Typografický bod

Typografický bod, značený . nebo b, je základní jednotkou typografického měrného systému. Jeho velikost u kovové sazby je 0,376 065 mm při teplotě 20 °C. Na 1 m tedy připadá 2660 b, 12 bodů je jeden cicero (= 4,513 mm). Existují však i jiné typografické měrné systémy, např. systém anglosaský se základní jednotkou pica o velikosti 1/6 palce, tedy 4,2336 mm. Je dělena rovněž na dvanáct menších částí označovaných point (slovo sice znamená anglicky bod, ale v češtině se nepřekládá).

V současnosti je tradiční typografický bod nahrazován počítačovým bodem (desktop publishing point), jehož velikost je 1/72 palce, což je přibližně 0,3528 mm. V souvislosti s přechodem na počítačovou sazbu se také částečně přechází na metrický systém jednotek.

Všechny dosud uvedené typografické měrné soustavy jsou absolutní. Typografové však často používají i jednotku relativní, nazývanou čtverčík, který je roven šířce písmene M – délka čtverčíku se tedy rovná stupni písma. Používají se i díly této jednotky (půlčtverčík, čtvrtčtverčík) a označují se jimi např. délky pomlček, proklady mezi řádky, odstavcové zarážky apod.

Historie

Zakladatelem typografického měrného systému byl Pierre Simon Fournier (1712–1768). Velikost bodu odvodil z tehdy používané francouzské stopy (32,48 cm), která se dělila na 12 palců.

Tento způsob měření zdokonalil v roce 1774 François Ambroise Didot (1730–1804). Částečně ho přizpůsobil metrickému systému, stanovil přesnou velikost jednoho bodu a jednoznačně určil názvy jednotlivých stupňů písma. Hermann Berthold pak celou soustavu ještě trochu přepracoval v roce 1879.

V rakouských zemích se od roku 1840 používala typografická soustava Bohumila Haase, který při odvozování vycházel z vídeňského palce, který rozdělil na 36 dílů (tzv. čtvrtpetit haasovského systému).

Stupeň písma

Stupeň je vyjádření velikosti písma, udává se v bodech (viz tabulka).

Názvy stupňů písma
Počet bodůVelikost v mmNázevPoužití
10,376osminka (petitu)jen linky a výplňkový materiál
20,752čtvrtpetitjen linky a výplňkový materiál
31,128briliant 
41,504diamant 
51,880perl 
62,256nonpareilleslovníky, vzorce
72,633kolonel
83,009petitněkterá knižní a časopisecká produkce
93,385borgishlavní časopisecká produkce
103,760garmondhlavní knižní produkce
114,137breviář 
124,513cicerodětská literatura
145,265střednídětská literatura
166,017tercie 
186,393parangon 
207,521text 
249,026dvoucicero 
2810,530dvoustřední 

Pozn.: Další velikosti se udávají v cicerech (třícicero, apod.).