Východ

Východ je označen písmenem V

Východ je jedna ze čtyř hlavních světových stran. Latinské oriens znamená východ, oriri pozvednout se a sol oriens stoupající slunce, vzcházející slunce. Východ tak označuje stranu, na které vychází Slunce. Zkratkou je písmeno V nebo O z německého der Osten nebo E z anglického East.

Je zajímavé, že staré mapy nejsou orientovány na sever jako dnes, ale na východ (proto východ = orient) nebo na jih.

Geografie

Protože se Země otáčí kolem své osy, je východ místem, na kterém vychází Slunce (viz také Orient). Východ je jednou z hlavních světových stran.

Používá se v navigaci a při zadávání souřadnic. Východní směr (90 stupňů) leží kolmo ke směru severnímu (0 stupňů) a jižnímu (180 stupňů). Slunce vychází přesně na východě v den jarní a podzimní rovnodennosti.

Zajímavosti

Kostely jsou zpravidla orientovány ve směru západ–východ, tedy stavěny tak, aby presbytář s hlavním oltářem stál směrem na východ (průčelí s hlavním vchodem je na západ). Není to však striktní pravidlo, obzvláště v době baroka dávali někdy stavitelé přednost tomu, aby vyniklo průčelí, a podle toho stavbu orientovali.

Pravopis a význam výrazu

Během studené války byly jako „Východ“ označovány státy východního bloku, které byly pod mocenským vlivem Sovětského svazu.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Windrose 16.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Extended version of Windrose_hg.svg (16 directions)
Brosen windrose-sl.svg
Autor: Lacen localized this Image:Brosen windrose.svg picture, Licence: CC BY-SA 3.0
windrose, vetrnica