Vědec

Albert Einstein v roce 1921.
Albert Einstein v roce 1921
Vědkyně ve vědeckém muzeu.
Vědkyně ve vědeckém muzeu

Vědec, badatel, učenec je člověk bádající v oboru přírodních věd nebo humanitních, resp. společenských věd. Člověk s hlubokými znalostmi v určitém vědním oboru (disciplíně). Má výjimečné kompetence v jednom nebo více vědních oborů. Je tzv. učený. Výsledky vědeckého bádání, tzn. výzkumu publikuje ve vědeckém časopisu.

Vědec je ten, kdo se zabývá vědou, kdo vědecky pracuje, badatel.[1]

Předpokladem vědecké práce je užívání vědecké metody.

Někteří vědci a vědkyně

Čeští vědci a vědkyně

Moravští vědci a vědkyně

Vědci a vědkyně ve světě

Odkazy

Reference

  1. Vědec. In: Internetová jazyková příručka [online]. ©2008–2023 [cit. 19. 2. 2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=v%C4%9Bdec

Literatura

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Albert Einstein photo 1921.jpg
German-born theoretical physicist Albert Einstein
A scientist in a science museum.jpg
Autor: SirPeto, Licence: CC BY-SA 4.0
This picture shows the scientific work of a scientist in a science museum, demonstrating scientific knowledge.