Válka ligy z Cambrai

Válka ligy z Cambrai
konflikt: Italské války
Výjev z bitvy u Marignana, 1515
Výjev z bitvy u Marignana, 1515

Trvání15081516
MístoApeninský poloostrov, Francie, Anglie a Španělsko
Výsledekfrancouzsko-benátské vítězství
Změny územírozložení sil v Itálii je stejné jako roku 1508
Strany
15081510:
Liga z Cambrai:
Papežský státPapežský stát Papežský stát
Francouzské království Francouzské království
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
Kastilsko-aragonská unie Španělské království
Ferrarské vévodstvíFerrarské vévodství Ferrarské vévodství
Mantovské vévodstvíMantovské vévodství Mantovské vévodství
Urbinské vévodstvíUrbinské vévodství Urbinské vévodství
1510–1511:
Francouzské království Francouzské království
Ferrarské vévodstvíFerrarské vévodství Ferrarské vévodství
1511–1513:
Francouzské království Francouzské království
Ferrarské vévodstvíFerrarské vévodství Ferrarské vévodství
Skotské královstvíSkotské království Skotské království
Florentská republikaFlorentská republika Florentská republika

1513–1516:
Francouzské království Francouzské království
Benátská republikaBenátská republika Benátská republika
Ferrarské vévodstvíFerrarské vévodství Ferrarské vévodství
Skotské královstvíSkotské království Skotské království

1508–1510:
Benátská republikaBenátská republika Benátská republika
1510–1511:
Papežský státPapežský stát Papežský stát
Benátská republikaBenátská republika Benátská republika
Urbinské vévodstvíUrbinské vévodství Urbinské vévodství
1511–1513:
Svatá liga:
Papežský státPapežský stát Papežský stát
Benátská republikaBenátská republika Benátská republika
Kastilsko-aragonská unie Španělské království
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
Anglické královstvíAnglické království Anglické království
Urbinské vévodstvíUrbinské vévodství Urbinské vévodství
Švýcarská konfederace švýcarští žoldnéři

1513–1516:
Papežský státPapežský stát Papežský stát
Kastilsko-aragonská unie Španělské království
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
Anglické královstvíAnglické království Anglické království
Milánské vévodstvíMilánské vévodství Milánské vévodství
Urbinské vévodstvíUrbinské vévodství Urbinské vévodství
Švýcarská konfederace švýcarští žoldnéři


Některá data mohou pocházet z datové položky.

Válka ligy z Cambrai byl další z válečných konfliktů (tzv. Italských válek) na Apeninském poloostrově, který probíhal v letech 15081516. Účastnila se jí většina italských městských států, největší evropské velmoci a i švýcarští žoldnéři.

Původně byla liga utvořena Juliem II. proti Benátské republice. Jednalo se o spojenectví Svaté říše římské, Španělska, Francie, Ferrarského vévodství a Papežského státu. 27. dubna roku byl 1509 na Benátky uvalen interdikt.

Už v roce 1510 bylo uzavřeno příměří, které však trvalo pouhý rok. Julius II. se tentokrát s Benátčany a ostatními svými spojenci spojil proti Francii, která získávala v Itálii čím dál větší vliv. Svou pomoc nové lize nabídl i Jindřich VIII. Tudor

Spory o kořist ovšem Benátčany přivedly na stranu Francie. Válku nakonec ukončila úmrtí Julia, Ludvíka i Ferdinanda. Poslední její etapu už vybojoval Ludvíkův následník František I. Francouzský Poměr sil v Itálii byl po skončení války stejný jako v roce 1508.

Vznik ligy z Cambrai

Ludvík XII. vyráží v roce 1507 dobývat Janov

I když je dnes Cesare Borgia vnímán jako tyran a krutovládce, nelze mu upřít zásluhy za dobytí oblasti Romagne pro Papežský stát. Té byl přikládán takový význam, že se jí okamžitě po jeho pádu zmocnila benátská vojska. Papež Julius II. byl takovou ztrátou natolik zasažen, že při první možné příležitosti zahájil diplomatická jednání o jejím navrácení.

Nedosáhl žádného velkého úspěchu. Pouze se více utvrdil v tom, že je nutné zamezit další expanzi Benátské republiky. O pomoc s tímto nelehkým úkolem požádal římského císaře Maxmiliána I., který velice záhy vpadl do Benátska. Podcenil ovšem své nepřátele a nakonec se vrátil s nepořízenou.

Papež Julius byl sice zklamán, ale nepřestal racionálně uvažovat a raději se poohlížel po dalších možných spojencích proti Benátčanům. Nebylo těžké je najít, ti nejmocnější panovníci západní Evropy prahli přiživit se na italském území. Kromě Maxmiliána se nabídl i Ferdinand II. Aragonský ze Španělska a taktéž bojovný Ludvík XII. v čele Francie.

