Urdština

Urdština
اردو (لشکری)
Urdū (Laškarí)
RozšířeníPákistán, Indie
Počet mluvčích60 000 000
Klasifikace
PísmoArabské písmo
Postavení
Regulátorمقتدرہ قومی زبان (Mqtdrah qomī zabān)
Úřední jazykPákistán, Indie (Ándhrapradéš, Bihár, Dillí, Džammú a Kašmír, Madhjapradéš, Uttarpradéš)
Kódy
ISO 639-1ur
ISO 639-2urd (B)
ISO 639-3urd
Ethnologueurd
Wikipedie
ur.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Urdština (urdsky اردو زبان, urdū zabān; také známý jako domorodci laškarí nebo laškarí zaban psaný لشکری زبان) je indoíránský jazyk blízce příbuzný hindštině. Oba jazyky jsou si vzájemně srozumitelné, liší se však kulturním pozadím: urdštině dávají přednost spíše muslimové, hindštině spíše hinduisté. Na rozdíl od hindštiny se urdština píše variantou arabského písma a její slovní zásoba obsahuje více výpůjček z perštiny, kurdštiny a arabštiny.

Historie a rozšíření

Urdština údajně vznikla mezi 15. a 18. stoletím v časech Dillíského sultanátu a Mughalské říše jako žargon indických úředníků a vojáků, kteří sloužili u dvorů mughalských vládců Indie a nenaučili se správnou perštinu. Výraz urdú zabán znamená „jazyk vojenského tábora“.

Dnes je urdština úředním jazykem Pákistánu (i když jako mateřský jazyk zde také funguje západní paňdžábština, sindhština, balúčština, paštština a řada dalších). V Indii je jedním z ústavou uznaných jazyků, úředním jazykem státu Džammú a Kašmír (i když tam vláda a úřady stále více jednají v angličtině, urdština zůstává jazykem základního školství) a druhým úředním jazykem několika dalších států. Významným centrem urdštiny v jižní Indii je město Hajdarábád, které bylo až do indické nezávislosti centrem stejnojmenného muslimského státu.

Charakteristika

Urdština je analytičtější jazyk než sanskrt, má méně pádů, ale jistou míru ohýbání si zachovala. Slovosled je poměrně pevný a řadí urdštinu mezi SOV jazyky (subject – object – verb), tedy nejdříve podmět, pak předmět a nakonec sloveso. Fonetickou výbavu více méně sdílí s ostatními indoárijskými jazyky, významným rysem jsou přídechové varianty ražených souhlásek a zvláštní řada retroflexních hlásek t – th – d – dh – n. I když pravopis slov přejatých z arabštiny vychází z původního arabského, výslovnost specificky arabských písmen se přizpůsobila urdské fonetice.

Abeceda a výslovnost

Urdština používá upravené arabské písmo, obvykle ve stylu nastalík (ten je ozdobnější a vhodný více pro psaní rukou než pro zobrazení na počítači). Krátké samohlásky se rozlišují diakritickými znaménky, která se však, podobně jako v arabštině, v praxi málo využívají. Správně přečíst urdský text je tedy bez znalosti jazyka velmi obtížné.

Arabské písmo se píše zprava doleva. V následující tabulce je nicméně abecední pořadí uvedeno zleva doprava.

