Výr velký

Jak číst taxoboxVýr velký
alternativní popis obrázku chybí
Výr velký s ulovenou kunou lesní (Žďárské vrchy); fot. Martin Mecnarowski
Stupeň ohrožení podle IUCN
málo dotčený
málo dotčený[1]
Vědecká klasifikace
Říšeživočichové (Animalia)
Kmenstrunatci (Chordata)
Podkmenobratlovci (Vertebrata)
Třídaptáci (Aves)
Podtřídaletci (Neognathae)
Řádsovy (Strigiformes)
Čeleďpuštíkovití (Strigidae)
Rodvýr (Bubo)
Binomické jméno
Bubo bubo
(Linnaeus, 1758)
rozšíření druhu
rozšíření druhu
      celoroční výskyt
Synonyma

Strix bubo Linnaeus, 1758

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Vývržek výra velkého v porovnání s mužskou rukou

Výr velký (Bubo bubo) je velký druh sovyčeledi puštíkovitých (Strigidae). Je největší evropskou sovou.

Taxonomie

Rozlišuje se nejméně 20 poddruhů., které tvoří tři skupiny. Dvě monotypické jsou někdy považovány za samostatné druhy: výr bledý (Bubo ascalaphus) a výr bengálský (Bubo bengalensis). Většinu Evropy obývá výr velký evropský (Bubo bubo bubo), Pyrenejský poloostrov v. v. španělský (B. b. hispanus), východní část evropské části Ruska po Ural v. v. východoruský (B. b. ruthenus) a Ukrajinu jižně od Kyjeva a Charkova, Besarábii, Krym, Kavkaz a Malou Asii v. v. černomořský (B. b. interpositus).[2]

Popis

 • Délka těla: 59–73 cm
 • Rozpětí křídel: 138–170 cm
 • Hmotnost samce: 2000–2700 g
 • Hmotnost samice: 2500–3260 g[3][4]

Výr velký je velký mohutný pták a jedna z největších sov. Je například větší než káně lesní, ale zřetelně menší než orel skalní (oba z čeledi jestřábovití řádu dravci). Samice je těžší než samec a má větší rozpětí křídel.[5]

Silueta sedícího výra velkého je jen těžko zaměnitelná, na hlavě má totiž z peříček výrazné pohyblivé chvostky připomínající ouška (proto se mu říká „ušatá sova“). Společně s velikostí jde o poměrně jednoznačný určovací znak. Zbarvení je značně proměnlivé, obecně svrchu žluto-hnědé (oranžovo-hnědé, rezavo-hnědé) s tmavohnědými skvrnami; na břiše světlejší odstín téhož s výrazným podélným tmavým skvrněním a jemným příčným mramorováním. V oblasti krku a okolo zobáku je peří světlejší až bílé. Duhovka je ohnivě oranžová. Nohy a prsty jsou porostlé jemnými, zpravidla žlutohnědými až rezavými pírky. Mláďata jsou porostlá zprvu jemným žlutobílým prachovým peřím, po opeření mají matnější zbarvení a kresby než dospělí ptáci.

Stejně jako ostatní sovy létá velmi tiše a střídá mávavý letplachtěním.

Rozšíření

Výr velký je rozšířen téměř v celé Evropě (s výjimkou Islandu, Britských ostrovů, severozápadní Francie a severní Skandinávie), v severozápadní Africe (ve středomořské oblasti Alžírska a Maroka) a ve značné části Asie (kromě severních a jižních oblastí). Je stálým a potulným druhem zimujícím v hnízdním areálu.[2]

Stanoviště

Žije tam, kde má vhodné podmínky k hnízdění a k lovu. S oblibou osidluje strmé skalní stěny v blízkosti lesů, vyhledává oblasti s balvany a vzrostlými stromy, přednostně s jehličnany, často na skalnatých ostrovech. Hnízdo bývá na nepřístupné skalní římse, méně často na zemi u skály, pod vývratem, mezi balvany, výjimečně v opuštěném dravčím hnízdě, ve stodole, v opuštěné stavbě atp.[3]

Potrava

Zbytky káně lesní ulovené výrem velkým

Živí se hlavně malými a středně velkými savci a ptáky, zřídka požírá také obojživelníky, plazy, ryby a větší hmyz – například saranče a kobylky nebo brouky, zejména chrousty. Ze savců v potravě převažují druhy o hmotnosti do 2 kg, jako jsou hlodavci, ježci, králíci a zajíci, dokáže však udolat lišku, sele divočáka nebo srnče.[6] V blízkosti lidských sídlišť loví výr zejména potkany, ježky, ale také domácí zvířata, jako jsou kočky (často toulavé nebo zdivočelé)[7], domácí drůbež, výjimečně také jehňata do hmotnosti 10 kg[8] nebo malá plemena psů[9].

