Uzel (jednotka)

Letecký rychloměr s kalibrací v uzlech

Uzel (knot, značka kt nebo kn) je jednotka rychlosti používaná v mořeplavbě, letectví a meteorologii (tam k určování rychlosti větru). Uzel je definován jako jedna námořní míle (1 852 m) za hodinu.

Tato jednotka vznikla v mořeplavectví a používala se hlavně k vyjádření rychlosti lodi nebo vodního proudu. Definice byla navržena tak, aby rychlost v uzlech byla rovna počtu obloukových minut zeměpisné šířky, které loď ujela za hodinu při jízdě ve směru poledníku.

K měření rychlosti v uzlech sloužilo zařízení zvané log, které se spouštělo z paluby pohybující se lodi. Šňůra logu byla opatřena plováky a ve vzdálenostech 14,4018 metrů (47 stop a 3 palce) na ní byly navázány uzly. Údaj v uzlech byl dán počtem uzlů prošlých rukama námořníka za 28 sekund (čas se měřil přesýpacími hodinami). Tato definice by odpovídala hodnotě 1 kt ≈ 1,851 66 km h−1, která se od dnešní definice užívající mezinárodní námořní míli liší o méně než 0,2 .

Uzel není jednotkou soustavy SI, ale v současné době je již dovoleno jej s jednotkami této soustavy užívat (v odpovídajících oblastech užití).[1] Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 264/2000 Sb. ho však mezi povolenými jednotkami neuvádí.[2]

Užití v letectví

V letectví se pomocí uzlů udává vzdušná rychlost; konkrétní varianty vzdušné rychlosti vyjádřené v uzlech se někdy označují zkratkami

 • KIAS – indikovaná vzdušná rychlost v uzlech (knots indicated airspeed)
 • KTAS – pravá vzdušná rychlost v uzlech (knots true airspeed)
 • KCAS – kalibrovaná vzdušná rychlost v uzlech (knots calibrated airspeed)
 • KEAS – ekvivalentní vzdušná rychlost v uzlech (knots equivalent airspeed)

Kromě toho se uzel užívá jako jednotka v letecké meteorologii pro vyjadřování rychlosti větru.

Převod na jiné jednotky

 • 1 kt = 1,852 km h−1 ≈ 0,5144 m s−1
 • 1 m s−1 ≈ 1,943 84 kt
 • 1 km h−1 ≈ 0,54 kt

Reference

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

FAA-8083-3A Fig 12-1.PNG
Figure 12-1. Airspeed indicator markings for a multiengine airplane.
 • The lower limit of the white line around 73 kts marks VS0 – stalling speed or the minimum steady flight speed in the landing configuration.
 • The red line at 80 kts marks VMC – minimum control speed with the critical engine inoperative.
 • The lower limit of the green arc at 80 kts marks VS1 – stalling speed or the minimum steady flight speed in the clean configuration.
 • The blue line at 105 kts marks VYSE – best rate-of-climb speed with one engine inoperative.
 • The upper limit of the white arc around 125 kts marks VFE – the maximum speed with the flaps extended.
 • The yellow arc marks caution area of speeds above VNO – maximum structural cruising speed.
 • The red line around 225 kts marks VNE – never-exceed speed.