Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“) je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.

Výsledek hospodaření zjišťujeme z výkazu zisku a ztráty (tzv. "výsledovky"), sestavuje se měsíčně a výsledek hospodaření se uvádí kumulovaně od počátku roku. Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především:

  • nákladové rentability (zisk/náklady)
  • rentability výnosů, resp. tržeb (zisk/výnosy, resp. zisk/tržby)
  • rentability vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál)
  • rentability podniku (zisk/veškerý podnikový kapitál)

Účetní zisk je nutné odlišovat od daňového zisku, který je určován daňovými zákony. Od účetního a daňového zisku nutno odlišovat ekonomický zisk – ten zjistíme odečtením implicitních nákladů.