sezónní dopravu pro jednodenní výletníky z jiných pevninských přístavů, například z New Bedfordu.
  • Sanfranciský záliv v Kalifornii je obsluhován trajekty všech typů již více než 150 let. Přestože výstavba mostu Golden Gate a mostu San Francisco–Oakland Bay Bridge vedla k poklesu významu většiny trajektů, některé jsou dodnes používány jak místními, tak turisty. Jsou zde dva velké trajekty, a to San Francisco Bay Ferry a Golden Gate Ferry.
  • Ve státě Michigan je třemi trajektovými linkami obsluhován ostrov Mackinac.Trajekty zde dopravují cyklisty a pěší, protože na tomto ostrově jsou motorová vozidla téměř úplně zakázána. Další dva trajekty v Michiganu spojují města na březích Michiganského jezera.
  • Domovem údajně druhého největšího trajektového systému ve Spojených státech je stát Severní Karolína.

Jižní Amerika

Mezinárodní spojení

Asie

 • ArménieArménie Arménie: vnitrozemský trajekt přes jezero Sevan
 • ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán: linky z Baku na ostrůvky v Kaspickém moři
 • BangladéšBangladéš Bangladéš: doprava mezi pevninou a ostrovy v deltě Gangy
 • ČínaČína Čína: řada pobřežních linek a spojení na blízké ostrovy, ačkoliv na mnoho z nich již byly vybudovány mosty. Významná je též trajektová doprava přes Pochajské moře mezi poloostrovy Liao-tung a Šan-tung. Několik linek propojuje pevninu s ostrovem Chaj-nan, kde je přemostění zatím ve stadiu plánů. Z ostrova vedou dále linky na jih do sporné oblasti Spratlyho ostrovů, které Čína z velké části okupuje. – V Hongkongu přepravuje cestující společnost Star Ferry přes Victoria Harbour. Ostatní dopravci přepravují cestující mezi ostrovem Hong Kong a odlehlými ostrovy jako Cheung Chau, Lantau a Lamma.
 • FilipínyFilipíny Filipíny: propojená a hustá síť trajektů mezi hlavními i menšími ostrovy, na niž navazují silnice a dálnice. Známá je také trajektová doprava po řece Pasig v aglomeraci Manily.
 • IndieIndie Indie: na západě 2 linky přetínající zálivy ve státě Gudžarát (trajekt Okha–Mandvi přes záliv Kaččh a Ghogha–Dahej přes Khambhátský záliv, zprovozněný 2017[11]); na východě spojení z Čennai, Višakhapatnamu a Kalkaty do Port Blair na Andamanech, a linka propojující Andamany a Nikobary. – V Bombaji je vodní doprava provozována různými vládními agenturami i soukromými subjekty a tvoří ji trajekty, vznášedla a katamarány. – V jižní Indii ve státě Kérala je rozsáhlá oblast stojatých vod, kde je řada sídel přístupných pouze po vodě. Proto zde byla vytvořena trajektová síť. Ze zdejšího přístavu Kóčin také vede několik linek na Lakadivy.
 • IndonésieIndonésie Indonésie: stovky různých spojení mezi jednotlivými ostrovy i jejich částmi, z nichž nejvytíženější je Merak–Bakauheni (JávaSumatra), kde se i přes značnou vzdálenost (27 km) uvažuje o výstavbě mostu, podobně jako z Jávy na Bali (asi 5 km). K nejvýznamnějším uzlům trajektové dopravy patří Surabaja (na Jávě), Denpasar (Bali), Balikpapan (Borneo), Makasar (Celebes), Baubau (Buton), Kupang (Timor), Labuan Bajo (Flores), Kecamatan Lembar (Lombok) nebo Manokwari (Nová Guinea).
 • ÍránÍrán Írán: linky mezi přístavem Bandar Abbás a ostrovy Kešm a Hormuz
 • JaponskoJaponsko Japonsko: mnoho linek mezi jednotlivými ostrovy i podél pobřeží. K nejdůležitějším patří trajekty z Honšú na Hokkaidó, což je jediný z hlavních japonských ostrovů nepropojený mostem. Trajekty obsluhují i menší ostrovy v okolí, jako Cušima nebo souostroví Rjúkjú.
 • JemenJemen Jemen: trajekt z přístavu Mukallá na ostrov Sokotra
 • Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea: hustá síť linek na jihokorejské ostrovy (Čedžu, Ullung, Daebu a další), některé i dosti blízko severokorejských břehů (Baengnyeong)
 • KambodžaKambodža Kambodža: několik linek ze Sihanoukville do ostrovního národního parku Koh Rong; vnitrozemská doprava po Mekongu a Tonlésapu
 • KuvajtKuvajt Kuvajt: trajekt na ostov Fajlaka
 • MalajsieMalajsie Malajsie: řada linek na ostrovy kolem pobřeží (Langkawi, Tioman, Redang aj.), nejstarší je trajekt ButterworthGeorge Town na ostrov Penang, který je stále v provozu i přesto, že na ostrov z pevniny vedou už dva mosty. Příbřežní doprava je provozována i v části Malajsie na ostrově Borneo, důležité je zejména spojení částí pobřeží oddělených územím Bruneje.
 • MongolskoMongolsko Mongolsko: trajekt po jezeře Chövsgöl, který v délce 120 km nahrazuje silnici
 • Myanmar (Barma)Myanmar (Barma) Myanmar (Barma): pobřežní doprava a hustá síť vnitrozemských říčních linek
 • OmánOmán Omán: několik linek na přilehlé ostrovy a podél pobřeží, důležité je zejména spojení s exklávou Musandam
 • RuskoRusko Rusko: příbřežní doprava v Černém moři; trajekt VaninoCholmsk na Sachalin a odsud (z přístavu Korsakov) na jižní Kurily; doprava v Amurském zálivu; sezónní doprava po sibiřských veletocích
 • Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty: síť linek v Dubaji; spojení z pevniny na ostrovy Sir Bani Jas a Dalma
 • ThajskoThajsko Thajsko: mnoho linek na ostrovy podél pobřeží a mezi nimi navzájem (Samui, Pha Ngan, Kut, Lipe a další); dlouhá linka SattahipSongkhla napříč Thajským zálivem
 • Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan: spojení na blízké i vzdálenější ostrůvky v Jihočínském moři, také na pevninskou Čínu
 • TureckoTurecko Turecko: doprava v Istanbulu a po Marmarském moři; spojení na ostrovy Gökçeada a Bozcaada; linka z Bodrumu na poloostrov Datça; vnitrozemský vlakový trajekt TatvanVan (po Vanském jezeře); řada přívozů spojujících břehy velkých vodních nádrží na východě země; dvě linky do separatistické turecké republiky Severní KyprSeverní Kypr Severní Kypr (do Girne a Famagusty)
 • VietnamVietnam Vietnam: řada linek na menší ostrovy kolem pobřeží (např. Phu Quoc)
 • Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor: doprava z hlavního města Dili na ostrov Atauro a exklávu Oecusse

