Transformace

Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech. Obvykle je mylně používána jako podstatná změna i přes to, že pravý význam je postupná přeměna, přetváření.

V matematice, pro fyziku
V biologii
V ekonomice
V programování
  • transformace dat
V elektrotechnice
V archeologii

Související články

Externí odkazy