nastalík:آابپتٹثجچحخدڈذرڑزژسشصضطظعغفقکگلمنںوہ, ﮩ, ﮨھءیے
transliterace:āa/i/u/–/ābptjčxdżržšşţˀğfqglmnñv/o/ūhh'y/ī/ee
výslovnost:áa/i/u/–/ábpttčhchddrržštghfglmn~v/ó/úhhrázj/í/éé
 • Cerebrální souhlásky ٹ, ڈ se vyslovují tak, že se špička jazyka opře o horní měkké patro místo o zuby.
 • Písmeno ا (alef) se používá na začátku slova, které začíná samohláskou. Běžně přitom není rozlišeno, o kterou samohlásku jde, např. افریقہ afrīqah, اسلام islām, اردو urdū. (Krátké samohlásky lze rozlišit diakritickými znaménky, která se ale v běžném textu obvykle vynechávají. Dlouhé samohlásky ū, o, ao jsou na začátku slova reprezentované kombinací písmen alef a wāw. Dlouhé samohlásky ī, e, ae jsou na začátku slova reprezentované kombinací písmen alef a yah, např. ve slově ایک ek “jeden”.) Uvnitř a na konci slova označuje ا dlouhou samohlásku ā. Pokud slovo začíná dlouhým ā, použije se místo ا písmeno آ (alef madda).
 • Písmeno و (wāw) se používá jednak pro označení (polo)souhlásky v/w, jednak pro označení dlouhých samohlásek ū, o a ao (posledně jmenovaná není dvojhláska, jde o obvyklý přepis otevřeného o, které se vyslovuje někde mezi českým a a o). Na začátku slova a těsně před alefem se čte vždy jako souhláska v. Naopak na konci slova obvykle označuje samohlásku. Ve většině případů je však ke správnému čtení třeba buď diakritických znamének (která se v běžném textu vynechávají), nebo znalosti jazyka.
 • Písmeno ی (yah) se používá jednak pro označení (polo)souhlásky y (čti [j]), jednak pro označení dlouhých samohlásek ī, e a ae (posledně jmenovaná není dvojhláska, jde o obvyklý přepis otevřeného e, které se vyslovuje někde mezi českým a a e). Na začátku slova a těsně před alefem se čte vždy jako souhláska y. Naopak na konci slova se čte vždy jako samohláska ī. Ve většině případů je však ke správnému čtení třeba buď diakritických znamének (která se v běžném textu vynechávají), nebo znalosti jazyka.
 • Písmeno ے (yah baṛī, velké yah) se objevuje pouze na konci slova a čte se jako (polodlouhé či dlouhé) e.

Gramatika

Podstatná jména

Urdský text.

Podstatná jména rozlišují rod mužský a ženský. Pravidla přiřazení slov k rodům jsou složitá, ale často platí, že jména rodu mužského končí na , ženského na . V množném čísle se mužské mění na -e, ženské se mění na -iyā(n). Příklady:

لڑکاlaṛkāchlapecلڑکےlaṛkechlapci
لڑکیlaṛkīdívkaلڑکياlaṛkiyādívky

Podstatná jména rozlišují přímý a nepřímý pád. Přímý pád odpovídá nominativu v jiných jazycích. Nepřímý pád se používá u podstatných jmen v pozici předmětu a u podstatných jmen řízených záložkami. Protože záložky v urdštině se vyvinuly odtržením sanskrtských koncovek, mluví se někdy o dalších pádech, reprezentovaných jednotlivými záložkami.

Podstatná jména mužského rodu končící na mají v nepřímém pádě koncovku -e (stejně jako v přímém pádě množného čísla). Podstatná jména ženského rodu končící na se v nepřímém pádě nijak nemění. Nepřímý pád v množném čísle má bez ohledu na rod koncovku -oñ.

Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodŽenský rodMužský rodŽenský rod
Přímý pádلڑکا
laṛkā
chlapec
لڑکی
laṛkī
dívka
لڑکے
laṛke
chlapci
لڑکيا
laṛkiyā
dívky
Nepřímý pádلڑکے
laṛke
chlapce
لڑکی
laṛkī
dívku
لڑکوں
laṛkoñ
chlapce
لڑکيوں
laṛkyoñ
dívky

Zájmena

میںmeñ
توty (používané zřídka, pouze mluvíme-li s dítětem či sluhou, nebo s Bohem)
وہvahon, ona, ono
ہمhammy
تمtumvy (odpovídá českému tykání, mluvíme-li s osobou sobě rovnou)
وہvahoni, ony, ona
آپāpVy (zdvořilé vykání, srv. s německým Sie a s českým onikáním)

Číslovky

Na číslovkách je dobře vidět příbuznost urdštiny se slovanskými a ostatními indoevropskými jazyky.

