Válka o španělské dědictví

Válka o dědictví španělské
{{{alt}}}
Vévoda z Vendôme a Filip V. Španělský po vítězné bitvě u Villaviciosa v roce 1710
trvání:17011714
místo:Západní Evropa, Severní Amerika, Jižní Amerika
casus belli:vymření španělské linie Habsburků
výsledek:Nerozhodný. Francouzský princ sice získal španělský trůn, ovšem za cenu velkých územních ústupků, zejména rakouským Habsburkům, a příslibu, že nikdy nedojde ke spojení Francie a Španělska.
strany
Haagská velká aliance:

spojenci:

podpora:

Bourboni se spojenci:
velitelé
Svatá říše římskáŠpanělská monarchie Karel III. (VI.)

Svatá říše římská Leopold I.
Svatá říše římská Josef I.
Španělská monarchie Rafael Casanova
Španělská monarchie Basset y Ramos
Habsburská monarchie Evžen Savojský
Habsburská monarchie Ludvík Vilém
Habsburská monarchie Guido Starhemberg
Savojské vévodství Viktor Amadeus II.
Hesensko-Kasselsko Fridrich Hesensko-Kasselský
Württemberské vévodství Karel Alexandr
Falcké kurfiřtství Jan Nasavsko-Weilburský
Velká Británie Anna Stuartovna
Velká Británie John Churchill, vévoda z Marlborough
Velká Británie Henri de Massue, hrabě z Galway
Velká Británie George Rooke
Spojené provincie nizozemské Anthonie Heinsius
Spojené provincie nizozemské Jindřich Nasavský
Spojené provincie nizozemské Arnold van Keppell, hrabě z Albemarle
Portugalsko António Luís de Sousa
Maroko Ismaíl íbn Šarif

Španělské království Filip V.

Španělské království Francisco Castillo Fajardo, markýz z Villadarias
Španělské království Alexandre Maître, markýz z Bay
Francouzské království Ludvík XIV.
Francouzské království Claude de Villars
Francouzské královstvíBandera de España 1701-1760.svg James Fitzjames, vévoda z Berwicku
Francouzské království Louis Joseph de Bourbon, vévoda z Vendôme
Francouzské království Louis-François de Boufflers
Francouzské království François de Neufville de Villeroy
Francouzské království René de Froulay de Tessé
Bavorské kurfiřtstvíŠpanělské království Maxmilián II.
Mantovské vévodství Karel III. Gonzaga
Sedmihradské knížectví František II. Rákóczi

ztráty
Svatá říše římská 95 000–110 000
Spojené provincie nizozemské 40 000–52 000
Pruské království 30 000–40 000
Španělská monarchie 20 000–35 000
Velká Británie 24 000–30 000
Savojské vévodství 5 000–6 000
Francouzské království 115 000–140 000
Španělské království 10 000–12 000
Bavorské kurfiřtství 4 000–5 000
dohromady až 400 000–700 000 mrtvých

Válka o španělské dědictví (17011714) představovala největší ozbrojený konflikt první poloviny 18. století. Její příčinou byl spor o následnictví na španělském trůně poté, co v roce 1700 vymřela španělská větev Habsburků. Konflikt skončil bez jasného vítěze.

