Transmise

tovární hala s použitím transmisí
Prvky transmisní soustavy osobního vozu Volkswagen Golf z roku 2009

Transmise je zařízení pro mechanický přenos hnací síly a mechanické práce z jednoho zdroje k více spotřebičům[1]. Přeneseně může být použita i jako přenos v abstraktním významu, například „transmise kultury“.

Název transmise, který obecně znamená přenos, se stal obecným výrazem pro systém, který sílu z parního stroje přenáší na celou řadu strojů, ve většině případů, v tovární hale.

Použití transmisí

V 19. století dochází postupně k růstu průmyslu. Na tom se podílí podstatnou měrou parní stroje a s nimi jsou spojeny transmise, které přenášejí práci parního stroje k více strojům. Základem je transmisní hřídel, která obvykle prochází ze strojovny do provozů s poháněnými stroji. Hřídel může být vedena u stropu, na podlaze, nebo pod podlahou. Na hřídeli jsou umístěny řemenice, přes něž jsou transmisními řemeny poháněny jednotlivé stroje. Termín transmise se používá i v dalších případech, viz např. motorová vozidla nebo vrtulníky.

Transmisní soustava vrtulníku

Hlavní reduktor a rotorová hlava vrtulníku Bristol Sycamore
Hlavní reduktor a rotorová hlava vrtulníku Bell 412

Transmisní soustava vrtulníku zahrnuje všechny prvky, které přenášejí výkon od pohonné jednotkynosnému rotoru, vyrovnávacímu rotoru a dalším mechanismům. Součástí transmisní soustavy jsou reduktory, spojky, hřídele a rotorová brzda.[2] Transmisní soustava vrtulníku musí být především spolehlivá, což je jeden z jejích základních předpokladů.[3] Kromě přenosu výkonu v podobě krouticího momentu od motoru k rotorům je důležitým úkolem transmisní soustavy regulovat počet otáček. Zatímco pístové motory starších vrtulníků pracují s otáčkami na hodnotě přibližně 2500 otáček za minutu a modernější turbohřídelové motory disponují otáčkami až za hranicí 5000 otáček za minutu, nosný rotor vrtulníku se točí jen rychlostí 120–400 otáček za minutu.[2] Z toho důvodu je potřeba otáčky rotorů regulovat z tisíců otáček až na stovky otáček.[4]

Pro redukci otáček slouží reduktory, kterých má vrtulník několik. Hlavní reduktor slouží k regulaci otáček od motoru k nosnému rotoru.[3] Může se jednat až o čtyřstupňový reduktor s převodovým poměrem 80.[2] Dalším důležitým prvkem soustavy je koncový reduktor, který slouží k redukci otáček vyrovnávacího rotoru. Jeho převodový poměr se může pohybovat až na hodnotě 6. Dalšími reduktory v soustavě bývají také pomocné mezilehlé reduktory a reduktor motoru. Hlavní a koncový reduktor jsou vybaveny převodovými skříněmi, které slouží k vhodnému nastavení otáček rotorů.[3]

Dalšími prvky transmisní soustavy jsou spojkyvolnoběhy. Ve většině letových režimů, kdy jsou rotory poháněny motorem, je spojka sepnutá. V případě, že je nucen vrtulník letět v režimu autorotace, tedy bez pohonu motoru, je spojka rozepnutá a prostřednictvím volnoběhu brání roztáčení motoru a udržuje počet otáček nosného a vyrovnávacího rotoru na konstantní hodnotě.[5][6]

Hřídele jako nezbytná součást transmisní soustavy se podílejí na přenosu výkonu od pohonné jednotky k reduktorům. Primární hnací hřídel leží ve svislé poloze mezi motorem a hlavním reduktorem. Tato hřídel, která je ve srovnání s ostatními hřídeli kratší, je obvykle vyhotovena z výkovku nebo tyče.[6] Ocasní hřídel je delší a je obvykle zpracována z bezešvé trubky. V případě, že je využito více reduktorů, disponuje vrtulník také mezilehlými hřídelemi.[5]

Rotorová brzda slouží v transmisní soustavě k co nejrychlejšímu brzdění nosného rotoru, který se dotáčí setrvačností.[5] Při vypnutých motorech rovněž brání samovolnému roztáčení nosného rotoru při silném větru, který by mohl způsobit průhyby listů a poškodit tak drak vrtulníku nebo ohrozit pozemní personál.[6]

Odkazy

Reference

  1. slovník cizích slov. 6. vyd. Praha: SPN, 2002. 862 s. ISBN 80-7235-023-4. S. 806. 
  2. a b c BROŽEK, Petr. Rotory vrtulníků [PDF]. Vysoké učení technické v Brně, 2012 [cit. 2014-08-03]. S. 19. [Dále jen BROŽEK, Rotory vrtulníků, s. 19]. Dostupné online. 
  3. a b c SVOBODA, Václav. Vrtulníky. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1979. 324 s. S. 23. [Dále jen SVOBODA, Vrtulníky, s. 23]. 
  4. BLOOM, Glenn S. How does the power get from the engine to the rotors? [online]. The Helicopter Page [cit. 2014-08-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-04. (anglicky) 
  5. a b c BROŽEK, Rotory vrtulníků, s. 20
  6. a b c SVOBODA, Vrtulníky, s. 24

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Helicopter Bristol 171 Sycamore main gear box and rotor head.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Jaypee assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0

Deutsches Museum Munich

Photo Jean-Patrick Donzey
Bell 412 transmission and head.jpg
Autor: Alan Radecki, Licence: CC BY 2.5
Transmission and rotorhead from a Bell 412
Split-arrow.svg
Autor: Dvorapa, Licence: CC0
Arrow symbolising a part of an article being taken out under a new name
Cambio H.jpg
Autor: A7N8X, Licence: CC BY-SA 3.0
H 5-speed gearbox + reverse, the 1600 Volkswagen Golf 4th series, with the car speed sensor, but with a wheel / selector decoupled, and the third gear of the reverse unpaired
Line shaft 2.jpg
Line shaft and belt driven machinery.
  • MACHINE SHOP NORTH/NORTHEAST INCLUDING OVERHEAD LINE SHAFTING. MOSTLY BELT DRIVEN WITH ONE ROPE DRIVEN LATHE IN MIDDLE GROUND. POWER COMES FROM KNIGHT TURBINE ON FAR WALL SHOWN IN K-77, 78 (42') HAER CAL,3-SUCRK,1-45