Václav Richter

Prof. PhDr. Václav Richter, DrSc.
Narození30. srpna 1900
Třešť
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí7. dubna 1970 (ve věku 69 let)
Brno
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Místo pohřbeníKolumbárium
Ústředního hřbitova Brno
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povolánípedagog, historik umění, učitel, muzeolog a vysokoškolský učitel
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Václav Richter (30. srpna 1900 Třešť[1]7. dubna 1970 Brno) byl český historik a teoretik umění zaměřený na raně středověkou a barokní architekturu, muzejní pracovník a vysokoškolský pedagog.

Život

Po maturitě na gymnáziu v Pelhřimově studoval v letech 1921–1925 dějiny umění (prof. V. Birnbaum) a prehistorickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval jako volontér v Národním muzeu (1925–1926) a jako odborný asistent u Vojtěcha Birnbauma (1927–1928). Roku 1928 se stal knihovníkem Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně, kde byl později v letech 1938–1943 a 1945–1948 ředitelem, mezitím tam během války pracoval opět jako knihovník. V roce 1945 se habilitoval na Masarykově univerzitě a od roku 1946 vedl semináře dějin umění zejména na nově založené Univerzitě Palackého v Olomouci,[2] kde byl v roce 1948 jmenován profesorem, kratší úvazek měl také na Filozofické fakultě v Brně. Do Brna přešel v roce 1955 po zániku oboru dějin umění v Olomouci natrvalo a až do své smrti roku 1970 zde působil jako profesor v tomto oboru.

Václav Richter zemřel 7. dubna 1970 v Brně. Urna s jeho ostatky je uložena v kolumbáriu na Ústředním hřbitově v Brně (u budovy krematoria). Tamtéž jsou uloženy urny jeho manželky Věry Richterové, roz. Mládkové (1903–1987, sňatek v roce 1930 v Brně), která byla příbuznou Jana Mládka – manžela Medy Mládkové, a syna Aleše (1935–2002). S manželkou měl ještě staršího syna Václava (1933–1997). Jeho bratrem byl MUDr. František Richter (1908–1967), který působil jako lékař v nemocnici v Olomouci a Lázních Jeseníku.

Ocenění

 • Řád práce řp
 • Cena Antonína Matějčka
 • Zlatá pamětní medaile UJEP v Brně

Dílo

Ve svém uměleckohistorickém výzkumu se věnoval především předrománské, románské a barokní architektuře Čech a Moravy. Je považován za zakladatele moderních kritických dějin architektury na Moravě. Jeho práce se dotýká například středověkého urbanismu (studie o vzniku Znojma, Brna, Telče či Olomouce). Důležitým tématem byly pro Richtera české a moravské rotundy. Nejstarší dějiny moravských sídel nově rozčlenil na fázi velkomoravských hradišť, fázi románských trhových tvrzí a fázi plánovitě zakládaných gotických měst. Významně se podílel na pokusech o lokalizaci prvního moravského biskupství, předvídal objevy některých kamenných svatyň z 9. století na Moravě.

Z barokních architektů se zabýval dílem Jana Blažeje Santiniho, J. B. Fischera z Erlachu či Domenica Martinelliho. Nejvýznamnější prací Václava Richtera se dnes jeví rozsáhlá práce o raně středověké Olomouci z roku 1959. Jeho teoretické dílo spojuje dějiny umění s filozofií, pokouší se často o filozofickou interpretaci dějin umění. Jeho blízkým přítelem byl filozof Jan Patočka. Počátkem 60. let byl spoluautorem knihy Vojtěcha Volavky O moderním umění.[3] a roku 1966 knihy o architektu Bohuslavu Fuchsovi.[4]

Bibliografie (výběr)

 • K počátkům města Brna, Časopis matice moravské 60, 1936, č. 5, s. 257–314
 • Středověká Telč, Praha 1941
 • Město Třešť a jeho památky, Praha 1943
 • O pojem baroka v architektuře, Olomouc 1944
 • Rájec nad Svitavou. Státní zámek a okolí, Praha 1953 (s T. Bulionovou-Kubátovou, H. Rokytou)
 • Telč. Městská památková rezervace a státní Zámek, Praha 1958, 1976
 • Raněstředověká Olomouc, Praha-Brno, 1959
 • Kroměříž, Praha 1963 (s V. Jůzou, I. Krskem, J. Petrů)
 • Znojmo, Praha 1966 (s B. Samkem, M. Stehlíkem)
 • Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění, Praha 2001 (ed. B. samek, Z. Kudělka), ISBN 80-200-0926-4

Odkazy

Reference

 1. Matriční záznam o narození a křtu farnost Třešť
 2. KRSEK, Ivo. Olomoucká léta profesora Václava Richtera (1946-1955) [online]. Brno: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity [cit. 2024-02-29]. Dostupné online. 
 3. Volavka Vojtěch, Mráz Bohumír, Richter Václav, O moderním umění, NČVU Praha 1961
 4. Kudělka Zdeněk, Bohuslav Fuchs (text Václav Richter), NČVU Praha 1966

Literatura

 • Lubomír Slavíček (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), Sv. 2, s. 1219–1221, Academia Praha 2016, ISBN 978-80-200-2094-9
 • M. Togner (ed.) Václav Richter 1900–1970. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí profesora V. Richtera Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci a Seminářem dějin umění MU v Brně 19.5.2000 v Muzeu umění Olomouc, Olomouc 2001
 • S. Petrová, Pokus o zařazení díla Václava Richtera do kontextu českých dějin umění na základě jeho publikovaných prací, diplomová práce FF UP Olomouc 1977

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flags of Austria-Hungary.png
Autor: Dragovit (of the collage), Licence: CC BY-SA 4.0
Both national flags of Austro-Hungary, the collage of flags of the Cisleithania (Habsburg Monarchy) and the Transleithania (Kingdom of Hungary)
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Order of Labour Rib (TSR).png
Autor: Kei, Licence: CC BY-SA 3.0
Ribbon order "Labour" (Czechoslovakia)