Mezinárodní spojení

Evropa

Oceánie

 • AustrálieAustrálie Austrálie: nejvýznamnějším spojením je trajekt mezi Geelongem resp. Melbourne a Devonportem na Tasmánii. 450 km dlouhá trasa vede přes Bassův průliv, který je někdy nazýván "Australským bermudským trojúhelníkem" pro obtížné plavební podmínky. – Dále je provozována řada kratších linek na menší ostrovy u kontinentu, linka z Tasmánie na Flindersův ostrov, linka Cowell–Wallaroo přetínající Spencerův záliv, a několik linek z Darwinu podél australského severního pobřeží. – V Sydney funguje síť trajektů veřejné dopravy, obsluhující 36 přístavů v Port Jackson (Sydney Harbour).
 • FidžiFidži Fidži: spojení mezi ostrovy
 • Francouzská PolynésieFrancouzská Polynésie Francouzská Polynésie: spojení mezi ostrovy a také do přístavu Tauranga na Novém Zélandu
 • KiribatiKiribati Kiribati: spojení mezi ostrovy
 • Nová KaledonieNová Kaledonie Nová Kaledonie: pobřežní doprava u Nouméy
 • Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland: klíčové je trajektové spojení dvou hlavních ostrovů mezi hlavním městem Wellington na Severním ostrově a přístavem Picton na Jižním ostrově. Trasa měří 92 kilometrů, západní úsek vede klikatým průlivem mezi Jižním ostrovem a o. Arapaoa. Dopravu provozují dvě společnosti – vládou vlastněná Interislander[12] a nezávislá Bluebridge. Cesta trvá tři a půl hodiny. – Řada lokálních linek funguje v oblasti Aucklandu (nejdelší na Velký bariérový ostrov); na samém jihu pak z přístavu Bluff na Stewartův ostrov.
 • SamoaSamoa Samoa: spojení mezi ostrovy a na sousední území Americká SamoaAmerická Samoa Americká Samoa
 • Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy: spojení mezi ostrovy
 • TongaTonga Tonga: spojení mezi ostrovy

Seznam severoevropských trajektových relací

Baltské moře (bez spojů na ostrovy):

v poslední době zaniklé relace
 • Frederikshavn–Oslo, dopravce Stena Line; 14. března 2020 z důvodu vypuknutí koronavirové pandemie a cestovních omezení linka pozastavena; v lednu 2022 již není v síti Stena Line uváděna
 • Sassnitz–Trelleborg, s přepravou železničních vozidel, dopravce Stena Line; uzavřena v dubnu 2020.

AnglieIrsko

IrskoEvropa

AnglieEvropa

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ferry na anglické Wikipedii.