Velikost loveckého revíru závisí na úživnosti lokality. Obecně platí, že revíry s bohatší potravní nabídkou jsou menší a nejsou bráněny proti ostatním příslušníkům vlastního druhu, může tedy docházet k jejich překrývání. Lovecká aktivita výra začíná podle ročního období a povětrnostních podmínek většinou v časně večerních hodinách, a trvá až do časně ranních hodin. (Někdy se mu přezdívá „král noci“.) Kořist vyhlíží při pomalém letu nízko nad terénem nebo vsedě z vyvýšeného místa.[10] Při lovu za špatných světelných podmínek se řídí hlavně sluchem, takže kořistí se většinou stávají zvířata, která se chovají hlučněji.[2] Menší kořist polyká celou, větší kořisti často nejprve oddělí hlavu. Při konzumaci ježků začíná obvykle břichem, zatímco ostny porostlou kůži nechává nedotčenou. Nestravitelných částí, jako je srst nebo kosti, se zbavuje formou vývržků.[10]

Rozmnožování

Výr velký vytváří stabilní páry s velkou věrností k hnízdišti. Ptáci obvykle mají v jedné oblasti několik hnízd, která postupně střídají. Tok probíhá v lednu až únoru a trvá přibližně 14 dní. Samec si během toku vyznačuje teritorium výrazným „hú–hú“, které občas prokládá zvuky připomínajícími zvláštní řehot. Samice se v době toku ozývá hlouběji, ale tišeji než samec.

Hnízdo s mláďaty
Vejce výra velkého (Bubo bubo bubo)

Výstelku hnízda tvoří byliny rostoucí v místě, spadané listy nebo rozdrobené vývržky. Pár hnízdí jednou ročně; přijde-li o vejce v počátku inkubace, může samice snést náhradní snůšku, ale ztratí-li mláďata, již se tak zpravidla nestává. Koncem března nebo počátkem dubna snáší jedno až čtyři téměř kulatá, čistě bílá vejce o rozměrech 60,20 × 49,37 mm a hmotnosti přibližně 73,3 g. Snášena jsou v intervalu dvou až tří dní, přičemž samice začíná sedět od snesení prvního nebo druhého vejce. Samec ji během období inkubace krmí, ale kořist jí většinou nepředává přímo na hnízdě. Doba sezení je 34–36 dní. Mláďata během prvních dní samice zahřívá, později je již krmí spolu se samcem. Po pěti a šesti týdnech opouštějí mladí ptáci hnízdo a rozlézají se po okolí. Rodiče je krmí až do dosažení vzletnosti, k čemuž dochází ve stáří devíti týdnů.

Výr velký v Zoo Tábor

Pohlavní dospělosti dosahuje výr velký zřejmě na konci prvního roku života, poprvé však hnízdí až ve stáří dvou až tří let. Nejvyšší známý věk ve volné přírodě je 18 let a 11 měsíců, v zajetí se může dožít až 60 let.[2]

Historie

Výr velký byl člověkem odpradávna pronásledován jako tzv. škodná, což vedlo v mnoha částech Evropy téměř k jeho vyhubení. Podrobnější studie, která by racionálně hodnotila vliv výra na stav lovné zvěře v honitbě, chybí.[2] Dříve byl využíván k lovu „na výrovku“ či „na výrovce“, při kterém byl výr přivázán na viditelné místo; poblíž se ukryl lovec s puškou a vyčkával na reakci dravých ptáků a krkavcovitých, kteří na výra útočili a které lovec střílel.