ايکekjeden
دوdodva
تينtīntři
چارčārčtyři
پاںچpānčpět
چھčhašest
ساتsātsedm
آٹھāṭhosm
نوnodevět
دسdasdeset

Slovesa

Infinitiv má příponu -nā. Příklady:

 • جانا jānā „jít“
 • دیکھنا dekhnā „vidět“

Prézens indikativ

Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodŽenský rodMužský rodŽenský rod
1. osobaمیں جاتا ہوں
meñ jātā hūñ
jdu
ہم جاتے ہیں
ham jāte heñ
jdeme
2. osobaتو جاتا ہے
tū jātā he
jdeš
تم جاتے ہو
tum jāte ho
jdete
3. osobaوہ جاتا ہے
vah jātā he
jde
وہ جاتی ہے
vah jātī he
jde
وہ جاتے ہیں
vah jāte heñ
jdou
وہ جاتی ہیں
vah jātī heñ
jdou

Průběhový přítomný čas

Jednotné čísloMnožné číslo
Mužský rodŽenský rodMužský rodŽenský rod
1. osobaمیں جا رہا ہوں
meñ jā rahā hūñ
jdu
ہم جا رہے ہیں
ham jā rahe heñ
jdeme
2. osobaتو جا رہا ہے
tū jā rahā he
jdeš
تم جا رہے ہو
tum jā rahe ho
jdete
3. osobaوہ جا رہا ہے
vah jā rahā he
jde
وہ جا رہی ہے
vah jā rahī he
jde
وہ جا رہے ہیں
vah jā rahe heñ
jdou
وہ جا رہی ہیں
vah jā rahī heñ
jdou

Záložky

Záložky neboli postpozice jsou analogií předložek, které najdeme v jiných jazycích. Upřesňují vztah jmenné fráze k ostatním větným členům a nahrazují tak některé vymizelé pády. Historicky jde zřejmě o pádové koncovky, které byly v sanskrtu, ale odtrhly se a staly se samostatnými slovy.

Slovosled

Výchozí slovosled je podmětpředmětsloveso. Přívlastek se klade před podstatné jméno, které rozvíjí. Příslovečné určení obvykle stojí před slovesem nebo před předmětem, mnohdy ale také na začátku věty. Určení času se klade před určení místa. Záporky se zpravidla kladou před sloveso. Příklady:

Urdsky:وہ کتاب ہے۔
Transliterace:Vah kitāb he.
Doslova:Tamto kniha je.
Česky:Tamto je kniha.


Urdsky:یہ کتاب ہے
Transliterace:Yah kitāb he.
Doslova:To kniha je.
Česky:To je kniha.

Slovní zásoba

Urdština během historického vývoje přejímala řadu cizích slov hlavně z angličtiny, perštiny a arabštiny.

urdská abeceda

Arabština

Podstatná část slov, nejen z náboženské oblasti, pochází z arabštiny. Nevýhodou je, že významy těchto slov v urdštině nemusí vždy korespondovat s tím, co tato slova původně znamenají v arabštině. Jejich význam bývá posunutý.

 • تعریف (taˀrīf) = arabsky „určení, definice, charakteristika“
 • تعریف کرنا (taˀrīf karnā) = urdsky „chválit“
  • میں نے بچوں کی تعریف کی (meñ ne bačoñ kī taˀrīf kī) = „Chválil jsem děti."

Perština

Stejně jako arabská se v urdské literatuře vyskytuje i perská slovní zásoba. Z hlediska gramatiky lze v některých případech uplatnit v urdštině perské tzv. ezáfetové spojení (arabské písmo ho ale nezachycuje, v následujících příkladech ho vidíme pouze v transkripci):

 • وزیر اعظم (wazīr-e aˀzam) = ministerský předseda
 • صدر پاکستان (sadr-e pākistān) = prezident Pákistánu (urdsky též پاکستان کا صدر (pākistān kā sadr))

Perské výrazy, stejně jako arabské, nemusí mít v urdštině stejný význam jako v perštině.