Původ války

Karel II., poslední Habsburk na španělském trůně

Vymření rodu španělských Habsburků se předem očekávalo a ještě před smrtí posledního habsburského krále Karla II. byly uzavřeny smlouvy, které měly válkám zabránit. Podle dohod mezi velmocemi z roku 1698 a rozhodnutí Karla II. měl být následníkem Josef Ferdinand Bavorský. Po jeho nečekané smrti (1699) pak Rakousko, Anglie a Nizozemí uzavřely smlouvu, podle které se měl následníkem stát mladší syn římského císaře Leopolda I. Karel, ale španělský král Karel II. určil ve své závěti za následníka trůnu svého prasynovce Filipa z Anjou, vnuka Ludvíka XIV. (předpokládá se, že se jednalo o podvod a že panovník buďto vůbec neměl ponětí, co podepisuje, nebo že byl daný text na listinu doplněn později[zdroj?]). Jelikož Ludvík XIV. tuto volbu uznal, Leopold I. mu vyhlásil válku, k němuž se postupně přidala Anglie s Nizozemím. Oba státy se obávaly spojení Francie a Španělska v jedněch rukou a požadovaly, aby jim Ludvík poskytl záruky a slib, že k tomu nedojde. Ten ale nic takového zaručit nehodlal a navíc oba státy provokoval neuváženými nepřátelskými kroky (evidentně byl přesvědčen, že je schopen porazit celou koalici, jako přinutil podobnou k ústupu v roce 1697 – viz devítiletá válka).

Účastníci konfliktu

Mapa Evropy na počátku Války o španělské dědictví
Josef Ferdinand, princ asturijský a kurprinc bavorský, všemi zúčastněnými velmocemi uznaný následník Karla II. Jeho nečekaná smrt v roce 1699 zničila křehké dohody o následnictví na španělském trůně a fakticky ukončila naděje, že by se celá věc obešla bez konfliktu

Konfliktu se zúčastnily všechny tehdejší evropské mocnosti s výjimkou Švédska a Ruska, které si řešily své vzájemné mocenské rozpory v severní válce (17001721), a Osmanské říše, která se zotavovala ze série drtivých porážek utrpěných v druhé polovině 17. století. Během rané fáze konfliktu se postupně vyprofilovaly dvě strany: francouzská (tvořená především Francií, větší částí Španělska, Savojskem a Bavorskem) a protifrancouzská (kterou utvořila Svatá říše římská, rakouští Habsburkové, Anglie a Nizozemsko). Posléze ještě došlo k několika menším změnám (Savojsko přešlo na stranu protifrancouzské koalice, ke které se též připojilo Portugalsko a část Španělska /především Katalánsko/).

Vývoj bojů

Válka začala dobře pro Francii, ale pak se postupně vyvíjela ve prospěch protifrancouzské koalice, která uštědřila Francii sérii drtivých porážek (bitva v zátoce Vigo (1702), bitva u Höchstädtu (1704), bitva u Ramillies (1706), bitva u Turína (1706), bitva u Oudenaarde (1708)). Francouzská strana byla vytlačena z Itálie, Říše, Španělského Nizozemí i většiny Španělska a musela se soustředit na obranu. Jelikož však mírové podmínky, které dostala, shledal Ludvík XIV. nepřijatelnými, válčil dál a obrana se jeho vojskům dařila. V roce 1709 byl postup Evžena Savojského a Marlborougha zastaven v krvavé bitvě u Malplaquet. Protifrancouzskou koalici začaly postupně rozrušovat spory, jejichž řešení neprospěly ani další neúspěšné pokusy o rychlé ukončení konfliktu, ani nastávající mocenská změna v Anglii, kde ve volbách zvítězili toryové, kteří válku nepodporovali. Definitivní ránu pak celé koalici uštědřila smrt německého císaře Josefa I., která vynesla do čela impéria rakouských Habsburků jejich uchazeče o španělský trůn Karla.

Rozpad protifrancouzské aliance a konec bojů

Evropa po Utrechtském míru

Představa spojení španělského a „rakousko-říšského“ impéria v jedněch rukou nelákala Anglii a Nizozemsko o nic více než spojení Francie a Španělska a v roce 1713 (po patřičných zárukách ze strany Ludvíka XIV., které francouzsko-španělskou personální unii vyloučily) se obě námořní mocnosti z války stáhly (tzv. Utrechtský mír). Tato okolnost nakonec přinutila k míru i rakouské Habsburky, kteří uzavřeli patřičné smlouvy s Francií v roce 1714 (Rastattský mír). Vzniklý systém smluv dával španělský trůn Ludvíkovu vnukovi Filipovi z rodu Bourbonů, který však nedostal říši celou. Rakouští Habsburkové byli odškodněni Španělským Nizozemím, Neapolským královstvím, Sardinií a také většinou Milánska, o něž se podělili s vévodou savojským, který mimo to obdržel královskou korunu a Sicílii. Velká Británie si navíc ponechala dvě důležité základny ve Středomoří, které dříve náležely Španělsku: Menorcu a Gibraltar.