Česká republika

Výskyt

V ČR hnízdí na většině území, hlavně ve středních polohách, ale ve vhodném prostředí i v nížinách. Začátkem 20. století byl na českém území v důsledku trvalého pronásledování téměř vyhuben, k postupnému navyšování stavů začalo docházet až po vyhlášení zákonné ochrany v roce 1929. V letech 1973–1977 byla celková početnost odhadnuta na 400–600 párů a v období let 1985–1989 na 600–950 párů. Mezi dvěma sledovanými obdobími se výrazně zvýšil také počet obsazených kvadrátů, a to téměř dvojnásobně z 35 % na 63 %. Při sčítání v období let 2001–2003 byly početní stavy odhadnuty na 600–900 párů.[2][11]

Potrava

Z ptáků vedle holubovitých, krkavcovitých nebo kachnovitých běžně loví také dravce a jiné druhy sov. Ptáků se často zmocňuje na nocovištích nebo na hnízdech. Složení potravy je značně závislé na místní potravní nabídce. Ve svém revíru totiž přednostně loví nejlépe dostupnou kořist a nejhojnější.[10] V Jeseníkách bylo v letech 1955–1987 ve vývržcích a jako kořist na hnízdech zjištěno celkem 7144 obratlovců. Ze savců byl nejčastěji prokázán hraboš polní, ježek, potkan, zajíc, myšice a hryzec vodní, z ptáků koroptev polní, káně lesní, kalous ušatý, puštík obecný, holub domácí, bažant obecný a vrána šedá.[2] Na třech lokalitách v severních Čechách bylo v období let 1962–1979 rozborem vývržků a zbytků potravy zjištěno celkem 3549 obratlovců v 80 druzích, z nichž 59 druhů představovali ptáci, 19 savci a 2 obojživelníci. Podíl savců v potravě dosahoval 57,3 %, ptáků 42,3 % a obojživelníků 0,42 %. Zdaleka nejčastěji se objevoval hraboš polní (31,2 %), následovaný zajícem a koroptví (oba po 8,7 %). Na jedné ze sledovaných lokalit s hnízdní kolonií racků byl mezi lovenými druhy významně zastoupen právě racek chechtavý (14,1 %; v celkovém souhrnu 3,7 %).[10]

Význam a ochrana

Ztráty na hnízdech jsou v ČR vysoké, dosahují 28,9 %. Místy jsou však ztráty výrazně vyšší, například v Českomoravské vrchovině nebylo úspěšných 58,4 % započatých hnízdění. Nejčastější příčinou ztrát je člověk, dále predace (často výrem velkým), nepříznivé počasí a neoplozená vejce.

Lovit pernatou zvěř na výrovce a lovit zvěř pomocí živých živočichů jako návnad je podle zákona 449/2001, o myslivosti, zakázáno paragrafem 45 odst. 1 písm. d).[12] Znamená to, že jako „výrovku“ nelze použít ani maketu výra nebo jiného živočicha. Zákaz nelze obejít ani tím, že by návnada byla umístěna jinak, než bývalo zvykem, například na zemi namísto na berličce.

V České republice je výr velký dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zvláště chráněn jako ohrožený druh.[13]

Z dat získaných z českých kroužkovaných ptáků vyplývá, že nejčastější příčinou úhynu je zabití elektrickým proudem, dále srážka s dopravním prostředkem (auto, vlak) a nezákonný odstřel. Je však pravděpodobné, že protizákonné chování lovců má na celkové mortalitě větší podíl, protože nález nikdo nehlásí nebo je nalezený zastřelený výr řazen do kategorie „mrtev bez bližších údajů“.[14]

