Trojlodí

Schéma trojlodního kostela. Hnědě je vyznačena hlavní chrámová loď, po jejích stranách jsou lodě boční

Trojlodí je prostor, který je zaklenut třemi řadami kleneb. Zpravidla je rozdělen dvěma řadami sloupů či pilířů, tvořících arkády.

Pokud je hlavní loď vyšší než boční lodě a v horní části stěny (nad arkádami) jsou prolomena okna, označuje se kostel jako bazilika a jedná se o tzv. bazilikální uspořádání. V tomto případě má termín bazilika odlišný význam v architektuře a v kanonickém právu. Pokud není hlavní loď vyšší o takový úsek zdiva, aby bylo možné (vzhledem k existenci krovů nad bočními loděmi) prolomit okna, hovoří se o nepravé bazilice či pseudobazilice.

Halové trojlodí emauzského kostela v Praze

Má-li prostor tři stejně vysoké lodě (časté u pozdněgotických kostelů), nazývají se síňové trojlodí. Příkladem je kostel sv. Víta v Českém Krumlově.

Média použitá na této stránce

Pseudobasilica.png
Autor: Ulamm (diskuse), Licence: CC BY-SA 3.0
Scheme of a church with a higher central nave, but now widows of it above the lateral aisles
Nave.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Hall church central nave wider.png
Autor: Ulamm (diskuse), Licence: CC BY-SA 3.0
Scheme of a hall church with a larger width of the central nave
Basilica, cross-section scheme.png
Autor: Ulamm (diskuse), Licence: CC BY-SA 3.0
Scheme of a basilical church nave, consisting of two lateral aisles and a high central nave with windows above the aisles