 1. Ship SUPERFAST I (Ro-Ro/Passenger Ship) Registered in Greece - Vessel details, Current position and Voyage information - IMO 9350719, MMSI 240815000, Call Sign SVAK2. www.marinetraffic.com [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. TARBOX, Steven. HSS Stena Explorer sold for static use. NIFerrySite [online]. Linkspan Ltd, 2015-10-24 [cit. 2022-01-12]. Dostupné online. 
 3. Condorferries, jízdní rád, ceny a lístky na trajekty.. www.directferries.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 4. SOLAR SAILOR ROBERT DANE PV PANELS SAILS WIND ASSISTED FERRY SYNDNEY HARBOUR AUSTRALIA OCIUS TECHNOLOGY. www.change-climate.com [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné online. 
 5. buquebus - Hledat Googlem. www.google.com [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné online. 
 6. LIMITED, Alamy. The MF Tycho Brahe ferry entering the port of Helsingor, Denmark Stock Photo - Alamy. www.alamy.com [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Norled - trajektové rezervace, plavební řády a lístky. www.directferries.cz [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné online. 
 8. Ærø's electric ferry Ellen. VisitÆrø [online]. [cit. 2021-12-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-12-29. (anglicky) 
 9. Angola: Soyo and Cabinda Connected By Sea. Angola Press Agency. 2022-04-22. Dostupné online [cit. 2023-04-07]. (anglicky) 
 10. Azam Marine – Kilimanjaro Fast Ferries [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. ro ro ferry service: Latest News, Videos and Photos of ro ro ferry service | Times of India. The Times of India [online]. [cit. 2022-01-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Our beautiful Cook Strait crossing. Great Journeys of New Zealand [online]. [cit. 2021-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-12-02. (anglicky) 

Související články

 • Lodě na alternativní pohon

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Angola.svg
Vlajka Angoly
Flag of Ethiopia.svg
Vlajka Etiopie
Flag of South Africa.svg

Vlajka Jihoafrické republiky

Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     zelená rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     žlutá rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     červená rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     modrá rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     bílá rendered as RGB 255 255 255
     černá rendered as RGB 000 000 000
Flag of Rwanda.svg
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)
Flag of Senegal.svg
Flag of Senegal
Flag of Haiti.svg
The national and official state flag of Haiti; arms obtained from http://www.webchantier.com/. The civil flag can be found at here.
Flag of Honduras 2022 (Pantone colours).svg
Note: The color selected is «turquoise blue» (the color mentioned in the decree), as defined by Pantone.
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Bolivia.svg

Bolivijská vlajka

Flag of Bolivia*
country Template:I18n/Republic of Bolivia
used by Bolivia
from 1851
until Present
created by Government of Bolivia
format 15:22
shape rectangular
colours červená, žlutá, zelená

flag has 3 horizontal stripes

other characteristics A horizontal tricolor of red, yellow and green.
Flag of Ecuador.svg
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Flag of Chile.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Flag of Malaysia.svg
Flag of Malaysia – Jalur Gemilang (Stripes of Glory)
Flag of Oman.svg
Autor: See File history below for details., Licence: CC0
Ománská vlajka
Flag of Thailand.svg
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
 • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
 • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
 • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of Ireland.svg
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Iceland.svg
The Flag of Iceland.
 • Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
 • Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Flag of Portugal (alternate).svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Flag of Australia (converted).svg

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.
Flag of Fiji.svg
Autor: unknown, Licence: CC0
Flag of New Caledonia.svg
Drapeaux de la France et de la Nouvelle-Calédonie côte-à-côte.
Hovercraft in Dover.jpg
Autor: Christopher Kern (Albion), Licence: CC BY-SA 3.0
SNR4 Hovercraft The Princess Margaret at the mouth of the Western Docks in Dover.
E-ferry Ellen.2.JPG
Autor: Erik Christensen, Licence: CC BY-SA 4.0
Since 15-08 2019 operated Ærø Municipality with the E-ferry Ellen between the southern danish ports of Fynshav to Søby, on the island of Ærø, Denmark.
Romantika moored at Quay 10 in Port of Tallinn 3 July 2021.jpg
Autor: Pjotr Mahhonin, Licence: CC BY-SA 4.0
Romantika moored at quay 10 in Port of Tallinn 3 July 2021
Pescara 2004 -Pescara Jet (ship, 1992)- by-RaBoe 03.jpg
Autor: Ra Boe na projektu Wikipedie v jazyce němčina, Licence: CC BY-SA 2.5
Front view of the Pescara Jet in 2004
MF Tycho Brahe.jpg
Autor: User:Schummchen, Licence: CC BY-SA 3.0
E-ferry M/F Tycho Brahe
Flags of New Caledonia.svg
Drapeaux de la France et de la Nouvelle-Calédonie côte-à-côte.