Transmutace

Transmutace může být :

  • přeměna, proměna – viz transmutační reakce
  • transmutace (genetika) – přeměna genu, při níž dceřiná alela získává znaky a vlastnosti obou dvou původních alel nebo se jedna ze dvou alel zduplikuje a druhá s nereplikuje vůbec
    • viz transmutační teorie