 • پیدا شدن (peydā šodan) = persky „nastat, objevit se“
 • پیدا ہونا (paydā honā) = urdsky „narodit se“

Angličtina

Stejně jako hindština přejala i urdština mnoho svých slov z angličtiny. Tato anglická slova jsou přepisována foneticky perským / urdským písmem . Pro přepis anglického t a d se v urdštině většinou používají retroflexní ٹ, resp. ڈ.

پائلٹpā'ilaṭ

V tomto případě je poslední písmeno t nahrazeno cerebrální hláskou ٹ.

Anglické výrazy v urdštině považujeme za spisovné a existují k nim urdské výrazy. V současnosti dávají hlavně mladí lidé přednost výrazům anglickým než urdským. Což je vidět hlavně ve filmech. Není výjimkou, kdy mluvčí začne větu urdsky, ale dokončí ji anglicky.

مزائلmizā'il (missile)střela, raketa
ڈاکٹرḍākṭar“" (doctor)doktor, lékař

Vzorový text

Otče náš (modlitba Páně):

Aye, humare baap tu jo asmaan par hai.
Tera naam paak mana jaye.
Teri baadshahi aaye. Teri marzi jese asmaan
parpoori hati hai, zameen par bhi poori ho.
Humare roz ki
rotti aaj hume de,
aur jis trah hum apne qarzdaro ko,
jaise hain tu bhi hamare qarz hume maaf kar.
hume azmaish me na daal
belke burai se bacha. Ameen.

Všeobecná deklarace lidských práv

Pro srovnání s hindštinou je tentýž text uveden v obou jazycích.

urdsky

تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوۓ ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہی۔ اسلۓ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیۓ۔

transliterace

Tamām insān āzād aur ḥuqūq o ʻizzat ke iʻtibār se barābar paidā hu’e heṇ. Unheṇ zamīr aur ʻaql wadīʻat hu’ī he. Isli’e unheṇ ek dūsre ke sāth bhā’ī chāre kā sulūk karnā chāhi’e.

hindsky

सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है । उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा को देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए ।

transliterace

sabhī manušyoñ ko gaurava aura adhikāroñ ke māmale meñ janmajāta svatantratā aura samānatā prāpta hai. unheñ buddhi aura antarātmā ko dena prāpta hai aura paraspara unheñ bhāīčāre ke bhāva se bartāva karanā čāhie.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Literatura

 • Aleš Klégr, Petr Zima et al.: Světem jazyků. Albatros, Praha, 1989. Str. 150.
 • A. R. Zakaria: Learn Urdu in a Month. 196 pp. Readwell Publications, Naí Dillí. ISBN 81-87782-11-0

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Urdu-alphabet-en-hi-final.svg
Autor: Goldsztajn (based on File:Urdu_alphabets.png), Licence: CC BY-SA 3.0
Urdu Alphabet with Devanagari and Latin transliterations.
Urdu example.svg
Autor: Syed Wamiq Ahmed Hashmi, Licence: CC BY-SA 3.0
The word Urdu, written in Nastaliq style
Appeal to the Brahmins and Rajputs of Aauadh (Urdu text poster) Art.IWMPST12575.jpg
[urdu Text Poster] [an Appeal to the Brahmins and Rajputs of Aauadh]
whole: the title is positioned across the top in black, with a large body of text covering the remainder, also in black.