Když se k této sestavě přidal i ferrarský vévoda Alfons d’Este, prohlásil ji papež na sklonku roku 1508 ve městě Cambrai za svatou ligu. Její cíl byl na dosah, Benátčané totiž neměli armádu schopnou čelit Francouzům, kteří válku zahájili.

Válka ligy z Cambrai (1508–1510)

Neschopnost Benátčanů nebyla dána ani tak samotnou armádou, jako spíše roztržkou mezi dvěma vrchními veliteli – kondotiéry Bartolomějem d'Alvianem a Niccolem di Pitiglianem. Jejich plány na boj s Ludvíkem se značně lišily. To se také projevilo v bitvě u Agnadella, kde byla benátská armáda na hlavu poražena a d'Alviano navíc padl do zajetí.

Francouzi velice rychle zlomili všechen odpor. Pitigliano se musel stáhnout a jen nečinně přihlížet, jak se města v Romagne i v Benátsku dobrovolně vydávají do nepřátelských rukou. Nejvíce sídel takto získal Maxmilián I., jehož emisaři měli značný náskok před všemi ostatními.

V Benátkách asi nikdo netušil, že právě vzpoura v císařových městech postaví Pitigliana opět na nohy. Když totiž v Padově propukla revolta a císařští odtud byli vyhnáni, naverboval zde generál nové muže a následně pomohl všem ostatním bouřícím se sídlům. Nahradil tak mnohé škody, které již utrpěl.

Pitigliano sice slavil úspěchy, ale ve skutečnosti by jen oddaloval svou definitivní porážku. Benátští místodržící si to dobře uvědomovali a proto nabídli papeži příměří. Podmínky, za kterých byl Julius ochoten na návrh přistoupit, byly tvrdé. Benátčané přišli o svá zvláštní privilegia, museli se vzdát Romagne a vyplácet tučnou rentu jako odškodné.

Válka ligy z roku 1511 (1511–1516)

Liga proti Francii

Papež Julius II.
Skon Gastona de Foix v bitvě u Ravenny

Válka byla sice skončena roku 1510, ale netrvalo to dlouho, než se boje opět rozhořely. Papež Julius se totiž nyní zalekl toho, jakou moc si v Itálii vydobyli Francouzi. Proto s Benátčany vyjednal vojenskou podporu, aby Ludvíkovi a jeho novému spojenci Alfonsovi d'Este nečelil sám.

Julius měl v plánu zabavit Francouze v Miláně, k čemuž si najal armádu švýcarských žoldnéřů. Ta ovšem svůj úkol nesplnila – rozutekla se na všechny strany. Benátčané byli nadále oslabení a papežští nebyli schopní čelit dvěma nepřátelům dohromady. Tak se stalo, že byl papež zahnán od Ferrary a velice rychle přicházel o svou draze získanou Romagnu.

Aby zvrátil nešťastný průběh války, rychle se obrátil na své dosavadní spojence, Maxmiliána a Ferdinanda. Oba mu poskytli svou pomoc a vyhlásili společně proti Ludvíkovi další svatou ligu. Překvapující může být to, že se k nim přidal i anglický král Jindřich VIII. Jeho zájmy ovšem byly mimo Itálii, šlo mu o území ve Francii.

Francouzskému generálovi Gastonu de Foix bylo jasné, jaká část armády bude povolána k boji s Angličany. Očekávalo se od něj, že s ligou rychle skoncuje. Proto nepřátele v dubnu 1512 vyprovokoval k boji u města Ravenna, kde nad nimi vydobyl velkého vítězství. Ale sám se nedožil jejího konce…

Jeho nástupce nebyl sice špatný velitel, ale nebyl zdaleka tak energický, jako de Foix. Strávil v Itálii příliš dlouhou dobu v nečinnosti. To se mu vymstilo, když měl čelit invazi švýcarských žoldnéřů Maxmiliána Sforzy, který chtěl s jejich pomocí obhájit své právo na Milánské vévodství.

Francouzi museli opustit Romagnu, aby se v Lombardii pokusili Maxmiliána zastavit. Ale elitní švýcarské jednotky jim daly ochutnat hořkost porážky, takže se nakonec Lombardie vzdali a zmizeli za Alpskými hřebeny. Liga mohla slavit vítězství.

Vítězná euforie se však nedostavila. Vítězové se okamžitě rozkmotřili. Maxmilián I. se totiž odmítal dělit o získaná území s Benátčany. Julius si ho považoval mnohem více, proto mu dal za pravdu a zbavil je všech územních nároků. Aby tuto křivdu napravili, zástupci republiky požádali o pomoc Ludvíka.

Francouzsko-benátský pakt (První italská válka Františka I.)

Společně stanovili plány o tom, jak si společně rozdělí celou severní Itálii. Tyto vize byly ovšem trochu bláhové, boje totiž francouzská vojska zahájila roku 1513 neúspěchem v Lombardii před Milánem a porážkami od Maxmiliána I. a Jindřicha VIII.

