Výmarská republika

Německá říše
Deutsches Reich
19181933Nacistické Německo 
Svobodné město Gdaňsk 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Das Lied der Deutschen
Motto: Einigkeit und Recht und Freiheit
geografie
Mapa
Výmarská republika v roce 1930
rozloha:
468 787 km²
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
počet obyvatel:
62 411 000
státní útvar
Papírová marka (19181923)
Rentová marka (19231924)
Říšská marka (19241933)
státní útvary a území
předcházející:
Německé císařstvíNěmecké císařství
Bavorská republika radBavorská republika rad
Saská republika radSaská republika rad
Brémská republika radBrémská republika rad
Würzburská republika radWürzburská republika rad
následující:
Nacistické NěmeckoNacistické Německo
Svobodné město GdaňskSvobodné město Gdaňsk

Výmarská republika (německy Weimarer Republik) je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933. Přestože oficiální název výmarského Německa i nadále zněl Německá říše (něm. Deutsches Reich), jednalo se o republikový spolkový státní útvar s demokratickou spolkovou ústavou, přijatou v roce 1919 ve Výmaru, kde se poprvé po lednových volbách roku 1919 sešel 6. února demokraticky zvolený parlament (bývá užíváno označení „Německá republika“, německy Deutsche Republik). Od tohoto města je také odvozeno označení pro toto období výmarské Německo, jeho hlavním městem však i nadále zůstával Berlín. Hlavou státu byl říšský prezident, zákonodárným sborem dvoukomorový parlament (Národní shromáždění) skládající se z Říšského sněmu a Říšské rady. V čele exekutivy stála říšská vláda vedená říšským kancléřem, kterého jmenoval říšský prezident.

Důsledky porážky Německa v první světové válce

28. června 1919 podepsali zástupci Výmarské republiky v Paříži Versailleskou mírovou smlouvu. Podle mírové smlouvy bylo Francii navráceno Alsasko-Lotrinsko (14 522 km²); Belgii postoupeno území Moresnetu a po plebiscitu i Eupen a Malmédy (celkem 1036 km²); Polsku většina Poznaňska a Západního Pruska, část Slezska a nepatrná část Východního Pruska (celkem 46 142 km²); Československu Hlučínsko (316 km²); Gdaňsk s okolím (1894 km²) byl přeměněn v nezávislé Svobodné město Gdaňsk pod patronací Společnosti národů; severní část Východního Pruska, Klajpeda s okolím (2 657 km²) se stala autonomní částí Litvy. Později došlo i k úpravě hranic s Dánskem, které získalo po plebiscitu severní část Šlesvicka (moderní dánský okres Jižní Jutsko, celkem 3 938 km²). Sársko o rozloze 1910,49 km² bylo na 15 let předáno do správy Společnosti národů a výnosy jeho dolů postoupeny Francii. Porýní bylo demilitarizováno a dočasně okupováno vítěznými státy. Zároveň Německo ztratilo všechny své kolonie. Území Německa se tak zmenšilo o 70 615 km² na 468 116,13 km² a navíc bylo postiženo válečnými reparacemi.

Politický vývoj

Oficiální pohlednice výmarského národního shromáždění

Německá republika byla vyhlášena dne 9. listopadu 1918 z balkónu říšské rady v Berlíně Philippem Scheidemannem. Týž den Karl Liebknecht (za dva měsíce potom zavražděný) vyhlásil před Hohenzollernským palácem v Berlíně "socialistickou republiku".[1] Politická situace byla zprvu značně nestabilní, stát hrozil rozpadem, např. v Bavorsku na krátkou dobu vznikla „republika rad“, než ji potlačily polovojenské jednotky Freikorps. Příčinami byly kromě šoku z válečné porážky a ztrát území zejména poválečná hyperinflace a také nutnost platit reparace, které byly nad německé možnosti, což vedlo až k francouzské okupaci Porýní. Došlo také k několika pokusům o státní převrat, levicovým (povstání spartakovců) i pravicovým (Kappův puč nebo tzv. Pivní puč). V průběhu 20. let se ale situace i díky ekonomickému růstu stabilizovala. Symbolem této éry byl Gustav Stresemann, který jako ministr zahraničí Německo dovedl do Společnosti národů. Po roce 1929 se však začaly projevovat důsledky velké hospodářské krize, která měla za následek vzrůst podpory nejen komunistů, ale také nacistů.

Neschopnost demokratických politických stran utvořit stabilní vládní koalici přiměla prezidenta Hindenburga, který v roce 1925 vystřídal prvního německého prezidenta Eberta, jmenovat v březnu 1930 Heinricha Brüninga kancléřem. Ten nahradil parlamentní demokracii autoritativnější formou vlády, nicméně Brüningova snaha zastavit zostřující se hospodářskou krizi selhala. Kancléřova snaha postavit se nacistům zákazem nošení uniforem se minula účinkem a nový kancléř Franz von Papen již nastoupil kurs sblížení s NSDAP a Brüningův zákaz odvolal. Papenova vláda se však ukázala ještě labilnější než jeho předchůdce, a tak se 2. prosince 1932 stal kancléřem generál Kurt von Schleicher. Generálova snaha rozehnat nacisty pomocí armády za podpory odborů a levicového křídla NSDAP však zkrachovala a za Papenovy zákulisní podpory se novým kancléřem stal 30. ledna 1933 Adolf Hitler. Tím nacisté uchopili moc (Machtergreifung) a vznikla „Třetí říše“.

Územní členění

Německé státy v době Výmarské republiky

Území Výmarské republiky bylo spolkovým státem, složeným z počátku ze všech původních spolkových zemí předchozího Německého císařství, které se staly republikami s německým označením Svobodný stát (Freistaat), případně Lidový stát (Volksstaat), či Svobodný lidový stát (Freier Volksstaat). Později došlo ke zmenšení počtu spolkových zemí.

