Věnčitá tepna

Tepna: Věnčité tepny
Coronary arteries.svg
Věnčité tepny a jejich větve (červeně) v lidském srdci
Latinskyarteriae coronariae
Přítokvzestupná část aorty
Odvodná žílavěnčité žíly
MeSHA07.231.114.269

Věnčité tepny (též koronární tepny) jsou tepny, které přivádí krev do srdeční svaloviny a vyživují ji. Jsou proto zcela zásadní pro srdeční činnost. Vyskytují se u většiny obratlovců, nejlépe jsou ovšem vyvinuty u příčnoústých paryb (žraloci a rejnoci), krokodýlů, ptáků a savců – včetně člověka. Naopak u většiny kostnatých ryb a u primitivních čtyřnožců není systém koronárních tepen téměř vůbec vyvinut.[1]

Anatomie člověka

Rozlišují se dvě věnčité tepny, pravá tepna věnčitá (arteria coronaria dextra) a levá tepna věnčitá (arteria coronaria sinistra). Obě vychází z oblasti na samotném začátku aorty v oblasti těsně za poloměsíčitými chlopněmi. Následně se zanořují do srdeční svaloviny a vykazují vlnovitý průběh – to souvisí se značnými změnami objemu srdeční svaloviny.[2]

  • Pravá tepna věnčitá – zásobuje pravou předsíň, pravou komoru a levou předsíň[3]
  • Levá tepna věnčitá – zásobuje především levou předsíň, levou komoru a pravou komoru[3]

Obě věnčité tepny jsou přibližně stejně silné. Pravá věnčitá tepna se však výrazně více větví, což souvisí s nedostatkem kyslíku v dutině pravé komory (svalovina je zde tedy odkázána výhradně na věnčité tepny).[2]

Související onemocnění

Jednotlivé větve věnčitých tepen nemají dostatečně velké spojky s větvemi okolními (tzv. kolaterály).[2] Když se věnčitá tepna zúží, dochází k zhoršenému zásobení dané části srdeční svaloviny kyslíkem, a snadno dochází k patologickým stavům. Onemocnění se nazývá Ischemická choroba srdeční. Nejčastěji dochází k zužování tepen při tzv. ateroskleróze.

Projevem nedokrevnosti (tzv. ischemie) je pak bolest na hrudi - tj. angina pectoris. Pokud dojde k úplnému uzávěru některé z věnčitých tepen, pak může okrsek svaloviny zásobovaný touto tepnou začít odumírat a vzniká infarkt myokardu. Léčbou je buď zavedení stentu (t.j. jakési kovové výztuže) do zúženého místa pomocí tzv. katetru. Je zaváděn nejčastěji z tepny na zápěstí nebo z třísla - PCI prováděná intervenčním kardiologem.

Další možností je operace srdce - koronární by-pass - přemostění zúžených míst pomocí štěpů - nejčastěji prsních tepen nebo pomocí žil odebraných z dolních končetin. Operace je prováděna na pracovišti kardiochirurgie

Reference

  1. KARDONG, Kenneth V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. 5. vyd. [s.l.]: The McGraw−Hill Companies, 2009. 
  2. a b c ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. Praha: Grada, 2004. 
  3. a b GRAAFF, Van De. Human Anatomy. 6. vyd. [s.l.]: The McGraw−Hill Companies, 2001. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Coronary arteries.svg
Autor: Mikael Häggström, M.D., Licence: CC BY-SA 3.0
Coronary circulation, with coronary arteries labeled in red text and other landmarks in blue text.