Benátčané si nevedli o mnoho lépe. Do jejich čela se vrátil Bartoloměj d'Alviano, ovšem před Španěly ho zachránila pouze ta skutečnost, že mu nebyli schopni zasadit finální úder. I díky tomu nastal zvrat. V první řadě byl zapříčiněn uzavřením příměří mezi Anglií a Francií. Hřebík do rakve ligy byla smrt jejího vůdce – Julia II.

Ludvík XII. brzy skonal také. Nastoupil po něm František I. Ten sebral nové vojsko a pln odhodlání vtrhl do Lombardie a roku 1515 skoncoval se Švýcary a s Maxmiliánem Sforzou v bitvě u Marignana.

V důsledku této bitvy se severní Itálie opět ocitla v rukou Benátčanů a Francouzů a liga ztratila vůli bojovat. Nebyla už podporována ani novým papežem Lvem X. Bohužel, rok 1516 pro Itálii neznamenal konec nepřetržitých krvavých bojů…

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
State Flag of the Republic of Florence.svg
State Flag of the Republic of Florence.
Early Swiss cross.svg
Autor: Dbachmann, Licence: CC BY-SA 3.0
Early form of the Swiss flag, used as a field sign by troops under confederate command from ca. the 1470s. This was replaced by various flammé designs during the 17th century, but this older design was taken as the basis for the modern flag of 1815.

Drawn after the earliest depiction of the field sign, in the Lucerne Chronicle of 1513, in the scene showing the battle of Nancy (1477), see File:Deutsche Geschichte5-290.jpg.

A triangular version of the flag saw slightly earlier use, possibly from the 1420s, see File:Ch-1422a.png, and File:St. Jakob Tschachtlan.jpg for a 1470 depiction of the triangular flag in a scene of 1444.
Banner of Arms of the Duchy of Urbino.svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Banner of Arms of the Duchy of Urbino after 1443.
Naval and land fortifications flag of the Republic of Venice (XIV century-1797).svg
Autor: Ddurbmonnejg, Licence: CC BY-SA 4.0
Naval and land fortifications flag of the Republic of Venice (XIV century-1797)
Royal flag of France.svg
Autor: Oren neu dag (talk), Licence: CC BY-SA 3.0
Royal flag of France before the Revolution (heraldic banner of "France modern")
Royal Banner of Scotland.svg
Autor: Government of Scotland, according to Lyon King of Arms Act 1672
(Vector graphics image by Eyrian), Licence: CC BY-SA 3.0
The Royal Banner of Scotland, also known as the "Lion Rampant", is the banner of the old arms of the King of Scots. It consists of a lion contained within a "tressure flory counter-flory" (In heraldic terminology, it is blazoned as Or, a lion rampant Gules armed and langued Azure within a double tressure flory counter-flory Gules
Mantua Flag 1575-1707 (new).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of the Papal States (1803-1825).svg
Autor: Tibetan Pop Rocks, Licence: CC BY-SA 3.0
Merchant flag of the Papal States. In use since 1803, officially adopted on 7 June 1815.
Flag Of French Milan.svg
Autor: RootOfAllLight, Licence: CC BY-SA 4.0
Possible flag of Milan during French Domination
Ducado de Modena (antes de 1830).svg
flag of the Duchy of Modena before 1830 according to Flags of the World
Marignan.jpg
This may be the drawing described by Brulliot as: deux armées rangées en bataille aussi nommée la bataille de Charles le hardi. In this case this would not represent the battle of Marignano at all, but rather one of the battles of the Burgundian wars of the 1470s, and the painting would possibly even predate Marignano by two or three years. It is possible that this drawing was made in ca. 1515 by the Maître à la Ratière with the intention of showing a Swiss battle of the Burgundian Wars, but "recent events" of the time contributed to the re-interpretation of the drawing as showing the battle of Marignano from an early time (?)
The Death of Gaston de Foix in the Battle of Ravenna.jpg
The Death of Gaston de Foix in the Battle of Ravenna on 11 April 1512 (oil on canvas)
Voyage Gênes Marot Louis XII 2.jpg
King of France Louis XII in 1507 riding out of the fortress of Alexandria with his army, in order to retake the city of Genoa, which had rebelled against him (January to May 1507 campaign). Fifth illuminated miniature in the manuscript Le Voyage de Gênes (ca.1500), by Jean Marot (ca.1450 - ca.1526). The motto "NON UTITUR ACULEO REX CUI PAREMUR" means "the King whom we obey does not use his sting", referring to the ancient Classical belief (Pliny, Seneca) that a colony of bees (or wasps) was ruled by a benign king bee in an ideal society. Thus bees and a wickerwork skep are embroidered on his tunic, to suggest to his rebellious subjects in Genoa that if they will come back to order no harm will befall them. The royal heraldic badge of the porcupine is shown embroidered on the tunics of two of his retinue who precede him. A porcupines was the usual personal symbol of king Louis XII.