Literatura

  • PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. Praha: Elka Press, 2003. 555 s. ISBN 80-902745-5-2. 
  • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Catalonia.svg
The senyera, a flag of Catalonia, and also used by several lands and municipalities of the ancient Crown of Aragon
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Royal Standard of the King of France.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Královská standarda francouzského krále (používaný jako státní vlajka Francouzským královstvím v období absolutní monarchie). Používaná byla v letech 1638 až 1790.
Statenvlag.svg
Flag of the Republic of the Seven United Netherlands (known as the Hollandsche Vlag or Statenvlag).
Replaced orange with red, please see this discussion on the German Wikipedia for more information.
Flag of Hanover (1692).svg
Autor: Oren neu dag, Licence: CC BY-SA 2.5
A vectorized Version of Flag of Hanover (1692).gif
Horse image taken from Coat of arms of Lower Saxony.svg
Flag of Morocco (1666–1915).svg
Flag of Morocco during the rule of the Alaouite dynasty (17-20).
Western Europe Utrecht Treaty.jpg
Map of Western Europe in 1713.
Bandera del Reino de Mallorca.svg
Autor: HansenBCN, Licence: CC-BY-SA-3.0
Flag of the old Kingdom of Mallorca
Black St George's Cross.svg
Black_St_George's_Cross
Used by Archbishopric-Electorate of Cologne 1475-1794 (Erzbistum Köln)
Banner of arms crown of Castille Habsbourg style.svg
(c) SanchoPanzaXXI, CC BY-SA 2.5
Recreación del estandarte de la corona de Castilla y León, usando figuras al estilo (damasquinado) de la época de los austrias, siglos XVI a XVIII. Diseño castillo y león derivado de los modelos de maravedíes [1]. El adorno sobre el leon se llama damasquinado, sin valor emblemático, pero con cierta difusión en los siglos XVI y XVII.
Francis II Rákóczi's Iustam Causam banner.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY-SA 4.0
Banner used by Francis II Rákóczi, Prince of Transylvania and aspirant King of Hungary, during his war against the Habsburgs (1703–1711). Based on copies at MaghiaRomania, Felvidék .ma and ARACS 1/2014
Europe c. 1700.png
Autor: Rebel Redcoat, Licence: CC BY-SA 3.0
Europe at the beginning of the 18th century
Bandera de España 1701-1760.svg
Autor: Durero, Licence: CC BY-SA 4.0
Ensign of Spanish Navy established by en:Philip V of Spain in 1701 and was in use until 1760. Also was the battle flag of the Cadiz Squadron between 1732 and 1760.
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Flag of the Land of Valencia (swallowtailed).svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC-BY-SA-3.0
Royal Valencian Coroned Flag the Kingdom of Valencia. Historical version.
Mantua Flag 1575-1707 (new).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC-BY-SA-3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king flag. Used by the Carlist movement.
Hessen KS flag.svg
Autor: kgberger, Licence: CC BY 2.5
Flag of Hesse-Kassel
Coa Hungary Country History (14th century).svg
Coat of Arms of the Kingdom of Hungary
JosephFerdinand.jpg
Portrait of Joseph Ferdinand, kurprince of Bavaria (1692-1699)
Flag of Milan.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Wuerttemberg Banner.svg
Banner of the Arms of the Duchy of Württemberg.
Royal Banner of the Crown of Castille (Habsbourg Style).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Standard of the Crown of Castile (House of Habsburg Style)
Flag of the Electorate of Bavaria.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape., Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Electorate of Bavaria
LuikVlag.svg

The flag of Liège.

The flag is vertically divided red-yellow.
State Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).svg
State Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).