Spolkové země Výmarské republiky v letech 1920–1933

Původní státní znak Výmarské republiky
Státní znak Výmarské republiky (1928–1935) i současného Německa

S výjimkou Durynska, které vzniklo až 1. května 1920, Gothy a Koburgu (tyto dva státy existovaly v letech 1918–1920), existovaly všechny tyto státy již před rokem 1918. Údaje v tabulce odpovídají období od 1. května 1929, kdy byl Svobodný stát Waldeck začleněn do Svobodného státu Pruska. Sársko, které vzniklo roku 1919 vyčleněním částí území Bavorska a Pruska, bylo spravováno Společností národů a nemělo postavení spolkové země Německa, i když mělo vlastní zemský sněm (zde nazývaný zemská rada).

ZeměRozloha (km²)Hlavní město
Svobodný stát Anhaltsko2313,58Dessau
Svobodný stát Bádensko15 069,87Karlsruhe
Svobodný stát Bavorsko75 996,47Mnichov
Svobodný stát Brunšvicko3672,05Braunschweig
Svobodné hanzovní město Brémy257,32Brémy
Svobodné a hanzovní město Hamburk415,26Hamburk
Lidový stát Hesensko7691,93Darmstadt
Svobodný stát Lippe1215,16Detmold
Svobodné a hanzovní město Lübeck297,71Lübeck
Svobodný stát Meklenbursko-Zvěřínsko13 126,92Schwerin
Svobodný stát Meklenbursko-Střelicko2929,50Neustrelitz
Svobodný stát Oldenbursko6423,98Oldenburg
Svobodný stát Prusko292 695,36Berlín
Svobodný stát Sasko14 986,31Drážďany
Svobodný stát Schaumburg-Lippe340,30Bückeburg
Země Durynsko11 176,78Výmar
Svobodný lidový stát Württembersko19 507,63Stuttgart
Německá říše468 116,13Berlín
Sársko1910,49Saarbrücken

Údaje o Svobodném státu Waldecku připojenému k Prusku ve dvou fázích

Tento spolkový stát se stal součástí Pruska 1. května 1929.

ZeměRozloha (km²)Hlavní město
Svobodný stát Waldeck (údaje do 29. listopadu 1921)1121Arolsen
Svobodný stát Waldeck (údaje do 30. dubna 1929)1055Arolsen

Spolkové země Výmarské republiky existující pouze do 3. dubna 1919

Sloučením těchto států vznikl 4. dubna 1919 Lidový stát Reuss.

ZeměRozloha (km²)Hlavní město
Svobodný stát Reuss-Greiz316Greiz
Svobodný stát Reuss-Gera827Gera

Spolkové země Výmarské republiky existující pouze do roku 1920

Sloučením šesti z nich vznikla 1. května 1920 Země Durynsko, zatímco Svobodný stát Koburg se stal 1. července 1920 součástí Bavorska.

ZeměRozloha (km²)Hlavní město
Svobodný stát Gotha1415Gotha
Svobodný stát Koburg562Coburg
Lidový stát Reuss1143Gera
Svobodný stát Sasko-Altenburg1323Altenburg
Lidový stát Sasko-Meiningensko2468Meiningen
Svobodný lidový stát Sasko-Výmarsko-Eisenašsko3610Výmar
Svobodný stát Schwarzburg-Rudolstadt941Darmstadt
Svobodný stát Schwarzburg-Sondershausen862Detmold

Odkazy

Reference

  1. FULBROOK, Mary. Dějiny moderního Německa : od roku 1918 po současnost. Praha: Grada, 2010. 304 s. ISBN 978-80-247-3104-9, ISBN 80-247-3104-5. OCLC 505914492 S. 27–29. 

Literatura

  • Staatz, Peter. Die Reichs- und Landtagswahlen im Kreis Düren während der Weimarer Republik. – Bonn : [s . n.], 1994. – 448 s. : CV autora, rejstřík, bibliografie, mapy, tabulky. – Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn
  • STELLNER, František; SOBĚHART, Radek. Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise. Prague Papers on the History of International Relations. 2005, roč. 9, s. 135–165. Dostupné online [PDF]. ISBN 80-7308-118-0. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
Flag of Germany with a 3:2 ratio, instead of 3:5. The 3:2 version was used by the German Confederation and the Weimar Republic. See Flags of the World for more information.
Flag of Germany (1867–1919).svg
Bundesflagge und Handelsflagge des Norddeutschen Bundes (1866-1871) und Reichsflagge des Deutschen Reiches (1871-1918)
Flag of Germany (1867–1918).svg
Bundesflagge und Handelsflagge des Norddeutschen Bundes (1866-1871) und Reichsflagge des Deutschen Reiches (1871-1918)
Socialist red flag.svg
The red flag commonly used by socialists, communists, some anarchists, and other left-wing or far-left groups.
Karte des Deutschen Reiches, Weimarer Republik-Drittes Reich 1919–1937.svg
Autor: kgberger, Licence: CC BY 2.5
Map of the German Reich, (Republic of Weimar/Third Reich) 1919–1937
Weimar Republic 1930.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Map of the Weimar Republic within Europe circa 1930.
Flag of Germany (1933–1935).svg
National flag and merchant ensign of Germany from 1933 to 1935.
Offizielle Postkarte Weimarer Nationalversammlung.jpg
Drei Briefmarken der Deutschen Reichspost von 1919. Thema: Deutsche Nationalversammlung in Weimar 1919.
Wappen Deutsches Reich (Weimarer Republik).svg
Autor: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 3.0
Arms of Germany at the beginning of the Weimar Republic. In 1928, they were replaced by the new official coat of arms