All are set against a plain white background. image: text only. text: [all text in Urdu.] [An extract from the Bhagwat Gita (Hindu Scriptures) Lord Krishna in the war field of Maha Bharata (Famous Sanskrit Epic) said to Arjun, who was hesitant to take part in the war fearing bloodshed of his dear ones, “In view of your duty you should not lose courage to fight because there is no better a thing for a Chattri (Warrior) to fight for truth (a just cause). Lucky are those Chattris (Warriors) who get a chance to fight for such a cause naturally, which opens the door of paradise for them. But if you refrain from participating in such a war for the cause of truth you will be failing to do your duty and earn a good name for yourself. Thus you will be committing a sin. Apart from that, the entire mankind will not remember you in good words and it is worse than death for such a person who had commanded respect. Brave people will think that the fear of death has stopped you from going to the war and because they considered it a very honourable thing you will be looked down upon by them. Your enemies will laugh at your strength and say many insulting things which should not be said about you. What could be a more regrettable thing than this. You will go to heaven if you die and if you succeed then all pleasures of the earth are there for you”. O Pundit Ji! O Maharaj Ji! Do you know why we call you Maharaj? Maha means big, that is the one who is superior to the Rajah (a ruler). Why are you considered to be superior to the ruler (the Rajah)? Because you were the source of knowledge and civilization, God’s greatest blessings. In olden times the ancient sages entrusted the job of ruling the country and upholding the cause of justice and truth with their swordsmanship to the Rajputs because they knew that without the power of sword it was impossible to govern the people. Brahmins: duty as fountainhead of knowledge and civilization was to advise and guide them; because the power of God’s commandments and its knowledge was and would always be stronger than the power of sword. Nothing could happen without your will. At rituals of pleasure your word was equal to law. The armies could not move towards battlefield without your orders, so much so that brave and grand kings could not have been crowned without your approval. And O Rajputs, descendents of the great kings and chiefs of India whose deeds of bravery and courage are recorded on the pages of history for ever, which will remain a great source of pride for us Indians. Not only Indians, but also the entire humanity will learn from your courage and bravery. Do you realize the great legacy of traditions of your past? So, O Pundits and Thakkurs (village chiefs) do you have any knowledge of what is happening around you? I will remind you of these things briefly. Four years ago a self-proclaimed European nation called the Germans declared war against your very kind government, ignoring all moral and divine laws. You are all well aware of all those royal favours which your caring government has extended to you. At a time when we were fighting among ourselves it brought peace and security, and when it was impossible to trade peacefully and businesses were being destroyed and their survival was dependent one the mercy of dishonest and corrupt officials, your government opened the doors of peace and affluence on us. In short as in an old proverb, the tiger and the goat drank side by side. Four years of ferocious wars have rocked the world. All civilized states of the world are with your government, because your government is fighting for a just cause.. Now Listen! What do you know about who Germans are? You will understand better if I explain to you the truth by calling them similar to the historic devilish people (Rakshash) of Sangledip. You all know very well the reality about the barbarians of Sri Lanka, who under Ravan the great devil (Rakshash) invaded India and who, having created a river of blood and fire streaming from the South, marched direct into Auadh. Similarly, the Germans attacked peaceful countries. They carry fire and sword, murder children and women wherever they go, loot houses, desecrate Houses of God and burn them to the ground. In the beginning they attacked Belgium violating an agreement which their own government had signed and stamped taking responsibility of security of that country; because this agreement bore the signature of your government as well, it raised an objection to it. This was the reason why the war was declared against your government too, and the agreement was dismissed as a piece of rubbish. An agreement is an agreement and from times immemorial it has always been honoured. There is a Persian proverb that the words of men have a soul. Breaking an agreement is always considered as a disgraceful act. Tulsi Das in Ramayan (Hindu Epic) narrates: ”This is a tradition from eternity that life may go but not the given words.” A House of Worship belonging to any religion is considered sacred by everyone. Women, new born babies and very young children have always been considered by entire mankind as worthy of respect and mercy. What do you make of those people who intentionally