Vědecká nomenklatura

Vědecká nomenklatura nebo také vědecké názvosloví je mezinárodně dohodnutá, zpravidla latinsko-anglická soustava termínů používaných v každé konkrétní vědě nebo ve vědecké komunitě. Je prostředkem umožňujícím jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky.

Na rozdíl od terminologie nomenklatura zahrnuje pouze názvy povahy substantivní pro objekty zkoumání (a jejich třídy), nikoli např. slovesa, adjektiva, názvy dějů. Příkladem jsou taxonomická binominální nomenklatura v biologii nebo chemická nomenklatura. Nadřazeným termínem v biologii je slovo systematika.

Související články