Výbuch

Rozdíl mezi výbuchem (exploz, horní obrázekí) a implozí (dolní obrázek)

Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, obvykle extrémně prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie). Tato prudká změna tlaku se může šířít do okolí jako rázová vlna. Výbuchy dělíme na deflagrace (vzbuchy) a detonace.

Typy výbuchu

Podle příčiny vzniku lokálního uvolnění energie lze rozdělit výbuchy na:

  • Mechanický výbuch – dochází k destrukci materiálu při překročení tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Může také dojít k narušení pevnosti stěn tlakové nádoby (výbuch parního kotle, vznikající nejčastěji vyhřátím kotlové stěny). Pokud dojde k porušení hermetičnosti aparatury s nízkým tlakem nebo vakuem, nazývá se tento jev imploze. K mechanickému výbuchu může dojít i uvolněním jinak vázané kinetické energie – například uvolněním rotujícího setrvačníku uvnitř stroje (příklad: havárie parní turbíny v tepelné Elektrárně Mělník v důsledku nedbalosti při mazání ložisek turbosoustrojí).
  • Elektrický výbuch – dochází k přeskoku výboje mezi místy s vysokým rozdílem elektrického potenciálu. Jako příklad může sloužit výboj v rozvodu vysokého napětí a lze o něm mluvit i v případě obyčejného bouřkového blesku.
  • Jaderný výbuch – vzniká jako důsledek nukleární nebo termonukleární reakce.
  • Chemický výbuch – vzniká prudkým rozkladem určitých chemických sloučenin, spojeným s uvolněním velkého množství plynů a tepla. Ve většině případů je tento jev spojen s oxidací explodujících látek, ale může se jednat i o pouhý samovolný rozpad molekuly explodující sloučeniny. Příkladem chemické exploze je použití klasických chemických výbušnin, jako je dynamit nebo střelný prach ať již pro stavební práce nebo pro vojenské účely. Vybuchnout mohou také směsi hořlavých plynů (vodík, methan...) s kyslíkem, popřípadě čistý kyslík při styku s organickými látkami.
  • Vulkanický výbuch neboli sopečná erupce je způsoben náhlým uvolněním tlaku magmatuzemské kůře.
  • Výbuch supernovy – představuje společně s kvazary doposud největší známý okamžitý energetický zdroj ve vesmíru. Vzniká gravitačním zhroucením jádra hvězdy obsahujícího těžší prvky , které v jejím jádru vznikly termonukleární reakcí. Při této explozi dochází k zániku hvězdy o velikosti minimálně desetinásobku našeho Slunce za vzniku neutronové hvězdy a uvolnění obrovského množství energie ve formě elektromagnetického záření a neutrin. Výbuch supernovy v blízké části naší galaxie tak může výrazně ovlivnit životní podmínky na Zemi a v extrémním případě vést až k likvidaci organických forem života.
Termonukleární výbuch
Exploze vodíkem plněné vzducholodi Hindenburg

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Hindenburg burning.jpg
Výbuch obří dopravní vzducholodě LZ 129 Hindenburg při přistávacím manévru na letišti v New Jersey 6. května 1937. Medializace katastrofy přispěla k definitivnímu konci dopravy prostřednictvím obřích vzducholodí.
IvyMike2.jpg
Nuclear weapon test Mike (yield 10.4 Mt) on Enewetak Atoll. The test was part of the Operation Ivy. Mike was the first hydrogen bomb ever tested, an experimental device not suitable for use as a weapon.