destroyed Houses of Worship, raped women and stabbed suckling babes? Certainly you will say that these cannot be the acts of human beings that such acts could only be committed by devils, and in fact it is so. These devils (the Germans ) are spreading misery everywhere in the world relying on their devilish swords, ignoring all the divine laws and voice of human conscience. They want to conquer the whole world as Ravan wanted to conquer the whole of India. And indeed the truth is that he managed to abduct Maha Rani Sita, the symbol of purity for a few days. The moon was temporarily surrounded by thick black clouds. Goodness for a short while was imprisoned but at last truth, justice and goodness prevailed and always will. The darkness was shattered, the devils were killed and goodness shone as before. Similarly the German devils who initially did not let anybody stand in their way have now been stopped. They are in the grip of the iron hands of our government and the time is getting nearer when they will meet complete destruction as Ravan did. We Indians are proud that our government sent the Indian Army to France where they stopped these devil forces with their bravery and avenged the innocent victims of their barbarity. Whenever the history of this war is written, the deeds of the sons of India will become a memorable chapter. These barbarians have tested the taste of our steel for the first time but they will never forget it. Although they have been stopped and they are in a very bad condition, they have not accepted their defeat so far, and they will not accept it unless they are destroyed entirely. Our government has told them that it is a matter of days when their heads are totally crushed, and only then the world will be free of the miseries of war. They have also been told that if they abandon their devilish habits and start living like normal human beings they will be spared and allowed to live and continue; but as in the proverb, the rope is burnt but the knot on it remains; which means that while their advance in France is stopped and they are receiving defeat upon defeat, they think that our armies are scattered and our country is not in a position to defend itself, and they want to attack our countries like the robbers and thieves of Sri Lanka. Our government has warned us of this danger and has advised us that we should be prepared to stop them. Now the danger of the Ravans attacking us is not from the South but from the North. It is true that we 300 Million Indians under the orders of our government will make it impossible for them to destroy our houses. But we could be better prepared on advance warning. We should strengthen our defences against any possible surprise attack from these barbarians. Normally a group of rogues can gather a large number of associates for the purpose of robbing and looting, it is therefore our duty to get armed and protect our borders so that no robber or looter can enter our country. Without arming ourselves we cannot defend our land. Nobody dares facing an attacker unarmed. If there is somebody foolish enough to do that he will soon return with a smashed head. If armed, only five robbers can make 500 unarmed villagers run for their lives. Don’t you have this experience? Whenever a village is raided by robbers a few of them start shooting with their guns to threaten the people. Our villagers, however, eager to help their neighbours do not dare to come out of their houses. If they were as armed as the robbers or better than them they would face the robbers and kill them. The truth is that no robber would dare go near such a place (where people are armed) because they know they will be confronted with weapons. You may apply the same principle for your country. Once the Germans know that we are equally trained and armed they will not dare to attack our country. It is because you also know very well that a trained skilled clubber can defeat many untrained or unskilled clubbers. In addition, they won’t do so once they are convinced that our system is working well. Our forces conquered East Africa which was ruled by Germans. You ask them what they saw there. Germans treated the native coloured people like animals. If a coolie failed to do his job satisfactorily, his hands would be cut off even though it could be due to his illness. Imprisonment and caning for petty errors in daily routine work was very frequent. If any native ever displeases any official, and especially an army official, he will face capital punishment for it. Women were kept as mistresses without marriage and shunted out on the will of the master. There was no moral code whatsoever. On top of that women were publicly beaten. The sole objective of the Germans was to collect money for the German government without any consideration of public interest or benefit of the country. Fortunately due to the courage of your soldiers and good fortunes of your government, the East African country got rid of the German barbarians. They will not be ruling that country any more. The natives are very happy and satisfied, and have restarted their peaceful professions of farming and commerce. Now I ask you whether you have armed yourselves