Výstava

Muzejní expozice

Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.

Rozdíl mezi výstavou a expozicí

I když slova výstava a expozice jsou do určité míry synonyma, obvykle slouží k rozlišení dvou prezentačních forem:[1]

  • Expozice je dlouhodobá, obvykle trvá déle než 2 roky a v delším horizontu (např. 10 let) obměňovaná či invovaná. Vychází ze zaměření muzea – prezentovány jsou sbírkové předměty muzea, představuje jejich jádro a shrnuje charakter sbírky.
  • Výstava je krátkodobá – orientačně do doby trvání 2 let, putovní výstava je vystavována na více místech a může být obměňována v souvislosti s regionem nebo zaměřením zapůjčitele. Výstava je obvykle zaměřena na úžeji vymezené téma a jde více do hloubky než expozice. Bývá taktéž provázena doprovodnými akcemi.

Fáze přípravy výstavy / expozice

Nejdříve je potřeba se nad tématem budoucí výstavy zamyslet, je-li téma zpracovatelné, je-li na zpracování tématu dostatek financí, prostor, předmětů. Dle toho se rozhodneme, bude-li výstava realizována či nikoli. Dojde k vytvoření synopse – o čem výstava bude, komu bude určena.

Poté se připraví libreto, kde se zpracuje dané téma zhruba v rozsahu jedné strany. V této fázi musíme rozhodnout, zda budeme potřebovat nové vitríny, panely, modely, předběžně rozhodujeme o doprovodných programech, vytváříme finanční rozvahu.

V poslední fázi před samotnou instalací dojde k vytvoření scénáře, kde musí být detailně popsána celá výstava, protože dle tohoto plánu se bude výstava připravovat. Musí obsahovat přesné plány – půdorysy jednotlivých místností, pohledy do vitrín, přesný nákres vitrín, plné znění textů a popisků včetně jejich barvy, velikosti a druhu fontu a další věci potřebné pro instalaci. Pokud si výstavu / expozici vytváří muzeum samo, může být scénář volnější.

Reference

  1. DOLÁK, Jan. Muzeologie pro nemuzeology. Bratislava: Muzeológia a kulturne dedictvo, 2019. 76 s. Dostupné online. ISBN 978-80-89881-15-4. Kapitola Muzejní prezentace, s. 31–32. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Mammuthus meridionalis.JPG
Two mammoth skeletal mounts on exhibit at the French National Museum of Natural History in Paris: a southern mammoth (the big skeleton in the foreground, Mammuthus meridionalis) and a woolly mammoth (the smaller skeleton in the background, Mammuthus primigenius). The big skeleton, the southern mammoth, was found in 1869 in the south of France and is constituted by fully fossilised bone in rock. The smaller one is subfossil bone from a frozen individual found in 1901 in the permafrost of the Lyakhov islands. This skeleton of a frozen woolly mammoth was given in 1912 by the Russian count Alexander Stenbock-Fermor to the Natural History Museum of France and is the only specimen that left Russia before the Russian Revolution broke out in 1917. Some parts of the skin had been preserved and are on exhibit in a nearby display cabinet. After the flesh was ripped off, the skeleton was mounted and exhibited as it is seen here as of 1958.