Tváření

Plošné tváření – ohýbání.

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené.

Rozdělení

Podle charakteru tvářících sil

  • působením statických sil – například válcování
  • působení rázy – například kování
  • působení vnitřním tlakem – autofretáž

Podle teploty

  • tváření za tepla – probíhá při teplotách vyšších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu (nad 70% teploty tání materiálu)
  • tváření za studena – probíhá při teplotách nižších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu (do 30% teploty tání materiálu)

Podle geometrických charakteristik

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tvárnenie na slovenské Wikipedii.

Literatura

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977. (slovensky)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Swing-folding-ani.gif
Animation to show swing folding (cornice brake, metal bending technology)