or whether you are prepared to arm yourselves according to the wishes of our Government to defend the country. Last year the government made a requisition of 20,000 people from Auadh. Only one third of this number was made available. In the days of Nababs and the Company Bahadhur Auadh was one of the best sources of excellent soldiers consisting of Rajputs and Brahmins. The Viceroy praised highly the province of Agra while comparing the numbers of recruits and said that our province had not done well. The Viceroy is right to say that we should be ashamed of it. This year 35000 recruits are needed from Auadh. Are the Rajputs and Brahmins joining the forces as is expected of them? No. Do you know that on request of the Landlords the government has very kindly ordered to form separate regiments from Auadh which will consists of Brahmins, Rajputs and Muslims? Two companies of Rajputs, one of Brahmins and one company of Muslims are currently being formed. The Rajput Depot is situated in Lucknow, and that of Brahmins in Sitapur, opposite the sacred temple of Nimisar and Misrakh. The central offices of these regiments would remain in Auadh so that the soldiers can be near their families and homes. Why this indifference? Have you lost your pride? Are you blinded to your own interests? Do you think that the Germans will treat you and your loved ones nicely and respectfully? Or you want to meet the fate of the East Africans? If they do not find you fully prepared they will mow you down. They will destroy your homes like they destroyed the homes of the Belgians. Do you think they would respect your womenfolk? Would their intoxicated armies not ruin your sacred temples? Have you shut your eyes on all these matters? Do you not care about the honour of your wives, sisters and daughters more than about your own lives? Would you not get armed and ready for the honour of your women and Teerath (the holy place of Hindu pilgrimage) in Ajodhia, if not for anything else? What happened to your glorious past? Is your bravery dead? Of course it is if you ignore your responsibility. It is your duty and a sacred one that you defend your country. This is the command of your religion and if you do not you will be considered worse than women. O Rajputs! Your women have done great deeds. Have you forgotten the times when Rajputs went to wars and their ladies bade them farewell with the advice not to show their backs to their enemies? If a husband died his wife would happily die with him on the pyre. In the case of husbands deserting, their wives would not let them come near. Do you remember that highly respected Devi Rani (Princess) of Chittorh would not allow her husband enter the palace because he had absconded from the battlefield? Certainly you are not that low so as to forget the great traditions. Do you realize who are joining the armies? They are the Passies and Gujjars (low castes). The world does not have mercy for anyone. The rule of Nature is that the fittest will survive. If these low castes got armed and became powerful, and indeed the people who work hard become powerful, imagine how you would feel like in your own village, if you have to salute a Passi Subedar Major, even though you are a Maharaj or a Thakkur (higher castes)? How would you like that? Ninety nine per cent cases of fighting in the courts are those where most of the parties consist of Brahmins and Thakkurs. They may be ring leaders or ordinary participants but generally remain involved in fighting and litigation on petty matters. They are wasting their ancestral land very fast. There is a fighting spirit in them which needs to be channelled properly. Army life will revive your old traditions of gallantry and greatness. You will also get material benefits from it. Litigation and baseless feuds will decrease and money will come from the Government. If 35000 people get recruited, which I hope will be the case, their added income would be more than Rs.700,000 per month which would amount to Rs.10 Million (i.e. one crore). Your will not only secure your inherited property but will also be able to buy back the property you have already lost. With your added income you will no longer be in the grip of Mahajins (Hindu Money Lenders). Now please say good bye to your lethargy and proceed to get your name registered in the Auadh regiment. O Maha Raj and O Thakkur! Now is the time to regain the greatness of your ancestors. Repeat your history now by keeping in view the image of the sacred land of Ajodhia and memories of Grand Master Lord Sri Rama Chandra. Get armed and stop the atrocities of the Germans. It is possible that the God Almighty has reserved this honour for the sons of Auadh that German atrocities would be stopped by them like Rama Chandra stopped the atrocities of the Sri Lankan Chief Ravan. Get Recruited! Get Recruited! Get Recruited! Today! Hurry up and get recruited so that throughout India we could hold our heads high, so that Lord Sri Rama Chandra could be proud of the people of Auadh. Signed (Sheikh) Shahid Hussain, Special Officer of War Work. Association of Public Relations, Auadh. Courtesy

of Molvi Syed Muhammad Bashir ul Din Printer 'Hamadam'. Printed at Burqi Press.]