Uršulinky

Jako uršulinky či voršilky (podle světice známé jako sv. Uršula či sv. Voršila) se označují sestry několika katolických řeholních společenství. Jsou to:

  • Římská unie řádu svaté Voršily, případně vzácně „Řád sester uršulinek Římské unie“
  • Kongregace sester uršulinek Marie Panny Neposkvrněné z Gandino
  • Kongregace sester uršulinek Srdce Ježíše Umírajícího (šedé uršulinky, uršulinky SJU či Urszulanki USJK)

Externí odkazy