Odkazy

Reference

 1. Červený seznam IUCN ohrožených druhů 2021.3. 9. prosince 2021. Dostupné online. [cit. 2021-12-27]
 2. a b c d e f g HUDEC, Karel a kol. Fauna ČR. Ptáci 2. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1113-7. 
 3. a b SVENSSON, Lars. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. [3., přeprac. vyd., chybně uvedeno 2. vyd.] Přeložil Robert DOLEŽAL. Plzeň: Ševčík, 2016, s. 222. ISBN 978-80-7291-246-9.
 4. POŘÍZ, Jindřich. Výr velký. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2023 [cit. 22. 3. 2023]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxon/id8758/
 5. ČERVENÝ, Jaroslav a kol. Ottova encyklopedie: Myslivost. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, s. 218. ISBN 978-80-7360-895-8.
 6. CANTRELL, J. Bubo bubo [online]. University of Michigan [cit. 2014-09-09]. Dostupné online. 
 7. JAKSIĆ, Fabian M. & MARTI, Carl D. Comparative food habits of Bubo owls in Mediterranean-type ecosystems. The Condor. 1984, 86, s. 288–296.
 8. VOOUS, Karel H. and CAMERON, Ad. Owls of the Northern Hemisphere. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1989. 320 s. ISBN 0262220350.
 9. SCHWEIGER, Andreas & LIPP, Ludwig. Wühlmäuse (Arvicolinae) als bevorzugte Beute des Uhus Bubo bubo während der Jungenaufzucht in Bayern. Ornithologischer Anzeiger: Zeitschrift bayerischer und baden-württembergischer Ornithologen. 2011, Bd. 50, Heft 1, s. 1–25. Dostupné z: https://www.zobodat.at/pdf/Anzeiger-Ornith-Ges-Bayerns_50_1_0001-0025.pdf
 10. a b c d VONDÁČEK, Jiří. Příspěvek k potravní ekologii a složení potravy výra velkého na severočeských lokalitách. Sylvia. 1983, roč. 22, čís. 4, s. 39–54. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-09-10.  Archivováno 10. 9. 2014 na Wayback Machine.
 11. ŠŤASTNÝ, Karel; BEJČEK, Vladimír; HUDEC, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Praha: Aventinum, 2006. ISBN 80-86858-19-7. 
 12. ČESKO. Zákon 449 ze dne 27. listopadu 2001, o myslivosti. Sbírka zákonů ČR. 2001, částka 168, s. 9747–9770. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449
 13. ČESKO. Vyhláška č. 395 ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Sbírka zákonů ČR. 1992, částka 80, s. 2212–2246. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-395/
 14. CEPÁK, Jaroslav a kol. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Aventinum, 2008. ISBN 978-80-86858-87-6. 

Literatura

 • ANDĚRA, Miloš a SOVÁK, Jan. Atlas fauny České republiky. Praha: Academia, 2018. 664 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2756-6.
 • ČERNÝ, Walter. Ptáci. V Praze: Artia, 1980. 350 s. Barevný průvodce Artie.
 • DUNGEL, Jan a HUDEC, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Academia, 2021. 258 s. ISBN 978-80-200-3189-1.
 • HANZÁK, Jan. Výr velký. In: HANZÁK, Jan; BOUCHNER, Miroslav a HUDEC, Karel. Světem zvířat. II. díl, 2. část, Ptáci. Ilustroval Antonín Pospíšil. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Albatros, 1974, s. 76–79. 413 s., obr. příl. . Klub mladých čtenářů. Výběrová řada.
 • SVENSSON, Lars. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. [3., přeprac. vyd., chybně uvedeno 2. vyd.] Přeložil Robert Doležal. Plzeň: Ševčík, 2016. 447 s. ISBN 978-80-7291-246-9.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Status iucn3.1 LC cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Uhukopet.jpg
Autor: Tórizs István, Licence: CC BY 3.0
Pelett of Bubo bubo.
Vyr-tabor.jpg
Autor: Albert ryba, Licence: CC BY-SA 4.0
Výr velký Zoo Tábor
BuboBuboIUCN.svg
(c) IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the authors of the spatial data., CC BY-SA 3.0
Mapa rozšírenia druhu výr skalný Bubo bubo podľa IUCN verzia 2021.2 (Zostavil: BirdLife International and Handbook of the Birds of the World (2016) 2014.):
legenda: Hniezdiaci, celoročný výskyt (#008000)
Owl face closeup.jpg
Autor: Hamed Saber from Tehran, Iran, Licence: CC BY 2.0

A small zoo in Mellat park, Tehran. For Mr. Nima.

Added to Flickr Explore (interestingness) page of 27 June 2007.
Rupfung eines Mäusebussard.jpg
Autor: Martin Lindner, Licence: CC BY-SA 3.0 de
Rupfung eines Mäusebussards an Uhubrutplatz im Sauerland, English = Plucking of a Common Buzzard on an Eagle Owl breeding place in Germany
Oehoe zittend in zijn nest-4961791.webm
Autor: Marc Plomp , Licence: CC BY-SA 3.0 nl
Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) with chicks in its nest on a cliff.
Bubo bubo bubo MHNT.ZOO.2010.11.157.1.jpg
Autor: , Licence: CC BY-SA 4.0
Egg of Eurasian eagle-owl ; collection of Jacques Perrin de Brichambaut.