Tyč

Tyč (zdrobněle tyčka nebo i tyčinka) je dlouhé a tenké těleso, strojní nebo stavební součástka, může se jednat i o běžný předmět všední denní potřeby. Tyče se užívají v mnoha oborech lidské činnosti. Jedná se vlastně o velmi obecné označení, které může v praxi odpovídat celé řadě jiných velice podobných předmětů – hůl, táhlo, plaňka, bidlo, nosník, sloup, stožár, rukojeť, žerď, ukazovátko, násada, laťka, kůl, oj atd. apod.

Tyč může mít různou délku, tvar průřezu a provedení. Může být vyrobena ze dřeva, plastu, kovu, může být dutá nebo plného průřezu apod.

Prizmatická tyč je tyč s konstantním průřezem po celé délce.

Sport

Stavebnictví

Strojírenství

Zemědělství

V praktickém životě

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo tyč ve Wikislovníku